โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1115 , 00:36:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ซะกาตฟิฏร์
บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ในตอนเป็นเด็ก ผมจำได้ว่าสี่ห้าวันก่อนจะสิ้นสุดเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอด พ่อกับผมจะนำข้าวสารจำนวนหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ซะกาตฟิฏร์” ไปให้คนที่พ่อเห็นว่ายากจนกว่าใครๆในหมู่บ้าน การทำเช่นนี้เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งทางศาสนาในเดือนถือศีลอด มุสลิมทุกคนทุกเพศแม้แต่เด็กที่เกิดในวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนต้องจ่ายคนละประมาณ 2 กิโลครึ่ง ข้าวสารที่นำไปให้ก็ต้องเป็นข้าวสารมาตรฐานที่บ้านเรากินเป็นประจำ

บ้านผมมีด้วยกัน 7 ชีวิต พ่อแม่รวมทั้งผมและน้องอีกสี่คน ในฐานะที่พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวและพวกเรายังไม่มีรายได้ พ่อจึงต้องทำหน้าที่จ่ายซะกาตฟิฏร์แทนแม่และลูกๆทุกคน นั่นหมายความว่า พ่อต้องนำข้าวสารจำนวน 17.5 กิโลกรัมไปจ่ายเป็นซะกาตฟิฏร์ให้แก่คนยากจน พอพวกเราเรียนจบและมีรายได้ของตนเอง พ่อก็ทำในส่วนของพ่อและแม่ไป ส่วนพวกเราก็จ่ายกันเองตราบจนทุกวันนี้

เมื่อเราพูดถึงซะกาต เราใช้คำว่า “จ่าย” เหมือนกับที่เราใช้กับการจ่ายภาษี ซึ่งมีข้อกำหนดเรื่องอัตรา เวลาและผู้มีสิทธิได้รับ เราไม่ใช้คำว่า “บริจาค” เพราะการบริจาคเป็นความสมัครใจ ไม่ใช่ข้อบังคับ จะทำมากน้อยแค่ไหน เมื่อใด แก่ใคร และเวลาไหนก็ได้ตามต้องการ

การจ่ายซะกาตฟิฏร์ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ทางศาสนาก็เพื่อให้พระเจ้ารับการถือศีลอดของเราและเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องในการถือศีลอดของเราไปในตัว เพราะบางทีขณะถือศีลอดอยู่ เราอาจเผลอนินทาหรือพูดจาหยาบคายขึ้นมาซึ่งทำให้การถือศีลอดมีความบกพร่อง การจ่ายซะกาตฟิฏร์จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่เรา

ขณะเดียวกันซะกาตฟิฏร์ก็เป็นเหมือนกับของขวัญที่ศาสนากำหนดให้แก่คนยากจนนำไปเก็บไว้กินส่วนหนึ่งและนำอีกส่วนหนึ่งไปแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษอีดุลฟิฏร์อย่างไม่น้อยหน้าใคร

ในทางศาสนา ซะกาตฟิฏร์เป็นสิทธิที่พระเจ้ามอบให้คนยากจน คนจนเหล่านี้คือแท่นสักการะพระเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของคนที่มีอาหารเหลือพอกินหนึ่งวันจะต้องนำซะกาตฟิฏร์ไปให้คนจนด้วยตัวเองเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้า มิใช่เรียกคนจนมารับที่บ้าน มาตรการนี้มีไว้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของคนจนและขณะเดียวกันก็ทำให้คนมีอันจะกินได้เห็นสภาพที่แท้จริงของคนจนเผื่อว่าจะเกิดความสงสารและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก

การจ่ายซะกาตฟิฏร์จึงเป็นการสร้างสายใยผูกพันคนในสังคมไว้ไม่ให้ห่างกันจนมองไม่เห็นกัน

การจ่ายซะกาตฟิฏร์ไม่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอาน แต่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดให้มุสลิมปฏิบัติหลังจากที่ท่านอพยพจากมักก๊ะฮฺไปยังเมืองมะดีนะฮฺ 2 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือมุสลิมที่อพยพออกมาจากมักก๊ะฮฺโดยไม่สามารถนำทรัพย์สินติดตัวมาและเป็นการพิสูจน์ว่าการให้มิได้ทำให้ทรัพย์สินหรือสิ่งที่มีอยู่ลดน้อยลง เป็นการเตรียมใจมุสลิมไว้ให้พร้อมสำหรับบทบัญญัติเรื่องการจ่ายซะกาตจากทรัพย์สินที่จะต้องปฏิบัติในวันข้างหน้า

เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามในเมืองมักก๊ะฮฺท่ามกลางการถูกต่อต้านจากพวกหัวหน้าเผ่าชาวมักก๊ะฮฺ ท่านใช้ทรัพย์สินในครอบครัวและจากสหายสนิทของท่านในการช่วยเหลือคนยากจนและทาสที่หันมารับอิสลาม แต่เมื่อถูกต่อต้านหนักขึ้นทุกวัน ในที่สุดท่านจึงต้องสั่งมุสลิมให้อพยพไปสู่เมืองมะดีนะฮฺและท่านเป็นบุคคลสุดท้ายที่อพยพ

เนื่องจากการอพยพต้องทำแบบหลบๆซ่อนๆ มุสลิมจึงไม่สามารถนำทรัพย์สินติดตัวไป ท่านนบีมุฮัมมัดได้หาทางช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ด้วยการจับคู่มุสลิมที่อพยพจากมักก๊ะฮฺกับมุสลิมท้องถิ่นในเมืองมะดีนะฮฺให้เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ก็ทำได้ไม่กี่คู่ เพราะมุสลิมท้องถิ่นในมะดีนะฮฺมีจำนวนน้อยกว่า มุสลิมผู้อพยพส่วนที่เหลือจึงต้องอยู่กันอย่างอัตคัดขัดสนข้างมัสยิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ

ในเวลานั้นการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมยังอาศัยการปฏิบัติของชาวยิวเป็นแนวทาง กล่าวคือ มุสลิมจะละหมาดโดยหันหน้าไปทางเมืองเยรูซาเลมอันเป็นสถานที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอที่ชาวยิวให้ความเคารพ ในขณะที่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนยังไม่ได้ถูกกำหนด ท่านนบีมุฮัมมัดได้สั่งมุสลิมให้ถือศีลอดตามแบบของชาวยิวในมะดีนะฮฺเพราะชาวยิวถือศีลอดตามแบบโมเสสผู้เป็นศาสนทูตของพระเจ้า

แต่เมื่อชาวยิวปฏิเสธการเชิญชวนสู่อิสลามซึ่งเป็นศาสนาเดิมของชาวยิว ท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าให้หันหน้าไปทางเมืองมักก๊ะฮฺในเวลาละหมาด ก่อนที่เดือนรอมฎอนจะถูกกำหนดให้เป็นเดือนถือศีลอดของมุสลิม ท่านนบีมุฮัมมัดได้สั่งมุสลิมทุกคนที่มีอาหารเหลือกินหนึ่งวันจ่ายซะกาตฟิฏร์ให้แก่คนยากจนภายในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึง ทั้งนี้เพื่อแยกประเพณีปฏิบัติและศาสนกิจของมุสลิมออกจากของชาวยิว

นับแต่นั้นมา การจ่ายซะกาตจึงถูกปฏิบัติในฐานะหน้าที่ทางศาสนาของมุสลิมตราบจนถึงทุกวันนี้และจนกว่าจะหมดอายุขัยของโลก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]