โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2554
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 6146 , 23:46:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระเยซูตามความเชื่อของอิสลาม(พระเยซูถูกตรึงกางเขนเรื่องจริงหรือโกหก)
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
ถึงแม้มุสลิมและชาวคริสเตียนจะมีความเชื่อในนบีอีซาหรือพระเยซูเหมือนกันแต่ในความเชื่อในนบีคนเดียวกันนี้มุสลิมและชาวคริสเตียนก็ยังมีความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับตัวท่านตั้งแต่เรื่องการเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านบนโลกนี้
ในเรื่องของการเกิด ชาวคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูเกิดมาโดยมีพ่อแม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่ถือว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและบางกลุ่มก็เชื่อว่าวิญญาณของท่านเป็นวิญญาณของพระเจ้าที่มาสถิตในร่างของมนุษย์และอธิษฐานต่อท่านส่วนมุสลิมเชื่อว่านบีอีซามีกำเนิดอันมหัศจรรย์จากนางมัรยัมหญิงพรหมจรรย์โดยที่ไม่ได้แต่งงานกับผู้ใดทั้งนี้เพื่อเป็นสัญญาณแสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซึ่งพวกบนีอิสรออีลท้าทายมาโดยตลอดแต่หลักความเชื่อของอิสลามถือว่าถึงแม้ท่านจะมีกำเนิดอันมหัศจรรย์เช่นนั้นท่านก็เป็นเพียงบ่าวของอัลลอฮฺและมิได้เป็นบุตรของพระเจ้า
ส่วนในเรื่องการถูกตรึงกางเขนนั้น ชาวคริสเตียนทั่วไปถือว่าพระเยซูเสียชีวิตโดยการถูกตรึงบนไม้กางเขนและการเสียชีวิตของท่านเป็นการไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทั่วโลกที่มีบาปติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดในขณะที่มุสลิมเชื่อว่านบีอีซาไม่ได้ถูกตรึงและเสียชีวิตบนไม้กางเขน หากแต่มีใครบางคนที่มีหน้าตาเหมือนท่านถูกนำตัวไปตรึงกางเขนแทน หลังจากนั้นท่านได้ถูกพระผู้เป็นเจ้านำตัวกลับไปและจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนวันสิ้นโลก
หลักฐานที่มุสลิมนำมาใช้อ้างก็คือข้อความจากคัมภีร์กุรอานที่กล่าวไว้ดังนี้ :
?และพวกเขา(บนีอิสรออีล)กล่าวว่า ?เราได้ฆ่ามะซีฮฺอีซาลูกของมัรยัมรอซูลของอัลลอฮฺแล้ว? แต่ในความจริงพวกเขาไม่ได้ฆ่าและไม่ได้ตรึงเขาบนไม้กางเขน แต่ว่าพวกเขาได้ถูกทำให้มองเห็นละม้ายคล้ายคลึงเช่นนั้น บรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ แต่พวกเขาไม่มีความรู้อะไรนอกจากจะอาศัยการเดา เพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่าพวกเขาประสบผลสำเร็จในการฆ่าอีซา ไม่เลย ความจริงก็คือ อัลลอฮฺได้ทรงเทิดเขาขึ้นไปยังพระองค์ เพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอำนาจยิ่ง ผู้ทรงปรีชาญาณเสมอ? (กุรอาน 4:157-158)
ดังนั้น จากคำยืนยันของอัลลอฮฺในคัมภีร์กุรอาน การตรึงกางเขนนบีอีซาหรือพระเยซูจึงไม่ได้เกิดขึ้นและท่านก็ไม่ได้เสียชีวิตบนไม้กางเขน ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ฉบับลูกาก็ถูกบันทึกไว้ว่า :
แล้วพระองค์ (พระเยซู)ดำเนินไปจากพวกเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่า ?พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้(หมายถึงความตาย)เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด? ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์....? (ลูกา 22 : 41-43)
นักวิชาการมุสลิมหลายคนอย่างเช่นอิบนุตัยมียะฮฺได้กล่าวว่านบีอีซาได้วิงวอนต่อพระเจ้าให้เลื่อนถ้วยแห่งความตายออกไปจากท่าน ดังนั้นอัลลอฮฺในฐานะผู้ทรงรักและผู้ทรงปกป้องนบีของพระองค์จึงได้ตอบรับคำวิงวอนและความต้องการของท่าน
พระองค์ได้ทรงช่วยท่านให้พ้นจากความเจ็บปวดและความตายบนไม้กางเขนโดยการส่งทูตสวรรค์มาช่วยทำให้ท่านมีความเข้มแข็ง (กล่าวคือ เพื่อช่วยเหลือท่านและให้หลักประกันว่าอัลลอฮฺจะช่วยชีวิตท่าน) หลังจากนั้น บรรดาทูตสวรรค์ก็ได้นำตัวท่านไปจากบรรดาผู้ที่พยายามจะฆ่าท่าน อย่างไรก็ตามฝูงชนที่แห่กันมาดูการตรึงกางเขนก็เกิดความสับสนและบางคนก็คิดว่าพวกทหารโรมันได้ฆ่าพระเยซูไปแล้ว แต่ตามคัมภีร์กุรอานอัลลอฮฺได้ทรงบอกให้เราทราบว่านบีอีซาไม่ได้เสียชีวิตหรือแม้แต่จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
แม้แต่ในหมู่สาวกยุคแรกของพระเยซูก็มีหลายกลุ่มที่เชื่อว่าพระเยซูได้ถูกช่วยให้พ้นจากความตายบนไม้กางเขนเช่นกัน คนเหล่านั้นไม่เชื่อด้วยว่าท่านถูกตรึงกางเขน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องการถูกตรึงกางเขน(พร้อมกับความเชื่อเรื่องการไถ่บาป)ได้ค่อยๆกลายเป็นหลักความเชื่อสำคัญของศาสนาคริสต์ไปในที่สุดและคริสตจักรก็ได้ตำหนิความเชื่อที่ต่างไปจากนี้ แต่คัมภีร์กุรอานยังคงยืนยันว่าพระเยซูไม่ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนอีกทั้งยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์และเป็นศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
เนื่องจากนบีอีซามิได้เสียชีวิตบนไม้กางเขนและท่านได้ถูกพระผู้เป็นเจ้านำตัวท่านกลับไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ดังหลักฐานจากคัมภีร์กุรอานดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงไม่มีใครรู้เรื่องราวของท่านอีกเลยหลังจากนั้น อย่างไรก็ตามจากคำบอกเล่าของอบูฮุร็อยเราะฮฺ ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า ?ขอสาบานด้วยผู้ที่กำชีวิตของข้าพระองค์ไว้ แน่นอน ลูกของมัรยัมจะลงมาในหมู่พวกท่านในฐานะผู้ตัดสินที่ยุติธรรมและเขาจะหักไม้กางเขนจะฆ่าหมูและจะยกเลิกญิซยะฮฺ(ภาษีที่รัฐอิสลามเรียกเก็บจากผู้ที่มิใช่มุสลิมในรัฐอิสลาม)และความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นจนไม่มีผู้ใดยอมรับมันจนกระทั่งการก้มกราบเพียงครั้งเดียวจะดีกว่าโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น? (บันทึกโดยบุคอรี)
จากฮะดีษดังกล่าวข้างต้นบอกให้เรารู้ว่าก่อนถึงวันสิ้นโลกนบีอีซาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้ตัดสินที่ยุติธรรมระหว่างสัจธรรมกับความเท็จ การหักไม้กางเขน การฆ่าหมูและอื่นๆนั้นหมายความว่าท่านจะมาแก้ไขความเชื่อผิดเกี่ยวกับท่านและคำสอนของท่านในบรรดาสาวกของท่าน หลังจากนั้นผู้คนที่หลงผิดก็จะปฏิบัติตามท่านซึ่งจะทำให้สาวกของท่านและสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดรวมกันเป็นประชาชาติเดียวกัน นี่คือวัตถุประสงค์ในการกลับมาของนบีอีซา

บทความโดยอาจารย์บรรจง  บินกาซัน  ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม  มูลนิธิสันติชน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม วันที่ : 29/12/2011 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam

ตามความเชื่อในทัศนะอิสลาม ทุกๆประชาชาติย่อมมีศาสดาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าครับ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เจ้าชายสิทธัทถะ สืบเชื้อชายมาจากชาวมัดยัน ชาวมัดยันสืบเชื้อสายมาจากนางเคทูรา ภรรยาท่านหนึ่งของศาสดาอิบรอฮีม(ฮับราฮัม) ครับ ส่วนรายละเอียดเรื่องคำสอนดั่งเดิมของพระพุทธเจ้า ว่าสอนอะไร ไม่ขอกล่าวถึงในที่นี่ครับ...
อิบนิ อัลนาดิม เป็นมุสลิมที่อยู่ในวงการปรัชญาท่านหนึ่งครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 26/12/2011 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

แล้ว "พระพุทธเจ้า ตามความเชื่อของอิสลาม" ละครับ เป็นอย่างไร ?

ผมเคยอ่านงานเขียน ของ อิบนิ อัลนาดิม (lbn al-Nadim) ผู้เขียนหนังสือ อัลฟิฮริสท์ (al-Firhist) มานิดหน่อย

เขาพูดถึงคนที่นับถือพระพุทธเจ้าว่า "คนเหล่านี้มีน้ำใจมากที่สุดในบรรดาผู้นับถือศาสนาทั้งหมดในโลก"

และอื่น ๆ ในทางที่ชื่นชมพระพุทธเจ้า อยากทราบว่า

อิบนิ อัลนาดิม เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือเปล่าครับ ?

ผมจะรอคำตอบด้วยความขอบคุณยิ่ง (แยกเป็นเรื่อง พระพุทธเจ้าตามความเชื่อของอิสลาม ก็ได้นะครับ)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< ธันวาคม 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]