โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1061 , 16:34:10 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตะกาฟุล ธุรกิจบนหลักธรรม

โดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ที่มา http://www.knowislamthailand.org/article/212-takaful

ในสังคมอาหรับก่อนหน้าสมัยอิสลามเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้ว ก่อนชาวอาหรับจะออกเดินทางไปทำการค้า ชาวอาหรับจะไปทำพิธีสักการะและบนบานต่อเจว็ดหรือเทวรูปบูชารอบก๊ะอฺบ๊ะฮฺเพื่อขอให้กองคาราวานของตนเดินทางโดยปลอดภัยและได้กำไรงามกลับมา

แม้จะสักการะเทวรูปที่ตนเองถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตาม แต่ชาวอาหรับรู้ดีว่าหากกองคาราวานของตัวเองเจอพายุทะเลทรายหรือการดักปล้นของโจรระหว่างทาง เทวรูปศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไม่สามารถให้ความคุ้มครองกองคาราวานของตนได้ ชาวอาหรับจึงมีวิธีการสำรองอีกชั้นหนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง

 

วิธีการของชาวอาหรับก็คือ เจ้าของกองคาราวานสินค้าแต่ละขบวนจะร่วมกันวางเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นกองกลางให้บุคคลที่พวกตนไว้วางใจคอยดูแล เงินจำนวนนี้จ่ายตามอัตราส่วนของมูลค่าสินค้าที่นำไปขายและจะถูกหักส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ดูแลเงินตามแต่จะตกลงกัน หากกองคาราวานเดินทางกลับมาโดยปลอดภัย เจ้าของกองคาราวานจะได้เงินคืนในจำนวนที่ถูกหักค่าตอบแทนในการดูแลเงินแล้ว

 

แต่ถ้ากองคาราวานใดได้รับความเสียหายจากพายุทะเลทรายหรือการปล้น เจ้าของกองคาราวานทุกคนที่ร่วมทางไปด้วยกันก็ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมทางที่ได้รับความเสียหายโดยการยกเงินที่ตัวเองร่วมกันวางไว้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความสูญเสีย วิธีการดังกล่าวนี้ชาวอาหรับเรียกว่า “ตะกาฟุล” ซึ่งหมายถึงการร่วมกันช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ของสมาชิก

 

ก่อนเริ่มเผยแผ่อิสลาม ท่านนบีมุฮัมมัดเห็นวิธีการเช่นนี้มาตั้งแต่เด็ก เพราะลุงของท่านเป็นพ่อค้าและท่านก็เคยร่วมกองคาราวานไปค้าขายกับลุงของท่านถึงซีเรีย เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของพระเจ้า ท่านก็ถือว่าวิธีการดังกล่าวเป็นสิ่งดีงามและท่านได้นำวิธีการดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ในเมืองมะดีนะฮฺหลังจากท่านต้องอพยพออกจากมักก๊ะฮฺ

 

หลังจากสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด โลกมุสลิมที่ขยายกว้างออกไปและอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามยังคงใช้วิธีการดังกล่าวในแวดวงการทำธุรกิจและการค้า ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีวิธีการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์เช่นนี้มานานแล้วเพราะมนุษย์มีความรักในทรัพย์สินเป็นธรรมชาติและมีสติปัญญาที่จะคิดวิธีการเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตน หรือหากป้องกันไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดก็มีมาตรการบรรเทาทุกข์จากหนักให้เป็นเบา

 

เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในอังกฤษ การค้าได้ขยายตัวเพราะมีการขนส่งสินค้าทางทะเลไปขายต่างแดน ธุรกิจประกันภัยจึงเกิดขึ้นและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้าขายหรือการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงมาจนกระทั่งปัจจุบัน

 

                เมื่อชาติอุตสาหกรรมตะวันตกขยายอำนาจไปยึดยึดครองชาติใดเป็นอาณานิคมของตน ชาติตะวันตกจะกอบโกยทรัพยากรของชาตินั้นและใช้ชาตินั้นเป็นตลาดสินค้าของตน ด้วยเหตุนี้ธุรกิจประกันภัยจึงติดมากับการค้าขายของชาติตะวันตกด้วย ชาติมุสลิมหลังการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมานก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างไปจากชาติอาณานิคมอื่นๆ

 

                แต่เมื่อประมาณห้าสิบปีที่ผ่านมา นักวิชาการมุสลิมที่มองเห็นความเสื่อมทรามของวัฒนธรรมตะวันตกได้เริ่มมองว่าธุรกิจประกันภัยของตะวันตกเป็นสิ่งดี เพราะมันช่วยบรรเทาความเสียหายของพ่อค้าและนักธุรกิจ แต่กระนั้นก็ตาม ในธุรกิจประกันภัยแบบตะวันตกยังมีอะไรบางอย่างที่ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนาอยู่

 

ประการแรกก็คือ บริษัทประกันเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องพัวพันกับดอกเบี้ยเหมือนกับธนาคารเพราะบริษัทประกันภัยแสวงหารายได้ส่วนหนึ่งจากดอกเบี้ยโดยการเอาเงินเบี้ยประกันของลูกค้าบางส่วนไปซื้อพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยตายตัว แต่เนื่องจากดอกเบี้ยเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนามาแต่บรรพกาล นักวิชาการอิสลามจึงเสนอว่าถ้าบริษัทประกันสมัยใหม่เอาเงินเบี้ยประกันไปลงทุนบนพื้นฐานของหุ้นส่วนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ก็ถือว่ามุสลิมสามารถยอมรับได้

 

ประการที่สอง นักวิชาการมุสลิมมองว่าธุรกิจประกันสมัยใหม่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน เพราะหากเป็นธุรกิจซื้อขาย สินค้าต้องมีตัวตนให้เห็นเป็นที่ชัดเจนและสามารถส่งได้ตามนั้น หรือถ้าเป็นบริการก็ต้องระบุชัดว่าบริการขนาดไหน เช่น ถ้าบริการล้างสระน้ำก็ต้องชัดเจนว่าสระกว้างเท่าใดและกี่ครั้งต่อเดือน เป็นต้น นี่คือเงื่อนไขของสัญญาการค้าตามหลักกฎหมายอิสลาม แต่การซื้อประกันในธุรกิจประกันสมัยใหม่ การส่งมอบบริการไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจำนวนเท่าใดเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นเมื่อใดและขนาดไหน

 

ด้วยเหตุนี้ธุรกิจประกันสมัยใหม่จึงถูกมองจากทรรศนะของอิสลามว่าเหมือนกับการเสี่ยงโชคหรือการพนันที่บริษัทประกันภัยทำหน้าที่เหมือนเจ้ามือที่รับความเสี่ยง แต่ถ้าหากผู้เอาประกันมีเจตนาร่วมกันว่าจะช่วยบรรเทาทุกข์สมาชิกในสังคมเดียวกันและยอมจ่ายค่าธรรมเนียมโดยทุกคนรู้ว่าค่าธรรมเนียมที่ตัวเองจ่ายไปเป็นค่าอะไรอย่างโปร่งใสชัดเจน หลักการค้าของอิสลามก็ยอมรับได้และอิสลามถือว่าการงานทั้งหลายถูกตัดสินด้วยเจตนา

 

ดังนั้น ธุรกิจประกันแบบอิสลามหรือที่เรียกว่า “ตะกาฟุล” จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 ในประเทศซูดาน และมีกำไรจากการประกอบการจนประชาคมมุสลิมเกิดความเชื่อมั่น ทำให้กิจการตะกาฟุลเป็นที่แพร่หลายในประเทศมุสลิม

 

ในตอนที่ภูมิภาคเอเชียเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งใน พ.ศ. 2540 ธนาคารต่างๆต้องประสบปัญหาสภาพคล่องจนต้องล้มระเนระนาด ส่งผลให้บริษัทประกันภัยแบบตะวันตกประสบวิกฤตไปด้วย แต่ธนาคารอิสลามและธุรกิจตะกาฟุลกลับดำรงอยู่ได้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังเติบโตอย่างน่าสนใจด้วยเพราะระบบการเงินของอิสลามไม่ได้พัวพันกับดอกเบี้ย




แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATION



กฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< กุมภาพันธ์ 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

[ Add to my favorite ] [ X ]