• แพทพิรี่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pattamat@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 148
  • จำนวนผู้ชม : 307847
  • ส่ง msg :
  • โหวต 81 คน
รักในหลวง หวงแผ่นดิน
ทัศนคติตัวเอง ทำลายตัวเราเอง @เพราะชีวิตไม่มียางลบ มีแต่เดินผ่านไปไม่ย่ำรอยเดิมเพื่อลืมเลือนความผิดพลาด@
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/khunpatt
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2556
Posted by แพทพิรี่ , ผู้อ่าน : 47325 , 11:47:31 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ลำชานบ้านบู โหวตเรื่องนี้

 

GM ทำหน้าที่อะไร ...

มีโอกาสตอบคำถามและให้ความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทท่านกำลังมองหาผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการทั่วไปอยู่ เปิดกิจการมาระยะหนึ่ง การดำเนินงานผลิตในประเทศไทย ต้องการได้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบกิจการ การดำเนินงานผลิตทั้งหมดที่ในเมืองไทย และแน่นอน ต้องเป็นคนไทย ท่านขอทราบความคิดเห็นว่า ในเมืองไทยนั้นคำว่า  Operation Manager,  Factory Manager, General Manager  มีขอบเขตอำนาจและหน้าที่หลัก ๆ อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้สรรหาบุคคลากรมาร่วมงานได้ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งความคิดตนเองนั้น คิดว่าการมอบหมายหน้าที่ของ Managers  ในแต่ละองค์กรก็แตกต่างกันไปแล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน บางบริษัท ก็มีแต่ชื่อตำแหน่งแต่ความรับผิดชอบดูไม่เหมือนจะเป็น  Managers มีมากมายในประเทศไทยของเรา


ดังนั้น การสรรหาบุคคลากรมาเป็นผู้บริหารและดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานผลิตหรือ บริการ ในประเทศไทย ควรจะดูที่ประสบการณ์หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายที่ผ่านมา มากกว่าดูตำแหน่งเดิมที่เคยดำรงมา... 

จึงขอเสนอแนะ ต่อไปว่าหน้าที่ของ General Manager ที่จะประจำในประเทศไทยควรมีหน้าที่หลักอยู่   7 อย่าง ตามหลักการของ  "Luther Gulick" in Operation Management  ซึ่งคิดว่าหลักการนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอ (Classical Theory in Operation Management) และสิ่งสำคัญคือ ขอบเขตอำนาจที่ได้รับ ก็ต้องสามารถตอบสนอง และ ผลักดันให้สามารถทำหน้าที่หลัก   7  อย่างสำเร็จลุล่วงลงได้ หน้าที่หลักที่กล่าวถึง ได้แก่ (POSDCoRB)

P- Planning 

การวางแผน การจัดวางโครงการและ แผนงานต่างๆ ขึ้นมาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบว่า ต้องการทำ อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร จะให้ใครเป็นผู้ทำ ทำร่วมกับใคร และต้องการผลสำเร็จออกมาอย่างไร

O-Organizing 

การจัดองค์กร ได้แก่ การแบ่งงาน การกำหนดส่วนงาน และจัดทำโครงสร้างขององค์กร การกำหนดตำแหน่งงาน ต่างๆพร้อมขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอย้ำว่าต้องชัดเจน (หากไม่ชัดเจน การบริหารงาน ต่อไปจะยุ่งยากขึ้นตามลำดับ เมืองานมากขึ้น)

S-Staffing

การจัดการกับบุคคลากรในองค์กร การจัดอัตรากำลัง การสรรหา อย่างพอเพียง การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน การพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพที่สามารถทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้แบบยั่งยืน

D-Directing

การอำนวยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรประสพความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ การทำหน้าที่ในการตัดสินใจ สั่งการ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานให้ใช้ความรู้ความาสามารถอย่างเต็มที่เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

