*/
  • นายชาคริต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kahlao@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-04
  • จำนวนเรื่อง : 157
  • จำนวนผู้ชม : 304111
  • จำนวนผู้โหวต : 57
  • ส่ง msg :
  • โหวต 57 คน
<< สิงหาคม 2010 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2553
Posted by นายชาคริต , ผู้อ่าน : 5666 , 14:35:41 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีคุณสมบัติดูดกลืนความร้อน ทำให้โลกอบอุ่น และเอื้อให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ในโลกได้ แต่กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยเฉพาะหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา มีการใช้พลังงานฟอสซิล (fossil fuel) เช่น น้ำมัน ถ่านหิน มาก การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ทำให้ก๊าซเรือนกระจกถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศในปริมาณมาก บรรยากาศโลกดูดกลืนความร้อนไว้มากขึ้น เกิดภาวะเรือนกระจก หรือโลกร้อน นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก


ก๊าซเรือนกระจก โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อเพลิงจากปิโตรเคมี การทำเกษตร และไฟฟ้า 5 ปีที่ผ่านมา มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ใน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ พลังงาน อุตสาหกรรม สารทำละลาย เกษตรกรรม การใช้ที่ดิน ของเสีย โดย70 % เป็นผลของกิจกรรมด้านพลังงานการสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำได้โดย

1.ลดการบุกรุกป่า

2.การจัดการขยะ

3.พลังงานทดแทน

4.เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ


ปัจจุบันจึงเกิดแนวคิดการทำเมืองให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก


กระบวนการไปสู่การเป็นเมืองปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ

1.การสำรวจข้อมูล เริ่มด้วยการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ วิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซจากภาคประชาชน หาก๊าซ หลัก 6 ตัว เช่น หาปริมาณจากการใช้ไฟฟ้า จากปริมาณขยะ พลังงานแฝงในทรัพยากรที่ใช้ เช่น น้ำ/วัสดุในชีวิตประจำวัน การขนส่ง การเปิดผิวดิน เช่น บุกรุกป่า การทำเกษตร ตลอดจนแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก


2.บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ กรณีประเทศไทย เช่น ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปี 2551-2555 ซึ่งเน้นการรับมือและปรับตัว เน้นลดและบรรเทา และการพัฒนาที่ยั่งยืน, แผนอนุรักษ์พลังงาน 2548-2554 ซึ่งมีแนวทางลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA)

LCA ย่อมาจาก Life Cycle Assessment คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่ / แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสที่จะส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้


1.การ บ่งชี้และระบุปริมาณของภาระทางสิ่งแวดล้อม (Environmental loads) ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง/ที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น พลังงานและวัตถุดิบที่ถูกใช้ การปล่อยของเสียและการแพร่กระจายของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม


2.การ ประเมินและการหาค่าของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts) ที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณภาระทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ถูกบ่งชี้มาในขั้นตอนแรก


3.การ ประเมินหาโอกาสในการปรับปรุงทางสิ่งแวดล้อม และใช้ข้อมูลที่มีการแสดงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมเหล่านี้เป็น องค์ประกอบในการตัดสินใจ

 


การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์รอยเท้าคาร์บอน

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการค้นหาวงจรการผลิต เราเริ่มตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ การขนส่งผลผลิต การใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการใช้แล้วทิ้ง ทั้งเป็นอาหารสด/แห้ง/ถนอมอาหาร และกลายเป็นขยะ


การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะนำมาสู่การออกมาตรการรองรับของเมือง ในด้านต่างๆ เช่น การขนส่งที่ต้องใช้น้ำมัน(รถ เรือ เครื่องบิน) การผลิตอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า พรม อาคารที่อยู่อาศัย


การประเมินผลกระทบ เราจะพิจารณาตั้งแต่การดึงวัตถุดิบจากธรรมชาติ การผลิต การใช้ การขนส่ง และการทำลายว่าเราใช้ทรัพยากรอะไร อย่างไร ตลอดจนผลที่เกิดตามมา ซึ่งจะมีการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อม พิจารณาการใช้ และการทิ้ง ต่อผลิตภัณฑ์/ต่อหัวประชากร เป็นต้น

