โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2555
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 2787 , 11:23:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปรากฏการณ์วันสิ้นโลก

บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ศาสนามีมาก่อนที่มนุษย์จะรู้จักวิชาวิทยาศาสตร์และทุกศาสนาได้บอกมนุษย์ไว้เหมือนกันหมดว่าวันสิ้นโลกเป็นความจริง แต่ไม่มีศาสดาคนใดกล้ากำหนดว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะความรู้ในเรื่องนี้อยู่ที่ผู้สร้างโลก อย่างมากที่สุดที่ศาสดาและคัมภีร์ทางศาสนาสามารถบอกให้เรารู้ได้ก็คือปรากฏการณ์ก่อนวันสิ้นโลก สภาพของวันสิ้นโลกและอนาคตของมนุษย์หลังวันสิ้นโลก

ความเชื่อในเรื่องภพหน้า การฟื้นคืนชีพหลังความตาย วันพิพากษา นรกและสวรรค์ เป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในคำสอนของศาสนาสำคัญของโลกและเป็นสิ่งที่บอกว่าโลกนี้มีวันสิ้นสุด เพราะหากไม่มีวันสิ้นโลก มนุษย์ก็จะไม่ประสบกับสิ่งดังกล่าว

ยิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากเท่าใด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งยืนยันว่าข้อมูลเรื่องวันสิ้นโลกที่ศาสนาให้ไว้นั้นเป็นความจริงและสามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ยุคใกล้วันสิ้นโลกศรัทธา แต่กระนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด

ทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang) หรือการระเบิดอย่างรุนแรงครั้งใหญ่ของจักรวาลในอดีตกาลที่ไม่สามารถระบุเวลาได้ การค้นพบหลุมดำและการขยายตัวของจักรวาลเมื่อเร็วๆนี้เป็นจิ๊กซอว์ที่นักวิทยาศาสตร์นำมาอธิบายปรากฏการณ์วันสิ้นโลกได้หลากหลายทฤษฎี

นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบว่าจักรวาลนี้มีการขยายตัวเหมือนลูกโป่งที่ถูกเป่า เมื่อเราเอาปากกาทำเครื่องหมายลงไปบนผิวลูกโป่งและเป่าลูกโป่งให้พองตัวขึ้น เครื่องหมายที่เราทำไว้ก็จะขยายตัวตามขนาดของลูกโป่ง การขยายตัวของจักรวาลก็เป็นเช่นนั้น เพียงแต่มนุษย์ไม่รู้ว่าขอบเขตของจักรวาลอยู่ที่ตรงไหนเท่านั้น

หลุมดำได้ถูกอธิบายว่าเหมือนกับปากลูกโป่งที่เป็นช่องทางเป่าลม ส่วนบิ๊กแบงหรือการระเบิดอย่างรุนแรงนั้นคือการอัดลมผ่านทางหลุมดำเข้าไปและเป็นการอัดลมที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งทำให้จักรวาลยังคงขยายตัวอยู่

ถ้าลูกโป่งถูกเป่าลมเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดจนหนังลูกโป่งไม่สามารถทนแรงอัดของลมภายในได้ มันก็จะแตก แต่จักรวาลไม่มีขอบเขตเหมือนลูกโป่ง มันจึงไม่อาจแตกเหมือนลูกโป่ง แต่ถ้าหากการระเบิดของบิ๊กแบงหยุดลงฉับพลันและจักรวาลที่กำลังขยายตัวออกไปหดตัวลงเหมือนลูกโป่งในอัตราที่เร็วดุจดังการเคลื่อนที่ของดวงดาวและไร้การควบคุม สภาพของโลกจะเป็นเช่นใด? นี่เป็นทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์ของวันสิ้นโลกในเชิงวิทยาศาสตร์

ทฤษฏีของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่เมื่อเราอ่านพบข้อความในคัมภีร์กุรอานที่กล่าวว่า

“จงคอยดูเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วน และเมื่อดวงดาวต่างๆแตกกระจายหมดสิ้นแสงของมัน” (กุรอาน 81:1-2) และ

“วันที่เราจะม้วนชั้นฟ้าเหมือนกับการม้วนแผ่นกระดาษบันทึก เช่นเดียวกับที่เราเริ่มสร้างครั้งแรก เราจะให้มันกลับเป็นขึ้นมาอีก มันเป็นสัญญาผูกพันเรา แท้จริง เราจะเป็นผู้ทำมันอย่างแน่นอน” (กุรอาน 21:104)

อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ถูกนำมาอธิบายถึงวันสิ้นสุดของโลกก็คือการค้นพบดาวฤกษ์มากมายที่สิ้นอายุขัยในจักรวาล นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อดาวฤกษ์ที่ใหญ่กว่าโลกมากมายมีวันสิ้นอายุขัย ทำไมโลกของเราซึ่งเป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลจะไม่มีวันสิ้นสุดวาระของมัน

ปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้นบนโลกและทำให้นักวิทยาศาสตร์นำมาอธิบายว่าวันสิ้นโลกเป็นความจริง นั่นคือ ปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดซึ่งบ่งบอกว่าภายใต้เปลือกโลกของเรายังมีหินหลอมละลายอุณหภูมิสูงหลายพันองศาที่พยายามดันตัวออกมาตามธรรมชาติของความร้อน และดังที่เรารู้กันดีว่าเปลือกโลกมีรอยแยกมากมาย ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ความร้อนใต้เปลือกโลกอาจระเบิดออกมา และวันนั้นอาจเป็นวันอวสานได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกได้ว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใดและมีสภาพเช่นใดเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็คือมนุษย์ แต่มนุษย์มิใช่คนสร้างโลก ดังนั้น การจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพวันอวสานของโลกจึงต้องหันกลับไปพึ่งคัมภีร์ทางศาสนาที่บรรจุคำสอนของพระเจ้าผู้สร้างจักรวาล ในคัมภีร์กุรอานมีข้อมูลอธิบายถึงสภาพของวันสิ้นโลกให้เราพอได้เห็นว่า

“เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนด้วยการสั่นสะเทือนอย่างสุดแรงของมัน แผ่นดินจะโยนทุกสิ่งที่มันแบกเอาไว้ในนั้นออกมา และมนุษย์กล่าวว่า “เกิดอะไรขึ้นซิ ?” ในวันนั้น แผ่นดินจะบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้น เพราะพระผู้อภิบาลของเจ้าบัญชามัน ในวันนั้นมนุษย์จะออกกันมาเป็นหมู่ๆเพื่อที่จะได้เห็นการกระทำของพวกเขา ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้ทำความดีไว้แม้เพียงอณูหนึ่งก็จะได้เห็นมันและใครก็ตามที่ได้ทำความชั่วไว้แม้เพียงอณูหนึ่งก็จะได้เห็นมัน” (กุรอาน 99:1-8)

ข้อมูลดังกล่าวทำให้เราพอสรุปได้ว่าหลังเหตุการณ์วันสิ้นโลก มนุษย์จะได้เห็นและได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำไว้ในโลกนี้ทันทีเหมือนกับการนำภาพที่ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิตอลมาเปิดต่อหน้าผู้พิพากษา ถึงยามนั้นเมื่อใด ตัวใครก็ตัวมัน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< ธันวาคม 2012 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]