• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 2028147
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 4657 , 10:13:14 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน หยาดกวี โหวตเรื่องนี้

             หนังสือ"กายนคร" เล่มนี้ มีคนนำไปแปลตีความหมาย อธิบาย ขยาย

ความ มากมาย แล้ว นำไปอวดอ้างว่า ได้แต่ง หรือ รจนาเองบ้าง ทำให้คนรุ่น

หลังนับถือว่า เป็นนักปราชญ์ กันหลายคน ซึ่งเป็นการกระทำที่น่าละอายยิ่งนัก

ที่นำเอาลิขสิทธิ์ของนักปราชญ์รุ่นเก่า มาเป็นเสมือนของตนเอง โดยไม่ยอมยก

ย่องนักปราชญ์รุ่นเก่า นี่แหละนักวิชาการไทย(บางคน) หรือ บางครั้ง ผู้คงแก่เรียน

อาจไปเจอบทกวีของนักปราชญ์รุ่นเก่า แล้วนำชื่อตนเองไปใส่ว่า เป็นผู้ประพันธ์

เองก็มี แต่เรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้นำเอาตัวหนังสือของผู้ประพันธ์เองมาลงไว้เพื่อให้

เกียรติ์ และเป็นหลักฐานทางวรรณกรรมอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ศึกษากันต่อ

ไป ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไป

          เรื่องนี้ อาตมาใช้เวลาตัดต่อ จากหนังสือเก่าหลายปี เพราะว่าต้องนำมา

ถ่ายแล้วลงในคอมฯ โดยจัดการตัดที่ละวรรค แล้วนำไปลงในกระดาษที่เปิดไว้

ต่อจากนั้นบันทึกไว้ให้เรียงตามลำดับหน้ากระดาษ เสร็จแล้วนำมาลงในเว็บไซท์

ฉะนั้น ขอให้ท่านพยายามอ่านแล้วแกะแปลความหมายให้ได้ ท่านจะได้อรรถรส

ในเนื้อหาธรรมะได้เป็นอย่างดี เรื่องนี้อาตมาอยากให้พวกในรัฐสภาได้อ่านกันบ้าง

เพราะมันเป็นการสร้างบ้านเมืองภายในตัวคน ถ้าเมืองภายในไม่สงบ อยากที่จะ

สร้างบ้านเมืองภายนอกอย่างเมืองไทยที่กำลังวุ่นวายอยู่นี้ ให้สงบลงได้

อย่าลืมอ่านให้หมด จะได้บุญ แล้วทำความเข้าใจต้วละครทุกตัว แล้วท่านจะเข้า

ใจหลักธรรมะได้เป็นอย่างดี เชื่อเถิดไม่ต้องหาความสงบที่ไหน มันอยู่ในตัวท่าน

ทุกคนอยู่แล้ว พยายามหาให้เจอกัน

                 ท่านแปลกไหม เราคนไทยแต่อ่านภาษาไทยยากเสียเหลือเกิน นี้

เป็นภาษาเขียนในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องพิมพ์ดีด และตัวอักษรที่เขียนด้วยความ

บรรจง ประณีต มีพลังด้วยสมาธิ ส่วนบทสัมผัสของกวีก็ไม่ผิดกฏระเบียบของ

การแต่งด้วยกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ โดยเฉพาะ entry นี้  ท่านสามารถศึกษา

เรื่องการแต่งกลอนได้เป็นอย่างดี

                  หนังสือเล่มนี้ กว่าจะโพสท์มาให้ท่านได้อ่าน ต้องเสียเวลาในการ

จัดรูปแบบ และตัดต่อ นานหลายปี อีกเรื่องหนึ่งเราทั้งหลาย ก็อดที่จะชมเชยผู้

ประพันธ์เรื่องนี้(กายนคร)ไม่ได้ ซึ่งต้องยอมรับว่า เป็นนักปราชญ์โดยแท้จริง

                  โดยเฉพาะเรื่องนี้ อาตมาขอขอบใจ อาจารย์มนัส หนูสวี ซึ่งได้

นำหนังสือ "กายนคร" มาถวายอาตมา เมื่อสมัยท่านได้ทำวิทยานิพนธ์ แล้ว ซื้อ

หนังสือนี้มาถวาย ๑ เล่มเพื่ออาตมาได้ศึกษา ปัจจุบันเก็บไว้เป็นอย่างดี และได้

มีโอกาสนำมาให้ท่านทั้งหลายได้อ่านกันอีกต่อหนึ่ง นับว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้

