• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 2217700
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2552
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 43229 , 21:43:09 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน หยาดกวี โหวตเรื่องนี้

ผ้าไหม ซ่อนงามน้ำใจคน

      เจ้าแต่งองค์ ทรงโฉม ประโลมโลก  ดับทุกข์โศก ซ่อนทุกข์ ยุคลากเข็น

      สวมผ้าไหม ประดิษฐ์ วิจิตรเป็น       ปักลายเส้น แซมศิลป์ ฝากจินตนา

      คิดลวดลาย บรรเลง เป็นเพลงขับ    บรรจงจับ กลีบพัน คิดสรรหา

      แนบผิวนวล ชวนชิด พิศโสภา        งามบุหงา ผิวผ่อง เป็นยองใย

      งามภูษา จริยา งามจริต                ใครเพ่งพิศ ชวนจิต พิสมัย

      เจ้างามล้ำ ทำบุญ แต่ปางใด           ยังโลกได้ หลงพิศ จิตรัญจวน

      ประดับโลก ลายผ้า โสภาผ่อง         ชายใดมอง จ้องกัน ใจผันผวน

      ผันชีวิต คิดถึง คะนึงครวญ              ยังหอมหวน ผ้าไหม ไม่รู้ลืม.

...หยาดกวี...

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

อธิบาย กลอนแปดสุภาพ เพื่อทบทวน

กลอนแปดสุภาพนั้น บทหนึ่งมี ๒ คำกลอน หนึ่งคำกลอนมี ๒ วรรค   

แต่ละวรรคมี ๘ คำ

การสัมผัส

ให้คำสุดท้ายวรรคแรก(วรรคสดับ) ไปสัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่ ๒   

(วรรครับ)

ให้คำสุดท้ายวรรคที่สอง(วรรครับ) ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓   

(วรรครอง)

ให้คำสุดท้ายของวรรคที่สาม(วรรครอง) ไปสัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๕ ของวรรคที่

 

 (วรรคส่ง)

การสัมผัสระหว่างบท หรือ “การสัมผัสเชื่อมร้อยระหว่างบท” 

การเชื่อมสัมผัสระหว่างบท ให้คำสุดท้ายของวรรคทึ่ ๔ คือ วรรคส่ง ไปสัมผัส

กับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ คือวรรครับของบทถัดไป ให้แต่งเชื่อมบทอย่างนี้  

เรื่อยไปจนจบเนื้อความตามที่ต้องการ

การบังคับสัมผัส

มีข้อบังคับสัมผัสนอก ๓ แห่ง คือ ในบท ๒ แห่ง และสัมผัสเชื่อมระหว่างบท   

๑ แห่ง และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าจะสัมผัสสระ หรือพยัญชนะเพื่อความไพเราะในบท  

เดียวกัน ก็จักทำให้กลอนแต่ละบทมีความไพเราะเสียงกลมกลืนยิ่งขึ้น...

 

ลักษณะบังคับเสียงวรรณยุกต์ ปรากฏในร้อยกรองประเภทกลอนเท่านั้น

การบังคับเสียงวรรณยุกต์จะเน้นเฉพาะ “คำท้ายวรรค”  ทุกวรรค  ซึ่งแต่เดิมนั้น

เรื่องของเสียงวรรณยุกต์มีเพื่อช่วยให้บทร้อยกรองไพเราะ แต่ต่อมาพบว่า เมื่อ

ใดที่ผู้แต่งใช้คำที่มีเสียงวรรณยุกต์  ซึ่งผู้รู้กำหนดว่า  “ไม่นิยม” หรือ “ไม่ควร”

ในบทกลอนก็จะทำให้บทกลอนนั้นอ่านแล้วไม่ไพเราะหรือมีเสียงเพี้ยนไป จึง

ได้มีผู้กำหนดไว้ว่า เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคของกลอน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ

การแต่งกลอน หากแต่งผิดไปจากที่แบบว่าไว้ ก็จะถือว่าแต่งกลอนผิดรูปแบบ

ด้วย ข้อบังคับของเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคของบทกลอน มีดังนี้

