• ชาญชิต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : church.abundantlife@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-11-14
  • จำนวนเรื่อง : 103
  • จำนวนผู้ชม : 130200
  • ส่ง msg :
  • โหวต 40 คน
In Christ
ที่ๆ คุณพบว่าคุณเป็นใคร มีสิ่งใด และทำสิ่งใดได้ในพระคริสต์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/inchrist
วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2551
Posted by ชาญชิต , ผู้อ่าน : 3256 , 10:25:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เติบโตฝ่ายวิญญาณ 

จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ  และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า  จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่  คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ – อฟ. ๔:๑๓

คุณเคยเห็นใครสักคนที่โตแต่ตัวแต่ยังทำตัวเป็นทารกหรือไม่  เขาอาจเป็นคริสเตียนมานาน  แต่ดูเหมือนการดำเนินชีวิตขาดผลฝ่ายวิญญาณ  จะเห็นได้ว่าเวลาไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ใครเติบโตโดยอัตโนมัติ 

การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณมีบางอย่างที่เหมือนกับการบังเกิดฝ่ายธรรมชาติ  คือไม่มีใครบังเกิดเป็นผู้ใหญ่ทันที  ทุกคนต้องเริ่มจากบังเกิดเป็นทารกฝ่ายวิญญาณก่อน  จึงเติบโตขึ้นสู่วัยเด็กและเป็นผู้ใหญ่ในที่สุด  ซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคน 

พระเจ้าได้ประทานน้ำนมฝ่ายวิญญาณให้ทารกทุกคน (๑ ปต. ๒:๒)  น้ำนมฝ่ายวิญญาณคือหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสต์ศาสนา  (ฮบ. ๕:๑๒-๑๔, ๖:๑-๒)  แต่ปัญหาคือ  คนมากมายไม่เคยได้รับกระทั่งน้ำนมฝ่ายวิญญาณ  เราประกาศและนำคนรับความรอด  แต่มีกี่คนที่เราป้อนน้ำนมให้จนกว่าจะโต 

พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นทั้งน้ำนมและอาหารแข็ง  แต่เพราะหลายคนไม่ได้เห็นความสำคัญของพระวจนะ  เราอ่านหนังสือขายดีแต่ไม่อ่านพระคัมภีร์  เราจึง “ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง  และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง” (อฟ. ๔:๑๔)  หนังสือประกอบเป็นประโยชน์  แต่ไม่ใช่ทุกเล่มเสมอไป  หนังสือขายดีบางเล่มไม่อ่านเสียยังดีกว่า  เพราะเนื้อหาสามารถรบกวนความสัมพันธ์และความเชื่อที่มีกับพระเจ้า  และยังทำให้สงสัยในความรอด

นอกจากเวลาไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ใครโตโดยอัตโนมัติ  การสำแดงอย่างอัศจรรย์ของพระวิญญาณผ่านชีวิตก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ใครโตโดยอัตโนมัติเช่นกัน  บางครั้งเรามองคนที่มีของประทานคือผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ  และเราต้องผิดหวังเมื่อได้รู้จักนิสัยบางอย่างของเขา  ความจริงคือ  ของประทานสามารถทำงานผ่านผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ได้ทุกคน  พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวของผู้เชื่อใหม่ในเอเฟซัส  ทันทีที่อัครทูตเปาโลวางมือบนเขา  เขาจึงเผยพระวจนะ (กจ. ๑๙:๖)  พวกเขาเผยพระวจนะทันทีที่บังเกิดใหม่  พวกเขาเผยพระวจนะได้ในสภาพทารกฝ่ายวิญญาณ

ผู้เชื่อในโครินธ์ก็เช่นกัน  เปาโลกล่าวว่าพวกเขาไม่ “ขาดของประทานเลย” (๑ คร. ๑:๗)  พวกเขามีของประทานมากจนถึงขนาดแข่งกันเผยพระวจนะ (บทที่ ๑๔)  แต่อย่างไรก็ตาม  เปาโลกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย  ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน  เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้  แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง  เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์” (๑ คร. ๓:๑)