ถวายหนังสือ เล่มนี้มากที่สุด อาตมาขออนุโมทนา มา ณ ที่นี้ด้วย

                  ฉะนั้น อาตมาหวังว่า หนังสือเรื่อง กายนคร เล่มนี้ คงเป็นประโยชน์

แก่เพื่อนโอเคเนชั่น และผู้ที่สนใจธรรมะ โดยทั่วไปอย่างหาประมาณมิได้ และบุญ

กุศลใดอันเกิดจากการเผยแพร่หนังสือธรรมะเรื่อง"กายนคร"ในครั้งนี้ และบุญกุศล

อันเกิดจากท่านที่เข้ามาอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็ขออุทิศให้นักปราชญ์ที่เขียนหนังสือ

เล่มนี้ จงได้รับผลบุญกุศลในสัมปรายภพนั้นๆ ด้วย

                                   จากสมาชิก Oknation

...หยาดกวี...

๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ..หนังสือ "กายนคร" นี้ เขียนเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๒

ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน

ฉะนั้นเมื่อนับถอยหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ก็ได้อายุหนังสือ ๑๑๑ ปี

ต่อไปอธิบายการแต่งกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

  

 

 

  

  

    

อธิบาย กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

          กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ เป็นกาพย์ที่มีเค้ามาจาก กาพย์กากคติในคัมภีร์

 

กาพย์สารวิลาสินี และมาจากกาพย์ทัณฑิกา ในกาพย์คันถะ และยังมีผู้รู้บางท่านมี

 

ความเชื่อมั่นว่า มาจาก ฉันท์ชื่อวิสาลวิกฉันท์ ซึ่งมีที่มาจากคำบาลี ที่ขึ้นต้นด้วย

 

บทว่า

สุราคณา  สุโสภณา  รปิรโก

                      สมานสิ  ภวนฺทโน  สเรนโก  รตฺตินฺทิวา

          สุรางคนางค์นี้ ใน จินดามณี เรียกว่า สุรางคณาปทุมฉันท์กลอน ๔

          กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ นี้ ในหนึ่งบท มี ๒ บาท บาทแรกมี ๓ วรรค บาทที่

 

สอง มี ๔ วรรค  วรรคหนึ่ง มี ๔ คำ รวมเป็น ๗ วรรค ในหนึ่งบท  ถ้านับคำได้เป็น

 

๒๘ คำ ด้วยเหตุนี้ จึงเรียก กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

          การสัมผัสนั้น มีหลักดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคำสุดท้าย

 

ของวรรคที่ ๒ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๕ และ

 

วรรคที่ ๖ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ สัมผัสกับคำที่ ๒ ของวรรคที่ ๕  ส่วนการ

 

สัมผัสระหว่างบทนั้น คือ คำสุดท้ายของบทแรกไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรค

 

ที่ ๓ ในบทถัดไป และถ้าแต่งไปอีกกี่บทก็ตาม ให้ถือหลักการสัมผัสอย่างนี้ไปจน

 

จบเนื้อความตามต้องการ ดังแผนผังการสัมผัส ดังนี้

  

 

     กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

 

