*/
 • ultrajok
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • วันที่สร้าง : 2014-04-25
 • จำนวนเรื่อง : 7
 • จำนวนผู้ชม : 30124
 • จำนวนผู้โหวต : 1
 • ส่ง msg :
 • โหวต 1 คน
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559
Posted by ultrajok , ผู้อ่าน : 5340 , 15:22:12 น.  
หมวด : บ้านและสวน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน february26 , sayellow และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว (ในขวดน้ำพลาสติก) ระบบน้ำหยด

ในระบบธรรมชาติ ต้นไม้ พืชผัก เจริญเติบโตหรือขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของพรรณพืชแต่ละชนิด แต่การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด เช่นขวดพลาสติก เป็นการกำหนดให้ผักสวนครัวอยู่ในพื้นที่จำกัด ดินที่นำมาปลูกจึงต้องมีคุณสมบัติในการยึดลำต้น การอุ้มน้ำ การถ่ายเทอากาศ และง่ายในการที่รากจะชอนไชได้สะดวก (เพราะรากของผักจะถูกจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะภายในขวดพลาสติกท่านั้น) ดังนั้นเพื่อให้ผักเจริญเติบโต ระบบน้ำหยด ซึ่งเป็นเทคโนโลยี อีกวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีของให้น้ำแก่ผัก โดยการส่งน้ำผ่านระบบสายยาง และปล่อยน้ำออกตามหัวน้ำหยด ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นพืชผัก ซึ่งน้ำจะหยดลงมาบริเวณรากอย่างช้า ๆ สม่ำเสมอ และเหมาะสมตลอดเวลา ทำให้ดินมีความชื้นคงที่ตามที่ผักต้องการ และพืชผักจะดูดซึมน้ำได้ง่าย ส่งผลให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ การให้น้ำระบบน้ำหยดสามารถให้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆละลายไปกับน้ำ พร้อมๆกัน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา

 •     ระบบน้ำหยด (Drip Lrrigation System)

                คือการให้น้ำแก่ผัก โดยปล่อยไปตามสายยางและให้น้ำออกไปสู่ผักเป็นหยด ๆ ระบบน้ำหยด เป็นเทคโนโลยี การชลประทานอีกวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีเป็นการให้น้ำแก่พืช โดยส่งน้ำผ่านระบบสายยาง

และปล่อยน้ำออกตามหัวน้ำหยด ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นผัก น้ำจะหยดลงมาบริเวณรากช้าๆ สม่ำเสมอใน ขึ้นอยู่กับระบบ ชนิดพืช ขนาดพื้นที่ และชนิดของดิน ทำให้ดินมีความชื้นคงที่พืชต้องการและเหมาะสมตลอดเวลา และส่งผลให้ผักเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพระบบน้ำหยดสามารถให้ปุ๋ยและสารเคมีอื่น ๆ

ละลายไปกับน้ำ พร้อม ๆ กัน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาใส่ปุ๋ย สามารถใช้ใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิดสามารถใช้ได้กับดินทุกพื้นที่หากเป็นพืชชนิดรากไม่ลึก เช่น พืชผักสวนครัว หรือไม้ล้มลุก ควรวางรูน้ำหยดติดกับโคนต้น เพราะพืชจะดูดซึมน้ำได้ง่ายและเต็มที่

 •      วิธีการปลูกผักในภาชนะแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

              1.  การเพาะเมล็ดด้วยการหว่านแล้วถอนแยกหรือหยอดเป็นแถวแล้วถอนแยก เช่นผักบุ้งจีน  คะน้า

จีน ผักกาดขาว  ผักกวางตุ้ง  ตั้งโอ๋  ปวยเล้ง  ผักกาดหอม  ผักชี  ขึ้นฉ่าย โหระพา  กะเพรา   แมงลัก  ผักชีฝรั่ง หอมหัวใหญ่  เป็นต้น

2.  การปักชำด้วยต้น และด้วยหัว เช่น ผักชีฝรั่ง  กระเทียมหัว (ใช้หัวปลูก)  หอมแดง (หัว)  บัวบก

(ไหล)  ตะไคร้ (ต้น)  สะระแหน่ (ยอด)  ชะพลู (ต้น)  โหระพา (กิ่งอ่อน)  กะเพรา (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน), แมงลัก (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน)

** มีบางพืชที่ปลูกด้วยหัว หรือส่วนของต้นก็ได้หรือปลูกด้วยเมล็ดก็ได้ ดังนั้นจึงมีชื่อผักที่ซ้ำกันทั้งข้อ 1 และ 2

 • การเตรียมดิน ดินที่ใช้ปลูกผัก ในขวดพลาสติกต้องเตรียมให้ดี และเหมาะสมกับพืชผักแต่ละชนิด

สามารถทำได้เองโดยมีส่วนผสม ดังนี้
                     1.  ดินร่วน 1 ส่วน

                      2.  ทราย 1 ส่วน

                      3.  ปุ๋ยหมัก หรือปุ่ยคอก 1 ส่วน

                      4.  ขึ้เก้าแกลบและ ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
นำทั้ง 4 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดี ถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้ อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุ ใบไผ่ผุ ผสมกับดินก็ได้ และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เอง สามารถหาซื้อดินผสมเสร็จ ที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ก็ได้ (แต่ควรดูส่วนผสมของดินให้ดี ถ้าหากมีส่วนผสมของใบก้ามปู หรือเปลือกถั่วจะเหมาะสมกว่าดิน ที่มีส่วนผสมของแกลบ หรือกาบมะพร้าว ดินที่ผสมเสร็จแล้วนำไปบรรจุในขวดพลาสติก ที่เตรียมปลูกผัก การบรรจุไม่ควรให้เต็มขวดพลาสติก ควรเติมหลังจากปลูกผักไปแล้ว จึงจะเพิ่มดินให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