 

ตัวอย่างดีๆจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการทำเมืองปลดปล่อยคาร์บอนต่ำเล่าว่า เริ่มต้นจากพิจารณาพื้นฐานของเมือง ซึ่งเป็นเมืองเกษตรเป็นฐาน มีความหลากหลายทางชีวภาพ และกล่าวถึงผลกระทบต่างๆที่กำลังเกิดทั่วโลก ที่มาจากการสูบ การดูด การใช้ทรัพยากรจากโลก เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว โคลนถล่ม เพื่อให้เกิดความตระหนัก ซึ่งก็นำมาสู่การรับมือ ในเมืองแกลงได้สร้างระบบเตือนภัยแบบง่ายๆ ได้แก่ SMS ส่งตรงถึงสมาชิกกว่า 1,000 คน รวมไปถึงเจ้าของร้านกาแฟ ร้านน้ำชา ชมรมผู้สูงอายุ


ชื่อสมาชิกอาจมีหลายประเภท จัดประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งาน วิธีนี้สะดวกและประหยัดกว่าการใช้จดหมายเป็นอย่างมาก หลายท่านน่าจะลองไปใช้บ้างนะครับ


การรับมือ ในเชิงองค์กร มีนโยบายให้ประชาชนมีการปรับตัว ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มก๊าซออกซิเจน และฟื้นฟูคืนสภาพ โดยนำเครื่องมือที่ใช้ คือระบบมาตรฐาน ISO 14001  นำมาวิเคราะห์ปัญหาของเมือง แล้วตั้งเป้าของเมือง กรณีเมืองแกลงอยากให้เป็นเกษตรเมือง จึงได้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนแก้ปัญหาการเดินทางในเขตเมือง โดยแนวคิดจะพิจารณาแต่ละช่วงเวลาว่ามีแก่นแกนของเมืองเรื่องอะไร


แนวคิด ยุทธศาสตร์ที่ใช้ ทุกกิจกรรมมีหลักการสำคัญ อยู่ที่...ลงมือทำทันที และต่อเนื่อง กิจกรรมเด่นๆมีอะไรบ้าง?

· ปัจจุบันเทศบาลมีการจัดซื้อที่สาธารณะเพิ่มทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจัดพื้นที่แนวป่าปลูก เป็นกันชน สร้างที่ว่าง/ที่สาธารณะด้วยการขอการบริจาค


· การสร้างโรงพยาบาลไม่มีหมอ


· แก้ปัญหาการจราจร


· เขตปลอดถังขยะจัดระบบการจัดเก็บขยะ1 กก. 1 บาท บางส่วนก็มุ่งไปที่โรงเรียน ให้นักเรียนนำขยะมาขาย นักเรียนได้1 กก. 1 บาทและได้เงินจากเทศบาลที่ให้ผ่านโรงเรียน เป็นงบจัดการขยะอีก1 กก. 1 บาท การที่เทศบาลซื้อขายขยะทำให้คนในบ้านเห็นคุณค่าขยะ ส่งผลให้บ้านสะอาด ชุมชนสะอาด  มีการรีไซเคิล การจัดเก็บขยะของเทศบาลจะดำเนินการในเวลากลางคืน นัดหมายชุมชน ตลาด จัดเก็บตามเวลา กลางวันพนักงานจะพักผ่อน


· การจัดการของเสีย ในสัดส่วนขยะ 63% เป็นขยะสด ทางเทศบาลนำมาทำจุลินทรีย์ ไปใช้ในการดูแลเกาะกลาง สวนหย่อม นำไปหยดตามท่อระบายน้ำ เป็นการฟื้นลำคลอง และเพื่อให้เห็นว่าคลองสะอาดจะมีการจัดงานริมคลอง


· สร้างเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ บดให้ละเอียดแล้วราดด้วยจุลินทรีย์คืนสู่ดิน เป็นปุ๋ย (ใช้ระบบลูกหมุนเติมอากาศ)


