โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1597 , 22:37:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไม่รู้อดีต ไม่เห็นอนาคต
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

สัปดาห์ที่แล้ว ผมมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งขาไปและขากลับ ผมขับรถผ่านซากปรักหักพังของปราสาท ราชวัง วัด และเจดีย์ต่างๆ ซึ่งในอดีตเคยมีความงามสง่าอลังการเป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยในสมัยอยุธยา

เห็นแล้วรู้สึกเสียดายที่คนไทยในยุคนั้นไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติวัตถุอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษของตนสู้อุตส่าห์สร้างสะสมไว้หลายชั่วคนได้

สาเหตุที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่าของไทยถูกทำลายนั้น คนที่เรียนประวัติศาสตร์คงรู้ดี แต่ผมไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่จะรู้หรือไม่ เพราะโรงเรียนสมัยนี้มุ่งเน้นแต่วิทยาศาสตร์โดยไม่ให้ความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ การสอนประวัติศาสตร์มีไว้ก็เพื่อให้รู้แต่เรื่องราวของสิ่งปลูกสร้างทางวัตถุเพื่อสอดรับกับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ขาดการปลูกจิตสำนึกให้เด็กวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความตกต่ำและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อมิให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก

ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ทุกประเทศทั่วโลกมีซากปรักหักพังทางวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความตกต่ำของชาติตนในอดีต ทั้งสองสภาพที่ตรงข้ามกันนี้ล้วนเกิดขึ้นจากมนุษย์ทั้งสิ้น

ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้การศึกษาจะก้าวหน้าไปเพียงใด มนุษย์ยังมีสันดานดิบเหมือนเดิม การศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ไร้มิติทางศีลธรรม เพียงแต่ทำให้มนุษย์มีวิธีการหรือเครื่องมือทันสมัยเพิ่มขึ้นในการแสดงความไร้ศีลธรรมของตัวเองออกมาเท่านั้น การศึกษาสมัยใหม่จึงไม่ได้ปฏิรูปมนุษย์ที่เป็นแกนกลางของปัญหาทั้งปวง

หากเราศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนา เราจะพบว่าศาสดาหรือนบีนับแสนคนที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆทั่วโลกทุกยุคสมัยล้วนมีภารกิจเหมือนกัน นั่นคือ การปฏิรูปมนุษย์โดยเริ่มจากตัวตนภายใน หรือมิติทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นตัวบงการพฤติกรรมมนุษย์ ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งศาสดาและคำสอนของศาสนาใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนมนุษย์ ลองเปิดคัมภีร์ทางศาสนาเล่มใดดูก็ได้

ถ้าใครเปิดคัมภีร์กุรอาน ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ก็จะได้พบเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆในอดีตที่เคยรุ่งเรืองและล่มสลายไปแทบทุกหน้า โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลที่มีบทบาทสำคัญบนเวทีการเมืองและเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ในสมัยของนบีมุฮัมมัด ชาวอาหรับเดินทางไปค้าขายถึงอาณาจักรโรมันไบแซนติน ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ในซีเรียปัจจุบัน เมื่อท่านเริ่มปฏิบัติภารกิจเผยแผ่อิสลามเพื่อปฏิรูปสังคมอาหรับที่กำลังตกอยู่ในสภาพฟอนเฟะทางศีลธรรม ท่านถูกต่อต้านอย่างหนัก เพราะพวกผู้นำชาวอาหรับที่ปกครองนครมักก๊ะฮฺเกรงว่าพวกตนจะสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ด้วยความที่ตัวตนของชนชั้นผู้ปกครองเมืองมักก๊ะฮฺทะนงในความมั่งคั่งเข้มแข็งของตัวเอง พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ประทานเรื่องราวของผู้คนในอดีตแก่ท่านนบีมุฮัมมัด เพื่อมาบอกเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกผู้ปกครองที่ทะนงในความมั่งคั่งของตนว่า ความมั่งคั่งมิได้หมายถึงความมั่นคงเสมอไป ถ้าความมั่งคั่งนั้นไม่มีพื้นฐานความศรัทธาและศีลธรรมรองรับ

เช่นชนชาติอ๊าดที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดินอาหรับ ซึ่งชาวอาหรับรู้เรื่องราวของคนพวกนี้ดี ชาวอ๊าดมีร่างกายสูงใหญ่ กำยำแข็งแรง มีความมั่งคั่งและอำนาจมากมาย แต่ชาวอ๊าดใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาไปในการกดขี่ข่มเหงชนชาติอื่นที่อ่อนแอกว่า พระเจ้าจึงส่งนบีฮูดมาตักเตือน แต่ชาวอ๊าดไม่เชื่อและโอหัง ในที่สุดชนชาติอ๊าดได้ถูกพระเจ้าทำลายในรูปของพายุใหญ่ที่พัดกระหน่ำต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันจนชาวอ๊าดถูกทำลายจนสูญพันธุ์ไป

ษะมูดก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งในอารเบียที่เดินตามรอยชนชาติอ๊าดโดยการกดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอและท้าทายคำตักเตือนของนบีที่พระเจ้าส่งมา ในที่สุดชาวษะมูดทั้งหมดจึงถูกทำลายด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงและฉับพลันของแผ่นดิน ถึงแม้ชาวษะมูดจะมีร่างกายเข้มแข็งใหญ่โต ขุดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัย แต่บ้านที่แข็งแรงของชาวษะมูดก็ไม่สามารถปกป้องชีวิตของชาวษะมูดไว้ได้

ชาวอาหรับที่เดินทางไปค้าขายยังซีเรียจะต้องผ่านซากถิ่นฐานของชาวษะมูด ดังนั้น ท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้นำเรื่องราวของชนชาตินี้มาเตือนชาวอาหรับในนครมักก๊ะฮฺว่า อย่าได้โอหังฝ่าฝืนคำสอนของท่านเพื่อจะได้ไม่ต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับชาวษะมูด

เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพหนีการกดขี่ข่มเหงจากมักก๊ะฮฺไปสู่ยัษริบ (หรือมะดีนะฮฺ) ท่านต้องพบกับชนเผ่าลูกหลานอิสราเอลซึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นก่อนแล้ว คนพวกนี้มีท่าทีต่อต้านท่านไม่ต่างจากชาวอาหรับในนครมักก๊ะฮฺ ดังนั้น ท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้หยิบยกประวัติศาสตร์ที่คนเหล่านี้รู้จักดีจากคัมภีร์ของตน เช่น ชนชาติของนบีลูฏ ผู้คนของฟาโรห์ ชาวมัดยันและอื่นๆมาเป็นเครื่องมือในการตักเตือนผู้คนที่ต่อต้านท่านเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นประสบเคราะห์กรรมเหมือนชนชาติต่างๆในอดีต

ในโลกนี้ทุกอย่างที่มีขึ้นย่อมมีลง อดีตสอนเราว่าอาณาจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม หากอาณาจักรนั้นไม่ได้วางรากฐานบนศีลธรรม อาณาจักรนั้นก็หลีกเลี่ยงการล่มสลายไปไม่พ้น เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น แม้โลกจะหมุนไปข้างหน้าสู่อนาคต แต่ประวัติศาสตร์จะหมุนตามไปด้วย ชาติที่โชคดีคือชาติที่รู้อดีตอันเจ็บปวดของตัวเองและไม่ปล่อยให้อดีตนั้นเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาค
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< มิถุนายน 2011 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]