• The_one
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : www.ratsamee.khumwong@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-06-27
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 259890
  • ส่ง msg :
  • โหวต 9 คน
khumwong
สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ blog ของผม ^-^
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/khumwong
วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2551
Posted by The_one , ผู้อ่าน : 246694 , 10:21:19 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้องกันแก้ไขที่ดี ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสารพิษ และปัญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาที่สำคัญเหล่านี้มาจากปัญหาย่อยๆหลายปัญหา เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่รีบป้องกันแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ ซึ่งการป้อ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2551
Posted by The_one , ผู้อ่าน : 3896 , 09:42:46 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (EMS)         คือ กระบวนการจัดการรูปแบบใหม่ที่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ทั้งระบบการผลิต การจัดส่ง การจำหน่าย และ การจัดการกับซากเศษเหลือทิ้ง โดย จะต้องทำการตรวจหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Measurement) ที่เกิดขึ้นจริงกับ กระบวนการผลิต ซึ่งแต่เดิมนั้น โรงงานผู้ผลิต จะเน้นเฉพาะแค่ ราคา และมาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้า เท่านั้น แต่ในปัจจุบันนอกจากจะคำนึงถึงคุณภาพของ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2551
Posted by The_one , ผู้อ่าน : 1127 , 09:47:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

1.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่....

อ่านต่อ

Posted by The_one , ผู้อ่าน : 3045 , 09:46:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

1.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2551
Posted by The_one , ผู้อ่าน : 3651 , 09:13:16 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สุเมธ แสงนิ่มนวล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   มติชนรายวัน  วันที่  31 กรกฎาคม 2546เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้ไปร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานนี้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษผมไปร่วมงานนี้ด้วยความสนใจ อยากจะรู้ว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืน" คืออะไร แล้วทำได้อย่างไร โดยในช....

อ่านต่อ


/2