· เลี้ยงใส้เดือน ไส้เดือนที่ว่ามาจากการเห็นโอกาส ที่มีขยะสดจำนวนมาก จึงนำผัก ผลไม้ มาบดย่อยให้ใส้เดือน ซึ่งมีการเลี้ยงเป็นฟาร์ม เพื่อให้ได้มูลไส้เดือน(ฝรั่งเรียกว่าทองคำสีดำ) นำไปทำน้ำหมักมูลใส้เดือน ขายได้ตันละ 3-50,000 บ.และนำไปเลี้ยงปลา


· เลี้ยงแพะ นำไปจัดการขยะสดในงาน ในวัด เช่น พวงหรีด ถ่ายออกเป็นเม็ด(ได้ปุ๋ยเม็ดใช้ไปด้วย)


· เลี้ยงเป็ด แปลงเศษอาหารเป็นไข่ ขยะแลกไข่


· หมูหลุม กำจัดเศษอาหาร

· กระต่าย กำจัดเศษผักผลไม้


· วัว เทศบาลไม่ได้ใช้เงินของตัวเอง แต่มีวิธีการทำบุญไถ่ชีวิตโค นำโคมากำจัดเปลือกผลไม้ ให้ปุ๋ย มูลวัวผสมขุยมะพร้าว เป็นบ้านของใส้เดือน


· วางระบบสายพานลำเลียงชิ้นไม้ เพื่อการคัดแยกขยะ โดยนำอุปกรณ์ที่หาได้ในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ วางสายพานในที่โล่ง เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นและมลภาวะ คัดแยกโดยเฉพาะกล่องนมมีการอัดก้อนละ 100 กก. ทำในพื้นที่โล่ง มีรายได้เดือนละ 2 หมื่นบาท


· แก๊สชีวภาพ จากขยะที่มีนำมาทำแก๊สใช้ในโรงฆ่าสัตว์ตอนกลางคืน กากของแก๊สมีหัวปุ๋ย กรองแล้วทำปุ๋ยขายได้อีก


· มูลวัว มูลควาย รำ แกลบ นำมาย่อยซากอาหาร ขุดหลุมใต้ต้นไม้ ราดด้วยจุลินทรีย์ ทำปุ๋ย


· เทศบาลออกเทศบัญญัติ ให้ทุกครัวเรือนมีถังดักไขมัน ครัวเรือน/วัด/โรงเรียน ก้อนไขมันที่ได้ นำไขมันมาผึ่งแห้ง ทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่น แทนฟืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ นายกเทศมนตรีเอางานทะเบียนราษฎร์ไปตรวจ เพื่อให้ทุกครัวเรือนต้องมีถังดักไขมัน มิฉะนั้นจะไม่ออกทะเบียนบ้านให้


· ทำนา สร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีแนวคิดสุดยอดตรงที่ทำเกษตรในเมือง มีการเพาะเห็ดโดยใช้ขี้เลื่อย ซึ่งที่แกลงมีมาก ใช้เป็นประโยชน์ เช่น ทำก้านธูป


ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่ได้ยินคำบอกเล่า ท่านนายกฯเล่าอีกว่า การทำงานให้เราดูปูมหลัง/ฐรณีสัญฐาน การทำเกษตรเมือง ทำในเมือง ทำให้เราไม่เปลืองค่าขนส่ง ใช้พื้นที่ไม่มีขัดจำกัด ต้นทุนต่ำ ไม่ขายแพง รักษาการผลิตเดิม ที่นี่ใช้ห้องแถวปลูกผัก เรียกว่าผักกระชับ นอกจากนั้นก็มีการเพาะถั่วงอก


สิ่งแวดล้อมคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เราไม่ทำร้ายเขา เขาก็ไม่ทำร้ายเรา” ท่านนายกฯว่า


สิ่งแรกที่ควรทำก่อนก็คือ การเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ท่านพยายามไม่ใช้ช่องทางในระบบ หรือเข้าแผนพัฒนาของเทศบาล ที่มีบางอย่างจำกัดการทำงาน


9 ปีแห่งความพยายาม จนเห็นผลความสำเร็จ.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Time1000000 วันที่ : 22/09/2010 เวลา : 09.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/RagMuangThai

เคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเทศบาลเมืองแกลงทึ่งมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ไหปลาแดก วันที่ : 18/08/2010 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plardeakdee

ทุกอย่้างทำลายตัวมันเอง แม้แต่มนุษย์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน