*/
  • นายชาคริต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kahlao@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-04
  • จำนวนเรื่อง : 157
  • จำนวนผู้ชม : 315443
  • จำนวนผู้โหวต : 57
  • ส่ง msg :
  • โหวต 57 คน
<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553
Posted by นายชาคริต , ผู้อ่าน : 3242 , 20:48:42 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ย้อนหลังไปเมื่อปี
2546 ผมเริ่มงานด้านสุขภาพด้วยงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในมุมของภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลา โดยลงไปศึกษากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย จากโอกาสในวันนั้นทำให้ในเวลาต่อมาได้เรียนรู้งานที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยอีกหลายๆเรื่อง

7 ปีผ่านไป วงจรการเรียนรู้กลับมาบรรจบกันอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้มาร่วมงาน


เอชไอเอในวันนี้ก้าวหน้าไปมาก และเริ่มมีผลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากด้วย จากวีดิทัศน์ “แลหน้า 5 ปี เอชไอเอ เมืองไทย” บอกเล่าถึงวิถีชีวิตอันเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติของชุมชนใกล้เหมืองจังหวัดเลย ด้านหนึ่งเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรม จนเกิดผลกระทบสุขภาพจากทำเหมืองแร่ทองคำที่มีกระบวนการคัดแยกใช้สารเคมี จึงเกิดคำถามถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน


ต่อมาชุมชนที่ได้รับผลกระทบตื่นตัว ได้เริ่มทำแผนที่ชุมชน สร้างข้อมูลวิถีของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบ เก็บข้อมูลผลกระทบที่เกิด  ...ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เอชไอเอ จะมีพลังหากมีฐานความตื่นตัวของชุมชนรองรับ และหาใช่แค่เป็นเครื่องมือในการต่อต้านนโยบาย หรือยุติ หรืออนุมัติโครงการเชิงนโยบาย แต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสังคม ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายผู้ลงทุน ภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทำให้การดำเนินงานนโยบายของภาครัฐไม่เกิดผลกระทบ และช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์


นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องทุกอย่างในบ้านเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคน และมองย้่อนไปในอดีตตนเองเติบโตจากชุมชนสุทธิสาร เป็นชุมชนท้องนา แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป และครั้งหนึ่งเคยไปออกค่ายอาสาสมัครที่จังหวัดเลย มาพบความเปลี่ยนแปลงในวันนี้ยิ่งตระหนักว่าโลกหมุนเร็ว ทุนโลกาภิวัตน์สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมาย


อุดรธานีมีเหมืองแร่โปแตชส์ ที่พิษณุโลกที่เนินมะปรางมีแร่ทองทำ


ภาคตะวันออกเคยมีทะเล สวนผลไม้ แต่ปัจจุบันกลายเป็นมาบตาพุด...จ.สระบุรี เป็นพื้นที่รองรับขยะ

เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาประเทศ? 


และวันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมที่หลายภาคส่วนมาทำงานร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ อยู่ในสังคมเดียวกัน...เอชไอเอ เป็นเครื่องมือสาธารณะ ของคนไทยทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีการพัฒนามา 10 ปีแล้วโดย สวรส.(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) เป็นองค์กรแม่


เอชไอเอ ใช้เป็นเครื่องมือในการอนุมัติ อณุญาต โครงการ กิจการ และเป็นเครื่องมือเรียนรู้ของสังคมในการอยู่ร่วมกัน ปกป้องรักษาสิทธิชุมชนของตน ในการกำหนดอนาคต ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน...เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนา ตามรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม


และเอชไอเอ ไม่ได้มีขอบเขตจำกัดแค่ขอบเขตประเทศ เอชไอเอ จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสากลได้อย่างไร


นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กล่าวถึงสังคมไทยเรียนรู้เครื่องมือนี้มานานแล้ว ในบริบทสุขภาพตามความหมายของพรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 เอชไอเอ เป็นกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือ ในการวัดสุขภาวะทางปัญญา สร้างให้เกิดสังคมสมานฉันท์เสียด้วยซ้ำ ดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดสังคมสุขภาวะนั้นจึงสำคัญมาก


องค์ประกอบทั้ง 4 คือ สุขภาวะด้านกาย จิต สังคม และปัญญา สุขภาวะทางปัญญามีความสำคัญมากในสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อน มีความขัดแย้ง หากเราไม่สามารถมีภูมิปัญญา มีระบบ มีเครื่องมือที่ดีพอ เราอาจพบหายยะได้ไม่ยาก


ภาคีที่เรามีอยู่ ที่สามารถสร้างระบบ และต้องการการต่อยอดให้เอชไอเอขยายผลต่อไป


เอชไอเอ ไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นพันธะสัญญาของประชาคม ซึ่งจะมีความมั่นคง ถาวรกว่าบังคับขู่เข็ญ เอชไอเอเป็นวัฒนธรรมของสังคมมิใช่ข้อกำหนด เป็นสิ่งดีงามที่สังคมควรรับและนำไปใช้กัน และเอชไอเอควรเป็นสาระ แก่นกลางในวิถีชีวิตของชุมชน


