โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
Website : www.knowislamthailand.org
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/knowislam
วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557
Posted by โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม , ผู้อ่าน : 1403 , 20:50:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทความ: ‘คาร์ล มาร์กซ์’จากมุมมองของมุสลิม

ผู้เขียน : อาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

ที่มา : คอลัมน์สันติธรรม หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2557

www.knowislamthailand.org

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การปกครองและวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีคนพยายามจะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและผู้มั่งคั่งกับชนชั้นคนยากจนที่ถูกผู้ปกครองและผู้มั่งคั่งกดขี่ขูดรีด

พูดง่ายๆก็คือ สังคมเปลี่ยนแปลงก็เพราะมนุษย์จำเป็นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง ถ้าสังคมมีคนกลุ่มน้อยที่มั่งคั่งมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือในขณะที่คนยากจนเป็นคนกลุ่มใหญ่ คนยากจนจะหาหนทางเอาความมั่งคั่งของคนกลุ่มน้อยมากระจายในหมู่คนยากจนที่ถูกกดขี่ การต่อสู้ระหว่างชนชั้นนี้เองที่ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง

ความคิดดังกล่าวนี้เป็นต้นกำเนิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ถือว่าวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์มาจากความต้องการทางวัตถุล้วนๆ ไม่ได้มีเรื่องจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง

คาร์ล มาร์กซ์ ผู้เป็นบิดาของลัทธิคอมมิวนิสต์ เกิดใน ค.ศ. 1818 ในสังคมแบบศักดินาที่พัฒนาเป็นลัทธิทุนนิยมแบบกดขี่ขูดรีดแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขาจะถูกสภาพสังคมหล่อหลอมให้เขาคิดเช่นนั้น

คาร์ล มาร์กซ์ เป็นชาวยิวเยอรมัน และชาวยิวได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่มีความรู้ทางศาสนา นอกจากนี้แล้วเขายังได้เรียนรู้ปรัชญาของเฮเกลผู้ถือว่าโลกถูกสร้างขึ้นมาโดยอำนาจจิตอันยิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมจักรวาล แต่มาร์กซ์ กลับปฏิเสธความคิดเรื่องจิตวิญญาณและถือว่าศาสนาเป็นยาเสพติด

ไม่มีชาวยิวคนใดที่ไม่รู้จักโมเสส ต่อให้โง่เพียงใดก็ตาม เพราะชาวยิวถือว่าโมเสสเป็นวีรบุรุษของพวกตน แต่มาร์กซ์ไม่รู้เลยหรือว่าการต่อสู้ระหว่างโมเสสกับฟาโรห์ทรราชแห่งอาณาจักรไอยคุปต์มิได้เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางวัตถุแต่ประการใด หากแต่มันเป็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจจิตวิญญาณที่มีโมเสสเป็นสัญลักษณ์กับอำนาจทางวัตถุที่มีฟาโรห์เป็นตัวแทน

โมเสสไม่ได้เป็นตัวแทนของลูกหลานอิสราเอลที่ถูกฟาโรห์กดขี่ขูดรีด แต่เขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ถูกส่งมายังฟาโรห์เพื่อบอกให้เขาเลิกเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นอวตารของพระเจ้าที่ผู้คนต้องเคารพสักการะ แต่ตัวฟาโรห์เองต่างหากที่ต้องเคารพสักการะพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆเพราะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน

โมเสสไม่ได้ปลุกระดมลูกหลานอิสราเอลที่ถูกกดขี่ขูดรีดให้ลุกขึ้นโค่นล้มทรราชฟาโรห์ผู้กดขี่ข่มเหงและช่วงชิงเอาความมั่งคั่งของฟาโรห์มาเป็นของตน แต่เขาขอร้องฟาโรห์ให้ปลดปล่อยลูกหลานอิสราเอลจากการเป็นทาสแรงงาน

