*/
  • indexthai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : indexthai2@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-19
  • จำนวนเรื่อง : 204
  • จำนวนผู้ชม : 540869
  • จำนวนผู้โหวต : 315
  • ส่ง msg :
  • โหวต 315 คน
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2551
Posted by indexthai , ผู้อ่าน : 7606 , 22:19:33 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


กลไกที่เกิดจากการที่ตลาดหุ้นตกหนัก

1) สภาพคล่องของระบบจะเสียหาย สภาวะทางการเงินจะตึงตัว ทำให้ภาคการผลิตจริงล้มลง ตามมาด้วยสถาบันการเงินล้มลง คนตกงาน

2) ทำให้ค่าเงินเสียหาย ประเทศไทยมีการผูกค่าเงินไว้ตายตัว จะทำให้ค่าเงินแข็งเกินจริง มีการขายหุ้นออกมามากขึ้น เพื่อได้เงินบาท เพื่อนำไปซื้อเงินเหรียญสหรัฐ (ทำให้ได้เงินเหรียญมาก / เพราะบาทแข็งเกินจริง) ยิ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นตกหนักลงไปอีก เงินบาทไม่ได้รับความเชื่อมั่น ทำให้คนทั่วไปและนักลงทุนทิ้งเงินบาทและทรัพย์สินในรูปเงินบาท

3) ทำให้มูลค่าสินทรัพย์เสื่อมค่า หลักประกันเสื่อมค่า เงินเฟ้อสูง เกิดความยากจนทั้งระบบ หรือทั้งประเทศ

เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับประเทศใด ก็เป็นแบบเดียวกันทุกประการ

ตลาดหุ้นหากตกประมาณ 30 - 40 เปอร์เซนต์ถือเป็นเรื่องธรรมดา

แต่หากตกเกิน 50 เปอร์เซนต์ เป็นเรื่องที่ผิดปกติ

เหตุที่ตลาดหุ้นไทยตกแรงถึง 88 เปอร์เซนต์ เป็นเรื่องที่ผิดปกติมาก เกิดจากเครื่องมือที่ผิดปกติ

1) SET Index มีโครงสร้างที่ไม่ถูกต้อง จึงเบี่ยงเบนสูง อ่อนแอสูง และถูกปั่นได้ง่าย ไม่มีตลาดหุ้นใดในโลกที่ไม่ถูกปั่น เพียงแต่ตลาดหุ้นใดจะปั่นได้ง่ายและยากเท่านั้น

2) การนำระบบ Maintenance margin และ Forced sell มาใช้ในปี 2536 ส่งผลให้มีการลากหุ้นไปเชือดในต้นปี 2537 มีการเทขายหุ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการบังคับขายหุ้นนักลงทุนอย่างบ้าคลั่ง ซ้ำเติมให้ตลาดหุ้นตกหนักลงอีก

3) การตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในปี 2528  เมื่อสภาพคล่องของระบบการเงินเสียหาย หรือสถาบันการเงินขาดสภาพคล่อง ทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ต้องอัดฉีดสภาพคล่อง(ปล่อยกู้)ให้สถาบันการเงิน

ในที่สุดสถาบันการเงินไม่สามารถยืนอยู่ได้ ล้มลง ช่วงแรกล้มลง 54 แห่ง ทุกวันนี้สถาบันการเงินล้มลงแล้วกว่า 70 แห่ง เงินที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ปล่อยกู้ให้สถาบันจึงกลายเป็นหนี้เสีย ทางการจึงออกกฎหมายเข้าควบคุมสถาบันการเงินทั้งหลาย(ยึด) เอามาแปลงสภาพ และขายออก คนไทยซื้อได้น้อยมาก เนื่องจากไม่มีเงิน คนไทยต่างจนลงเพราะเงินบาทเสียหาย  ต่างชาติจึงซื้อไปเป็นส่วนใหญ่ ทางการได้ตั้งป.ร.ส.มาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนี้และทรัพย์สินถูกรวบรวมมาขายให้สำนักบริหารหนี้ต่างๆ

แต่เงินที่ได้มาจากการขายทอดตลาดสถาบันการเงินที่เสียหาย ไม่พอใช้หนี้ที่ไปกู้เงินมาอัดฉีดสถาบันการเงิน ไม่พอที่จะคืนเงินฝากของผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินที่ล้มลง มีการออกพันธบัตรเงินกู้เพื่อกองทุนฟื้นฟูฯ หลายชุด นำไปคืนเงินกู้และผู้ฝากเงิน เป็นที่มาของหนี้สาธาณะประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท รวมกับหนี้สาธารณะที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้ปัจจุบันนี้มีหนี้สาธารณะประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยไม่ได้ตก 50 เปอร์เซนต์อย่างที่กล่าว แต่ตลาดหุ้นไทยตกถึง 88 เปอร์เซนต์ เหตุที่ตกแรงก็เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องตามมาภายหลังอีก

Hedge Fund รู้กลไกเหล่านี้ทุกอย่าง

รู้ว่าได้เกิดความเสียหายกับค่าเงินบาทแล้ว ค่าเงินบาทไม่ได้รับความเชื่อมั่น  เขาก็ขายหุ้นออกตลอดเวลา ..ได้บาทมา ก็เอาไปซื้อดอลลาร์ ..ได้บาทมา ก็เอาไปซื้อดอลลาร์ ..ได้บาทมา ก็เอาไปซื้อดอลลาร์ ..เป็นที่มาของเงินไหลออกจากประเทศไทย ซ้ำเติมให้ตลาดหุ้นตกหนักลงอีก

การนำระบบ Maintenance margin และ Forced sell มาใช้ ยิ่งหุ้นตกหนัก ก็ยิ่งมีการบังคับขายหุ้นนักลงทุนมากขึ้น ซ้ำเติมให้ตลาดหุ้นตกลงอีก

สุดท้าย มีการลอยค่าเงินบาท พวก Hedge Fund จึงไม่เสียหาย แต่คนไทยเสียหายทั่วหน้าทั้ง 63 ล้านคน

เงินไหลออกจากประเทศ ส่งผลให้ทุนสำรองการเงินระหว่างประเทศลดลงตลอดเวลา

ทุนสำรองฯของประเทศไทยเคยมีประมาณ 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

เดือนมิถุนายน 2540 ก่อนลอยค่าเงินบาทหนึ่งเดือน ทุนสำรองของประเทศไทยเหลือประมาณ 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐ

เดือนกรฎาคม 2540 เดือนที่มีการลอยค่าเงินบาท ทุนสำรองฯ การเงินระหว่างประเทศไทยเหลือต่ำสุด 1,144 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไทยต้องเข้าโครงการณ์ไอเอ็มเอฟ และได้มีการลอยค่าเงินบาทในวันที 2 กรกฎาคม 2540

นั่นคือ ตลาดหุ้นนั่นเอง ที่เป็นต้นเหตุให้ประเทศไทยต้องเข้าโครงการณ์ไอเอ็มเอฟ ประเทศไทยเข้าโครงการณ์ไอเอ็มเอฟมา 2 ครั้งแล้ว เมื่อตลาดหุ้นตกหนัก สภาพคล่องของระบบเสียหาย ค่าเงินบาทเสียหาย ไม่ได้รับความเชื่อมั่น ไหลออกจากประเทศไทยแทบหมด จึงเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากไอเอ็มเอฟในที่สุด

หลังจากการลอยค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนมาสู่ค่าที่แท้จริง ค่าเงินบาทตกจาก 26 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ลงมาที่ 56 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หรือเงินบาทอ่อนลงมากที่สุดถึง 54 เปอร์เซนต์

หลังการลอยค่าเงินบาท เงินบาทก็หยุดไหลออก แล้วเปลี่ยนมาเป็นไหลเข้าแทน

......................

เหตุที่ประเทศไทยใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้หมดก่อนกำหนดถึง 2 ปี


หลังจากพังทลายของตลาดหุ้นไทย 6 ปี ปี 2000 (2543) ปลายรัฐบาลชวน เกิดการพังทลายรุนแรงของตลาดหุ้นแนสแดกซ์ของอเมริกา ตลาดแนสแดกซ์ตก 78 เปอร์เซนต์


เรื่องนี้อธิบายได้ด้วยกลไกเดียวกัน

ตลาดหุ้นไทยตกแรง เงินไหลออกจากประเทศไทย

ตลาดหุ้นสหรัฐตกหนัก เงินไหลออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไหลออกมาท่วมโลก (และท่วมประเทศไทย)

สภาพคล่องเสียหาย เอกชนและสถาบันการเงินล้มลงเช่นเดียวกัน

http://www.oknation.net/blog/rivermoon/2008/07/27/entry-1

เศรษฐกิจสหรัฐเป็นระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ใหญ่ที่สุดในโลก เงินก็ใหญ่และมาก ตลาดหุ้นสหรัฐตกแรง ทำให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐไม่ได้รับความเชื่อมั่น และไหลออกจากสหรัฐอเมริกา ไหลไปท่วมประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งไหลเข้ามาท่วมประเทศไทย

ทำให้ทุนสำรองฯ ของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทุนสำรองฯของประเทศไทยก็เพิ่มขึ้น ประเทศใดที่เข้าโครงการณ์ไอเอ็มเอฟ เป็นหนี้ไอเอ็มเอฟ  สามารถนำไปใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้หมด

ทุนสำรองฯของไทย (รวมทองคำ)

ช่วงท้ายรัฐบาล

 ทุนสำรองฯสุทธิ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

พลเอกชวลิต ยงใจยุทร

 8,962

นายชวน หลีกภัย 

30,526

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

 73,926

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

106,541

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย


ทุนสำรองฯที่เพิ่มขึ้นเพราะการพังทลายของค่าเงินเหรียญสหรัฐ ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะความเชื่อมั่นในรัฐบาลทักษิณแต่อย่างใด ทุนสำรองฯในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เพิ่มมากกว่ารัฐบาลทักษิณเสียอีก

ประเทศที่เข้าโครงการณ์ใอเอ็มเอฟในช่วงเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทยได้แก่ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ก็สามารถใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้หมดเช่นเดียวกัน


การที่ประเทศไทยใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้หมด ก่อนกำหนด 2 ปี ไม่ใช่เป็นความสามารถของนายกคนใด สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความผิดปกติในระบบเศรษฐกิจไทย และระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

การใช้ไอเอ็มเอฟได้หมด ทักษิณเพียงสวมรอยแอบอ้างว่าเป็นฝีมือตนเอง

ประเทศไทยและทักษิณก็ยังไม่ทราบเกิดอะไรกับระบบเศรษฐกิจไทย

ทุกวันนี้การไม่ผูกค่าเงินบาทไว้ตายตัว หรือค่าเงินบาทอยูในระบบลอยตัว ทำให้อันตรายที่จะเกิดกับระบบเศรษฐกิจไทยน้อยลงแล้ว

แต่ตลาดหุ้นและสิ่งผิดปกติในตลาดหุ้นไทย ยังคงเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจไทยเหมือนเดิม และมากกว่าเดิม

ความเสียหายแบบเดิมๆก็จะหวนกลับมาสู่ประเทศไทยอีก

..........................................................................

ผลพวงจากมิจฉาวาจา

ประชาชนที่ถูกรุมทำร้าย


พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา และอันธพาลผู้ช่วยทั้ง 2

นายกฯ ทักษิณ "พูดบ่อยครั้ง" แม้ขึ้นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ท้องสนามหลวง กับกลุ่มนปก.ก็บอกว่า "เป็นความสามารถของเขาเองที่ทำให้มีการใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้หมด"

การย้ำพูดบ่อยครั้ง ทำให้คนไทยทั้งประเทศจำฝังใจ ว่า นายกทักษิณเก่ง ที่สามารถใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้หมด

หนี้ไอเอ็มเอฟ 12,296 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5.4 แสนล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ 44 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็นเงินไม่ใช่น้อย การใช้หนี้ไอเอ็มเอฟหมด เป็นเรื่องสะเทือนเลื่อนลั่นประเทศไทยแน่นอน เขาคือวีระบุรุษของประเทศไทย การใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้หมด ไม่ใช่ฝีมืออะไรของเขา

