• jao
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jao@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-14
  • จำนวนเรื่อง : 151
  • จำนวนผู้ชม : 350145
  • ส่ง msg :
  • โหวต 97 คน
หนามเตยค้าง
ภาพนี้มีเรื่องเล่า
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/jaofoto2
วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555
Posted by jao , ผู้อ่าน : 11227 , 10:30:20 น.  
หมวด : กล้อง/ถ่ายภาพ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน ฟ้าน่าน , อิมกุดั่น และอีก 8 คนโหวตเรื่องนี้

อีกครั้งที่คนไทยจะมีความสุข 9 พย 2555 กับ กระบวนพยุหยาตราทางชลมาค โดยกองทัพเรือ    เพิ่มจุดให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด อีก 5 จุด โดยเฉพาะ รพ.ศิริราช  สามารถรองรับ ประชาชน ได้กว่า 2,000 คน

กระบวนพยุหยาตราชลมารค หรือ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค] เป็นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำที่เป็นราชประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยา เรือในกระบวนมีการสลักโขนเรือเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย มีการจัดกระบวนหลายแบบ ที่รู้จักกันดีก็คือ "กระบวนพยุหยาตราเพชรพวง" ดังปรากฏใน ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพรรณนากระบวนเรือ ประพันธ์โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อ พ.ศ. 2430 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยยึดถือตามแบบแผนเดิมแห่งกรุงศรีอยุธยา

ประเภทของการเห่เรือ สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ การเห่เรือหลวง (การเห่เรือในงานพระราชพิธี) และ การเห่เรือเล่น (การเห่เรือเล่นของชาวบ้านในงานต่างๆ) ในปัจจุบันการเห่เรือ ยังคงอยู่เฉพาะ การเห่เรือหลวง ที่ใช้ใน กระบวนพยุหยาตราชลมารค

การเสด็จทางน้ำที่เรียกว่า กระบวนพยุหยาตราชลมารค นั้นมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ปรากฏไว้ว่า พระร่วงเจ้า (พระมหาธรรมราชา 1) ทรงใช้เรือออกลอยกระทง หรือพิธีจองเปรียง ณ กลางสระน้ำ พร้อมทั้งเผาเทียนเล่นไฟในยามคืนเพ็ญเดือนสิบสอง

ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตามพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระนเรศวรเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเมาะตะมะ เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงศรีอยุธยาโดยชลมารค พอได้เวลาฤกษ์ พระโหราราชครูอธิบดีศรีทิชาจารย์ ก็ลั่นกลองฆ้องชัยให้พายเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ อันเป็นเรือทรงพระพุทธปฏิมากรทองนพคุณ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายพระนามสมญา “พระพิชัย” นำกระบวนออกไปก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล

ครั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งตัวเกาะกรุงนั้นเป็นเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำลำคลอง ชีวิตผูกพันกับสายน้ำ จึงปรากฏการสร้างเรือรบมากมายในกรุงศรีอยุธยา ยามบ้านเมืองสุขสงบ ชาวกรุงศรีอยุธยาก็หันมาเล่นเพลงเรือ แข่งเรือเป็นเรื่องเอิกเกริก โดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม เมื่อจะเสด็จฯแปรพระราชฐานไปยังหัวเมืองต่างๆ หรือเสด็จฯไปทอดผ้ากฐินยังวัดวาอาราม ก็มักจะใช้เรือรบโบราณเหล่านั้นจัดเป็นกระบวนเรือยิ่งใหญ่ ดังนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีกระบวนเรือเพชรพวง ซึ่งเป็นเรือริ้วกระบวนที่ใหญ่มาก จัดออกเป็น 4 สาย แล้วเรือพระที่นั่งตรงกลางอีก 1 สาย ใช้เรือทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ลำ

ระหว่างการเคลื่อนกระบวนก็มีการเห่เรือพร้อมเครื่องประโคม จนเกิดวรรณกรรมร้อยกรองที่ไพเราะยิ่ง คือ กาพย์เห่เรือ ของ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งบรรยายถึงความงดงาม และลักษณะของเรือในกระบวนครั้งนั้น และบทเห่เรือนี้ยังเป็นแม่แบบของกาพย์เห่เรือที่ใช้กันในปัจจุบัน

[แก้] สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ด้วยเหตุที่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆมากมาย ทั้งทรงสร้างเมืองลพบุรีขึ้น จึงมีการเสด็จฯ โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค และในบางโอกาสก็โปรดเกล้าฯ ให้จัดกระบวนเรือหลวงออกรับคณะราชทูต และแห่พระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส จากกรุงศรีอยุธยา มายังเมืองลพบุรี

