• jintavaree
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jintavaree@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 12
  • จำนวนผู้ชม : 57256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
jintavaree
การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/jintavaree
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2550
Posted by jintavaree , ผู้อ่าน : 3794 , 19:48:30 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Barangay Election in Philippine สำนึกการเมืองในระดับท้องถิ่น

          Barangay เป็นภาษา ตากาล็อก ( TAGALOG) ของประเทศ Philippine แปลว่า หมู่บ้าน หรือ ชุมชน ( Village) ครับ และถือว่าเป็นหน่วยการเมืองที่เล็กที่สุดในระบบการปกครองใน Philippine มีประชากรประมาณ 2,000 คน               ในหมู่บ้านหนึ่งๆจะมีองค์ประกอบของระบบการปกครอง ประกอบไปด้วยไปด้วย

1.Barangay Captain  ที่แปลว่า ผู้นำหมู่บ้านหรือในบ้านเราก็ประมาณ ผู้ใหญ่บ้าน หนึ่งคน (มาจากการเลือกตั้ง ครับ)

2.Councilors หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน หก คน (มาจากการเลือกตั้งเช่นกันครับ)

3.Sangguniang Katabaan President หรือ ประธานสภาเยาวชนหมู่บ้าน หนึ่ง คน (มาจากการเลือกตั้ง ครับ)

และ4. Sangguniang Katabaan หรือสภาเยาวชน จำนวน หก คน (มาจากการเลือกตั้ง อีกแล้วครับ)

ทั้งหมดนี้ จะถูกเรียกโดยรวมว่า Barangay Council โดย ผู้ใหญ่บ้าน( Barangay Captain) จะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร ที่เรียกว่า Executive และที่เหลือจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ที่เรียกว่า Legislatives

Barangay Council จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองท้องถิ่น (ใน Philippines)จะเป็น Municiparity หรือ เทศบาลครับ ประมาณ 20% จากรายได้ เพื่อนำมาพัฒนาในระดับหมู่บ้านของตนเอง และ ใน 20% นั้นจะต้องกระจายให้กับ สภาเยาวชน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน ประมาณ8%

ที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น Municipality หรือ เทศบาล นั้นคือ ทุกๆหมู่บ้าน( Barangay) Barangay Captain จะมีสภาในระดับตำบล   

 ยกตัวอย่างเช่นในหนึ่ง Municipality มีจำนวนหมู่บ้าน (Barangay) สิบ หมู่บ้าน ก็จะมี Barangay Captain 10 คน แล้วมีกลไกการรวมตัวกันเป็น Association Barangay Captain หรือ ABC จากนั้นก็จะมีการคัดเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ใน Municipality จำนวน 1 คน(ในส่วน ABC) 

เช่นเดียวกัน Sangguniang Kabataan ก็จะมีสภาของตนเองที่เรียกว่า Sangguniang Kabataan of Federation ก็จะมีการคัดเลือก 1 คนเข้าไปอยู่ใน Municipality จำนวน 1 คน(ในส่วน SK)

จะเห็นว่ากระบวนการการเมืองในระดับท้องถิ่นของที่นี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การเลือกตั้ง การแสดงออกทางการเมืองเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่นี้ การรณรงค์หาเสียงเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีขบวนแห่ ดนตรีดุริยางค์ มากมาย (แต่ที่นี้ห้ามขายเบียร์ในสถานบันเทิง ก่อนเลือกตั้ง สองวัน)

ปรากฏว่ารัฐบาล พยายามที่จะผลักดันให้มีการเลือนการเลือกตั้งในระดับหมู่บ้าน (Barangay Election) และการเลือกตั้งสภาเยาวชน (Sangguniang Kabataan หรือ SK) จากเดิมที่จะต้องมีการเลือกตั้ง ในวันที่29 เดือน ตุลาคม 2007 โดยจะเลือนออกไปเป็นเดือน ตุลาคม ปี2009 โดยอ้างถึงความไม่พร้อมในการจัดการเลือกตั้งและข้อจำกัดของงบประมาณที่จะต้องใช้ในการเลือกตั้ง ซึ่งแต่เดิมได้ถูกเลือนมาครั้งหนึ่งแล้ว ดังนั้นนัยยะที่จะเลือนการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์แนวทางในการกระจายอำนาจอำนาจและความจริงใจต่อการมีส่วนร่วมในการการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตย ในระดับล่าง อยู่สอง ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1. ความพยายามของรัฐบาลที่จะตอกย้ำถึงระบบการเมืองอุปถัมภ์ ที่จัดสัมพันธ์อยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีใหม่ในช่วงปี 2010 ให้มีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งนัยยะแอบแฝงทางการเมืองที่น่าจะเป็นการสร้างผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน (Reciprocal relationship) ระหว่างผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ถูกสนับสนุน รวมถึงการตรวจสอบกำลังของผู้สนับสนุนตนเอง เพื่อวางแผนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และวางขุมกำลังในการเลือกตั้ง

