โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2557
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1693 , 17:35:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทความ "เชื่อผิด คิดผิด ทำผิด"

โดย อาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ที่มา http://www.knowislamthailand.org/

ความเชื่อพื้นฐานอย่างหนึ่งของทุกศาสนาคือ ความเชื่อในเรื่องการมีอยู่ของโลกหน้า หรือโลกหลังความตาย ซึ่งถูกเรียกด้วยถ้อยคำที่แตกต่างกัน เช่น นรกและสวรรค์ วันพิพากษาและวันแห่งการฟื้นคืนชีพ เป็นต้น

เหตุผลที่ความเชื่อเช่นนี้มีอยู่ในทุกศาสนา ก็เพราะศาสนาถูกส่งมาเพื่อจัดระเบียบและปฏิรูปมนุษย์ ทั้งนี้ เนื่องจากในสมัยก่อน สังคมมนุษย์ยังไม่มีรัฐบาลกลางที่คอยทำหน้าที่ออกกฎหมายจัดระเบียบควบคุมสังคมมนุษย์ กฎของศาสนาจึงต้องควบคุมมนุษย์ทางด้านวิญญาณ เพราะวิญญาณคือผู้บงการพฤติกรรมของมนุษย์ แต่เนื่องจากไม่มีอำนาจใดสามารถนำวิญญาณที่เป็นจอมบงการมนุษย์ตัวจริงไปลงโทษในโลกนี้ได้ การลงโทษวิญญาณจึงต้องเลื่อนไปยังโลกหน้า ซึ่งเป็นโลกที่ตามองไม่เห็น นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคำสอนของทุกศาสนาจึงมีหลักความเชื่อในเรื่องนรกและสวรรค์เป็นพื้นฐาน 

 

 

ถ้ามนุษย์มีความเชื่อว่า หลังความตายมีการลงโทษอย่างแสนสาหัสสำหรับคนทำบาปหรือทำชั่ว มนุษย์ก็จะคิดแล้วคิดอีกว่า ความชั่วที่ตัวเองจะทำนั้นคุ้มหรือไม่กับการถูกลงโทษ ถ้าเห็นว่าไม่คุ้ม มนุษย์ก็จะไม่ทำ ในทางตรงข้าม ถ้ามนุษย์เห็นว่าการทำความดีในโลกนี้ แม้ไม่มีใครเห็นและตอบแทน แต่โลกหน้ามีรางวัลตอบแทนให้อย่างมากมาย มนุษย์ก็จะทำความดีต่อไปโดยไม่หวังการตอบแทนจากมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งทำให้การทำความดีของมนุษย์มีความยั่งยืน

                การฟื้นคืนชีพหลังความตาย วันพิพากษา นรกและสวรรค์จึงเป็นความจริงและเป็นความยุติธรรมที่ศาสนานำเสนอแก่มนุษย์ หากวิญญาณของมนุษย์ไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้ ต่อให้มีกฎหมายนับสิบนับร้อยฉบับก็ไม่สามารถควบคุมมนุษย์ได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิต

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในเรื่องโลกหน้าได้ถูกเนื้อหนัง ความสุขและความสวยงามของวัตถุรอบตัวมนุษย์บดบังไว้ มนุษย์จึงมองโลกหน้าไม่เห็น และเมื่อไม่เห็นสิ่งใด มนุษย์ก็ด่วนสรุปว่าสิ่งนั้นไม่มี เมื่อเชื่อว่าโลกหน้าไม่มี มนุษย์ก็จะมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์ที่เกิดมาเพียงเพื่อกิน นอน ถ่าย สืบพันธุ์และตายไปเยี่ยงสัตว์ที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองในโลกหน้า แต่เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญาและความสามารถเหนือกว่าสัตว์ เมื่อมนุษย์ทำความชั่ว มนุษย์ทำความชั่วได้มากกว่าสัตว์ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง

ชาวอาหรับสมัยก่อนหน้าอิสลามมีความเชื่อว่า การฟื้นคืนชีพหลังความตายเป็นเรื่องโกหกหรือนิยายปรัมปราที่ผู้คนเล่าสืบทอดกันมา ชาวอาหรับจึงทำความชั่วกันด้วยความโอหัง ด้วยเหตุนี้ยุคก่อนหน้าอิสลามในแผ่นดินอาหรับจึงถูกเรียกว่า “ยุคอวิชชา” (ญาฮิลียะฮ์) ที่เต็มไปด้วยความชั่วสารพัดเช่นเดียวกับโลกในยุคปัจจุบัน

