• kanok3
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 4
  • จำนวนผู้ชม : 18314
  • ส่ง msg :
  • โหวต 9 คน
TAXATION & ACCOUNTING
กฎหมายภาษีอากรและบัญชี
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kanok3
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2550
Posted by kanok3 , ผู้อ่าน : 1736 , 20:17:39 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๙๒/๒๕๔๙                นายวีระ  ร้อยกรแก้ว                                                                                                                            โจทก์                กรมสรรพากร                                                                                                                                       จำเลยประมวลรัษฎากร  มาตรา ๘๒/๓,  ๗๗/๑ (๑๘),  ๘๒/๔....

อ่านต่อ

Posted by kanok3 , ผู้อ่าน : 1060 , 20:14:09 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๑/๒๕๔๙                นางจารุณี  เจียรพินิจนันท์                                                                                 โจทก์                กรมสรรพากร กับพวกรวม ๔ คน                                                                    จำเลยประมวลรัษฎากร  มาตรา ๗๗/๑ (๑๘),  ๘๒/๓,  ๘๒/๔,  ๘๕                 ประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๕ วรรค ๔ บัญญัติให้ผู้ประกอบการซึ่งยื่นคำขอจด....

อ่านต่อ

Posted by kanok3 , ผู้อ่าน : 1844 , 20:06:25 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้ามการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดหน่วยภาษีที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้จำนวน 4 หน่วย อันได้แก่ บุคคลธรรมดาผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล จะช่วยให้กิจการมีเงินลงท....

อ่านต่อ

Posted by kanok3 , ผู้อ่าน : 2357 , 18:01:23 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำพิพากษาฎีกา ที่ 821/2549นายเสรี จินตนเสรี กับพวก โจทก์ร่วมกรมสรรพากร (จำเลย ที่ 1) , คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (จำเลยที่ 2-4)โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ประกอบกิจการใช้ชื่อว่า “คณะบุคคลพร่างพราว” จัดตั้งขึ้นโดยสัญญาตกลงจัดตั้งคณะบุคคล มีวัตถุประสงค์ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมายและภาษีอากรจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรฝ่ายสรรพากร จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ....

อ่านต่อ


/1