• keropiz
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ice_157@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-07
  • จำนวนเรื่อง : 26
  • จำนวนผู้ชม : 25123
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
หัวข้อน่ารู้
มีหลายสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ice157
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2551
Posted by keropiz , ผู้อ่าน : 256 , 10:32:30 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ วิธีประหยัดไฟฟ้า1.    ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน (ถ้าเป็นไปได้ก็ควรถอดปลั๊กออกด้วย)2.    เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 53.    ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้าน ช่วยเพิ่มความเย็นได้ เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นให้ความเย็นได้เท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน4.    เลือกส่งข้อความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ แทนการเขียนจดหมาย5.     เวลาคนในบ้านดูรายการโ....

อ่านต่อ

Posted by keropiz , ผู้อ่าน : 216 , 10:30:35 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทรานซิสเตอร์ (TRANSISTOR) คือ สิ่งประดิษฐ์ทำจากสารกึ่งตัวนำมีสามขา (THREE LEADS) กระแสหรือแรงเคลื่อน เพียงเล็กน้อยที่ขาหนึ่งจะควบคุมกระแสที่มีปริมาณมากที่ไหลผ่านขาทั้งสองข้างได้ หมายความว่าทรานซิสเตอร์เป็นทั้งเครื่องขยาย (AMPLIFIER) และสวิทซ์ทรานซิสเตอร์          ทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อเรียกด้ายตัวย่อว่า BJT (BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR) ทรานซิสเตอร์ (BJT) ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น วงจรขยายใน....

อ่านต่อ

Posted by keropiz , ผู้อ่าน : 252 , 10:28:25 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไดโอด (DIODE) ไดโอด เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด n ดังรูป ....

อ่านต่อ

Posted by keropiz , ผู้อ่าน : 401 , 10:06:40 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตัวต้านทาน (Resistor)ตัวต้านทาน (Resistor) มีมากมายแตกต่างกันทั้งขนาดและรูปร่าง แต่ก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือ จำกัดกระแส (Limit curent) ซึ่งแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ (Fixed Resistor)ตัวต้านทานที่พบเห็นได้ง่ายในวงจรมักจะเป็นตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ ตัวอย่างของตัวต้านทานแบบนี้แสดงให้เห็นดังรูปรูปตัวอย่างตัวต้านทานชนิดค่าคงที่แบบต่างๆ ตัวต้านทานที่มีค่าคงที่เหล่านี้บางชนิดทำมาจ....

อ่านต่อ

Posted by keropiz , ผู้อ่าน : 257 , 10:05:31 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิมวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 3 ส่วน คือ1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้า เช่นแบตเตอรี่2. ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือสื่อที่จะเป็นตัวนำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต่อระหว่างแหล่งกำเนิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 3. เครื่อ....

อ่านต่อ


/1