ที่ไม่พูดคือหนี้สาธารณะ ที่มีอยู่ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาท ไม่ได้มีทีท่าว่าจะทำให้ลดลงแต่อย่างใด ไม่เห็นทำให้หายไปเหมือนหนี้ไเอ็มเอฟบ้าง การหว่านเงินประชานิยม และการนำประโยชน์รัฐไปแลกกับผลประโยชน์ตน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ตัดทอนรายได้รัฐลง เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตน การขาดวินัยทางการคลัง ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น

ชาวบ้านก็ชอบใจประชานิยม แต่หารู้ไม่ว่าความไม่เชื่อมั่นต่อประเทศไทยได้ก่อตัวและสะสมตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ท้ากกกกกกก... ษิณ  ออกไป

อันธพาลผู้ช่วย พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา รอง ผบก.อก.สนว.ตร.อดีต ผกก.สส.บก.น.6 หรือ “โอ๋ สืบ 6”  รุมทุบตี ทำร้ายประชาชนที่ไปต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ให้การภายหลังบางตอนว่า "นายกฯทักษิณ เป็นคนใช้หนี้ไอเอ็มเอฟหมด เป็นคนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ราคายางสูงขึ้น แล้วมาตะโกนขับไล่นายกฯทักษิณทำไม"

เป็นความเชื่อที่บริสุทธิ  เชื่อเพราะขาดข้อมูล ขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ

ไม่เพียงตำรวจและอันธพาลเท่านั้นที่เชื่อเช่นนี้ นายกฯสมัคร สุนทรเวช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีรมว.กระทรวงการคลัง นายจักรภพ เพ็ญแขแกนนำนปก. นักวิชาการที่มีชื่อเสียง นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือ "ดา ตอร์ปิโด" รวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศก็เชื่อเช่นนี้เช่นกัน 

เป็นความเชื่อ ..ที่เกิดจากมิจฉาวาจา ของคนคนเดียว..

ทำให้คนไทยแตกแยกทั้งประเทศ แตกแยกมากเป็นประวัติการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติไทย

@


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
หนุ่มกร วันที่ : 12/01/2010 เวลา : 13.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supanan
เล่าสู่กันฟัง....


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
indexthai วันที่ : 29/09/2009 เวลา : 08.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

*** โพนอินล่าสุด*** ตอด ส.ส.ปราจีน (สวมรอย)
http://www.oknation.net/blog/somjai-inbutr/2009/09/28/entry-2
"ถ้ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพเราต้องมานั่งใช้หนี้ให้(IMF) รัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ"

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 16/04/2009 เวลา : 07.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่อ้างอิงน่าเชื่อถือ ทำให้หูตาสว่างขึ้นเยอะทีเดียวครับ และนับแต่เกิดเหตุก็เพิ่งรู้ยศและชื่อบุรุษเสื้อดำผู้ล็อกคอประชาชนคนนั้น...แบบนี้เชื่อครับ ไม่เหมือนใครบางคนนำเสนอแบบไม่มีข้อมูล...แล้วบอกว่าคนอีสาน คนเหนือ ต้องมนต์สะกดหมู่ ผมว่า เป็นเรื่องอีกหละ ...เอาหละจะติดตามผลงานท่านต่อไป รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ด้วย ที่อยากรู้และข้องใจ ช่วยหาหลักฐานการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง มาให้อ่านหน่อยก็จะดีนะครับ..(หรือคิดว่ามันใกล้คุกเกินไปก็เอาไว้ก่อนก็ได้) ผมจะรอและติดตาม...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อีสานกู้ชาติ วันที่ : 18/11/2008 เวลา : 23.37 น.

ป๊าด...ตาแจ้งจ่างป่าง

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ดอกดินบนถิ่นสูง วันที่ : 02/11/2008 เวลา : 18.58 น.