Co- Coordinating

การประสานงานเพื่อให้ทุกส่วนสามารถทำงานร่วมกันให้ประสานสอดคล้องกันและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

R- Reporting

การรายงาน การรับฟัง ผลการปฏิบัติการขององค์กร (แบบ 360 องศา) จากพนักงานทุกระดับและทุกทาง  ทั้งจากบนลงล่าง และ จากล่างขึ้นบน เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานส่วนต่าง ๆว่าสามารถดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด การรายงานมีความสำคัญ ถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย

B- Budgeting

การจัดทำงบประมาณ การจัดทำบัญชี  การตรวจสอบ การควบคุมด้านการเงินซึ่งการจัดทำงบประมาณ ถือว่าเป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่จะนำปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว

 จากบทบาทหน้าที่ทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นงานหลักที่ GM ต้องจัดการ และ นำผลสำเร็จออกมาให้ได้ ในการดำเนินงานแต่ละวันของ GM ส่วนการจะวางระบบหรือ ระยะเวลาของการรายงานผลอย่างไรนั้น แล้วแต่ความสามารถของ GM แต่ละคน แต่ตำแหน่งนี้ก็ยังมีปัญหาบางด้านที่แอบแฝงเช่น บางคนอาจเชี่ยวชาญด้าน Engineer ก็จะเน้นด้านการผลิต หรือ เทคนิค ด้านการจัดการอื่นๆ อาจไม่สนใจเพราะตนเองไม่เชี่ยวชาญ ถือว่ามีพนักงานรับผิบชอบอยู่แล้ว ก็ปล่อยผ่านไป การบริหารงานก็จะเอียงกะเท่เร่ ส่วนนี้เกิดจากการ สรรหาบุคลากร อาจด้วยปัญหาที่องค์กรกำลังประสบอยู่ในขณะนั้น ทำให้การตัดสินใจในการ สรรหาตัว GM มองไม่รอบด้าน เน้นไปที่เก่งด้านใดด้านหนึ่งที่องค์กรกำลังต้องการ  แต่หากเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของตำแหน่ง GM การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค อาจไม่ต้องสรรหาคนมีฝีมือด้าน engineering โดดเด่น ก็เป็นได้ค่ะ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
แพทพิรี่ วันที่ : 08/05/2013 เวลา : 19.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunpatt
Khun Patt  ^ - ^  

ค่ะ @ Hiriotappa ...เป็นไปได้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเรามองบทบาทหน้าที่เหมือนเขา (ตำราเขา) หรือเปล่า จะเอาคนแบบไหนมา ถ้าบทบาทหน้าที่แบบอื่น "อาจจะ"มีคนของตัวเองมาก็ได้ เช่นไม่ดูเรื่องคน ไม่เอาเรื่อง Finance ส่วนการจะตัดลดอะไรออกไป คงทำแหละค่ะ ในท้ายที่สุด เมื่อสรรหาได้จริงๆ เขาไม่เชี่ยว เราไปใช้เขาทำ ก็เสี่ยงเองนะคะ ...งานบางชนิด ต่างชาติทำไม่ได้นะคะ เช่น งาน admin บัญชี (แบบไทยเรา) ภาษีหรือ งาน HR เพราะเกี่ยวกับ กม. ของไทยเรา ...

ขอบคุณค่ะ :)

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Hiriotappa วันที่ : 08/05/2013 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Hiriotappa

เห็นด้วยกับรูปลักษณ์ใหม่ของเวปนะครับ อ่านง่ายขึ้นและให้ความสำคัญกับตัวหนังสือมากขึ้นแทนที่จะเน้นเรื่องภาพ(ซึ่งดีอยู่แล้ว)ส่วนตัวแล้วผมมีความรู้เรื่องพวกนี้น้อย แต่หากผมเป็นคุณ คงจะถามท่านผู้นั้นกลับไปนั่นแหละครับว่า ตำแหน่งเหล่านั้นในประเทศของพวกเขามันมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เพระาหากใช้เส้นแบ่งขอบเขตการทำงานว่า่มันคือประเทศที่แตกต่างคงไม่ค่อยสมเหตุสมผลนัก หลังจากนั้นคงค่อยๆมาปรับแต่งสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งอื่นๆที่ต้องมี หรือ คิดจะมี

ความคิดเห็นที่ 4 แพทพิรี่ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 08/05/2013 เวลา : 13.34 น.