โมเสสไม่ได้อิจฉาความมั่งคั่งร่ำรวยของฟาโรห์ แต่เขาเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจที่อิงความเป็นจิตนิยมสมดุลกับความต้องการทางวัตถุ ในคัมภีร์กุรอานมีข้อความตอนหนึ่งบอกให้เรารู้ว่าโมเสสได้นำเสนอนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวแก่ฟาโรห์ดังนี้

“จงเอาปัจจัยที่พระเจ้ามอบให้ท่านในโลกนี้สร้างที่พำนักในโลกหน้า และจงอย่าลืมส่วนที่ท่านสมควรจะได้รับในโลกนี้ จงทำดีเหมือนกับที่พระเจ้าทรงทำดีต่อท่าน และจงอย่าสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน แท้จริง พระเจ้าไม่ทรงรักผู้สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน”

ข้อความดังกล่าวบอกให้รู้ว่าโมเสสมิได้เรียกร้องต้องการสิ่งใดเพื่อตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหรือทรัพย์สิน เขาไม่ปฏิเสธที่ฟาโรห์จะมีความมั่งคั่งและไม่ได้ปลุกระดมลูกหลานอิสราเอลให้อิจฉาหรือชิงชังฟาโรห์ แต่เขาเสนอวิธีการบริหารความมั่งคั่งที่ชาญฉลาดแก่ฟาโรห์โดยบอกให้รู้ความจริงว่าความมั่งคั่งทั้งหลายที่เขามีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เขา ถ้าเขาฉลาด เขาควรใช้ความมั่งคั่งที่มีอยู่สร้างที่พำนักของเขาในโลกหลังความตายตามที่เขาเชื่อด้วยการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่คนยากจนเหมือนกับที่พระเจ้าให้แก่เขา และไม่ต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนหมด เขามีสิทธิที่จะมีอะไรก็ได้ตามสมควรแก่ฐานะในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้

แต่ฟาโรห์ต่างหากที่เข้าใจว่าโมเสสกำลังจะมาโค่นบัลลังก์อำนาจทางวัตถุของเขา ใครๆก็รู้ว่าอาณาจักรไอยคุปต์มิได้ถูกลูกหลานอิสราเอลโค่นล้ม แต่อาณาจักรอียิปต์ล่มสลายเพราะความฟอนเฟะทางศีลธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อผิดๆต่างหาก

สังคมไร้ขื่อแปทางกฎหมายของชนเผ่าอาหรับเปลี่ยนแปลงมาเป็นรัฐอิสลามในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดก็มิได้เป็นการต่อสู้ทางชนชั้น เพราะสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเรียกร้องก็คือ การให้ทุกคนยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์

แม้พวกผู้ปกครองเมืองมักก๊ะฮฺจะเอาผู้หญิง ทรัพย์สินและตำแหน่งมาติดสินบนเพื่อแลกกับการหยุดปฏิบัติภารกิจการสถาปนาอิสลาม แต่ท่านนบีมุฮัมมัดก็ปฏิเสธกลับไปอย่างไม่มีเยื่อใยว่า “แม้ท่านจะเอาดวงอาทิตย์มาวางไว้ในมือขวาและเอาดวงจันทรามาวางไว้ในมือซ้ายของฉัน ฉันก็จะไม่เลิกปฏิบัติภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายมาให้ฉันเป็นอันขาด”

มาร์กซ์เกิดในสังคมยุโรปที่กำลังฟอนเฟะ เขาจึงมีอคติต่อศาสนา เพราะพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะคนในชนชั้นปกครองและนักบวช ประวัติศาสตร์ที่เขานำมาใช้ในการอธิบายวิวัฒนาการของสังคมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ตื้นเขิน และการที่เขาปฏิเสธว่าจิตวิญญาณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงนั้น เขาลืมไปว่ามนุษย์มิได้มีความต้องการทางด้านวัตถุเท่านั้น แต่มนุษย์ยังมีวิญญาณที่ต้องการอะไรที่สูงส่งไปกว่าวัตถุด้วย
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

TVC:โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

แนะนำโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

View All
<< สิงหาคม 2014 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]