ส่วนที่ 2. การมีส่วนร่วมในระดับหน่วยการปกครองท้องถิ่น(Local Government Unit ) Municipality หรือ City เนื่องจากผู้นำหมู่บ้านหรือที่เรียกกันว่า Barangay Captainที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นั้นจะต้องมีการคัดตัวแทนในแต่ละละหมู่บ้านเข้าไปตัวแทนในส่วนที่เรียกว่า Association Barangay Captain หรือ ABC จำนวน 1 คน และ Sangguniang Kabataan หรือ SK จำนวน1 คน ที่จะเข้าไปทำงานร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้นความพยายามในการเลือนการเลือกตั้งออกไปจะส่งผลทำให้เกิดการกระจุกตัวของอำนาจในระดับการจัดการท้องถิ่นท้องถิ่น และทำให้ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านไม่มีโอกาสที่จะคัดเลือกตัวแทนใหม่ๆในการเข้าไปทำงานและแก้ไขปัญหา

แต่ด้วยกลไกการผ่านร่างกฎหมายของประเทศฟิลิปินล์ เมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   (House of Representative) ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ก็จะส่งผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวไปยัง วุฒิสภา (Senate) แต่ปรากฏว่าวุฒิสภาไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่จะให้มีการเลือนการเลือกตั้งออกไป ดั้งนั้นจึงส่งผลให้ร่างกฎหมายที่เสนอมานั้นก็ถือเป็นอันตกไป และส่งผลทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้ง Barangay Election and Sangguniang Kabataan ตามที่กำหนดใน 29 ตุลาคม 2007
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สมดุล วันที่ : 24/09/2009 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

บรรดาน้องๆทุกคนที่มีอีเมล ของตนเองแล้ว นับเป็นบันไดขั้นแรกที่จะก้าวต่อไป เป็นเจ้าของธุรกิจ ระหว่างที่เล่าเรียนดีไปด้วย เช่นเดียวกับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่เริ่มทำะธุรกิจตอน ๑๑ ขวบ ซึ่งวอร์เรน ยังบอกว่าเริ่มช้าไป

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งการเรียนรู้ และลงมือทำไปด้วย ยิ่งเพิ่มศักยภาพของตนเองและดีวิเศษ ในการบริหารเวลาของชีวิต

มีแบบอย่างรายละเอียดให้ศึกษาที่ http://www.ainews1.com แม้จะเพียงแวะไปเยี่ยมชม ส่วนจะดีอย่างไร น้องๆที่สนใจ ต้องการต่อยอดการเป็นผู้นำเยาวชนรุ่นจิ๋ว เพื่อนๆเขาทำกันอย่างไร ก็คุ้มแล้ว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สราลี วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/AnuchitIntranum


ผม อนุชิต (เกมส์) อินทรนุ่ม ประธานก่อตั้งยุวประชาธิปัตย์ พัทลุง ขอเชิญเพื่อนๆนักเรียน-นักศึกษา หรือผู้ปกครองที่มีบุตรชาย-บุตรสาวทุกท่านสมัครยุวประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมสร้างพัทลุงไปด้วยกัน เพื่อนๆนักเรียน-นักศึกษาต่างจังหวัดสามารถที่จะคอมเม้นต์ได้ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สายสืบภาคประชาชน วันที่ : 15/11/2007 เวลา : 10.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anti-Corruption


มาเยี่ยมครับ...ขอบคุณสำหรับข้อมูล
เอาปฏิทินสวยๆ มาฝากด้วยครับ...อิอิ
--------------------
โหมโรงส่งท้ายปี "หมูไฟ" เพลินตากับ Playboy Calendar 2008
http://www.oknation.net/blog/anti-corruption/2007/11/14/entry-2

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 31/10/2007 เวลา : 08.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

สบายดีโอฬาร มาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ บอกด้วย
เชียงใหม่กำลังหนาว
...คิดถึง

ปล.ดาบไท ตายแล้วนะ เสียศพ วันเสาร์ที่ 3 พ.ย.นี้ที่วัดกู่เต้า

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
jintavaree วันที่ : 30/10/2007 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jintavaree

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ไทบ้าน วันที่ : 29/10/2007 เวลา : 07.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaibaan
อีสานมั่นคง เมืองไทยมั่นคง OKnature 

มาอ่านบทความดีๆครับ
แต่อย่าลืมช่วยกันหาทางป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งในเมืองไทย..โตยเน้อท่าน
ก่อนที่การเมืองบ้านเฮาจะกลายเป็นเหมือนฟิลิปปินส์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 28/10/2007 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขอบคุณค่ะ ... สำหรับบทความ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]