• ครส.
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hrdth@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-30
  • จำนวนเรื่อง : 132
  • จำนวนผู้ชม : 168263
  • ส่ง msg :
  • โหวต 30 คน
Human Rights in Thailand
สิทธิมนุษยชน คือจุดเริ่มต้นแห่งสันติภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/humanrights
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552
Posted by ครส. , ผู้อ่าน : 2696 , 14:50:52 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)
“ขอให้ศาลพิจารณาอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน กรณีคดีตากใบ”


            ตามที่ญาติผู้เสียชีวิตในกรณี “คดีตากใบ” จ.นราธิวาส  ทนายความ และเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชน รวมถึงคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) ได้เดินทางไปยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฏหมาย ต่ออธิบดีศาลอาญา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากมีคำสั่งศาลจังหวัดสงขลา คดีหมายเลขดำที่ ช.๑๖/๒๕๔๘  หมายเลขแดงที่ ช.๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

            ด้วยความความเคารพต่อดุลยพินิจของศาล  แต่คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) เห็นว่า ศาลทำคำสั่งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการไต่สวนการตาย  เนื่องจากศาลไม่ได้กล่าวถึงพฤติการณ์ที่ตายและไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ทำหรือทำร้ายผู้ตายเท่าที่จะกล่าวได้ อาจทำให้ญาติผู้เสียชีวิต รวมทั้งสาธารณะชนเห็นว่าคดียังไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันของกระบวนการยุติธรรม ที่มีเพียงตุลาการที่เป็นความหวังสุดท้ายของการแสวงหาความเป็นธรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด ที่มีแต่ความขัดแย้งทางความคิดและการใช้ความรุนแรงประหัตประหารติดต่อต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๕ ปีที่ผ่านมา

            เราขอสนับสนุนการยื่นคัดค้านคำสั่งศาลที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว และเห็นว่า ศาลน่าจะพิจารณาเพิกถอนกรณีการไต่สวนการตายใหม่ได้เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนได้  เนื่องเพราะเหตุการณ์ตากใบ นับเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงกระบวนการสร้างความเป็นธรรม การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยต่อนโยบายการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดภาคใต้ของรัฐได้ว่า รัฐจะไม่เลือกปฏิบัติต่อการละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน โดยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอหน้า และไม่ละเลยให้ผู้กระทำความผิดต่อประชาชน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม  แต่การที่ศาลวินิจฉัยถึงเหตุที่ตายแต่เพียงว่าผู้ตายขาดอากาศหายใจนั้น ขัดกับความเข้าใจของสาธารณชนที่ข้อเท็จจริงที่มีทั้งพยานบุคคล  พยานเอกสาร  ภาพถ่าย และวัตถุพยานเป็นแผ่นบันทึกภาพและเสียงของเหตุการณ์ ว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างอย่างไร  โดยคำสั่งศาลฯ ไม่กล่าวถึงพฤติการณ์ที่ทำให้ผู้ตายทั้ง ๗๘ คน ขาดอากาศหายใจจนถึงแก่ความตาย    ทั้งๆ ที่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนอย่างชัดเจนว่าเหตุที่ผู้ตายขาดอากาศหายใจนั้นเกิดจากการที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่บังคับมัดมือไพล่หลังนำตัวขึ้นรถยนต์บรรทุกซึ่งมีผ้าใบปิดคลุม  โดยให้นอนคว่ำหน้ากับพื้นกระบะรถยนต์บรรทุกทับซ้อนกันหลายชั้น ขยับเขยื้อนตัวไม่ได้เพราะถูกมัดมือไพล่หลังในขณะทำการขนย้ายเป็นระยะทางกว่า  ๑๕๐ กิโลเมตร แต่ใช้เวลาตั้งแต่ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  จนถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสภาพอากาศภายในรถไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการขนย้ายจำนวนมากถึง ๗๘ คน

             แม้ว่าคำสั่งศาลคดีไต่สวนการตายคดีหมายเลขดำที่ ช.๑๖/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ช.๘/๒๕๕๒ กรณีตากใบนี้จะไม่ตัดสิทธิ์ของผู้เสียหายในการเรียกร้องความเป็นธรรมเป็นคดีอาญาตามกฎหมายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนทำให้ผู้ตายเสียชีวิต  แต่การที่ศาลไม่ทำคำสั่งระบุว่าใครเป็นผู้กระทำร้ายผู้ตาย ทั้ง ๆ ที่ความจริงปรากฏพยานหลักฐานจากการไต่สวนชัดเจนว่า  พฤติการณ์การตายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการขนย้ายผู้ชุมนุมจำนวนมาก    ซึ่งในภาวะเช่นนั้นเจ้าพนักงานย่อมเล็งเห็นผลได้อย่างแน่นอนว่าผู้ที่ถูกนำตัวขึ้นรถยนต์บรรทุกและขนย้ายในลักษณะดังกล่าวย่อมเกิดการกดทับกันถึงขั้นเสียชีวิตได้  การกระทำของเจ้าพนักงานเช่นนั้นอาจถือได้ว่าถึงขั้นมีเจตนากระทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างทรมานและทารุณโหดร้ายจนถึงแก่ความตาย  หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งอาจทำให้เข้าใจไปได้ว่าคำสั่งศาลไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  (๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม    มาตรา  ๑๙๗  วรรคแรก การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์     และวรรคสอง ระบุว่า ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

            คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) จึงขอให้ฝ่ายตุลาการ  ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่ออำนวยความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตในกรณีตากใบ และเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เพื่อบรรทัดฐานทางสังคมและนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนในอนาคตต่อไป

            ทั้งนี้ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.) และญาติผู้เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าว มีความเห็นร่วมกันว่า เราไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมไม่ว่ากรณีใดๆ ที่จะมีกลุ่มหรือบุคคลใดๆ นำเรื่องดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการกดดันศาล หรือการข่มขู่คุกคามศาลสถิตยุติธรรม ตามที่เป็นข่าวในท้องที่ภาคใต้ ซึ่งถือเป็นการสร้างสถานการณ์และไม่เคารพในกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด

There is no the way to peace; Pease is the way

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒


 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Lyrics วันที่ : 30/06/2009 เวลา : 15.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lunla
: Fa Me  SinG a SonG :

สรุปยอดที่แท้จริงได้รึป่าวไม่รู้ว่าตาเสียชีวิตกี่คน
ถ้ามีไฮ5 ก็แวะไปทักกันบ่อยๆนะคร่า

http://yaikap.hi5.com

http://goffyja.hi5.com

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]