โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1979 , 10:59:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทุนนิยมล้ม ทานนิยมอยู่
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน


ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเลทรายร้อนระอุทุรกันดารจนไม่สามารถปลูกพืชใดๆได้ ชาวอาหรับในอดีตจึงประกอบอาชีพการค้าโดยมีเมืองมักก๊ะฮฺเป็นศูนย์กลาง ที่ไหนมีการค้า ที่นั่นก็มักมีธุรกิจปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยเป็นเรื่องธรรมดา สังคมเศรษฐกิจอาหรับในยุคนั้นหากจะพูดไปก็คือสังคมในระบบทุนนิยมที่ไม่ต่างอะไรไปจากปัจจุบัน

ท่ามกลางสภาพสังคมดังกล่าวนี้เองที่ท่านนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาเพื่อปฏิรูปสังคมให้ปกครองด้วยธรรมหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ เนื่องจากดอกเบี้ยคือความไม่เป็นธรรม ระบบใดที่ยังคงมีดอกเบี้ยอยู่จึงไม่อาจเรียกได้ว่าระบบธรรมาภิบาล

ภาพพลาโต(ซ้าย) อริสโตเติล(ขวา)

ก่อนหน้านั้นหลายร้อยปี อริสโตเติล ปรัชญาเมธีกรีกเคยพูดว่า “ไม่มีอะไรจริงมากไปกว่าคำพูดที่ว่า ดอกเบี้ยเป็นสิ่งน่าเกลียดเพราะมันสร้างเงินจากเงิน”

พลาโตเคยกล่าวว่า “ไม่อนุญาตให้ใครให้เงินแก่พี่น้องของเขายืมโดยคิดดอกเบี้ย”

ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับอพยพ 22.25 เราพบข้อความว่า “ถ้าเจ้าให้ประชากรของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไป อย่าถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้ และอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขา”

และในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเฉลยธรรมบัญญัติ 23.19-20 เราพบข้อความอีกว่า “ท่านอย่าให้พี่น้องของท่านยืมเงินเพื่อเอาดอกเบี้ย ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยเครื่องบริโภคหรือดอกเบี้ยของสิ่งใดๆที่ให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ย ท่านจะให้คนต่างด้าวยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ได้ แต่สำหรับพี่น้องของท่าน ท่านอย่าให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ย”

นั่นแสดงว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ปัญญาชนและศาสนาประณามมาเป็นเวลานานแล้ว

เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลาม พ่อค้าชาวอาหรับจะกู้เงินจากเศรษฐีชาวอาหรับด้วยกัน หรือไม่ก็กู้จากนายทุนเงินกู้ชาวยิวที่รู้ดีว่า ศาสนาของตนห้ามการให้กู้ยืมโดยเอาดอกเบี้ย พ่อค้าชาวอาหรับถือว่าการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อทำการค้าจะทำให้ตัวเองทำธุรกิจได้ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟู

ความคิดของชาวอาหรับในเวลานั้นไม่ต่างจากไปจากความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมสมัยใหม่ที่ถือว่าดอกเบี้ยคือที่มาของความมั่งคั่ง ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปจึงให้ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูงเพื่อดึงดูดคนให้ออมเงินโดยฝากไว้กับธนาคารเพื่อธนาคารจะได้นำเงินฝากไปปล่อยกู้ให้นักธุรกิจนำไปประกอบกิจการโดยบวกดอกเบี้ยไว้ในสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคแบกรับภาระอีกทอดหนึ่ง

คนที่คิดหารายได้จากดอกเบี้ยจึงมักจะไม่คิดบริจาค เพราะวันๆจะคอยเฝ้าดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูงกว่าก็จะย้ายเงินของตัวเองไปฝากยังที่นั้น ความโลภจึงเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

นบีมุฮัมมัดได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าให้มาทำความเข้าใจแก่ชาวอาหรับในเวลานั้นเป็นครั้งแรกว่า “ดอกเบี้ยที่สูเจ้าให้เพื่อที่จะเพิ่มความมั่งคั่งในทรัพย์สินของผู้คนนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นในสายตาของอัลลอฮฺ แต่ซะกาตที่สูเจ้าจ่ายไปเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺนั้น ผู้จ่ายมันต่างหากได้เพิ่มพูนความมั่งคั่งของพวกเขาโดยแท้จริง” (กุรอาน 30.39)

ข้อความดังกล่าวจากคัมภีร์กุรอานเป็นการแนะนำหรือให้ข้อเสนอระบบเศรษฐกิจแบบทานนิยมแก่ชาวมักก๊ะฮฺเพื่อเป็นทางเลือกแทนระบบทุนนิยม

คำว่า “ซะกาต” ในข้อความจากคัมภีร์กุรอานหากจะพูดไปแล้วก็คือ ภาษีทรัพย์สิน (เงินสด+ทองคำ+สินค้า+หุ้น) และหนี้ที่ต้องชำระในเดือนจ่ายซะกาต เมื่อหักหนี้แล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เป็นมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาทองคำหนัก 5.6 บาท ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องจ่ายจากทรัพย์สินนั้นในอัตรา 2.5% เป็นซะกาตแก่ผู้ที่บทบัญญัติศาสนากำหนดไว้ทุกปีจันทรคติที่มี 354 วัน

ท่านนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาพร้อมกับความจริง ท่านไม่เคยโกหก ดังนั้น สิ่งที่ท่านพูดจึงเป็นความจริงตลอดไปและมีหลักฐานพิสูจน์ได้

ภาพสัญลักษณ์มูลนิธิป่อเต็กติ้ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ในฐานะองค์กรการกุศล ผู้คนจึงบริจาคเงินช่วยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาโดยตลอด จากกลุ่มคนเพียง 12 คนที่มุ่งมั่นทำการกุศล มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเจริญเติบโตเรื่อยมาด้วยเงินบริจาคที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสถานผดุงครรภ์หัวเฉียวเล็กๆกลายเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวที่ใหญ่โตและมีรถบรรเทาสาธารณภัยอีกนับร้อยคัน ปัจจุบันไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักมูลนิธินี้

ภาพสัญลักษณ์ธนาคารศรีนคร

เมื่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเติบโต ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งธนาคารศรีนครขึ้นมา ยุคสมัยหนึ่ง ผู้บริหารสถาบันทานนิยม (ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) เป็นคนเดียวกับผู้บริหารสถาบันทุนนิยม (ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารศรีนคร) แต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งใน พ.ศ. 2540 ธนาคารอันเป็นสถาบันหลักของระบบทุนนิยมในประเทศได้ล้มระเนระนาดโดยไม่มีคาดคิด พอถึงสิ้นปีเดียวกัน ธนาคารศรีนครก็ต้องถูกควบรวมกับธนาคารมหานคร และนับแต่นั้นมาชื่อของธนาคารของศรีนครก็หายไปจากวงการสถาบันการเงินไทย

แม้ธนาคารศรีนครซึ่งเป็นสถาบันทุนนิยมได้ล้มลงไป แต่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งเป็นสถาบันทานนิยมไม่เพียงแต่ยังคงอยู่เท่านั้น แต่ยังเติบโตด้วยแรงบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< เมษายน 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]