*/
  • นายชาคริต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kahlao@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-04
  • จำนวนเรื่อง : 157
  • จำนวนผู้ชม : 301483
  • จำนวนผู้โหวต : 57
  • ส่ง msg :
  • โหวต 57 คน
<< สิงหาคม 2010 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553
Posted by นายชาคริต , ผู้อ่าน : 6399 , 18:13:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


เมื่อวันที่ 18 สค.53 ที่ผ่านมา เราได้นัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของผู้พิการและผู้สูงอายุ มาพบกันเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ ซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกประกาศให้เป็นกฎหมาย แต่ก็มีการนำไปสู่ภาคปฎิบัติน้อยมาก


นั่นคือ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์และพระภิกษุ แต่ในที่นี้เราเน้นไปที่ผู้พิการและผู้สูงอายุ


นัดหมายกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเจอมหกรรมรถติดจากงานเกตรและงาน มอ.วิชาการ กว่าจะประชุมกันได้เวลาก็ช้าไปพอสมควร


ผู้พิการที่ปกติก็ประสบปัญหาในการเดินทางอยู่แล้ว มาเจอรถติดเข้าไปอีก เล่นเอาน่วมเลยงานนี้...


ภาคเช้าเรานำพื้นที่ดีๆ ที่พอเป็นตัวอย่างได้มานำเสนอ การทำเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก เราเน้นพื้นที่เป้าหมาย คือ รพ.อำเภอ และที่ว่าการอำเภอ


· กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพภาพ และคนชรา พศ.2548 กำหนดให้สถานที่สาธารณะดังนี้


 (1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและ พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 300 ตร.ม.


 

(2) สำนักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตร.ม.


 

นี่คือสิ่งที่ระบุไว้ในกฎหมายนะครับ แต่ลองดูความจริงเถอะ มีกี่สถานที่ในประเทศที่นำข้อกำหนดดังกล่าวไปสู่การปฎิบัติ

 

ตัวอย่างดีๆ

· โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบนำเสนอว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รักษาโรคยากและซับซ้อน มีผู้ป่วยนอก 3,500 ราย/วัน ผู้ป่วยใน 855 เตียง คนพิการรับบริการ ณ ศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ 375 ราย/เดือน


 ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการให้ความเห็นว่าผู้บริหารต้องให้ความสำคัญก่อนหลักคิดในการดำเนินงานนโยบายการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

· เน้นความปลอดภัย(safety) พื้นไม่ลื่น มีราวจับ สัญลักษณ์เตือน 

· เข้าถึงง่าย (accessibility) ทางลาด ประตู ช่องทางเดิน ลิฟท์ ห้องน้ำ อักษรเบลล์ 

· การใช้งานสะดวก (usability) ระยะกลับตัว มีพื้นที่ใช้งานโทรศัพท์ ขอการสนับสนุนจากองค์การโทรศัพท์ได้

· เหมาะสมกับฐานะ (affordability) วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับท้องถิ่น งบประมาณ มั่นคง ทนทาน ฯลฯ


นโยบายของผู้บริการกำหนดให้ บริเวณอาคารเก่า (สำรวจ/ปรับปรุง) และอาคารใหม่ (ตามมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ


การดำเนินงาน

· เริ่มต้นด้วยเจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายนโยบายถึงสภาพปัญหาของผู้พิการ รวมไปถึงมาตรฐานต่างๆ จนมีมติทีมบริหารโรงพยาบาลฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2550 เห็นชอบการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ


 

· บันทึกข้อความ เลขที่ มอ 391.8/187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2551 แจ้งเวียนเรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ (ส่งสรุปมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมฯ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลฯ


· จัดทำคู่มือมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก เผยแพร่แก่บุคลากรในโรงพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข


· บันทึกข้อความเลขที่ มอ 391.8(1)/230 ลงวันที่ 6 พ.ค 2551 เรื่อง สำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ โดยจัดทีมงานในโรงพยาบาลฯ


· จัดทำคู่มือมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก เผยแพร่แก่บุคลากรสาธารณสุขประชุมโครง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง


 พรบ.ที่เกี่ยวข้อง

· กฎกระทรวง ได้แก่ กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพภาพ และคนชรา พศ.2548


· พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ.2550 มาตรา 20(4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ  


· มาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 9 หมวด ได้แก่หมวดที่ 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีสัญลักษณ์ / ตัวอักษรแสดงประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก ติดตั้งป้าย สัญลักษณ์ และเครื่องหมายรูปผู้พิการแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน มีแสงสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันกลางคืน ตัวป้าย – สัญลักษณ์ทั้งหมดพื้นขาว – ตัวหนังสือสีน้ำเงินหรือกลับกัน

จัดให้มีที่นั่งสำหรับคนพิการ (ที่นี่ยังมีปัญหาโดนคนปกติแย่งที่ประจำ)
หมวดที่ 2 ทางลาด (รวมราวจับ) และลิฟท์ มีหลายแบบ ได้แก่ ทางลาดมีความยาวโดยรวมไม่เกิน 6.00 เมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ทางลาดมีความยาวโดยรวมเกิน 6 ม. ถ้าเกินต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีพื้นที่พักบนทางลาดไม่น้อยกว่า 1.50 ม. และมีความยาวไม่เกินช่วงละ 6 ม.และทางลาดยาวตั้งแต่ 2.50 ม.ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองข้างปลายทางลาดต้องทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทางลาดต้องมีสภาพดี เชื่อมต่อเสมอกับพื้นเดิมระยะทางยาว 1.50 ม. หากเป็นทางลาดที่ไม่มีผนังกั้น ต้องมีราวหรือยกขอบไม่น้อยกว่า 5 ซม. พื้นที่วัสดุไม่ลื่นราวจับ มีความยาวต่อเนื่อง มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร ติดตั้งห่างจากผนัง 5 เซนติเมตร สูงจากจุดยึด 12 เซนติเมตร ผนังที่ติดตั้งราวจับควรต้องเรียบไม่มีคม ปลายราวจับ ยื่นจากจุดสิ้นสุด 30 เซนติเมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดปลายราวจับต้องเป็นปลายมน ราวจับสูงจากพื้น 80 – 90 เซนติเมตรลิฟท์ขึ้นลงได้ทุกชั้น ขนาดลิฟต์ กว้างไม่น้อยกว่า 1.10 x 1.40 เมตร ช่องประตูลิฟต์กว้าง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีระบบแสงเพื่อป้องกันประตูลิฟต์หนีบ ปุ่มลิฟต์ อยู่ในระดับ 90-120 เซนติเมตร จากพื้นและต้องไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ภายนอก มีราวจับรอบห้องลิฟต์ มีไฟเตือนภัยขณะลิฟต์ขัดข้อง


หมวดที่ 3 บันได ความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่ง ไม่เกิน 2.00 เมตร มีราวจับ ขึ้นบันไดได้สะดวก มีคิ้วกว้างพอสำหรับวางเท้าของผู้พิการทางสายตา ลูกตั้งไม่เกิน 15 เซนติเมตร และไม่เป็นช่องเปิดหมวดที่ 4 ที่จอดรถ ที่จอดรถคนพิการ มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการที่พื้นและป้ายติดสูงจากพื้น 2.00 เมตร /ช่องจอดรถมีขนาด 2.40 x 6.00 เมตร และมีที่ว่างด้านจ้างรถไม่น้อยกว่า 1.00–1.40 เมตร มีพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถคนพิการให้เพิ่มหน้าที่บริการและไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดในที่ของผู้พิการ


หมวดที่ 5ทางเข้าอาคาร ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก หรือมีทางลาดไม่เกิน 1: 10 มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร


 

