• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 2217687
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2551
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 2538 , 00:22:16 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน หยาดกวี โหวตเรื่องนี้

 

กลบท พิณประสานสาย 

มีข้อบังคับให้วรรคหนึ่งมี ๙ คำ แบ่งเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๓ คำ การสัมผัสคือเล่นเสียงพยัญชนะต้น ๓ คำ และยังกำหนดให้ สองคำหลังของทุกชุด สัมผัสสระชิด

(จายหมาย เจิงเมิง จางหมาง) อีกอย่างหนึ่ง ให้คำแรกของแต่ละชุดเป็นคำเหมือนกัน ดังแผน

 

เส้นที่โยงข้างบน คือ คำสัมผัสอักษรซ้ำสลับ

แต่คำที่ ๑ ที่ ๔ ที่ ๗ สัมผัสทั้งพยัญชนะและสระ

เส้นที่โยงข้างล่าง ๓ คู่ คือ คำที่ ๒ กับคำที่ ๓ คำที่ ๕ กับคำที่ ๖ และคำที่ ๘ กับคำที่ ๙ สัมผัสสระชิด ส่วนคำที่ ๑ กับคำที่ ๔ กับคำที่ ๗ เป็นคำที่เหมือนกันทุกประการ ดังตัวอย่าง

                                                    กระจายหมาย กระเจิงเมิง กระจางหมาง

                                                    ก   จ     ม     ก   จ   ม   ก   จ     ม

ขวางมิดทิศ ขวางมั่วทั่ว ขวางมางทาง     มากางหงาง มาเกงเหงง มาโกงโหงง

ข     ม  ท   ข     ม  ท  ข     ม   ท        ม  ก     ง    ม  ก     ง   ม   ก     ง

กลบท พิณประสานสาย  

                                                    กระจายหมาย กระเจิงเมิง กระจางหมาง

ขวางมิดทิศ ขวางมั่วทั่ว ขวางมางทาง   มากางหงาง มาเกงเหงง มาโกงโหงง

   

ป่าดูคู่ ป่าดีคี่ ป่าดงคง                          ว่าปงหลง ว่าเปิงเหลิง ว่าโปงโหลง

มาเยือนเตือน มาย้ำตำ มาโยงโตง          ปลาโทงโยง ปลาแทงแยง ปลาทนยน

  

จะไปไหล จะปักหลัก จะปายหลาย           จิตจายหาย จิตแจ้งแห่ง จิตจนหน

มาท่าว่า มาแทะแวะ มาทนวน                โอ้บ่นทน โอ้เบื่อเทื่อ โอ้บาทา

  

จะขายลาย จะของลอง จะขัดลัด             มามัดหัด มามากหาก มามาหา

คิดขาค่า คิดข่มคน คิดขายคา                 มันหลาจา มันไหลใจ มันหล่มจม

  

ระทึกนึก ระทวยนวย ระแทงแนง               จิตแรงแสง จิตรักศักดิ์ จิตรมสม

มารวยด้วย มาเริ่มเดิม มารมดม                นั่งหล่มจม นั่งหลามจาม นั่งแลแจ

  

คนจำคำ คนจนคน คนจิตคิด                    ถือสิทธิ์ผิด ถือสารผ่าน ถือแสแผ

มากวนล้วน มากางลาง มาแกแล               ไม่แยแส ไม่ยอมส้อม ไม่ยมซม

  

กระโจมโลม กระจายลาย กระจางลาง          มะยางสาง มะยอมสอม มะยมสม

จะจองลอง จะจ้างล้าง จะจมลม                 ถึงอมขม ถึงเอินเขิน ถึงอื่นคืน

  

พระเสริฐเลิศ พระศาลา พระศอลอ              มายอขอ มายำขำ มายืนขืน

ตัวต้องย่อง ตัวตั้งยัง ตัวตื่นยืน                   คนอื่นขืน คนอาจขาด คนอำขำ

  

มาอึมหึม มาอำหัม มาอาจหาญ                 จะรานขาน จะเรื่องเขือง จะรำขำ

มันร่านจ้าน มันร้องจ้อง มันรำจำ                จะรำคำ จะรานคาน จะรนคน

  

จากพารา จากพึ่งรึง จากเพียรเรียน              มาเวียนเหียน มาวันหัน มาวนหน

ประนอมค้อม ประนดคด ประนมคน             จะรนดล จะรำดำ จะรีบดี

  

มาเกินเขิน มากันขัน มากู่ขู่                       จะดูหมู จะดาหมา จะดีหมี

พระสบพบ พระสงฆ์พงศ์ พระสีพี                ศักดิ์ศรีมี ศักดิ์สิทธิ์มิตร ศักดิ์สัมมา

  

มารังทัง มาแรงแทง มารงทง                     จะกงหง จะแกงแหง จะกางหา

 