เมื่อนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาปฏิรูปชาวอาหรับ สิ่งแรกที่ท่านทำคือ การสอนให้ชาวอาหรับเลิกกราบไหว้พระเจ้าจอมปลอมและหันมาศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริง และเชื่อว่ามนุษย์จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังความตายเพื่อรับการตอบแทนรางวัลหรือการลงโทษในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

แม้ในตอนแรกๆชาวอาหรับจะต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัด แต่เมื่อชาวอาหรับยอมจำนนต่อเหตุผลและความจริงที่นบีมุฮัมมัดนำเสนอ ไม่นานนักชาวอาหรับก็เปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมของตนจนกลายเป็นอู่อารยธรรมแห่งหนึ่งของโลก

นอกจากการไม่เชื่อในเรื่องการตอบแทนในชีวิตหลังความตายที่เป็นสาเหตุทำให้มนุษย์ทำความชั่วแล้ว ความเข้าใจผิดในเรื่องชีวิตหลังความตายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ทำความชั่วโดยไม่กลัวเกรงการถูกลงโทษในโลกหน้า

ในสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปตั้งถิ่นฐานในเมืองยัษริบ ที่นั่นมีชุมชนชาวยิวลี้ภัยมาอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองเป็นเวลานานแล้ว ในตอนแรกคัมภีร์กุรอานเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “ลูกหลานอิสราเอล” เพราะคนเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากยาโกบผู้ได้ฉายาว่าอิสราเอล บางครั้งก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่า “ชาวคัมภีร์” เพราะคนเหล่านี้ได้รับคัมภีร์ทางศาสนาจากศาสดาหลายคนของตน คนในชุมชนนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนายูดายที่ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนดั้งเดิมของโมเสส จึงถูกเรียกว่ายิวในเวลาต่อมา ชาวยิวเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดเรียกร้องเชิญชวนให้หันกลับมาสู่ศาสนาดั้งเดิมของอับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขา นั่นคืออิสลาม

ชาวยิวมีความศรัทธาในเรื่องโลกหน้าหรือการฟื้นคืนชีพหลังความตาย แต่ชาวยิวก็กระทำความชั่วสารพัด คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะชาวยิวถือว่าตัวเองเป็น “หมู่ชนที่ถูกคัดเลือก” เพราะพวกตนเป็นลูกหลานของศาสดาคนสำคัญผู้เป็นที่รักของพระเจ้า ดังนั้น ด้วยความเป็นลูกหลานของศาสดาที่พระเจ้ารัก พวกตนจะได้รับอานิสงส์ด้วย ชาวยิวจึงเชื่อว่าสวรรค์มีไว้สำหรับชาวยิวเท่านั้น คนที่ไม่ใช่ยิวไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ และถ้าหากพวกตนทำชั่วจนต้องถูกลงโทษในนรก พวกตนก็จะถูกลงโทษเพียงสองสามวันและบรรพบุรุษของตนที่เป็นที่รักของพระเจ้าจะช่วยให้พวกตนพ้นโทษ

เป็นธรรมดาครับ เมื่อใครเชื่อว่าตัวเองทำผิดหรือทำชั่วแล้วจะมีคนมาช่วยให้พ้นจากการถูกลงโทษ คนผู้นั้นก็จะทำผิดซ้ำซากเพราะความเชื่อผิดๆ ด้วยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้บอกชาวยิวให้เข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องว่าความดีของบรรพบุรุษไม่มีส่วนช่วยลูกหลานที่ทำความชั่ว ในวันแห่งการพิพากษาได้ พระเจ้าจะไม่ถามว่าบรรพบุรุษของพวกท่านได้ทำอะไรไว้ แต่พระองค์จะถามว่าพวกเจ้าได้ทำอะไรไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหาก

 

                น่าเสียดายครับ ชาวยิวไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดเพราะความอคติทางเชื้อชาติ ด้วยเหตุนี้ชาวยิวส่วนหนึ่งจึงยังคงทำชั่วด้วยการสังหารชาวอาหรับและชาวปาเลสไตน์ไม่สิ้นสุดจนทุกวันนี้
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< มีนาคม 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]