ในช่วงปี พ.ศ. 2199-2231 ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานไปยังหัวเมืองต่างๆ มีการจัดกระบวนพยุหยาตราฯที่เรียกว่า “ขบวนเพชรพวง” เป็นริ้วกระบวนยิ่งใหญ่ 4 สาย พร้อมริ้วเรือพระที่นั่ง ตรงกลางอีก 1 สาย มีเรือทั้งสิ้นไม่ตำกว่า 100 ลำ ซึ่งนับเป็นกระบวนพยุหยาตราฯที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และนับเป็นต้นแบบสำคัญของกระบวนพยุหยาตราฯในสมัยต่อๆ มา

การจัดการกระบวนพยุหยาตรลมารคในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่กล่าวมานี้ จัดได้ว่าเป็นริ้วกระบวนใหญ่แสดงความมั่งคั่งโอ่อ่า ของราชสำนักไทยในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับริ้วกระบวนเรือในสมัยต่อมา จะพบว่าค่อยๆ ตัดทอนลงไปเรื่อยๆ เพราะเรือชำรุดไปตามกาลเวลาบ้าง ไม่มีผู้รู้จักทำขึ้นใหม่ให้ถูกต้องตามแผนโบราณบ้างจึงเหลืออยู่เท่าที่พอจะรักษาไว้ได้เท่านั้น กระทั่งในปี พ.ศ. 2310 ถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่ากระบวนเรือราชพิธีสูญสลายกลายเป็นเถ้าถ่านด้วยฝีมือของข้าศึก

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

                       

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประทับบนเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ทอดบัลลังก์บุษบก เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระกฐินทางชลมารค ( ภาพถ่ายลายเส้นหายากจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสในสมัยนั้น )

ในตอนเสียกรุงครั้งที่ 2 พม่าได้เผาทำลายเรือลงจนหมดสิ้น หลังจากนั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชของไทยคืนมาได้ ก็ทรงสร้างเรือขึ้นใหม่ทั้งชุด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่ใช้ในการรบพุ่งทั้งสิ้น เพราะในสมัยนั้นมีแต่การศึกสงคราม โดยมีการแห่เรือสำคัญ คือ ในการพระราชพิธีสมโภชรับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกต ซึ่งอันเชิญมาจากเวียงจันทน์และมาแห่พักไว้ที่กรุงเก่า คือพระนครศรีอยุธยามีข้อความในหมายรับสั่งพรรณนากระบวนเรือที่แห่มาจากต้นทางว่า รวมเรือแห่ทั้งปวง 115 ลำ และสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปสมทบที่พระตำหนักบางธรณีกรุงเก่า ความว่ามีเรือแห่มารวมกันเป็นจำนวน 246 ลำ

ครั้นมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้ทรงสร้างเรือขึ้นมาใหม่อีก 67 ลำ ซึ่งมีทั้งเรือพระที่นั่ง เรือกระบวนปิดทอง เรือพิฆาต และเรือแซง ซึ่งเป็นเรือที่สำคัญๆ เป็นที่รู้จักมาจนเท่าทุกวันนี้

ในรัชกาลต่อๆมาก็ยังมีการสร้างเรือเพิ่มขึ้นมาอีก

จากนั้นก็มิได้มีการสร้างเรืออีกจนถึงรัชกาลที่ 9จึงได้มีการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสกาญจนาภิเษก เรือที่สำคัญๆ และตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ก็ได้แก่ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ 4 และมาสร้างขึ้นแทนลำเดิมอีกในรัชกาลที่ 6 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 และ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6

ในช่วงสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา อู่เรือพระที่นั่งที่ปากคลองบางกอกน้อยถูกลูกระเบิดถล่มจนเรือเสียหายไปหลายลำ จากนั้นมาจึงมีการซ่อมแซมเรือ และโอนเรือพระราชพิธี 36 ลำ ให้กรมศิลปากรดูแลเก็บรักษาไว้ที่อู่เรือพระราชพิธีปากคลองบางกอกน้อย และส่วนที่เหลืออีกราว 32 ลำ เป็นพวกเรือตำรวจ เรือดั้ง เรือแซง กองทัพเรือเก็บรักษาไว้

สำหรับกระบวนพยุหยาตราที่มีในรัชกาลปัจจุบันนั้น ส่วนมากจะเป็นการเสด็จไปทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม และ พิธีสำคัญๆ อย่างเช่น การฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก และ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (สำหรับงาน เอเปค และ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นั้น เป็นเพียงการสาธิตแห่กระบวนเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จในกระบวน)

ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวรารามใน พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

 

 

ภาพขบวนเรือพระราชพิธี ในงานประชุมเอเปค 2003

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพเมื่อ พ.ศ. 2550)

สำหรับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคมาแล้วจำนวน 17 ครั้งแล้ว

 

