*/
  • ครูจิ๊บ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pp_2009@live.co.uk
  • วันที่สร้าง : 2009-02-21
  • จำนวนเรื่อง : 46
  • จำนวนผู้ชม : 106142
  • จำนวนผู้โหวต : 20
  • ส่ง msg :
  • โหวต 20 คน
<< ธันวาคม 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 251 , 17:05:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ชื่อเรื่อง           การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู                    โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ผู้รายงาน         นายสุพจน์  ดำริห์ ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา      โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ                                                                           ....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 174 , 17:04:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชื่อเรื่อง           บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                    โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รายงาน         นายสุพจน์  ดำริห์ ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา      โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ บทคัดย่อ             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประส....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 228 , 15:25:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ชื่อเรื่อง     :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม                 วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย       :  นางกรวิภา  สิงห์เหิน หน่วยงาน  :  โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย     :  ปี 2560 - 2561 บทคัดย่อ                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 354 , 08:53:46 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชื่อเรื่อง     :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของ                   สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย       :   นายสัญญา  สำเภา หน่วยงาน  :   โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย     :   ปีการศึกษา 2559 - 2560 ....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 309 , 08:41:12 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชื่อเรื่อง       :   การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย     :   นางสาวจีระจุลวัฏฏ  ได้เลิศ หน่วยงาน    :   โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย       :    ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ                              การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 557 , 11:37:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชื่อเรื่อง       :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียน                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อผู้วิจัย     :   นางสุภาพร  เกิดมงคล หน่วยงาน    :   โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย      :   ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 263 , 03:09:08 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่อง      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD                    ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ผู้วิจัย           นางนิตยา   อุปชีวะ ปีที่วิจัย         2559                   บทคัดย่อ                        การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 401 , 12:59:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษากับครูต่างชาติ เด็กๆ ชอบ สนุก ได้ความรู้ @ ENGLISH CAMP 2018 ....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 311 , 12:40:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทคัดย่อ            การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน วิชาภาษา....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 1458 , 08:40:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ครูจิ๊บมีงานวิจัยของเพื่อนครูมาแลกเปลี่ยนอีกเช่นเคย แต่วันนี้เป็นผลงานในกลุ่มสาระฯศิลปะค่ะ การวาดภาพระบายสี เป็นงานที่พบในระดับชั้น ม.ต้น ค่อนข้างน้อยนะคะ จะเป็นระดับชั้นประถมศึกษาเสียส่วนใหญ่ เพื่อนครู/นักการศึกษาท่านใดที่สนใจ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ   ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย :  ....

อ่านต่อ


/5