โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2554
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1363 , 11:52:18 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิทยาศาสตร์ต้องมีศาสนานำทาง

บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

 เมื่อพระเจ้าสร้างจักรวาล พระองค์ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาโดยปราศจากระเบียบ แต่พระองค์ได้ทรงสร้างกฎระเบียบขึ้นมาควบคุมมันไว้ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อรับใช้การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก

โลกของเราถูกกำหนดให้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 93 ล้านไมล์ ซึ่งเป็นระยะที่พอเหมาะพอดีกับการมีชีวิต ถ้าหากโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่านี้ มนุษย์ก็ร้อนตับแตกตาย ถ้าหากโลกออกห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่านี้ มนุษย์ก็หนาวตาย

นอกจากนี้โลกยังถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเองเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดเวลากลางคืนสำหรับมนุษย์ไว้พักผ่อนและมีเวลากลางวันไว้สำหรับทำงาน ไม่เพียงเท่านั้นโลกยังถูกกำหนดให้หมุนรอบดวงอาทิตย์เพื่อเกิดฤดูกาลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกด้วย

นี่คือกฎธรรมชาติที่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ถูกจัดเตรียมไว้ก่อนที่มนุษย์จะเกิด ธรรมชาติจึงไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นความจริงที่มีอยู่ดั้งเดิม

มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีชีวิตไม่ต่างไปจากสัตว์ทั้งหลาย ในร่างกายของมนุษย์มีอวัยวะนับหลายร้อยชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นและถูกกำหนดหน้าที่ให้ทำงานเพื่อการมีชีวิตของมนุษย์ แม้อวัยวะต่างๆจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงของมัน มนุษย์ไม่อาจสั่งให้หัวใจเต้นช้าหรือเร็วตามที่มนุษย์ต้องการได้ มนุษย์ไม่อาจสั่งกระเพาะให้หยุดย่อยอาหารเพราะเสียดายสิ่งที่กินเข้าไป อวัยวะทุกชิ้นจะฟังคำสั่งของพระเจ้าผู้ทรงสร้างมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง

นอกจากนี้แล้วมนุษย์ยังเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงเผ่าพันธุ์เดียวที่ได้รับศาสนาเป็นกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากกฎของศาสนากับกฎทางชีวภาพในตัวมนุษย์และกฎทางภายภาพรอบตัวมนุษย์มาจากแหล่งที่มาเดียวกัน นั่นคือพระเจ้า ดังนั้น กฎทั้งสามนี้จึงไม่ขัดแย้งกัน แต่จะเอื้ออำนวยกันให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่มนุษย์ถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามกฎของศาสนา เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายนอกตัวมนุษย์และอวัยวะทั้งหมดในตัวมนุษย์ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้าแล้ว เหลือแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะปฏิบัติตามกฎศาสนาของพระเจ้าหรือไม่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและเจตนารมณ์เสรีของมนุษย์

ถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามกฎของศาสนา สมดุลและประโยชน์สุขก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของมนุษย์เอง

แก่นธรรมคำสอนที่แท้จริงศาสนาต่างๆมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนกันมากมายสำหรับมนุษย์ทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบัติ

ในอดีต ก่อนที่โลกจะมีระบบรัฐสภาเพื่อการออกกฎหมาย เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคำสอนของศาสนาทำหน้าที่เป็นกฎระเบียบของสังคมมนุษย์ เมื่อมนุษย์ปฏิบัติตามกฎศาสนา ปัญหาในสังคมก็น้อยลงหรือแทบไม่มีเลย

นอกจากนี้คำสอนของศาสนายังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากมาย เมื่อชาวอาหรับได้รับคัมภีร์กุรอานและอ่านพบว่า “เรา(พระเจ้า) จะให้พวกเขาได้เห็นสัญญาณต่างๆของเราในท้องฟ้าและในตัวของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาเชื่อมั่นว่าคัมภีร์กุรอานเป็นความจริง”

ชาวอาหรับเกิดความสงสัยว่าสัญญาณของพระเจ้าในท้องฟ้าคืออะไร จึงเฝ้าคอยดูอยู่ทุกคืน ในการเฝ้าดูท้องฟ้ายามราตรีนั้น ชาวอาหรับได้ทำการบันทึกตำแหน่งดวงดาวไว้ทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นแผนที่ดวงดาวในที่สุด

เมื่ออิบนุสินาชาวเปอร์เซียได้เข้ารับอิสลามและศึกษาคัมภีร์กุรอาน เขาก็สงสัยว่าอะไรคือสัญญาณของพระเจ้าในตัวของมนุษย์ เขาจึงเริ่มศึกษาอวัยวะภายในของมนุษย์โดยเริ่มต้นด้วยการผ่าซากสัตว์และพบว่า อวัยวะของสัตว์ทุกตัวถูกจัดเรียงไว้ในตำแหน่งเดียวกันอย่างน่าทึ่ง หลังจากนั้นเขาได้ผ่าศพมนุษย์เพื่อค้นหาสัญญาณของพระเจ้าและทำให้เขาทึ่งในการสร้างสรรค์ของพระองค์ เขาไม่เพียงแต่ศึกษาทางด้านสรีระเท่านั้น แต่ยังศึกษาถึงการทำหน้าที่ของอวัยวะแต่ละชิ้นและยังบันทึกการค้นพบของเขาไว้เป็นตำราที่มีชื่อว่า “กฎในการแพทย์” ด้วย ตำราเล่มนี้ชาวยุโรปได้นำไปแปลเป็นภาษาละตินและใช้อ้างอิงเป็นเวลาถึงห้าร้อยปี แต่ชาวยุโรปได้เปลี่ยนชื่อของอิบนุสินาเสียใหม่ให้เป็นยุโรปว่า “อาวิเซนนา”

แรงบันดาลใจจากคำสอนทางศาสนานี้เองที่ส่งผลให้ยุโรปเกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในเวลาต่อมาและเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในโลกสมัยใหม่

น่าเสียดายที่เมื่อวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า นักวิทยาศาสตร์สายพันธุ์ใหม่กลับหลงลืมคำสอนของศาสนาและวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางทำลาย ขณะเดียวกันบุคลากรในวงการศาสนากลับหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพิธีกรรมไสยศาสตร์จนลืมมิติทางสังคมและวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในคำสอนของศาสนา คนสองกลุ่มนี้จึงแยกขาดออกจากกัน

สังคมใดที่บุคลากรทางศาสนาขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมนั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนขาเป๋ แต่สังคมใดมีนักวิทยาศาสตร์ที่ขาดศาสนา สังคมนั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนตาบอด ถ้าประเทศใดมีสังคมสองประเภทนี้เป็นแขนขา เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไร
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]