• ทิพย์ธัญญา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : thanyanat48@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-12-08
  • จำนวนเรื่อง : 46
  • จำนวนผู้ชม : 117880
  • ส่ง msg :
  • โหวต 88 คน
ทิพย์ธัญญา
กะโลง กวี ศิลปะ ดนตรีและเสียงเพลง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/jonat
วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2554
Posted by ทิพย์ธัญญา , ผู้อ่าน : 1750 , 11:06:26 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

มาเถอะพี่น้อง มาชำระประวัติศาสตร์ เมืองเชียงราย       งานเสวนา “เจียงฮายฮู้จักตัวเก่า” 'ชำระประวัติศาสตร์เชียงราย : ท้องถิ่นเป็นสุขด้วยการรู้จักตนเอง' โดยความร่วมมือขององค์กรดังต่อไปนี้ คือ โครงการสร้างสุขด้วยประวัติศาสตร์ (วาระครบรอบ ๗๕๐ ปี   เมืองเชียงราย) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส., เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา, สถาบันยวนเชียงราย, คณะทำงานบูรณาการจังหวัดเชียงราย และภาคีร่วม ๑๔ องค์กร เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม ของเมืองเชียงราย และเพื่อจุดประกายการชำระประวัติศาสตร์เชียงรายให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในตัวตนของคนเจียงฮายอย่างถูกต้อง พร้อมจะก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่เมืองเจียงฮายที่เติบโตเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ความเจริญทั้งภายในและภายนอกอย่างมีวุฒิภาวะ อย่างเป็นสุข
วันเวลา สถานที่
 วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงกำหนดการ
/วัตถุประสงค์และรายละเอียดงาน
 ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. ชมสารคดี “ประวัติศาสตร์สร้างสุขได้อย่างไร?”
 ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. หัวหน้าคณะจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานเปิดงาน
 โดย  อาจารย์บดินทร์ จันวัน 
ประธานสถาบันยวนเชียงราย
 ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน  โดย พระเทพสิทธินายก 
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย หรือผู้แทน
๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เสวนา “ประวัติศาสตร์สร้างสุข : 
ผู้คน ท้องถิ่นเป็นสุขด้วยการรู้จักตนเอง” โดย
 - นายศักรินทร์ ปาระกา : ตัวแทนเยาวชนแม่คำ
 - ตัวแทนเยาวชนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
- อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ : ผอ.สถาบันสุขภาพวิถีไทย(สสว.)
- ทพญ. ปาริชาติ ลุนทา : ผอ.โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
- ครูนิวัฒน์  ร้อยแก้ว  : กลุ่มรักษ์เชียงของ
- นายสวาทพล ก๋าระร่วง : เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา
- นายสันติพงษ์ ช้างเผือก : หัวหน้าโครงการสร้างสุขด้วยประวัติศาสตร์ (วาระครบรอบ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย)
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น. การแสดงดนตรีของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
 ครูป้อ และกิตติ The Recycle
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. สีสะล้อและอื่อกะโลง โดย
 สุคำ แก้วศรี และ ธัญญณัฐ ชาวเหนือ
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสวนาคีตวรรณกรรม 
“ล้านนาต้นธารวรรณกรรมสยามประเทศ” โดย
- อาจารย์มาลา คำจันทร์
- ผศ. วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
- นายไพฑูรย์ พรหมวิจิตร
- รศ. สุพรรณ ทองคล้อย
- อาจารย์นิคม บุญเสริม
- นายสมหวัง อินทร์ไชย  ดำเนินรายการ

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ร่ายกวี ดนตรี และอภิปรายทั่วไป

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนวันที่สอง
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐น. กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงกำหนดการ
/วัตถุประสงค์/สรุปงานวันแรก
 ๙.๒๐ – ๑๑.๔๕  น. เสวนา “ชำระประวัติศาสตร์เชียงรายภาคประชาชน :
พญามังรายไม่ใช่พ่อขุนเม็งราย, เมืองเชียงรายสร้าง
เมื่อไหร่กันแน่ ฯลฯ” โดย
- อาจารย์ชรินทร์ แจ่มจิตต์  
- รศ.สรัสวดี อ๋องสกุล
- อาจารย์บดินทร์ กินาวงศ์
- อาจารย์อุดร วงษ์ทับทิม
- นายทองคร้าม ทองขาว : ดำเนินรายการ
๑๑.๔๕ – ๑๑.๕๐ น. หัวหน้าคณะจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานปิดงาน
โดย  อาจารย์บดินทร์ จันวัน:
ประธานสถาบันยวนเชียงราย
๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น ประธานกล่าวปิดงาน 
โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์


เพลงเอื้องฟ้าเวียงเจียงฮาย
คำร้อง/ทำนอง/ ทิพย์ธัญญา
ดนตรี/ขจร วงศ์ชัึยพาณิชย์
ขับร้อง/โจณัฐอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
jumpalao วันที่ : 02/02/2011 เวลา : 02.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jumpalao
http://www.oknation.net/blog/jumpahomhttp://www.oknation.net/blog/junhom

เพลงม่วนแต๊ๆเจ้า
.......
ใค่เป๋นเอื้องฟ้าในใจ๋วของใผคนหนึ่ง..กิกิ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เตาะแตะ วันที่ : 26/01/2011 เวลา : 00.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toddle
ไม่ได้มีปลาตัวเดียวในทะเล...Yah.

เพลงไม่ขึ้นอะ งอน ๆ
.
.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทิพย์ธัญญา วันที่ : 23/01/2011 เวลา : 10.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jonat
พ.ศ.2555 ครบรอบ 750 ปี เจียงฮายบ้านเฮา

ขอบคุณครับคุณศุภศรุต ที่ให้คำแนะนำครับ
หากมีเวลาก็เรียนเชิญด้วยนะครับ

ประวัติศาสตร์เชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา มิใช่เป็นเพียงตำนาน นิทาน หรือเรื่องเล่า แต่มีเอกสารจารึกอ้างอิง ค้นคว้าจับต้องพิสูจน์ได้ มีปราชญ์ผู้รู้ทางประวัติศาสตร์รวบรวมเขียนไว้หลายเล่มแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 23/01/2011 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

ฝากการชำระด้วยนะครับ

อย่าหลงเพียงชำระประวัติศาสตร์

จนหลงลืมที่จะชำระ "ตำนาน นิทาน เรื่องเล่า"
ที่อาจมี "อคติ" ผสมจนบิดพริ้ว

หลงแต่อคติในประวัติศาสตร์แต่เอานิทาน 200 ปีมาชำระแทน

ระวังนะครับ

หุหุความคิดเห็นที่ 2 (0)
ทิพย์ธัญญา วันที่ : 23/01/2011 เวลา : 07.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jonat
พ.ศ.2555 ครบรอบ 750 ปี เจียงฮายบ้านเฮา

หวัดดีครับแม่สีไฟ
เสียใจกับเหตุการณ์บ้านเมืองเลยหายไปเกือบปีครับ

อยู่ใกล้ๆ ยังไงก็ขอเชิญไปร่วมเสวนากันนะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 22/01/2011 เวลา : 17.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

รู้แต่ว่าพญามังรายเป็นสายเจ้าฟ้าจากไทยใหญ่

มาฟังเพลงโดยเฉพาะค่ะ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงสี่แยกหอนาฬิกา

เพลงสี่แยกหอนาฬิกา คำร้อง/ทำนอง โดยวง คิง & ฮา โฟล์คซองเชียงแสน ขับร้องโดย โจณัฐ

View All
<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]