ถึงลงกง ถึงลังกัง ถึงลังกา                        จากคาหา จากเคเห จากคนหน

  

ช่างกำลำ ช่างก่อลอ ช่างเก็บเล็บ               มาเจ็บเส็บ มาแจกแสก มาจนสน

มารำพำ มาร้องพ้อง มารนพน                   ใจพ้นจน ใจพังจัง ใจไพรใจ

  

เสียงเทิ้งเติ้ง เสียงทึ่งตึ้ง เสียงทึ๊ดตึด           ดังจึดลึด ดังเจิงเลิง ดังใจไหล

แว่วอิ้งวิ้ง แว่วอึ้งวึ้ง แว่วไอไว                    น้ำไหลใส น้ำลงสรง น้ำล่ำซำ

  

ป่าปกรก ป่าเปรียบเรียบ ป่าไปไร                 มีไก่ไข่ มีกังขา มีกรรมขำ

มีคิดจิต มีคนจน มีคำจำ                           มีลำนำ มีแลแน่ มีลองนอง

  

เขียนยากมาก เขียนยุ่งมุ่ง เขียนยำมำ          มาอำขำ มาอืนขืน มาอองของ

จะลามา จะแลแม่ จะลองมอง                   มาลองออง มาแลงแอง มาเลยเอย.

                                          ...หยาดกวี...

                                       ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
หยาดกวี วันที่ : 04/10/2008 เวลา : 00.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ฉันทลักษณ์แต่งยากมากนะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
บักเขื่อขื่น วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 00.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/minoritytribe
กตตน์

คณะ บทหนึ่งมี2บาท บาทละ4วรรค วรรคแรกมี7คำ วรรคที่2มี7คำ วรรคที่3 มี4 คำ วรรคที่4 มี 3 คำ( สัทธราฉันท์21)
..................สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
กลองไท วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 18.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kraitong
ไทนาหว้า

ยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นานาจิตตัง วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yorwor
บ้านหลังใหม่ฮะ --- >>>> http://www.oknation.net/blog/mouthshell

งงจริงๆ อันนี้แต่งไม่ไหว

อนิจจาธรรมชาติ
www.oknation.net/blog/mouthshell

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุกรวดี วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 16.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rojanar

ขออภัย ลืมข้อลสับอักษร อีกแหละ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุกรวดี วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rojanar

กระจองงอง กระจังงัง กระจังครอบ กระชังขอบ กระชุตัน กระชั้นถี่
อ้างอำนาจ อ้างอำนวย อ้างอ่างมี อ้างตาสี อ้างบุญหลง อ้างส่งไป

ทดลองทุกอย่างที่ขวางหน้า...
แต่อาจต้องหายไปพักนึง เนื่องจากมีนัดหมอ-ผ่าตัดไหลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
เคียงดิน วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 10.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

ยอมแพ้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Supawan วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 07.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ...ท่าทางคงยากน่าดูค่ะ

.... มาชวนไปเที่ยวชมท้องทุ่ง ท้องนา ชีวิตชนบทแบบไทยๆ .. หากความเขียวขจีของต้นไม้ ใบหญ้า จะช่วยคลายความรุ่มร้อนในเมืองกรุงลงได้บ้าง ..
http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/10/02/entry-1

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
หยาดกวี วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 01.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

กลอน กลบท นั้น ได้เอาแบบมาจากกลบทศิริวิบุลยกิตติ์
ของหลวงศรีปรีชา (เซ่ง) และประชุมจารึกวัดพระเชตุพน
ส่วนที่แต่งทั้งหมดนี้ ได้แต่งเอง และคิดเขียนผังขึ้นเอง
ทั้งนี้เพื่อเข้าใจง่ายขึ้น และได้ยึดหลักการแต่งตามแบบโบราณเดิมทุกประการ
..หยาดกวี..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศรีโสภณ วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 01.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/srisophon

อยากรู้ว่าใครคิดครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
หยาดกวี วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 01.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

กลบท บางเรื่องแต่งไปขำไป เพราะจำเป็นต้องไหลไปตามอักษรที่บังคับ บางทีแต่งไปออกคำว่า "ตด" เลยนั่งขำเอง
สนุกดี..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
tatuk วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 00.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tatuk
เรานี่แหละ ผู้ปกป้องชาติและราชบัลลังก์! 

แวะมาเก็บซับกลบทงามๆ ครับท่าน
เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจกาพย์กลอนอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุวิริโย วันที่ : 02/10/2008 เวลา : 00.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/19
 พระภูธรกับบทกลอน, หลักธรรม, การเมือง, และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย...

กลบทนี้ยากยกกำลังสิบครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< ตุลาคม 2008 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]