โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1821 , 16:30:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ถนนทุกสายมุ่งสู่มักก๊ะฮฺ

บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธ่านโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

สารคดีความมหัศจรรย์แห่งกะฮฺบะฮฺในด้านคณิตศาสตร์ องค์ประกอบ      

บักก๊ะฮฺเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งทางด้านตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็น

ทะเลทราย หุบเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะที่มีภูเขาหินล้อมรอบ ด้วยสภาพความแห้งแล้ง

และทุรกันดารเช่นนี้ อย่าว่าแต่มนุษย์เลย แม้แต่กระบองเพชรต้นไม้ทะเลทรายที่มีชีวิตทรหด

ยังหาได้ยาก

 

แต่ในสภาพเช่นนี้เองที่เมื่อประมาณสี่พันปีที่แล้ว อิบรอฮีมหรืออับราฮัมบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ

ของชาวยิว ชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมได้พาอิสมาอีลลูกชายคนแรกที่เกิดจากนางฮาญัรฺ

ภรรยาคนที่สองมาทิ้งไว้ตามลำพังที่นั่น

 

ในบริบททางภูมิศาสตร์และสังคมของเวลานั้น หากใครรู้เห็นการกระทำของอิบรอฮีม ทุกคนก็คง

ตำหนิเขาว่ากำลังกระทำทารุณกรรมกับครอบครัวของตัวเอง

 

แต่สำหรับอิบรอฮีมแล้ว เขาถือว่าชีวิตเป็นของพระเจ้า พระองค์ต่างหากคือผู้ให้ชีวิตและผู้ทรง

คุ้มครองชีวิต ถ้าลูกน้อยของเขาตายในธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางหุบเขาที่แห้งแล้งทุรกันดาร

มันก็ยังดีกว่าที่ลูกน้อยของเขาจะเติบโตในสภาพสังคมที่ผู้คนกราบไหว้ดวงดาว ผีสางเทวดา

และหลงใหลไสยศาสตร์ในสังคมของอียิปต์

         

ด้วยความเชื่อมั่นและวางใจในพระเจ้าเช่นนี้เองที่เขาทิ้งภรรยาและลูกน้อยของเขาไว้ที่นั่นพร้อม

กับถุงน้ำและเสบียงอาหารที่ไม่พอประทังชีวิตได้ถึงสัปดาห์ หลังจากปลอบภรรยาและจูบแก้ม

อิสมาอีลลูกน้อยของเขาแล้ว เขาก็ตัดใจหันหลังเดินทางกลับไปอียิปต์โดยไม่เหลียวหลังมามอง

ครอบครัวของเขาอีกเพราะเกรงว่าจะใจอ่อน

 

ฮาญัรฺอยู่ในหุบเขาบักก๊ะฮฺได้ไม่กี่วัน น้ำและเสบียงที่นำมาก็หมด การไม่มีน้ำกินในทะเลทราย

หมายถึงความตายกำลังใกล้เข้ามา ด้วยความเป็นห่วงชีวิตของลูกน้อย นางได้ขึ้นไปบนเนินเขา

เตี้ยๆลูกหนึ่งโดยหวังว่าถ้ามีกองคาราวานผ่านมา นางจะไปขอน้ำเพื่อประทังชีวิตลูกน้อยของนาง

แต่เมื่อไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆ นางจึงวิ่งเหยาะๆไปยังเนินเขาอีกลูกหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เห็น

วี่แววอะไรอีก นางเร่งฝีเท้าเดินไปมาด้วยความกระวนกระวายระหว่างเนินเขาทั้งสองนี้เจ็ดเที่ยว

จนกระทั่งนางได้ยินเสียงลูกน้อยของนางร้องไห้ นางจึงวิ่งตรงไปหาลูกน้อยของนาง

         

เมื่อนางไปถึงที่นั่น นางพบว่าตรงปลายเท้าของอิสมาอีลมีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ผืนทราย น้ำใต้ดิน

ไหลทะลักขึ้นมาไม่หยุดจนนางต้องร้องว่า “ซัมซัม” และกุลีกุจอหาหินและทรายมากั้นน้ำไว้

ต่อมา ตาน้ำแห่งนี้ได้กลายเป็น “บ่อน้ำซัมซัม” ที่เป็นแหล่งเติมน้ำสำคัญของกองคาราวานใน

คาบสมุทรอาหรับจนหุบเขาบักก๊ะฮฺมีผู้คนมาพักอาศัยมากขึ้นและกลายเป็นเมืองมักก๊ะฮฺในที่สุด

อย่างไรก็ตาม น้ำในบ่อนี้ยังคงไหลให้ชาวเมืองมักก๊ะฮฺและผู้เดินทางไปทำฮัจญ์ได้ดื่มและ

นำกลับมาฝากคนทางบ้านจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ภาพเก่าบ่อน้ำซัมซัม

ผู้ทำพิธีฮัจญ์ทุกคนที่เวียนรอบก๊ะอฺบ๊ะฮฺ 7 รอบแล้ว จะต้องเข้าสู่บทเรียนประวัติศาสตร์

ของนางฮาญัรฺด้วยการรีบเร่งเดินไปมาระหว่างเนินเขาทั้งสองดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้

และซึมซับวีรกรรมแห่งความความรัก ความศรัทธา ความไว้วางใจในพระเจ้าของนางฮาญัรฺ

         

อิบรอฮีมกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเขาเป็นบางครั้ง และเมื่ออิสมาอีลลูกชายของเขาโต

เป็นเด็กหนุ่ม พระเจ้าได้บัญชาอิบรอฮีมให้สร้างก๊ะอฺบ๊ะฮฺขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะ

พระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ทั้งสองจึงช่วยกันสร้างจนกระทั่งเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว

อิบรอฮีมได้วิงวอนต่อพระเจ้าว่า

 

“ข้าแต่พระผู้อภิบาล ฉันได้ตั้งรกรากถิ่นฐานให้ลูกหลานของฉันบางคนในหุบเขาอันกันดาร

ใกล้บ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเรา ฉันทำสิ่งนี้ก็ด้วยหวังว่าพวกเขา

จะได้ดำรงละหมาดที่นั่น  ดังนั้น โปรดหันหัวใจของผู้คนไปยังพวกเขาด้วยและโปรดประทานผลไม้

เป็นอาหารแก่พวกเขาด้วยเถิดเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้กตัญญู  ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเรา

พระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่เราซ่อนเร้นและเปิดเผย และไม่มีสิ่งใดทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้จะซ่อนเร้น

ไปจากพระองค์ได้” (กุรอาน 14:37-38)

 

คำวิงวอนดังกล่าวทำให้เราได้รู้เจตนาของอิบรอฮีมที่นำครอบครัวของเขามาทิ้งไว้ที่นั่นว่า

เขาต้องการให้ลูกหลานของเขาทั้งทางสายเลือดและสายศรัทธาได้เคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียว

และคำวิงวอนของเขาได้รับการสนองตอบจากพระเจ้า เพราะทุกวันนี้ แม้มักก๊ะฮฺจะปลูกอะไรไม่ได้

แต่ชาวมักก๊ะฮฺและผู้ที่อยู่ที่นั่นในพิธีฮัจญ์จะได้กินผลไม้ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก

 

แต่หลังจากอิบรอฮีมและอิสมาอีลจากโลกนี้ไป ชาวอาหรับลูกหลานของนบีทั้งสองได้หลงลืม

เจตนารมณ์ที่บรรพบุรุษของตัวเองได้สร้างก๊ะอฺบ๊ะฮฺไว้จนถึงกับเอารูปเจว็ด 360 ตัวเข้ามาตั้งเรียงราย

โดยรอบและบูชาสักการะรูปเจว็ดเหล่านี้แทนพระเจ้าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานนับพันปี

จนกระทั่งในที่สุด พระเจ้าได้ให้นบีมุฮัมมัดเกิดขึ้นในหมู่ชาวอาหรับเพื่อกอบกู้ความศรัทธาดั้งเดิม

อันบริสุทธิ์ของนบีอิบรอฮีมกลับคืนมาและวางแบบแผนการทำฮัจญ์ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ศรัทธา

ในพระเจ้าองค์เดียวได้ปฏิบัติสืบต่อไปจนถึงวันสิ้นโลก

 ภาพบรรยากาศการเปลี่ยนผ้าคลุมกะฮฺบะฮฺ ในวันอะรอฟะฮฺ (14 ตุลาคม 2556) ปีล่าสุด         

วันนี้มุสลิมจากทั่วโลกที่เดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ประมาณสองล้านกว่าคนได้ไปรวมตัวกัน

ที่เมืองมักก๊ะฮฺแล้วด้วยความใจจดใจจ่อรอวันเริ่มต้นพิธีฮัจญ์ในวันที่ 8 เดือนซุลฮิจญะฮฺ

ของปฏิทินอิสลาม  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2556  ในเช้าตรู่ของวันนั้น

มวลมหาศรัทธาชนจากทั่วโลกประมาณสองล้านกว่าคนจะออกจากเมืองมักก๊ะฮฺไปตามเส้นทาง

และจุดต่างๆตามแบบแผนที่นบีมุฮัมมัดได้วางไว้และพิธีฮัจญ์จะใช้เวลาห้าวัน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< ตุลาคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]