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่นำเสนอ มันทำให้ผมหมดเยื่อใยกับคนที่ชื่อ ทักษิณ ออกไป ท๊ากฏกกกกก..ษิณ
ออกไปให้พ้นคนสันดานชั่ว

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
หาเพื่อนหยิงคุยแก้เหงาครับ วันที่ : 10/10/2008 เวลา : 12.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarico
จุดยืนของกูไม่ได้อยู่ที่เงินทองและชื่อเสียงแต่จุดยืนของกูที่พื้นกับส้นตรีน

อ้าว พี่น้องที่เสรีไทยนี่เอง คริคริ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
น้องจ๋า วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 18.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongjar
อย่าแวะทักนะ....เดี๋ยวจะหลงรัก..น้องจ๋า

แล้วกี่คนล่ะคะ ที่จะทราบข้อมูลนี้
ทำไงให้คนทราบเยอะๆล่ะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
บรรยง วันที่ : 19/08/2008 เวลา : 20.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/banyong

ขอบคุณในข้อมูลครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
indexthai วันที่ : 08/08/2008 เวลา : 05.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai


ความคิดเห็นที่ 6 ..สมบูรณ์ในข้อมูลนำเสนอ ..ขอบคุณครับ
@

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
rattawoot วันที่ : 03/08/2008 เวลา : 22.43 น.

ผมคิดว่าทักษิณ ใช้วิธีของฮิตเลอร์ ลองอ่านบทความของคุณสุทธิชัย หยุ่น จะเข้าใจครับ

http://www.nationweekend.com/2006/07/28/NW11_113.php?SecId=NW11&news_id=21209339

สุดท้ายขอแถมด้วยพุทธพจน์

"คนที่ก้าวล่วงสัจธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวเสียแล้ว พูดจามีแต่คำเท็จ ไม่คำนึงถึงปรโลก ความชั่วที่เขาจะไม่ทำ เป็นไม่มี"

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
indexthai วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

ยังคงคิดสร้างภาพ ลวงตาผู้คนตลอดเวลา ไม่มีความละอายแก่ใจแม้น้อยนิด

พ.ต.ท.ทักษิณ มีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ในวันที่ 31 ก.ค.- 10 ส.ค. 51

ให้ข่าวว่า จะไปบรรยายพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยฟูโกะโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ "ปัญหาจริยธรรม จิตสำนึกของผู้นำประเทศในอนาคต"

โดนคดีทั้ง สามี-ภรรยา ภรรยาก็ถูกตัดสินจำคุกแล้ว ..นี่หรือคือจริยธรรม จิตสำนึกของผู้นำประเทศ ฯ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 28/07/2008 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ

"นายกฯทักษิณ เป็นคนใช้หนี้ไอเอ็มเอฟหมด เป็นคนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ราคายางสูงขึ้น แล้วมาตะโกนขับไล่เขาทำไม"
.........

ก็ นายก ..... มันโกงนี่หว่า

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปัจเจกตน วันที่ : 28/07/2008 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uthai
รักทุกคนด้วยจิตที่บริสุทธิ์


เงินที่หลวงตาบัวช่วยละ เหลี่ยมชุบมือเปิบเหมือนกันเปล่า
รู้จัการสวมรอย...ยังอีกมาก

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซันญ่า วันที่ : 28/07/2008 เวลา : 09.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

มีเหตุปัจจัจัย มีเหตุ ให้ไปสู่ผล ไม่มีเหตุก็ไม่มีผลค่ะอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
NN1234 วันที่ : 27/07/2008 เวลา : 23.20 น.

ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่า
ประเทศไทยเอาใครมาเป็น รมต./นายกฯ ก็ได้ขอให้"โกหกเก่ง"ก็เป็นพอ เพราะสามัญสำนึกของคนเรา ถ้าเรามีเงินเหลือ เราย่อมนำไป
-ชำระหนี้
-ลงทุนหรือขยายการลงทุน
ผมเห็นด้วยเรื่องนี้ สงสัยมานานและได้คลายความสงสัยในคำคุยโวโอ้อวดว่าสามารถชำระหนี้ได้เร็วกว่ากำหนด ชาวบ้านที่ไม่รู้ย่อมหลงเชื่อได้โดยง่าย ได้เห็นเล่ห์กลนักการเมืองใช้อุบายแอบแฝง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน