• ค้ำฟ้าขวางตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : krasrisurin@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2012-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 279
  • จำนวนผู้ชม : 339075
  • ส่ง msg :
  • โหวต 27 คน
ค้ำฟ้าขวางตะวัน
เวทีความคิด สะกิดสังคม ชื่นชมคนดี คือ ศรีแห่งศรัทธา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kamfah
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556
Posted by ค้ำฟ้าขวางตะวัน , ผู้อ่าน : 3341 , 17:36:06 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     

    ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ วันนี้ เวลา ๑๓ นาฬิกา สภาทนายความสุรินทร์ โดยประธานสภาทนายความสุรินทร์ นายชาญยุทธิ เหงกระโทก ได้นัดประชุมสมาชิกสภาทนายความ เพื่อหารือและแสดงความเห็นต่อ กรณี ที่ ประธานศาลฎีกา และอธิบดีศาลเยาวชนกลาง จัดให้มีการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย แก่เยาวชนที่เป็นจำเลยใน คดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับ และการออกใบอนุญาต เป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ทนายความ ที่สุดที่ประชุมและสมาชิด ได้มีแถลงการณ์ในนามสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

        "ปกป้องเกียรติภูมิ เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทนายความ หยุดการละเมิดสิทธิ กำจัดสิทธิ ลิดรอนสิทธิจากองค์กรอื่น" 

                                                       แถลงการณ์สภาทนายความสุรินทร์

        ตาม ที่มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๒๐,๑๒๑,๑๒๒และ๑๒๔และ ข้อบังคับ ประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและการลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖

             ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การประกอบวิชาชีพของทนายความในหลายด้าน ทั้งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและขัดต่อ พ.ร.บ.ทนายความและกระทบต่อเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดจนการดำรงวิชาชีพทนายความอย่างร้ายแรง กอปรกับ กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ที่กล่าวถึงนี้ มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ประธานศาลฎีกา กลับพึ่งมามีข้อบังคับดังกล่าว ประกาศใช้เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งกฎหมายจะครบกำหนดบทเฉพาะกาลในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยเนื้อหาในข้อบังคับ ไม่เคยเปิดเผยให้ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่อาจได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานได้รับทราบมาก่อน โดยเฉพาะทนายความหรือสภาทนายความ

              ปัจจุบัน กฎหมาย วิธีพิจารณาความศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (วิ เด็กฯ) กำหนดให้ ผู้ที่จะว่าความแก้ต่างคดีอาญาให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลเด็ก จะต้องเป็นที่ปรึกษาและได้รับการขึ้นทะเบียนกับศาลเยาวชนและครอบครัว(ศาลเด็กฯเท่านั้น) โดยที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ๑) เป็นทนายความ ๒)ต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖ (ศาลเยาวชนฯ ได้เปิดให้มีการอบรม แบ่งเป็น ๔ ภาค เก็บค่าอบรม คนละ ๑,๐๐๐บาท เมื่อผ่านการอบรม ผ่านการทดสอบ จะได้ใบอนุญาตว่าความหรือเป็นที่ปรึกษากฎหมาย จากอธิบดีศาลเด็ก (ทนายความจะมีใบอนุญาตใบที่๒)

             จากประกาศดังกล่าว จักเห็นได้ว่าวิชาชีพทนายความกำลังถูกละเมิดสิทธิ และถูกกำจัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพ เพราะ ตาม พ.ร.บ.ทนายความฯ ทนายความมีสิทธิ ว่าความได้ทุกศาล การจักต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีศาลเด็ก เป็นการไม่ถูกต้อง ขัดต่อ พ.ร.บ.ทนายความ (แม้แต่ นายกสภาฯ หากต้องการไปว่าความยังศาล เด็ก ยังต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี?)


             จากปัญหาดังกล่าว สภาทนายความ ได้มีการเจรจาหารือกับอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัว(ศาลเด็กฯ) หากไม่มีการตอบรับหรือมีการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ที่สุดสภาทนายความได้มีการประชุม เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และมีมติว่า 
            ๑) เห็นว่า กฎหมาย วิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว และคำสั่งประธานศาลฎีกา ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ทนายความ และมีมติให้ดำเนินการฟ้องคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
            ๒) ให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
            ๓) ขอความร่วมมือทนายทุกท่าน ไม่ให้ลงชื่อสมัคร และไม่เข้าร่วมรับการอบรมเป็นที่ปรึกษาของศาลเยาวชน หากสมัครแล้วให้ถอนชื่อออกและขอรับเงินค่าอบรมคืน

             ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นวิกฤติ ที่กระทบต่อการประกอบวิชาชีพทนายความ จักทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ต้องกลับไปอยู่ในการควบคุมของศาลเหมือนเช่นกาลก่อน ก่อนที่จะมี พ.ร.บ.ทนายความ การที่จะมีการอบรมและขึ้นทะเบียนดังที่ว่ามา มีผลเสียตามมากมายดั่งเช่น

             ๑ )ทนายความ (ที่ปรึกษากฎหมาย)ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน(เด็ก+เยาวชน)เนื่องจากถูกควบคุมตรวจสอบจากศาล
              ๒)การขึ้นใบอนุญาตจากอธิบดีศาลเยาวชนฯ ในอนาคตย่อมมีการต่อใบอนุญาต เป็นคราวๆ ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม และมีผู้ควบคุมมรรยาททนายความอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งซ้ำซ้อนกับการทำหน้าที่ของสภาทนายความฯ
              ๓)ในอนาคต หากศาลชำนาญการพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเหมือนศาลเยาวชนฯมาใช้ ต่อไปใบอนุญาตของสภาทนายความก็ไม่มีความหมาย เพราะจะมีใบอนุญาตจากศาลเหล่านนั้นเกิดขึ้นมามากมาย ทนายความอาจจะต้องมีใบอนุญาตนับเป็นสิบใบขึ้นไป?

              สภาทนายความสุรินทร์ จึงขอคัดค้านประกาศ ข้อบังคับ ประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและการลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖อย่างถึงที่สุดเนื่องจาก เห็นว่า กฎหมาย วิธี พิจารณาความศาลเยาวชนฯและคำสั่งประธานศาลฎีกา ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ทนายความ สภาทนายความสุรินทร์และทนายความสุรินทร์จึงมีมติไม่ให้ลงชื่อสมัคร และไม่เข้าร่วมรับการอบรมเป็นที่ปรึกษาของศาลเยาวชน หากสมัครแล้วให้ถอนชื่อออกและขอรับเงินค่าอบรมคืน จนกว่าจะมีการหาทางออกของปัญหาร่วมกันของประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวและสภาทนายความต่อไป ทั้งนี้ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่กระทบต่อเกียรติยศ ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เป็นการลิดรอนกำจัดสิทธิของผู้เป็นทนายความ ซึ่งสภาทนายความ ทนายความก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่หลักในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การที่ทนายความมาถูกโต้แย้งสิทธิ ลิดรอนสิทธิ กำจัดสิทธิ จึงเป็นเรื่องที่ทนายความ สภาทนายความ ยอมให้มีขึ้นไม่ได้
จึงจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ และปกป้องไม่ให้มีการกระทำการใดๆที่กระทบต่อการประกอบวิชาชีพเกียรติภูมิ เกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพทนายความ.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนสองยุค2503 วันที่ : 14/03/2013 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongsong

ให้เขาฉลาดกันบ้างจะเป็นไรไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]