ขิง ยิ่งแก่ก็ยิ่งมีความเผ็ดร้อนนะครับ.
ขอบคุณครับ.

ความคิดเห็นที่ 3 ลำชานบ้านบู ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แพทพิรี่ วันที่ : 08/05/2013 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunpatt
Khun Patt  ^ - ^  

ขอบคุณค่ะ
สนุกค่ะ ในการ เป็น GM หากเราไม่เจอคนที่ขี้โกง หรือ ชอบโกงไปทำขี้ ... เจอพวกแบบนี้ฝังอยู่ในทีมงานหละ เซ็งจิตค่ะ การเป็น GM ส่วนใหญ่ เราจะแคร์เงินทุกบาททุกสตางค์ของเจ้านาย แต่ไม่ใช่ว่านำส่งเจ้านาย เพื่อเจ้าย เราทำเพื่อองค์กร เพราะว่า ไม่ว่าผลสำเร็จใดๆ ก็จะนำมาสู่ผลดีต่อองค์กรทั้งนั้น GM (ที่ดีจริงๆ) ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทิศทางนี้ เพราะไม่ว่า Cash Flow หรือ Sales Volume คืองานของเรา ที่จำเป็นต้องสำเร็จ แบบพระเจ้าตกทุบหม้อข้าวยังไงยังงั้น(นักรบ) แบบในแต่ละ Game แต่ละ Season (ฟุตบอล) คิดแบบสนุก สนุก เราจะได้มีแพ้-ชนะ แบบรับได้ และ สนุกได้ทุกวัน....ไงหละ

การขายให้ได้เพื่อให้มีเงินใช้จ่าย ...ที่เหลือเหมือนหลวงพ่อน่ะค่่ะ พิจารณาทุกอย่าง... งานลด แลก แจก แถม ... ยังไง?
ลด = ลดคนดีมั้ย ลดราคาดีกว่า ลดต้นทุนด้วย ลดความชั่ว ลดความผิด ลดความมั่ว(เอกสาร/บัญชี) เป็นต้น

แลก = โอที การทุ่มแทแรงกายแรงใจ กำลังใจ ความสุขใจ ความพึงพอใจ ความซื่อสัตย์ ความขยันขันแข็ง

แจก =เงินเพิ่ม ข้าวปลาอาหาร วันหยุด เสื้อผ้า ความสะดวกสบาย ให้ FB ให้ Fitness ให้สารพัดที่จะแจกได้ ...
แถม = โบนัส ทริปท่องเที่ยว ..(ให้หุ้นสัก 2% ถวายหัวเลย อิอิ)

จริงๆ ก็มีเท่านี้ สนุกมั้ยคะ .....สนุกนา.....ฮูยยย ปวดต้นคอ!!

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แพทพิรี่ วันที่ : 08/05/2013 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunpatt
Khun Patt  ^ - ^  

เปลี่ยน Tamplate ใหม่ ... โอว มันช่างดูดีอะไรปานนี้ ทำไมกรูโง่จังว่ะ ไม่ได้ดูเลยว่ามันมีให้เลือกออกจะสวย หรือ เราแก่ขึ้น ความร้อนแรงหายไป ...แม่เจ้า !!!

ความคิดเห็นที่ 1 แพทพิรี่ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 08/05/2013 เวลา : 12.10 น.

สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ สำหรับเรื่องดีๆ
เป็น GM ยากมั้ยครับ?

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน