โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1689 , 11:54:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิญญาณต้องการศาสนา

บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในฐานะปฏิกิริยาตอบโต้ลัทธิทุนนิยมเสรีที่เอารัดเอาเปรียบคนยากไร้ ลัทธิคอมมิวนิสต์ถือว่า “ศาสนาเป็นยาเสพติด” อย่างหนึ่ง ซึ่งชนชั้นผู้ปกครองใช้มอมเมาประชาชนให้ยอมจำนนต่อชะตากรรมหรือยอมถูกเอารัดเอาเปรียบ

ด้วยเหตุนี้เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์โค่นอำนาจการปกครองระบอบทุนนิยมในประเทศใดได้ สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือ การปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากศาสนา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เมื่อยึดอำนาจได้แล้ว สัญลักษณ์ของศาสนาจึงถูกทำลายหรือไม่ก็ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์วัตถุนิยมของตน

วัด โบสถ์ และมัสยิดอันเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตวิญญาณของประชาชนถูกเปลี่ยนเป็นสโมสร สำนักงานหรือศาลาประชาคมในท้องถิ่น

บุคลากรทางศาสนา ไม่ว่าพระสงฆ์ นักบวช บาทหลวง ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์มองว่าเป็นบุคคลที่เอาเปรียบสังคม เพราะไม่ได้สร้างผลผลิตทางวัตถุให้แก่สังคม จึงถูกบังคับให้มาทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและสังคมเหมือนคนอื่นทั่วไป

เมื่อขาดสถานที่และบุคลากรทางด้านศาสนา ชาวโลกจึงคิดว่าศาสนาจะสูญสิ้นไปจากสังคมหรือรัฐที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงร้อยปีหลังจากที่ลัทธิคอมมิวนิสต์รุ่งเรือง ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้มนุษย์ได้เห็นแล้วว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ต่างหากที่ล่มสลายไป หรือหากยังมีอยู่ก็ต้องปรับอุดมการณ์สุดโต่งของตนเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของมนุษย์ที่มิได้มีแค่เพียงร่างกายที่ต้องการอาหารเพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์ยังมีชีวิตทางด้านวิญญาณที่ต้องการศาสนาด้วย

อิสลามเข้าไปในแผ่นดินจีนไม่นานหลังจากที่นบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามในแผ่นดินอาหรับ ในตอนเป็นหนุ่ม ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นพ่อค้าที่เคยเดินทางไปค้าขายยังชามหรือซีเรียซึ่งในตอนนั้นเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันไบแซนตินและเป็นตลาดบนเส้นทางสายไหม เมื่อเห็นสินค้าจากจีน ท่านนบีรู้ทันทีว่าจีนเป็นแหล่งอารยธรรม ดังนั้น ท่านจึงแนะนำสาวกของท่านในเวลานั้นว่า “จงศึกษาหาความรู้ แม้ว่าจะต้องไปไกลถึงเมืองจีน”

หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตไม่กี่สิบปี สาวกของท่านก็ไปถึงเมืองจีนตามคำแนะนำของท่านและนำเอาอิสลามไปฝังรากไว้ที่นั่นด้วย และตรงไหนที่ความศรัทธาของอิสลามฝังรากแล้ว มันจะยืนยงมั่นคงตลอดไป

แม้มุสลิมในจีนจะได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่หลักการปฏิบัติศาสนกิจขั้นพื้นฐาน 5 ประการของอิสลามยังคงดำรงอยู่

การยืนยันด้วยวาจาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวและมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮฺซึ่งเป็นหลักปฏิบัติข้อแรกเป็นสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถทำลายออกไปจากหัวใจของมุสลิม

แม้ไม่มีมัสยิดใช้เป็นสถานที่ละหมาดแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าร่วมกันวันละห้าเวลา แต่มุสลิมยังคงสามารถละหมาดที่บ้านของตัวเองได้โดยไม่กระทบเวลาทำงาน

การถือศีลอดก็ไม่มีพิธีรีตองใดๆในขณะที่ต้องทำงาน มิหนำซ้ำยังเป็นการประหยัดข้าวมื้อกลางวันได้อีกหนึ่งมื้อ

การจ่ายซะกาตก็ไม่จำเป็นต้องทำในเมื่อไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ส่วนเรื่องไปทำฮัจญ์ที่นครมักก๊ะฮฺก็เช่นกัน ใครไม่มีเงินพอที่จะไปก็ไม่จำเป็นต้องไป หากมีเจตนาว่าจะไป แต่มิได้ไปจนกระทั่งตาย พระเจ้าก็นับว่าคนผู้นั้นได้ไปทำพิธีฮัจญ์แล้ว

คาร์ล มาร์กซ ชาวยิวเจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์ตีความประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างผิดๆว่า มนุษย์ต่อสู้กันเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุเพียงอย่างเดียว เขามองศาสนาว่าเป็นเพียงเครื่องมือรับใช้ในการกดขี่ขูดรีดของผู้ปกครองโดยไม่ได้วิเคราะห์การต่อสู้ของบรรดาศาสดามากมายในอดีต เขาลืมไปว่าโลกแห่งกายภาพหรือโลกแห่งฟิสิกส์ต่างหากที่ถูกควบคุมโดยโลกที่เหนือวัตถุ (Metaphysic)

วันนี้โลกได้เห็นการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์แล้ว แม้สหภาพโซเวียตจะแตกสลายออกเป็นประเทศต่างๆ แต่ปัจจุบัน ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์กลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้รับความเคารพจากผู้นำประเทศ ส่วนสหรัฐอเมริกาขณะนี้มีสภาพเหมือนในตอนที่พวกยิวในพรรคบอลเชวิคกำลังจะปฏิวัติรัสเซีย

ปัจจุบันมุสลิมในประเทศจีนมีเสรีภาพทางศาสนามากขึ้น มัสยิดหลายพันแห่งที่เงียบเหงาจากการทำกิจกรรมทางศาสนาได้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มุสลิมชาวจีนมีฐานะดีขึ้นและมีโอกาสไปทำฮัจญ์มากขึ้น สินค้าจีนเต็มตลาดเมืองมักก๊ะฮฺในช่วงเทศกาลฮัจญ์และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกอาหรับโดยเฉพาะทางด้านการค้ามีมากขึ้น เพราะจีนต้องการน้ำมันสำหรับหล่อเลี้ยงโรงงานอุตสาหกรรมของตน

ตราบใดที่มนุษย์ยังมีวิญญาณ ตราบนั้นวิญญาณของมนุษย์ยังคงต้องการศาสนาและพร้อมพลีชีพของตนเพื่อให้ศาสนาคงอยู่
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Man-of-Tomorrow วันที่ : 29/08/2012 เวลา : 12.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/theManOfTomorrow
บนเส้นทางสายสมมุติ  เธอกลายเป็นทุกอย่าง เว้น เป็นจริง

สวัสดีครับ
ผมมีความสนใจเริ่มศึกษาคำสอนของศาสนิกต่างๆ
ด้วยอยากทราบรายละเอียดและวัตรปฏิบัติที่แท้จริง
ในชั้นนี้อยากทราบว่า "วิญญาณ" ในทางมุสลิม
มีคำอธิบายความอย่างไรบ้างครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]