โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1644 , 12:30:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ใครว่าพระเจ้าไม่มี

บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโ๕รงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ความเชื่ออย่างหนึ่งที่มีอยู่ในความคิดจิตใจของมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือความเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแม้มนุษย์จะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม

          สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์กุรอาน ก่อนวิญญาณจะถูกส่งมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ พระเจ้าได้ให้วิญญาณทั้งหมดยืนยันกับพระองค์ก่อนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกมัน หลังจากดวงวิญญาณทั้งหมดยอมรับแล้ว วิญญาณเหล่านั้นได้ถูกทยอยส่งมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้

          แต่เนื่องจากมนุษย์มีภาษาพูดที่แตกต่างกัน ดังนั้น พระเจ้าจึงถูกมนุษย์เรียกในภาษาที่ต่างกัน เช่น  God ในภาษาอังกฤษ  “ตุฮัน”ในภาษามลายู “คุดาห์”ในภาษาเปอร์เซียและอุรฺดู “ชิน”ในภาษาญี่ปุ่น “พรหม”ในภาษาสันสกฤต “เยโฮวาห์”ในภาษาฮิบรู “อะฮูรามาซดะ”ในคัมภีร์ศาสนาโซโรแอสเตอร์ และ “อัลลอฮฺ”ในภาษาอาหรับ เป็นต้น

          ด้วยภาษาต่างๆดังกล่าวที่มนุษย์ใช้เรียกพระเจ้าแสดงให้เห็นว่ามนุษย์แทบทั้งโลกรู้จักพระเจ้ามาก่อนโดยเริ่มแรกเป็นการรู้จักทางวิญญาณ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อชาวมุสลิมครอบครัวใดมีทารกเกิดใหม่ ท่านนบีมุฮัมมัดได้สั่งมุสลิมให้กล่าวคำว่า “อัลลอฮุอักบัรฺ”(พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่)ข้างหูของทารกเพื่อเตือนวิญญาณที่อาศัยร่างมนุษย์มายังโลกนี้ว่าอย่าลืมสัญญาที่ได้ทำไว้กับพระเจ้าก่อนที่จะถูกส่งมายังโลกนี้

          เมื่อศึกษาคัมภีร์ทางศาสนา เราพบว่ามนุษย์ในยุคแรกบนโลกใบนี้ไม่มีการปั้นหรือวาดรูปพระเจ้าขึ้นมาเคารพสักการะ เพราะมนุษย์เชื่อมั่นด้วยสติปัญญาและจิตใจว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น แต่การมองไม่เห็นสิ่งใดๆมิได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มี เพราะมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่มีอยู่อย่างเช่นวิญญาณของตน ดังนั้น การเคารพสักการะและการอธิษฐานใดๆจึงกระทำโดยตรงต่อพระเจ้าโดยไม่มีสื่อกลาง

          ตามที่ปรากฏในคัมภีร์กุรอาน มนุษย์เริ่มทำรูปเคารพขึ้นมาบูชาสักการะก่อนสมัยของโนอาห์ไม่นาน รูปเคารพเหล่านี้เกิดจากการปั้นหรือแกะสลักขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ของคนดีๆที่ล่วงลับไป แต่ผู้คนยังรักและนึกถึงคุณความดีของคนเหล่านั้น เมื่อนานวันเข้า รูปเคารพดังกล่าวนี้ได้มีมากขึ้นและผู้คนได้หันมาเคารพบูชาและอธิษฐานต่อรูปเคารพเหล่านี้แทนการเคารพสักการะและอธิษฐานต่อพระเจ้า

สภาพความหลงผิดของจิตวิญญาณเช่นนี้เองที่พระเจ้าได้ส่งโนอาห์มาตักเตือนผู้คนว่าอย่าเคารพกราบไหว้สิ่งถูกสร้าง เพราะในบรรดาสิ่งถูกสร้างด้วยกันนั้น มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุด สิ่งถูกสร้างทั้งหลายไม่ว่าโลหะ หินหรือไม้ล้วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์ มนุษย์ต้องเคารพสักการะพระเจ้าผู้ทรงสร้าง แต่เนื่องจากผู้คนเสพติดการบูชารูปเคารพกันอย่างลุ่มหลง พิธีกรรมต่างๆจึงปิดบังสติปัญญาอันเป็นตาใจของมนุษย์ ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่เชื่อฟังโนอาห์ ในที่สุด พระเจ้าก็ทรงลงโทษผู้คนในยุคนั้นโดยการให้น้ำท่วมโลก

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการบูชาสักการะรูปเคารพก็คือ เมื่อมีภัยพิบัตต่างๆเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ป่า น้ำท่วม พายุใหญ่ที่นำความหายนะมา มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะภัยพิบัติเหล่านี้ได้ แต่ด้วยความเชื่อที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ตั้งแต่ดั้งเดิม มนุษย์จึงเชื่อว่าเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านั้นต้องมีอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นอยู่ มนุษย์จึงอธิษฐานต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่นั้น เมื่อปรากฏการณ์ภัยพิบัติสิ้นสุด มนุษย์จึงได้สร้างตัวแทนอำนาจนั้นขึ้นมาเคารพบูชา

ดังนั้น รูปปั้นของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล เทพเจ้าแห่งขุนเขา เทพเจ้าแห่งธรณี เทพเจ้าแห่งสงคราม เทพีแห่งสันติภาพ เทพีแห่งความสมบูรณ์ และอื่นๆจึงเกิดขึ้นจากจินตนาการของมนุษย์ เมื่อเกิดจากจินตนาการที่แตกต่างกัน เทพเจ้าก็ต้องพลอยมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน นับแต่นั้นมา การเคารพสักการะรูปเคารพเทพเจ้าเหล่านี้ก็แพร่หลายไปในหมู่มนุษย์ทุกมุมโลก

เมื่อมนุษย์ตกอยู่ในความโง่เขลางมงายเช่นนี้ พระเจ้าจึงได้ส่งบรมครูในรูปของศาสดาหรือนบีมาตักเตือนและสั่งสอนมนุษย์ทุกชนชาติทุกยุคทุกสมัยให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริง คำสอนหลักของทุกศาสดาจึงเหมือนกันหมดคือ “พระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียว พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้าง พระเจ้าเท่านั้นที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะ บนบาน อธิษฐานและเชื่อฟังและจงอย่าเคารพสักการะสิ่งใดนอกไปจากพระเจ้าองค์เดียว”

เปิดคัมภีร์ของทุกศาสนาดู เราจะพบหลักธรรมคำสอนในทำนองนี้มีอยู่ในคัมภีร์ทุกเล่ม

การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเป็นแก่นคำสอนของทุกศาสนา เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างกฎจักรวาลและพระองค์อีกเช่นกันที่เป็นผู้สร้างกฎศาสนา ไม่ใช่เทพเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ดังนั้น อิสลามจึงถือว่า “เริ่มแรกของศาสนาคือการศรัทธาในพระเจ้า” 

เนื่องจากกฎของจักรวาลและกฎของศาสนามาจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือพระเจ้า ทั้งสองกฎนี้จึงไม่ขัดแย้งกัน แน่นอนครับ ถ้ามนุษย์ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า มนุษย์ก็จะไม่ยอมรับหรือเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์ซึ่งเป็นกฎของศาสนา ผลที่ตามมาก็คือความขัดแย้งกับกฎธรรมชาติ ยิ่งมนุษย์ยึดเอาอารมณ์ของตนเองเป็นสรณะและบูชาอารมณ์ของตัวเองเป็นพระเจ้า ความโกลาหลวุ่นวายก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< พฤศจิกายน 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]