ชุมชนหลังแนวท่อก๊าซที่ได้รับผลกระืทบ


หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ให้ดูน้ำมันหม่องต่อเดือนที่ใช้


ในเบื้องต้นการทำแผนยุทธสาตร์ให้ความสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่

1.การประเมินผลกระทบสุขภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment : CHIA)

3.การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับนโยบายสาธารณะ กรณี การจัดทำผังเมือง

4.การจัดการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

5.การสื่อสารทางสังคมกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

6.การพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

7.การประเมินผลกระทบในระดับนานาชาติ


การจัดทำยุทธศาตร์ 5 ปีของการจัดระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จะเป็นภาพเชิงปฎิบัติการมากกว่าสร้างวาทกรรม...เราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้น เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ? วางภาพวิสัยทัศน์ในอนาคต? มีเป้าประสงค์อะไร? จะมีกลยุทธในการบรรลุเป้าหมายอะไร? ใครที่เกี่ยวข้อง? ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย? มีข้อจำกัด มีข้อเสริมหนุนอะไรมาช่วยขับเคลื่อน?  

 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment : CHIA)

ความหมายของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือ กิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หากดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


HIA อยู่ในมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ จะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับการทำ EIA ไม่ได้แยกเป็นการทำรายงานคนละเล่ม โดยเพิ่มขั้นตอนลงไปคือ การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ และการตรวจสอบร่างรายงานโดยสาธารณะ


คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thia.in.th, www.nationalhealth.or.th


นโยบายสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่

1.การจัดทำและปรับปรุงผังเมือง ที่อาจนำมาสู่โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในอนาคต

2.การจัดทำแผนภูมิภาค เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

3.การจัดทำแผนโครงข่ายการคมนาคม

4.การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า

5.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแร่/เหมืองแร่

6.การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม

7.การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนทำการเกษตรขนาดใหญ่

8.การกำหนดนโยบายและ/หรือการวางแผนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย กาของเสียอันตราย และสารกัมมันตภาพรังสี

9.การกำหนดนโยบายการค้าเสรีหรือการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

10.การวางแผนเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ เช่น พื้นที่ต้นน้ำลำธาร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้นประสบการณ์การทำงานในจังหวัดเลย พบว่า CHIA เป็นการเสริมหนุน เตรียมความพร้อมให้ชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ปัญหาโดยมีกรอบเรื่องสุขภาพเป็นแกนในการเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลชุมชน สร้างฐานข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมพลังให้ชุมชนในการใช้สิทธิตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ


ขั้นตอนที่สำคัญ

· การกลั่นกรองโครงการ

· การกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะ(มีข้อจำกัดด้านเวลา ผู้เข้าร่วม ความรู้ ความเข้าใจ)

· การประเมินผลกระทบ

· การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ

· การเขียนรายงาน

· การกำกับ ติดตาม (ควรจะให้สาธารณะมีบทบาทด้วย มิใช่แค่กลไกที่เกิดขึ้นตามระบบ ที่มีปัญหาแยกส่วน ขาดการมองทั้งระบบ)


ปัญหาที่พบ

· ช่องว่างในด้านข้อมูล มีข้อมูลจากโครงการที่ลงไปในพื้นที่ ที่ไม่ครบถ้วน รอบด้าน มากพอที่จะเข้าใจปัญหา มองภาพอนาคต และข้อมูลของชุมชนที่ยังอยู่ในวิถีชีวิต เป็นที่รับรู้ มีการปิดบังข้อมูลไม่ให้เข้าถึงข้อมูล หน่วยงานภาครัฐมีภารกิจเต็มหน้าตัก ทำให้ไม่สามารถมาช่วยสนับสนุนงานข้อมูล


· วัฒนธรรมธุระไม่ใช่ของชุมชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อจำกัดในด้านวิถีชีวิต ต้องทำมาหากิน ทำให้เป็นภาระของชุมชนในการเรียนรู้ข้อมูลโครงการ การตั้งคำถามต่อนโยบาย การพิจารณาร่างรายงาน


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 27/10/2010 เวลา : 21.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


มาบตาพุด..เป็นมาบตาพิษ ไปแล้วจริงๆหลังจากโดนมลพิษจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถล่ม..

EIA ยังเอาไม่อยู่..ขอขยาย ขอเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยก็ให้นายทุนได้ง่ายๆ..ไม่ได้สนใจประชาชนเจ้าของพื้นที่เลย..

คนมาบตาพุด ระยอง สู้เรียกร้องเรื่องผลกระทบสุขภาพจากอุตสาหกรรม ตามสิทธิ์ จนได้ HIA มาเพิ่มช่วยปกป้องสิทธิ์ของประชาชน..อีกช่องทาง จะไม่ถูกใครเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่ ที่โรงงานจะสร้างต้องรู้ให้เท่าทัน..เรามีสิทธิ์เรียกร้องให้เขาบอก และให้เขามีแผนป้องกันสารมลพิษอุตสาหกรรม..

ประชาชนต้องรู้ให้เท่าทัน..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน