โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1872 , 17:15:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

เมื่อนบีมุฮัมมัดและมุสลิมที่ถูกกดขี่อพยพจากมักก๊ะฮฺไปยังเมืองมะดีนะฮฺ เพราะสาเหตุเรื่องความศรัทธาในศาสนา ในเวลานั้นเมืองมะดีนะฮฺมีชาวอาหรับ 2 เผ่าใหญ่คือ เผ่าเอาส์ และคอซรอจญ์ อพยพจากเยเมนมาอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ชาวอาหรับ 2 เผ่านี้มีความขัดแย้งกันและทำสงครามเข่นฆ่ากันมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำของเมือง แต่ปรากฏว่าไม่มีเผ่าใดชนะ และต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมให้ผู้นำของอีกเผ่าหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำ

นอกจากเผ่าอาหรับแล้ว แถบชานเมืองมะดีนะฮฺยังมีชนเผ่ายิวอีก 3 เผ่าที่อพยพหลบหนีความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับอาณาจักรไบแซนตินมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ เผ่ายิวเหล่านี้ต่างแยกกันเป็นพันธมิตรกับชาวอาหรับสองเผ่าใหญ่ที่ขัดแย้งกัน ดังนั้น ต่างเผ่าจึงต่างให้ความช่วยเหลือเผ่าอาหรับที่เป็นพันธมิตรของตน

ขณะเดียวกันในมะดีนะฮฺมีชาวเมืองบางคนที่เดินทางไปทำฮัจญ์และได้เข้ารับอิสลามหลังจากพบกับท่านนบีมุฮัมมัด มุสลิมใหม่เหล่านี้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือท่านในการเผยแผ่อิสลามที่เมืองมะดีนะฮฺหากท่านไปอยู่ที่นั่น จากนั้นอีก 1 ปี มุสลิมใหม่เหล่านี้ก็แสดงความจริงใจในคำพูดของตนด้วยการพาคนที่เป็นมุสลิมใหม่ในเมืองมะดีนะฮฺมาพบท่านที่มักก๊ะฮฺ

เมื่อเห็นความจริงใจของมุสลิมใหม่จากเมืองมะดีนะฮฺ ท่านนบีมุฮัมมัดก็สั่งสาวกของท่านให้ทยอยกันอพยพจากมักก๊ะฮฺไปยังมะดีนะฮฺ เพื่อแสวงหาเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจตามความศรัทธาของตนที่นั่น

ดังนั้น เมืองมะดีนะฮฺจึงเป็นเมืองที่มีกลุ่มคนหลากความเชื่อทางศาสนา นั่นคือ ชาวอาหรับที่บูชารูปเคารพ ชาวยิวที่นับถือศาสนายูดาย และชาวมุสลิมที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนสุดท้ายที่อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺ แต่เมื่อไปถึงที่นั่น ชาวเมืองมะดีนะฮฺที่เบื่อความขัดแย้งของ 2 เผ่าใหญ่ในเมืองได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้นำซึ่งสร้างความผิดหวังให้แก่หัวหน้าเผ่าใหญ่ที่หวังว่าตัวเองจะได้เป็นผู้นำ และผู้ที่ผิดหวังเหล่านี้เองที่ซ่อนความรู้สึกบ่อนทำลายสังคมใหม่ไว้ในส่วนลึกของหัวใจ

เมื่อได้รับตำแหน่งผู้นำ ท่านนบีมุฮัมมัดคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมก่อน สิ่งแรกที่ท่านทำคือ การสร้างความสมานฉันท์ขึ้นระหว่างชาวเมืองมะดีนะฮฺเพื่อความสุขและความเข้มแข็งของเมือง ท่านเรียกผู้นำของทุกเผ่ามาร่วมกันทำข้อตกลงในสัญญาอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

ข้อตกลงของสัญญานี้มีหลายสิบข้อ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง เช่น

-ถ้าคนในเผ่าใดไปฆ่าคนอื่น เผ่านั้นต้องรับผิดชอบเรื่องการจ่ายค่าสินไหมให้แก่ครอบครัวของผู้ถูกฆ่า หรือถ้าเผ่าใดต้องการจะปล่อยคนของตนที่ถูกจับเป็นเชลย เผ่านั้นก็ต้องจ่ายเงินเอง มุสลิมก็เช่นกัน

-มุสลิมมีหน้าที่ต่อต้านคนที่ก่อความเสียหาย สร้างความวุ่นวายและสร้างปัญหาให้แก่ผู้คนหรือใช้วิธีการบังคับกดขี่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใด มุสลิมทั้งหมดจะต้องผนึกกำลังกันในการลงโทษคนเช่นนั้นแม้ว่าจะเป็นลูกหลานของตัวเองก็ตาม

-ถ้ามุสลิมให้ความคุ้มครองใคร มุสลิมทั้งหมดก็มีหน้าที่ต้องให้เกียรติผู้ได้รับความคุ้มครองถึงแม้คนผู้นั้นจะเป็นสามัญชนหรือคนชั้นต่ำก็ตาม

-มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือและแสดงความเห็นใจต่อชาวยิวที่มีข้อตกลงร่วมกับมุสลิม มุสลิมต้องไม่กดขี่ชาวยิวและต้องไม่ช่วยเหลือศัตรูของชาวยิว

-ผู้ที่มิใช่มุสลิมในข้อตกลงนี้ต้องไม่จัดหาที่หลบภัยและซุกซ่อนทรัพย์สินของชาวกุเรชแห่งมักก๊ะฮฺและต้องไม่ช่วยเหลือผู้ที่มิใช่มุสลิมในการต่อต้านมุสลิม

-ชาวยิวในข้อตกและเป็นผู้สนับสนุนมุสลิมจะปฏิบัติตามศาสนาของตนและมุสลิมจะปฏิบัติตามศาสนาของตน นอกเหนือจากเรื่องศาสนาแล้ว มุสลิมและชาวยิวจะถูกถือว่าเป็นฝ่ายหนึ่ง ถ้าผู้ใดในสองฝ่ายนี้ทำผิดหรือผิดสัญญาหรือก่ออาชญากรรมต้องได้รับการลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่ได้ทำไว้

-ทุกฝ่ายที่เป็นผู้ทำสัญญาจะไม่ปฏิบัติการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมุฮัมมัด

-ถ้ากลุ่มที่สามทำสงครามต่อต้านมุสลิมและชาวยิว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันต่อสู้ศัตรูโดยต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของฝ่ายตน

-ถ้ามะดีนะฮฺถูกรุกราน ผู้ร่วมสัญญาทั้งหมดจะร่วมกันป้องกันเมือง

-ถ้ามุสลิมทำสัญญาสันติภาพกับใคร ชาวยิวจะปฏิบัติตามสัญญานั้น และถ้าชาวยิวทำสัญญากับใคร มุสลิมก็มีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่ชาวยิวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสงครามศาสนาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบ

-ถ้ามีความเห็นขัดแย้งกันในสัญญาจนอาจนำไปสู่ความไม่สงบ เรื่องทั้งหมดจะต้องให้มุฮัมมัดเป็นผู้ตัดสิน

เมื่อทุกฝ่ายตกลง มะดีนะฮฺก็มีความมั่นคงปลอดภัยจากศัตรูภายนอกและด้วยสัญญานี้เองที่เป็นการวางพื้นฐานให้เมืองมะดีนะฮฺกลายเป็นรัฐอิสลามแห่งแรก

เรื่องราวดังกล่าวบอกให้เรารู้ว่าการอยู่ร่วมกันโดยที่ทุกฝ่ายต่างได้รับความปลอดภัยนั้น ต่างฝ่ายต่างต้องร่วมมือกันแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องความเชื่อและผลประโยชน์ก็ตาม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]