กองทัพเรือทำการฝึกซ้อมใหญ่การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ก่อนพิธีการซ้อมใหญ่จะเริ่มเวลาประมาณ 10.30 น.พลเรือโท พจนา เผือกผ่อง รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราชลมารค นำคณะนายทหารชั้นนายพล และนายเรือราชพิธี ทั้ง 52 ลำ รวมกว่า 70 นาย แต่งกายชุดประจำขบวนเรือพระราชพิธี ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมาชินีนาถ

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตกแต่งอาภรณ์ภัณฑ์และประกอบอุปกรณ์ประจำเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบไปด้วย เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ ซึ่งยึดตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี โดยเรือพระที่นั่งนั้นจัดเป็นเรือที่สำคัญที่สุด และมีความสง่างามที่สุดของขบวนเรือ

ส่วนกำลังพลฝีพายและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประจำขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค แต่งกายด้วยชุดพระราชพิธีเหมือนวันจริงทุกประการ ซึ่งนายทหารและกำลังพลฝีพายทุกนาย ต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นาวาโท ณัฐวัฎ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ และหัวหน้าเรือพระราชพิธี จะขับลำนำเห่เรือหลวง จากกาพย์คราภิรมย์ บริเวณท่าเตียน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แต่งขึ้นมาใหม่สำหรับงานพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นครั้งแรก

กองทัพเรือได้ทำการปิดการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และในคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่สะพานอรุณอมรินทร์ ถึง ปากคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.

ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมรับชมการซ้อมใหญ่ สามารถรอรับชมได้ตามพื้นที่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทางการได้จัดพื้นที่หลักๆ 5 จุดใหญ่ ที่เข้ารับชมฟรี คือ สวนหลวงพระราม 8 บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ สถานีรถไฟธนบุรีเดิม สวนนา

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ฟ้าน่าน วันที่ : 11/11/2012 เวลา : 13.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NamnanFanan

งดงามน่าภาคภูมิใจครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
jao วันที่ : 05/11/2012 เวลา : 12.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jaofoto

วันจริงอีกครั้ง 9 พย. 2555 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไปครับ (ขอบคุณทุกท่านที่เรียนแจ้งมาให้ตรวจสอบ )

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
feng_shui วันที่ : 05/11/2012 เวลา : 00.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ประณีต อ่อนช้อย งดงามมมมมมมม

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
sertphoto from mobile วันที่ : 05/11/2012 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sertphoto
ทุกที่ ทุกภาพ


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ย่าดา วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

สวยงามจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
kratenUan วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 17.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hiddendrawer

งดงามเกินบรรยายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
srdtrue วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/srdtrue

งามอะไรเช่นนี้

ความคิดเห็นที่ 7 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 13.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เจ้าหญิงดูคลิปวิดีโอ 3 รอบ แล้ว ตลอดเวลาที่เขียนเอ็นทรีของตัวเอง ...จนจบทั้งสามรอบ..ขนลุก..หัวใจมีความสุข...รู้สึกดีมากๆ ..
ขอบคุณ บก. ชาลี ค่ะ ที่กรุณาบอก..
คอยอ่านนะคะ กำลังเขียนอยู่ กะโพสต์บ่ายๆ แก่ๆ นี้

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
BlueHill วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เท่าที่ติดตามข่าว
วันจริงกำหนดให้มีขึ้นในศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2555 ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชายสามหยด วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

สวยงามมากครับ ยังไม่เคยชมเลยครับ เคยชมแต่ใน ทีวี

ความคิดเห็นที่ 4 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 03/11/2012 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

วันงานจริง ที่ 8 หรือ 9 พ.ย. กันแน่คะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
productionman from mobile วันที่ : 03/11/2012 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/productionman

ภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Chaoying วันที่ : 03/11/2012 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

สวยงามมาก นับเป็นบุญตา บุญใจ อันยิ่งใหญ่อีกวาะหนึ่งของคนไทย..น้อยครั้งนักจะบังเกิดขึ้น..
ประเพณีไทยอันทรงศักดิ์สิทธ์ อลังการ ..ขลังนัก..หาดูยาก
ขออนุญาตนำรูปไปประกอบการเขียนบล้อกของเจ้าหญิงในโอกาสต่อไปด้วยนะคะ หากไม่ขัดข้อง ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
iamcraft วันที่ : 03/11/2012 เวลา : 12.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/amcraft

เป็นประเพณีที่น่าภูมิใจของชาวไทยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

กระบวนพรุยหยาตรา ทางชลมารค 2555

ความสุขของคนไทยทั้งชาติ กับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 8 พย.2555 และการซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 6 พย.2555 กองทัพเรือเปิดจุดให้ชมเพิ่ม 5 แห่ง พิธีการซ้อมใหญ่จะเริ่มเวลาประมาณ 10.30 น.พลเรือโท พจนา เผือ

View All