*/
  • ครูจิ๊บ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pp_2009@live.co.uk
  • วันที่สร้าง : 2009-02-21
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 123660
  • จำนวนผู้โหวต : 21
  • ส่ง msg :
  • โหวต 21 คน
<< สิงหาคม 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 279 , 22:20:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ชื่อเรื่อง     :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง สารประกอบ                 ไฮโดรคาร์บอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย       :  นางสาวภวิณีวรรณ  พละศักดิ์  หน่วยงาน  :  โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย     :  ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ                    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 508 , 17:40:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษาจากเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรม ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง-พูดกับเจ้าของภาษา ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ่นอย่างสนุกสนาน   ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 344 , 17:05:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ชื่อเรื่อง           การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู                    โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ผู้รายงาน         นายสุพจน์  ดำริห์ ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา      โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ                                                                           ....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 245 , 17:04:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชื่อเรื่อง           บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                    โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รายงาน         นายสุพจน์  ดำริห์ ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา      โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ บทคัดย่อ             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประส....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 451 , 15:25:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ชื่อเรื่อง     :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม                 วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย       :  นางกรวิภา  สิงห์เหิน หน่วยงาน  :  โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย     :  ปี 2560 - 2561 บทคัดย่อ                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานใน....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 474 , 12:59:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษากับครูต่างชาติ เด็กๆ ชอบ สนุก ได้ความรู้ @ ENGLISH CAMP 2018 ....

อ่านต่อ

Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 379 , 12:40:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทคัดย่อ            การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน วิชาภาษา....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 1034 , 09:21:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้               สำหรับครูโรงเรียนดงรักวิทยา ชื่อผู้วิจัย    นายสุพจน์  ดำริห์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดงรักวิทยา -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 943 , 19:07:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สวัสดีเพื่อนครูทุกคน...ค่ะครูจิ๊บ....ได้มีโอกาสศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนในชั้นเรียนรูปแบบการสอนที่ใช้ คือ กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ ค่ะ นักเรียนมีความสามารถในการพููดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น จึงอยากแนะนำให้เพื่อนครูลองนำไปใช้สอนเพื่อพัฒนานักเรียน นะคะ ชื่อเรื่อง       :   การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ก....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560
Posted by ครูจิ๊บ , ผู้อ่าน : 19133 , 15:34:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Hi, everyone ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ                         ภาษาเป็นเรื่องทักษะ  ซึ่งจำแนกได้เป็น  2  ทาง  คือ  ทักษะการรับเข้า  ได้แก่  การอ่านและการฟัง  และทักษะการแสดงออก  ได้แก่  การพูดและเขียน  ทักษะทางภาษาจำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ  แบบฝึกเสริมทักษะนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการเรียนภาษาได้มีผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญทางภาษา  ให้ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้                  ....

อ่านต่อ


/3