ทารกในพระคริสต์คือคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง  คงไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นกันหากคุณจะเคยเห็นใครสักคนที่มีการสำแดงของพระวิญญาณ  แต่ก็ยังดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนัง  คือมีแต่ความอิจฉาและขัดเคืองใจกัน (๑ คร. ๓:๓)

พระคัมภีร์กล่าวว่า  คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนัง  ใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า  ไม่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งรักและไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ (รม. ๘:๕-๘)

เราเห็นได้จากชีวิตของแซมสัน  แม้พระเจ้าจะทรงกระทำการอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่ผ่านเขา  แต่เขายังคงดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนัง  เขาจึงพลาดจากชีวิตและสันติสุข  พลาดจากการดำเนินตามพระบัญญัติและไม่เป็นที่พอพระทัย  มีผู้รับใช้ของพระเจ้ามากมายที่พระเจ้าทรงเคยใช้อย่างอัศจรรย์ได้ในช่วงสั้นๆ ของชีวิต  แต่เพราะเขาเน้นแต่ของประทานแต่ไม่รับพระวจนะ  ไม่ประพฤติตามพระวจนะ  มองตนเหนือพระวจนะ  และยังคงดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังต่อไป  ในที่สุดก็ต้องยุติงานรับใช้ลง

พระคัมภีร์กล่าวอีกเช่นกันว่า  ส่วนคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณ  เขาจะมีชีวิตและสันติสุข  (รม. ๘:๕-๖)  และดำเนินชีวิตอยู่ใต้พระบัญญัติแห่งรักและเป็นที่พอพระทัยพระองค์

คนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณคือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความรัก  นั่นคือสาเหตุที่เปาโลสอนเรื่องความรักใน ๑ โครินธ์ บทที่ ๑๓ แก่ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่ไม่ขาดของประทาน  เพราะความรักเท่านั้นที่จะทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นได้ (อฟ. ๔:๑๕-๑๖)  อัครทูตเปาโลกำชับให้เรามุ่งหาความรักซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  และขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณ (๑ คร. ๑๔:๑) 

หากคุณเป็นผู้เชื่อมานาน  มีการสำแดงของพระวิญญาณแต่ไม่มีผลฝ่ายวิญญาณ  คุณปรารถนาจะเติบโต  ตัดสินใจวันนี้ที่จะรับพระวจนะเป็นน้ำนมและอาหารฝ่ายวิญญาณ  ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณโดยดำเนินชีวิตด้วยความรัก  คุณจะเติบโตฝ่ายวิญญาณ  คุณจะมีชีวิตและสันติสุข  เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า  และจะมีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อประทานแด่คุณ 

คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ:  พระบิดาเจ้า  ลูกขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์  ลูกปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณเพื่อลูกจะได้เติบโตขึ้น  จนกว่าลูกจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ  และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า  จนกว่าลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่  คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์  ลูกสรรเสริญพระองค์  ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า  อาเมน

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชาญชิต วันที่ : 08/12/2008 เวลา : 10.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inchrist

สวัสดีครับคุณซันย่า ยินดีต้อนรับเสมอ สบายดีครับ จะแวะเข้าไปเยี่ยมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซันญ่า วันที่ : 01/12/2008 เวลา : 10.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

http://www.oknation.net/blog/sonyaUSA/2008/11/28/entry-1

Good morning
'
มารับความเบิกบาน

ที่เป็นอมตะ อาหารใจค่
.
.
.
คุณสบายดีไหมคะ
.
.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชาญชิต วันที่ : 01/12/2008 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inchrist

พบบทความอีกมากใน http://www.pantown.com/group.php?id=29716&area=3
อ่านพระวจนะประจำวันจากพระธรรมสดุดี คลิ๊ก http://www.oknation.net/blog/psalms

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]