*/
  • สัญจร...คนเดินทาง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : p.jadaman@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-01-30
  • จำนวนเรื่อง : 34
  • จำนวนผู้ชม : 467916
  • จำนวนผู้โหวต : 90
  • ส่ง msg :
  • โหวต 90 คน
<< ตุลาคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
Posted by สัญจร...คนเดินทาง , ผู้อ่าน : 864 , 12:53:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทสรุปผู้บริหาร     การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยยุค 4.0 ต้องอาศัยการเชื่อมโยง เข้าถึงและประสานสัมพันธ์บนฐานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของอาเซียนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำโขงอย่างชัดเจน โดยการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น จำเป็นต้องมี “กรอบยุทธศาสตร์” ที่ชัดเจนในการรับมือกับพลวัตศตวรรษที่ 21 (the 21st century dynamics) ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เก....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562
Posted by สัญจร...คนเดินทาง , ผู้อ่าน : 886 , 10:56:00 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การปรับเปลี่ยนในมิติการบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษที่ 21 ของความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีวิวัฒนาการของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกมิติ เป้าหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่เน้นองค์ความรู้ มาเป็นเรื่องของสมรรถนะ การละเลยเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารจัดการ หมายถึง ความล้มเหลวของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งผู้นำองค์กรที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 ควรให้ความสำคัญในประเด็น ดังต่อไปนี้ ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562
Posted by สัญจร...คนเดินทาง , ผู้อ่าน : 966 , 15:11:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21 การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องมีการบูรณาการ (Integrate) ในเรื่องของการบริหารจัดการ เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทางความคิด จะต้องถูกบริหารจัดการหรือบูรณาการ ที่จะช่วยยึดโยงได้อย่างเข้มแข็ง ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
Posted by สัญจร...คนเดินทาง , ผู้อ่าน : 1258 , 08:21:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 เชิงระบบเพื่อความยั่งยืนภายใต้พลวัตศตวรรษที่ 21 ที่เกิดดุลยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะกระบวนการและการปฏิบัติงาน การกำกับติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลสู่เป้าประสงค์ ในกระบวนการสำคัญ คือ           1. การมุ่งผลสำเร็จของงาน (Achievement Emphasis): การมุ่งประเด็นเป้าหมายที่ต้องการจัดการเพื่อให้ได้มาตามที่กำหนดไว้ โดยในการมุ่งผลสำเร็จของงาน ใช้แผนเชิงรุ....

อ่านต่อ


/7