เพลิดเพลินใจไปกับธรรมชาติในป่า

                   เดินดงพงไพร  เยือกเย็นเป็นใจ  ที่ใดเปรียบปาน

       เสียงไก่ก้องป่า  ขันลาวันวาน เสียงนกร้องขาน  สำราญหัวใจ

                            เสียงเขียดเสียงกบ เสียงดังฟังครบ  บรรจบขานไข

       นกยูงกระยาง  เดินย่างไวไว  ดูสวยสดใส  ยวนใจผู้คน

                          เห็นกวางย่างเดิน  มองดูเพลิดเพลิน  จำเริญกมล

       กระแตไต่ไม้  เพื่อได้กินผล  ทุกตัวทุกตน  บนต้นไม้งาม

                         เถาวัลย์พันต้น  ใบไม้คลุมบน  เขียวมากหลากหลาม

       บางพุ่มคลุมปก  ร่มรกรุ่มร่าม  แต่ดูสวยงาม  ไปตามดงไพร

                         ยังมีน้ำตก  ยั่วยวนเย้านก  เสียงดังหลั่งไหล

       กระทบภูผา  ไหลมาดูใจ  ไม่เลือกหน้าใคร  เย็นสุขทุกคน

                        เย็นน้ำสามเขา  ไม่สู้ใจเรา  เย็นทุกแห่งหน

       จะอยู่ที่ไหน  หัวใจสุขล้น  ให้ทุกผู้คน  สุขล้นทั่วกัน

                       น้ำตกไหลเย็น  กระทบหินเห็น  มองดูสุขสันต์

       น้ำตกทบหิน  ไม่สิ้นชีวัน  เพราะสิ่งสร้างสรรค์  หินมันแข็งแรง

                       ส่วนคนเดินดิน  ทำใจเหมือนหิน  อดทนเข้มแข็ง

       โลกธรรมกระทบ  ตะลบตะแลง  จิตไม่แสดง  โต้ตอบอารมณ์

                       ให้เย็นเหมือนน้ำ  หินเปรียบเทียบความ  ช่างงามเหมาะสม

       หินไม่หวั่นไหว  น้ำไม่ชื่นชม  กระทบเหมือนลม  ผ่านมาผ่านไป

                       ทั้งน้ำทั้งหิน  ไม่มีราคิน  กระทบแล้วไหล

       เปรียบดังอารมณ์  เหมาะสมภายใน  ไหลมาแล้วไป  ทำใจเป็นกลาง

                      คนเราเกิดมา  ไม่เร็วก็ช้า  ต้องมาละวาง

       ทิ้งทรัพย์สมบัติ  เซซัดหนทาง  นอนตายกายห่าง  ทุกร่างทุกคน

                      จงดูโลกนี้  พิเคราะห์ให้ดี  มีแต่สับสน

       กิเลสตัณหา  ชักพาฝูงชน  ให้หลงลืมตน  เกลือกกลั้วโลกีย์

                     เดินเที่ยวในป่า  อารมณ์ชมมา  สุขาวดี

       ลืมทุกข์โศกเศร้า  เคยร้าวราคี  มาจบลงที่  กลางดงพงไพร

                    สุขสันต์ทั่วหน้า  เมื่อได้ชมป่า  จิตใจสดใส

       เสียงนกนางร้อง  ดังก้องพงไพร  ส่งเสียงใกล้ไกล  ให้ใจเพลิดเพลิน

                    ร่มเย็นเห็นไม้  ทุกคนที่ได้  เหมือนนกเหาะเหิน

       บินหาลูกไม้  กินได้ให้เพลิน  พบหนทางเดิน  ไม่เกินดงไพร

                    เป็นสุขจริงจริง  ทั้งชายและหญิง  ยิ่งเดินป่าไป

       ชมธรรมชาติ  สะอาดหมดภัย  ทุกหนแห่งไหน  ให้ใจสุขเอย.

  ...หยาดกวี...

  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
loongmoo วันที่ : 02/06/2010 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

โห...น่าทึ่งครับ

ขอบคุณในความพยายาม ที่ทำให้เราได้อ่านหนังสือดีๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 02/06/2010 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

นมัสการครับ
แวะมาเยี่ยมน่าสนใจดี ขอค่อยๆอ่านก่อน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ภูมิรพี วันที่ : 01/06/2010 เวลา : 23.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/morningmoon

นมัสการพระอาจารย์ครับ
แวะมาศึกษาครับผม

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
หยาดกวี วันที่ : 01/06/2010 เวลา : 21.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

อนุญาตให้โสกา save ไว้ได้เลย
เพราะต้องใช้เวลาอ่านนาน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
โสกา วันที่ : 01/06/2010 เวลา : 16.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sotaya
ฉันจะขับกล่อม จิตใจภายใต้แสง แห่งดวงเดือน

นมัสการค่ะท่านอาจารย์
ขออนุญาติ save ไปไว้อ่านนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< มิถุนายน 2010 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]