 

คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ใช้เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา แต่ไม่นิยมสามัญ

คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ห้ามใช้เสียง สามัญ และตรี นิยมใช้ จัตวา เป็นส่วนมาก

คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ ใช้เสียง สามัญ หรือ ตรี ห้ามใช้ เอก โท จัตวา

คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ใช้เสียงสามัญ หรือ ตรี ห้ามเสียง เอก โท จัตวา ส่วน  

มากนิยมเสียงสามัญ

     ดังแผนผังสัมผัสต่อไปนี้  

 

 

 

ผังบังคับสัมผัส

ผังสัมผัสบังคับ และสัมผัสสระ สัมผัสอักษรเพื่อความไพเราะ  หรือจะเรียกว่า  

มีทั้งการสัมผัสนอกและสัมผัสใน ดังแผนผังการแต่งกลอนของ ท่านพระสุนทร  

โวหาร หรือ ท่านสุนทรภู่ มีกลเม็ดวิธีสัมผัสดังนี้

ผังสัมผัสบังคับรวมทั้งสัมผัสอักษร(พยัญชนะ) และสัมผัสสระเพื่อ

 

ความไพเราะ

 

 

   

การสัมผัส กลอนแปดสุภาพ ของท่านสุนทรภู่ บางตอนมีกลบทซ่อน

 

อยู่บ้างดังนี้

ถึงม้วยดิน สิ้นฟ้า มหาสมุทร          ไม่สิ้นสุด ความรัก สมัครสมาน

แม้นเกิดใน ใต้หล้า สุธาธาร          ขอพบพาน พิศวาส ไม่คลาดคลา

แม้เนื้อเย็น เป็นห้วง มหรรณพ        พี่ขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา

แม้เป็นบัว ตัวพี่ เป็นภุมรา              เชยผกา โกสุม ปทุมทอง

เจ้าเป็นถ้ำ อำไพ ขอให้พี่              เป็นราชสีห์ สมสู่ เป็นคู่สอง

จะติดตาม ทรามสงวน นวลละออง   เป็นคู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป.

วิธีใช้วรรณยุกต์ ในคำสุดท้ายของแต่ละวรรค

๑๒๓๔๕๖๗ คำท้ายวรรค สดับ ใช้ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ไม่นิยมสามัญ

๑๒๓๔๕๖๗ คำท้ายวรรค รับ ห้ามใช้ สามัญและตรี นิยมใช้ จัตวา เป็นส่วนมาก

๑๒๓๔๕๖๗ คำท้ายวรรค รอง ใช้ สามัญ หรือ ตรี ห้ามใช้ เอก โท จัตวา

๑๒๓๔๕๖๗คำท้ายวรรค ส่ง ใช้ สามัญหรือตรี ห้ามใช้ เอก โท จัตวา นิยม

 

สามัญ

ต่อไปนี้เป็นการเทียบเสียงวรรณยุกต์ 

กา เป็นเสียง สามัญ ไม่มีรูปวรรณยุกต์

ก่า เป็นเสียง เอก 

ก้า เป็นเสียง โท

ก๊า เป็นเสียง ตรี

ก๋า เป็นเสียง จัตวา

ขอให้ท่านเทียบเสียงตามแม่แบบ ก.ไก่ ที่ได้ประสมวรรณยุกต์แล้วนี้ เมื่อเสียง

 

คำอื่นที่ออกเสียงแล้วเข้ากันได้ ถึงแม้ว่าเสียงนั้นไม่มีรูปวรรณยุกต์ แต่ออกเสียง

 

แล้วเข้ากับวรรณยุกต์นั้น ก็ให้ถือว่า เป็นวรรณยุกต์ นั้น เช่นคำว่า หมา ไม่มีรูป

 

วรรณยุกต์ จัตวา แต่เสียงออกเป็น จัตวา ก็ถือว่า เป็นคำจัตวา ส่วนคำอื่นๆ ก็ให้

 

ยึดการเทียบเสียงตามเเบบนี้ (เช่น ถังน้ำ ถัง เป็น จัตวา ถึงไม่มีรูปวรรณยุกต์)

...หยาดกวี...