หมวดที่ 6 ประตู ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดมือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับมาตรฐานในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร ถ้าเปิดเข้า ออก ต้องมีพื้นที่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1.50 x 1.50 เมตร ช่องประตูกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร หากมีธรณีประตูต้องสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร และมีขอบลาด 45 องศา ได้มีการปรับปรุงพื้นธรณีประตูในส่วนที่ยกพื้นออก เพื่อให้ผู้พิการเข้าออกง่าย
หมวดที่ 7 ห้องส้วม มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้น 45 – 50 เซนติเมตร และมีพนักพิง  ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยก หรือก้านกด หรือก้านหมุน หรือระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้โดยสะดวก ระยะกลางกึ่งกลางของโถส้วมห่างจากผนัง 45 – 50 เซนติเมตร มีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนที่ถ่ายปัสสาวะ ยาวไม่น้อยกว่า 50 – 60 เซนติเมตร ติดตั้งจากพื้น 1.20 – 1.30 เมตร ราวจับแนวนอนสูงจากพื้น 65 – 70 ซม. ยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าโถส้วมไม่น้อยกว่า 25 – 30 ซม.มีราวจับด้านข้างทั้งสองข้างสูง 0.8 – 1.00 ม. และราวจับในแนวดิ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.อ่างล้างมือ มีพื้นที่ใต้อ่างเป็นที่ว่าง สามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ทุกจุดที่มีห้องส้วมสำหรับคนทั่วไปต้องมีส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ห้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ปราศจากสิ่งกีดขวางทางเข้า – ออกวัสดุพื้นผิวไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังบนพื้น


หมวดที่ 8 พื้นผิวต่างสัมผัส หมายถึงพื้นผิวที่มีผิวสัมผัส และสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิวและสีในบริเวณข้างเคียง ซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้


หมวดที่ 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม

นอกจากนั้นก็มีบริการโทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้พิการ

ž ความภาคภูมิใจ

ž ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับดีมาก ประเภทสถานที่อื่น (โรงพยาบาล) โดยรับโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

 


· โรงพยาบาลสงขลา

เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสงขลา 666 ม.2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 80 ไร่ ปัจจุบัน มี 508 เตียง และ 2. โรงพยาบาลเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาเดิม) อยู่ที่เลขที่ 161 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา


ผู้แทนจาก รพ.สงขลา มองว่าปัจจัยความสำเร็จก็คือผู้บริหาร เนื่องจากความจำเป็นในด้านงบประมาณ และปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลาเองก็มีศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ


ในการดำเนินงาน ใช้หลักคิดพิจารณานโยบายรัฐ ซึ่งก็คือ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ


 “จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้ คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ลดการพึ่งพาผู้อื่นให้มากที่สุด ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อคนพิการ ให้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ“


และพิจารณาสิทธิตามกฏหมายของผู้พิการว่ามีอะไรบ้าง


จากนั้นได้มีการจัดกลไก ซึ่งก็คือคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์รับบริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการบริหารงบประมาณและพัฒนาระบบงานบริการและจัดหาอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวัง (Sub Acute) และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ โรงพยาบาลสงขลา


ปัจจุบันมีกองทุน "โรงพยาบาลสงขลาร่วมจิต อาสาพัฒนาชีวิตคนพิการ" มีการเยี่ยมบ้านคนพิการโดยทีมสหวิชาชีพ มีจิตอาสาสวัสดิการสังคมดูแลคนพิการในชุมชน


สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รพ.มีปัายสัญลักษณ์

· ห้องส้วม ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านหมุน มีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนที่ถ่ายปัสสาวะ อ่างล้างมือ มีพื้นที่ใต้อ่างเป็นที่ว่าง สามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง วัสดุพื้นผิวไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังบนพื้น

· ลิฟท์มีเสียง ลิฟต์ขึ้นลงได้ทุกชั้น มีราวจับรอบห้องลิฟต์ มีไฟเตือนภัยขณะลิฟต์ขัดข้อง

· ทางลาดรวมราวจับ

· ราวจับ


โรงพยาบาลตั้งใจว่าจะพัฒนาต่อไปได้แก่

· ลิฟท์ที่มีเสียงบอกชั้นสำหรับคนพิการทางสายตา

· แถบอักษรเบลล์สำหรับคนพิการทางสายตา

· โทรศัพท์สาธารณะ

· ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) ศูนย์อบรม OM

 


ผู้พิการส่วนมาก ต้องการพึ่งตนเอง ต้องการดำรงอยู่กับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนปกติ หากทว่าสภาพร่างกายหรือความพิการได้ทำลาย หรือทำให้การดำรงชีวิตในสภาพปกติไม่สามารถทำได้ การสร้างสิ่วอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ จึงมิได้มีความหมายในเชิงประชาสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้พิการด้วยความเวทนา สงสาร หากแต่มีความหมายไปถึงการคืนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขา


น่าที่จะช่วยกันผลักดัน สร้างสิ่งดีๆเช่นนี้ให้เกิดขึ้นทุกแห่งนะครับ


ร่วมกันเสนอแนะความเห็น ก่อนที่จะลงไปดูของจริงในโรงพยาบาล และมาสรุปเพื่อหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1.ในการจัดให้มีป้ายสื่อสาร หรือช่องทางด่วน สำหรับเด็ก ผู้หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ(โดยเฉพาะกลุ่มพิการทางสติปัญญา และป้ายสื่อสารสำหรับผู้พิการหู) ควรจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยอำนวยความสะดวกอยู่ด้วย


2.ควรจัดให้มีอุปกรณ์การสื่อสาร เพื่อการแจ้งเหตุ ขณะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ หรือลิฟท์


3.จัดให้ที่นั่งสำหรับคนพิการเฉพาะ  โดยจัดแยกออกมาจากที่นั่งปกติ(หากไปรวมกับคนปกติ คนปกติมักจะแย่งมานั่งที่นั่งดังกล่าว) และมีป้ายสัญญลักษณ์สื่อสารที่ชัดเจนมองเห็นง่าย


4. ให้ชมรมหรือองค์กรของผู้พิการ ให้ความรู้หรือมีวิธีการสื่อสารแสดงตนของความพิการเพื่อความสะดวกในการให้บริการ เช่น บัตรความพิการ สติ๊กเกอร์ เป็นต้น ขณะไปติดต่อศูนย์จดทะเบียนผู้พิการ จุดบริการที่ชัดเจน


6.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม./อปท./สสจ./รพ.(ศูนย์บริการ) ร่วมกันแก้ไขระเบียบที่ไม่เอื้อต่อความพิการ โดยเฉพาะการทำบัตรสมาร์ทการ์ด โดยให้ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานจดทะเบียน/การศึกษา/สิทธิ ปรับข้อมูลให้เหมือนกัน และควรให้มีล่ามบริการภาษามือ(ด้วยการอบรมเจ้าหน้าที่) และสร้างช่องทางสื่อสารกลางเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน เช่น สายด่วน


7.จุดที่จอดรถของผู้พิการของแต่ละโรงพยาบาล ควรมีเจ้าหน้าที่รปภ.คอยบริการ และเจ้าของรถที่เป็นผู้พิการควรมีสติกเกอร์แสดงความพิการ


8.สร้างระบบการให้การบริการร่วมกัน ในกรณีที่มีญาติ/รถพยาบาล/อปท.รับส่ง หรือท้องถิ่นที่มีรถพยาบาล 1669 นำผู้พิการมารับบริการทางการแพทย์ มีการทำแผนร่วมกับท้องถิ่น มีการประสานงานกับศูนย์บริการ หรือให้มี อสม. หรือในบางแห่งอาจมีเงินกองทุนกลาง สำหรับการเหมารถตุ๊กๆบริการรับส่ง ในกรณีที่ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยใช้เงินบริจาคจากมูลนิธิหรือเอกชนต่างๆ


9.สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่สุดที่สถานที่สาธารณะต่างๆควรมีให้กับผู้พิการ ได้แก่ ป้ายสื่อสาร บอกทางที่ชัดเจน ป้ายไฟฟ้า มีตัววิ่ง ล่ามภาษามือ ทางลาด ห้องน้ำเสมอภาค ที่จอดรถของผู้พิการ(รถดัดแปลง) มีสติกเกอร์แสดงความพิการ รถยนต์/รถมอเตอร์ไซด์ ไม้เท้าขาวและการอบรมการใช้ไม้เท้าขาว ศูนย์บริการประสานงาน ส่งต่อ  ช่องทางด่วนและมีพี่เลี้ยงของชมรมผู้พิการแต่ละประเภท


10.การสร้างทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความเข้าใจผู้พิการ มีชั่วโมงเรียนที่จะต้องมาเรียนรู้กับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน