โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2556
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 2007 , 13:37:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทเรียนจากการสร้างมนุษย์

บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

คัมภีร์กุรอานบอกเล่าให้เรารู้ว่าก่อนที่โลกนี้จะมีมนุษย์ พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ต้นแบบขึ้นมาจากดินใน

อาณาจักรของพระองค์ หลังจากนั้น พระเจ้าได้เป่าวิญญาณเข้าไปในดินต้นแบบนั้น ดินที่ถูกนำมา

สร้างเป็นมนุษย์จึงมีชีวิตขึ้นมาและได้ชื่อว่าอาดัม

          ดังนั้น มนุษย์ทุกชีวิตจึงมีสองสิ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ วิญญาณและร่างกาย

หากวิญญาณออกจากร่างมนุษย์ไปเมื่อใด ร่างกายของมนุษย์ก็จะยุ่ยสลายกลายเป็นดิน

          ก่อนสร้างอาดัม พระเจ้าได้บอกสรรพสิ่งทั้งหลายในอาณาจักรของพระองค์โดยเฉพาะเหล่า

ทูตสวรรค์ให้รู้ว่าพระองค์จะให้มนุษย์เป็น“ผู้ทำหน้าที่แทน”พระองค์บนโลกใบนี้ คำว่าผู้ทำหน้าที่

แทนในที่นี้มิได้หมายความว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นพระเจ้าแทนพระองค์ แต่ทรงให้มนุษย์

มาทำหน้าที่บางอย่างที่พระองค์ได้สั่งไว้ในคัมภีร์ของพระองค์

          การสร้างของพระเจ้าไม่เหมือนกับการสร้างของมนุษย์ ถ้าพระองค์ต้องการจะเนรมิตสิ่งใด

แค่เพียงสั่งว่า“จงบังเกิดขึ้น” สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ก็บังเกิดขึ้นทันที การสร้างอาดัมก็เช่นเดียวกัน

ผิดกับการสร้างหุ่นยนตร์ของมนุษย์ที่ต้องรอความเจริญก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

ถึงขั้นสูงสุดแล้วจึงจะสร้างขึ้นมาได้ แม้สร้างขึ้นมาแล้ว หุ่นยนตร์ก็ไม่มีวิญญาณ

          ถ้าอาดัมถูกส่งมายังโลกนี้เพียงลำพัง อาดัมก็ไม่อาจมีลูกหลานสืบทอดภารกิจของเขาได้

ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงได้สร้างอีฟขึ้นมาให้เป็นภรรยาของเขาเพื่อแพร่ขยายลูกหลานบนโลกใบนี้

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าสร้างอีฟมาจากกระดูกซี่โครงของอาดัม แต่คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าพระเจ้า

สร้างมนุษย์มาจาก “ชีวิตหนึ่ง” และจากชีวิตนั้น พระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองให้มัน

          อย่างไรก็ตาม นักวิชาการมุสลิมไม่ปฏิเสธเรื่องการสร้างอีฟจากกระดูกซี่โครงของอาดัม

แต่ยังให้คำอธิบายเป็นเชิงเปรียบเทียบว่าผู้หญิงมีนิสัยงอๆงอนๆเหมือนกับกระดูกซี่โครง ผู้ชายต้อง

เข้าใจธรรมชาติตรงนี้ของผู้หญิงและควรบริหารความงอๆงอนๆนั้นไว้ ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า

ถ้าผู้ชายคนใดคิดจะดัดซี่โครงให้ตรง มันก็จะหัก นั่นคือการต้องหย่าร้างแยกทางกันไป

          เมื่ออาดัมและอีฟถูกส่งมาตั้งถิ่นฐานบนโลกใบนี้ พระเจ้าได้ใช้ทั้งบุคคลทั้งสองเป็นช่องทาง

ในการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ ท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกให้เรารู้ถึงกระบวนการกำเนิดและการกำหนด

ชะตากรรมของมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจเมื่อประมาณ 1,400 ปีที่แล้วว่า :- 

วิธีการที่พวกท่านแต่ละคนถูกสร้างขึ้นมาก็คือท่านได้ถูกรวมเข้าไว้ในรังไข่ของแม่ของท่านเป็น

เวลาสี่สิบวันในตอนที่เป็นหยดเชื้ออสุจิ  หลังจากนั้น ในระยะเวลาเท่าๆกันก็เป็นก้อนเลือดและ

หลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อในเวลาเท่าๆกัน  หลังจากนั้น มลาอิก๊ะฮฺ(ทูตสวรรค์)องค์หนึ่งจะถูกส่งมา

เป่าวิญญาณเข้าไปในท่านและมีหน้าที่ทำตามคำบัญชาสี่ประการ นั่นคือ กำหนดปัจจัยยังชีพ

ของท่าน ช่วงอายุของท่าน การงานของท่านและท่านจะทุกข์หรือสุข

 สารคดี Miracle Of Quran (The Embryo)

          มนุษย์เพิ่งรู้ความจริงถึงวิวัฒนาการในครรภ์ว่าเป็นไปตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวไว้เมื่อไม่กี่

สิบปีมานี้หลังจากที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

การแพทย์แล้ว

          คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดไม่เพียงแต่จะให้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์

ในครรภ์เท่านั้น แต่ยังบอกให้รู้ว่าตัวสเปิร์มที่ปฏิสนธิกับไข่ในมดลูกจนเป็นก้อนเลือดและก้อนเนื้อ

ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ได้ก็เพราะก้อนเนื้อนั้นถูกเป่าวิญญาณเข้าไป และมนุษย์ได้

ถูกกำหนดชะตากรรมบางอย่างไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วโดยมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ต่างอะไร

ไปจากชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ เจ็บและตายในที่สุด

          นี่คือความจริงแห่งชีวิตที่มนุษย์ต้องยอมรับและทำความเข้าใจถ้าต้องการจะใช้ชีวิตในโลกนี้

อย่างมีความสุขและได้รับความรอดพ้นในโลกหน้า

          ถ้าพระเจ้าจะทำให้มนุษย์ทุกคนรวยเหมือนกันหมด พระองค์ก็สามารถทำได้ แต่พระองค์

ประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รับปัจจัยไม่เท่ากันเพื่อให้มนุษย์ได้ร่วมกันแสวงหาปัจจัยเพิ่มเติม

ให้กันและกันและเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญบนหน้าแผ่นดิน ถ้าใครเกิดมาจนและอิจฉาคนที่รวยกว่า

นั่นก็แสดงว่าคนผู้นั้นไม่พอใจพระเจ้าและไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระองค์ จิตใจจะไม่มีวันเป็นสุข

          อายุขัยของมนุษย์แต่ละคนก็ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกันโดยไม่มีมนุษย์คนใดรู้ว่าตัวเองจะตาย

เมื่อใด ตายที่ไหนและตายอย่างไร ดังนั้น มนุษย์จึงควรเตรียมความพร้อมไว้ก่อนตายเพื่อชีวิต

หลังความตายด้วยการทำความดีซึ่งคนจนก็สามารถทำได้

          การงานของมนุษย์ถูกกำหนดมาโดยการที่พระเจ้าประทานความสามารถให้มนุษย์แตกต่างกัน

เพื่อพึงพาอาศัยกัน มนุษย์ต้องค้นหาให้พบว่าตัวมีความสามารถหรือชอบทำอะไรและเลือกทำสิ่งนั้น

เพราะการทำงานที่ตัวเองมีความสามารถและมีความรักในงานที่ทำไม่เพียงแต่จะทำให้งาน

ออกมาดีเท่านั้น แต่ยังมีความสุขในการทำงานด้วย

          ความทุกข์และความสุขได้ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกันสำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่มีใครในโลกนี้ที่มี

ความสุขหรือความทุกข์อย่างเดียวตลอดทั้งชีวิต ทุกข์และสุขถูกคลุกเคล้ากันไป แต่หลักธรรมคำสอน

ของศาสนาจะสอนศิลปะการใช้ชีวิตว่ายามมีสุขจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอย่างยาวนาน

และไม่ให้ความสุขนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ และในยามทุกข์จะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะมีความสุขตามอัตภาพ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< พฤศจิกายน 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]