 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
หยาดกวี วันที่ : 02/09/2009 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ขอบใจ ปิ้นปิ้น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ปี๊นปี๊น วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/peanpean
"ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร แค่มีคุณธรรมก็พอแล้ว" 

ขอบพระคุณมากครับ พระอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
หยาดกวี วันที่ : 31/07/2009 เวลา : 18.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

dhanawatana ยินดีเชื้อเชิญเข้ามารู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอบใจนะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
dhanawatana วันที่ : 31/07/2009 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dhanawatana

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
หยาดกวี วันที่ : 30/07/2009 เวลา : 07.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

entry นี้ มีคนมาฟังเพลงบ่อยจังเลย ฟังซ้ำด้วย และโดยเฉพาะมีคนมาศึกษากลอนแปดกันมากทั้งๆที่ โอเคเนชั่นไม่ได้นำ ขึ้นแปะแนะนำ แต่เพื่อนสมาชิก ศิษยานุศิษย์ได้นำไปเผยแพร่ให้ เพราะเห็นว่า ภาษาไทย ควรที่คนไทยจักช่วยกันรักษา อนุรักษ์ กันให้ยิ่งกว่าไข้หวัด ๒๐๐๙
...หยาดกวี...

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ไปเอาดอกมะลิ จากดอกลีลาวดี มาบูชาพระแล้ว ขอบใจมาก

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

http://www.watchari.com/board/index.php?topic=1988.msg9282;topicseen#msg9282


กลอนระบาท 2009 มีผู้ติดเชื้อพอสมควรค่ะ...เจ้าโทนน่ารักมากกกกกกกกกกกกค่ะพระอาจารย์..

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

สวัสดี lilit การแต่งกลอนอันดับแรกต้องชำระใจให้ปลอดโปร่ง ว่างเว้นจากภาระ และที่สำคัญต้องมีสุนทรีย์กับทุกสิ่ง
พึ่งเห็นต้นไม้ ภูเขา สรรพสิ่งพูดได้เหมือนกับคน คือพูดกับต้นไม้ ยอดหญ้าได้ พูดกับ ก้อนเมฆได้ ก็สามารถแต่งกลอนได้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 22.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

น้องเพลง อาจารย์ ตามไปดูมาแล้ว ขอบใจมากๆ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
lilit วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panprateep
SOUTHERN MAN 

ได้ความรู้มาก ๆครับ..จะพยายามฝึุกฝน..


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 15.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

กราบนมัสการพระอาจารย์ครูค่ะ...

เดี๋ยวสักพักเพลงจะไปเพิ่มให้สมบูรณ์ ที่เวปกลอนกลอน
ตามนี้ค่ะ พระอาจารย์

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

น้องธีร์ เข้ามาวันนี้คุ้มค่ามากนะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 14.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ลีลาวดี เป็น อย่างไร หมีน่ารักไม่

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ธีร์.ฤทธินาคา วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 07.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Theerayutt

กราบนมัสการครับพระอาจารย์
กลอนี้เพราะมากครับ เพลงประกอบก็เพราะ
แล้วก็ยังมีแผนผังกลอนแปดให้อีก
ขอบพระคุณมากครับ
พระอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 07.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

นมัสการยามเช้าค่ะพระอาจารย์...
http://www.oknation.net/blog/kondee007/2009/01/24/entry-1
ไปหาคำตอบมาแล้วนะคะ...นมัสการขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

นายยั้งคิด ดึกๆ กลอนไหลไปดีนะ เก่งขึ้นทุกวัน ให้คะแนนสะสมวันนี้ อย่างงามเลย

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

น้องเพลง คงชอบ entry นี้มากๆ และได้แถมเรื่องวรรณยุกต์ไว้ด้วยเพราะส่วนมากไม่ค่อยจำเทียบเสียงกันเลยทำให้การแต่งกลอนมักจะติดขัด หรือคำลงท้ายมักจะผิดกฎการสัมผัส ขอบใจน้องเพลงอีกครั้งที่นำ entry นี้ไปเผยแพร่

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ลีลาวดี เรื่องหมีนั้น ๑. หมีตอนนี้อายุ๑๐กว่าปีแล้ว ๒. ได้มาจากประเทศพม่า ๓. ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อว่าน้องโทน ถ้าอยากดูประวัติเพิ่มเติมให้ตามไปดู entry นี้ได้เลย
http://www.oknation.net/blog/kondee007/2009/01/24/entry-1

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

กราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านอาจารย์หยาดกวี

ศิษย์ขออนุญาตส่งการบ้านขอรับ ยากมากๆครับผม

๐พิศผ้าไหม ลายเลื่อม เชื่อมกระหวัด

บรรจงจัด ขัดเส้นทอ ให้พอสม

ฝากฝีมือ ถือมั่นศิลป์ จินต์อารมณ์

คนจึงชม สมราคา ผ้าไหมไทย.

(ศิษย์ ป.๑ พระคุณเจ้าท่านอาจารย์หยาดกวี)

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

กราบนมัสการพระอาจารย์ครูค่ะ...

บทนี้ไพเราะนักค่ะ...แถมได้แผนผังสัมผัสนอก-ใน ด้วยค่ะ

ตอนนี้ขออนุญาตพระอาจารย์ครู โยกย้ายบทนี้ กับเอนทรี่ที่แล้วไปลงที่เวปก่อนนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

พระอาจารย์สงสัยโลโก้ท่านมานานแล้วค่ะ..ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ..
1.หมีตัวนี้โตมากแล้วหรือยังคะ....
2.พระอาจารย์ได้หมีตัวนี้แต่ใดมา....
3.หมีตัวนี้ดังพอๆกับหลินหุ้ยไหมคะ...
กราบนมัสการมาด้วยความเคารพค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

นมัสการค่ะพระอาจารย์...
ดีจังคะ...มีความรู้ซ้ำๆยังจำไม่ค่อยได้เจอพระอาจารย์ทบทวนอีกที..จำไม่ได้ได้มาเปิดดู..

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
หยาดกวี วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 00.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

พิมญดา มาวันนี้ แถม บทอธิบายกลอนแปดไปด้วย และที่สำคัญอย่างลืมท่องการเทียบเสียงวรรณยุกต์ ด้วย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พิมญดา วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 23.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimyda
แม่ญิง^_^ชอบฝัน...อันเสรี..ดนตรีกังวานผ่านศิลป์อักษร..

นมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ

ดีจังเลยวันนี้..ได้ความรู้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
หยาดกวี วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

กันตวีโร พยายามจดแล้วจำ ทำบ่อยๆ แล้วค่อยเก่งเอง
รักษา อนุรักษ์หลักภาษาไทยไว้ให้ดี

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
กันตวีโร วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 22.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tomnon
คิดดี เขียนดี ชีวีมีสุข

กราบนมัสการ พระอาจารย์ครับ
มาเข้าเรียนครับ
ข้อบังคับ การกำหนดเสียงวรรณยุกต์
ผมต้องกลับไปแก้ไขครับ
ไม่ได้ดูเรื่องเสียงวรรณยุกต์เลยครับ
ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงน่ะครับ
กราบลาครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หยาดกวี วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

สวัสดี ปรัชญาชนบท ขอบใจที่มาชื่นชม

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
หยาดกวี วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

เจริญพร ครูหน่อย วันนี้ได้นำการแต่งกลอนแปดมาฝากเพราะมีคนถามว่าแต่งกลอนแปดอย่างไร เลยนำมาลงเพื่อทบทวน บ้าง จะทำให้ลูกศิษย์มีโอกาสศึกษากัน ง่ายๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

ขออนุโมทนาครับพระคุณท่าน

ธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
kruhnoi วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


กราบนมัสการค่ะ
กลอนไพเราะแถมได้ความรู้อีกนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]