 • การปลูกผักลงขวดพลาสติก  ขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่จะปลูก คือ สามารถทำได้ 3 วิธีหลัก  ดังนี้

1.  ปลูกแบบใช้เมล็ดพันธุ์หว่าน หยอดลงกระถาง โดยหว่านเมล็ดลงในขวดพลาสติกโดยกะระยะห่างของเมล็ด หรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผัก

 1. เพาะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำลงปลูก นำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ โดยสังเกต

จากลักษณะของลำต้น และระบบรากฝอย ถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกในขวดพลาสติกได้เลย

3.  ใช้วิธีปักชำลงในกระถาง ต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วย หรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปัก เพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำ ในช่วงแรกๆของการปักชำด้วย

 • การดูแลรักษาผักสวนครัว(ในขวดพลาสติก)โดยระบบน้ำหยด

                      สามารถทำการดูแลรักษาได้ง่าย โดยคอยรดน้ำให้ดินในกระถางในมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ยหากผักมีเจริญเติบโตไม่ดี และควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไป หรือปลูกผักชนิดใหม่ในขวดพลาสติกเดิม ถ้าหากที่แขวนขวดพลาสติก ได้รับแสงไม่เพียงพอ ก็ทำการย้ายไปแขวนไว้ในที่มีแสงเพียงพอ

                      1.  การให้น้ำ ควรหมั่นสังเกตความชุ่มชื้นของผิวดิน ถ้าหากน้อยหรือมากเกินไปควรปรับระดับการหยดมิเช่นนั้นผักอาจจะขาดน้ำหรือเน่าเพราะความชื้นได้ ถ้าหากจะรดน้ำควรรดแต่พอชุ่มอย่าให้โชก

                      2.  การให้ปุ๋ยบำรุง ควรจะใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หลังจากผักเริ่มเติบโตชูยอดได้ โดยโรยบาง ๆ ระหว่างแถว ระวังอย่าให้ปุ๋ยอยู่ชิดต้น เพราะจะทำให้ ผักตาย ได้ เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินและรดน้ำทันที สูตรปุ๋ยที่ใช้กับพืชผัก ได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนียซัลเฟต สำหรับบำรุงต้น และใบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 12-24-12 สำหรับเร่งการออกดอกและผล

                      3.  การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากมีโรคและ แมลง ระบาด มากควรใช้สารธรรมชาติ หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัด เช่น

                                3.1  หนอนต่าง ๆ ใช้มือจับออก ใช้พริกไทยป่นผสม น้ำฉีดพ่น ใช้น้ำคั้นจากใบหรือเมล็ดสะเดา

                                3.2  เพลี้ยต่าง ๆ ให้ใช้น้ำยา ล้างจาน 15 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบเวลาเย็น

                      3.3  มด หอย และทากให้ใช้ปูนขาวโรยบาง ๆ ลงบริเวณพื้นดิน

 •      การเก็บเกี่ยวผัก 

ควรเก็บในเวลาเช้าจะทำให้ได้ผักสดรสดี และหากยังไม่ได้ใช้ให้ล้างให้สะอาด และนำเก็บไว้ในตู้เย็น

สำหรับในผักใบหลายชนิด เช่น หอม  ผักบุ้งจีน คะน้า กะหล่ำปลี การแบ่งเก็บผักที่สดอ่อน หรือโตได้ขนาดแล้ว โดยยังคง เหลือ ลำต้นและรากไว้ไม่ถอนออกทั้งต้น รากหรือต้นที่เหลืออยู่จะสามารถงอกงามให้ผล ได้อีกหลายครั้งทั้งนี้จะต้อง มีการดูแล รักษา ให้น้ำและปุ๋ยอยู่ การปลูกพื้นหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผัก หลายชนิดในแปลงเดียวกันและปลูกผัก ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้าง ยาวบ้างคละกันในแปลงเดียวกัน หรือปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต้น หรือประมาณว่าพอรับประทาน ได้ใน ครอบครัว ในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผักสดเก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปี

 •      อุปกรณ์เครื่องทำน้ำหยด  (ภาพจาก http://www.kasetdd.com/)
  1. วาวล์ปรับอากาศตัวเล็กๆที่ใช้กับ แอร์ปั๊ม...ในตู้ปลาสวยงาม ตัวละ 3 -5 บาท

2. ข้อต่อทางเดียว ตัวแยกสามทาง และสี่ทาง
3. สาย สายยางเล็กๆ
ปล.ทั้งหมดนี่มีขายตามร้านขายปลาสวยงาม
4. ถังหรือขวดหรืออะไรก็ได้ที่ใส่น้ำได้
ปรับปริมาณน้ำให้หยดมากน้อยจากวาวล์ตัวเล็ก ๆ ครับ

-----------------------------------------------------------------


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
february26 วันที่ : 25/08/2016 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

วัสดุ เหลือใช้ ไอเดียสุดยอด ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
sayellow วันที่ : 24/08/2016 เวลา : 19.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sayellow

ขออนุญาติ แชร์ FB ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Joseph วันที่ : 24/08/2016 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Joseph
God Bless You, Michael Joseph

ไอเดียเจ๋งเลยครับ จะลองเอาไปประยุกต์ใช้บ้าง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชบาตานี วันที่ : 24/08/2016 เวลา : 05.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

สุดยอดไปเลยค่ะ
เห็นทีชบาตานีจะต้องลองทำดูบ้างแล้วล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 23/08/2016 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ชอบมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 22/08/2016 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ไอเดียดีมากๆเลยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน