โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 9906 , 15:13:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เคล็ดลับในการทำความดี
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ถ้าเราถามเด็กว่าการจูงคนแก่หรือคนตาบอดข้ามถนนเป็นความดีหรือไม่ เด็กจะตอบทันทีว่าเป็นความดี ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราเขกหัวเด็กคนนั้นหรือทำร้ายใครสักคนและถามเด็กคนนั้นดูว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความดีหรือไม่ เด็กจะตอบทันทีว่าไม่ดี แม้เด็กคนนั้นยังไม่เรียนหนังสือก็ตาม

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความสำนึกว่าอะไรดีและอะไรชั่วถูกปลูกฝังอยู่ในตัวตนของมนุษย์ทุกคนแล้วไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะมีสีผิวหรือมาจากชนชาติใด ข้อความตอนหนึ่งในพระคัมภีร์กุรอานบทที่ 91 บอกความจริงในเรื่องนี้ ศาสนาถูกประทานมาเพื่อยืนยันถึงความสำนึกดังกล่าวของมนุษย์ ดังนั้น ทุกศาสนิกจึงรู้อยู่แก่ใจว่าการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและอื่นๆในทำนองนี้เป็นความดี

แต่ความดีที่มนุษย์รู้อยู่ในจิตสำนึกจะไม่บังเกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สำแดงออกมาเป็นการกระทำ ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงส่งเสริมให้มนุษย์แสดงจิตสำนึกในคุณงามความดีที่เป็นนามธรรมออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่เพียงเท่านั้น ศาสนายังบอกถึงวิธีการทำความดี ประโยชน์ของการทำความดีและให้หลักประกันว่าความดีที่ทำไปจะไม่สูญเปล่า แต่มนุษย์จะได้รับการตอบแทนความดีมากกว่าที่ได้ทำไปด้วย

การเรียนรู้ศาสนาจึงเป็นการเรียนรู้ศิลปะของการทำความดีที่จะบังเกิดผลดีแก่ผู้กระทำเอง เช่น การบริจาคทานเป็นความดี ท่านนบีมุฮัมมัดจึงสอนว่า คำพูดหรือการพูดที่ดีถือเป็นทาน การยิ้มหรือทำให้ใบหน้าของผู้อื่นมีรอยยิ้มถือเป็นทาน การให้คำแนะนำที่ดีถือเป็นทาน ดังนั้น การไม่มีทรัพย์สินหรือเงินทองจึงมิได้เป็นอุปสรรคในการทำความดี

การนำคำสอนดังกล่าวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความสำนึกว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจะทำให้มนุษย์ทำความดีอย่างมีความสุข เพราะทำออกมาจากใจที่ศรัทธาและทำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติเองและทำให้คนอื่นได้รับอานิสงส์ไปด้วย โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์

โมเสสเคยแนะนำกอรูนผู้เป็นอภิมหาเศรษฐีและเสนาบดีของฟาโรห์ให้ใช้ทรัพย์สินที่พระเจ้าให้แก่เขาในโลกนี้สร้างที่พำนักที่ดีไว้ในโลกหน้าบ้าง เพราะชีวิตมิได้จบลงตรงความตาย แต่หลังจากตายแล้ว วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงยังต้องการที่พำนักอันสะดวกสบายเช่นกัน เนื่องจากการให้คำแนะนำที่ดีถือเป็นทานอย่างหนึ่ง โมเสสได้แนะนำกอรูนให้บริจาคทรัพย์สินแค่เพียงส่วนหนึ่งช่วยเหลือคนยากจนบ้าง ไม่ต้องบริจาคทั้งหมด และโมเสสแนะนำกอรูนให้นึกว่าพระเจ้าทำดีแก่เขาอย่างไรก็ให้ทำความดีแก่คนอื่นเหมือนกับที่พระเจ้าทำดีต่อเขา

ไม่เพียงเท่านั้น โมเสสยังห้ามปรามเขาด้วยว่าอย่าสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินด้วยการกดขี่ข่มเหงแรงงานทาสเพราะพระเจ้าไม่ทรงโปรดพฤติกรรมเช่นนั้น

แต่กอรูนแสร้งทำเป็นไม่เข้าใจความดีง่ายๆที่โมเสสแนะนำ ทั้งนี้เพราะความตระหนี่และความอคติต่อคนจนครอบงำหัวใจของเขา เขาจึงไม่ทำตามคำแนะนำของโมเสส ในที่สุดกอรูนก็ถูกธรณีสูบหายไปพร้อมกับทรัพย์สินจำนวนมากมายโดยที่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้และยังไม่มีใครค้นพบทรัพย์สมบัติของเขาจนทุกวันนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความดีเป็นที่แพร่หลาย อิสลามจึงถือว่า ใครที่แนะนำผู้คนให้ทำความดี คนผู้นั้นก็สมควรได้รับรางวัลตอบแทนความดีด้วยถ้าหากความดีนั้นถูกนำไปปฏิบัติ ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า

“คนที่เรียกร้องผู้คนไปสู่การทำความดีจะได้รับรางวัลตอบแทนเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเขาโดยไม่มีอะไรลดน้อยไปจากสิ่งที่ฝ่ายหลังได้รับ ในทำนองเดียวกันใครที่ชักชวนผู้คนไปสู่ความชั่วจะได้รับการลงโทษเช่นเดียวกับบรรดาผู้ปฏิบัติตามเขาโดยไม่มีการลดหย่อนใดๆในการลงโทษสำหรับผู้ทำความผิด”

ศาสนาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความศรัทธาภายในจิตใจเท่านั้น แต่ยังต้องมีการทำความดีควบคู่กัน เพราะความศรัทธาเป็นเรื่องภายในใจที่ไม่มีใครมองเห็นจนกว่าคนที่มีความศรัทธาปฏิบัติความดีออกมาให้ปรากฏ คนที่อ้างว่าตัวเองมีความศรัทธาในศาสนา แต่ไม่กระทำความดีจึงไม่อาจเชื่อถือได้

ขณะเดียวกันในการทำความดี ผู้กระทำความดีต้องรู้ด้วยว่าตัวเองทำความดีเพื่ออะไร หรือเพื่อใคร เพราะการกระทำทุกอย่างล้วนมีเจตนาและมนุษย์จะได้รับการตอบแทนจากเจตนา ถ้ามนุษย์ทำความดีเพื่อได้รับชื่อเสียง มนุษย์ก็จะได้รับชื่อเสียงเป็นการตอบแทน แต่ชื่อเสียงเป็นเพียงการตอบแทนในโลกนี้ ศาสนาจึงแนะนำว่ามนุษย์ควรจะกำหนดเจตนาในการทำความดีให้ไกลกว่านั้นโดยเจตนาทำความดีเพื่อพระเจ้าและหวังการตอบแทนในโลกหน้าเป็นสำคัญ ส่วนชื่อเสียงให้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ในโลกนี้

นี่คือเคล็ดลับของการทำความดี

คนสองคนทำความดีเหมือนกันโดยการกวาดถนน คนหนึ่งเป็นลูกจ้างของสำนักงานเขตซึ่งทำตามคำสั่งของหัวหน้าเขต อีกคนหนึ่งชอบกวาดถนนเพราะรักความสะอาดและไม่มีอะไรทำ คำถามเกี่ยวกับการทำความดีจึงอยู่ที่ว่าเมื่อถึงสิ้นเดือน ใครคือผู้ได้รับเงินเดือนจากสำนักงานเขตทั้งๆที่ทั้งสองคนทำความดีเหมือนกัน?

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 06/06/2012 เวลา : 15.35 น.

สวัสดีครับ

คิดดี กระทำดี เจตนาดี

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< มิถุนายน 2012 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]