• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 1910325
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 7892 , 21:13:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน มะอึก , สุวิริโย และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

คำกล่าวรายงานของนายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน

งานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อ.สวี  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

กราบเรียน ท่านบุญธรรม จุลใส ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชุมพร ที่เคารพอย่างสูง

          กระผมในนามคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ขอกราบขอบพระคุณท่านบุญธรรม จุลใส ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี ในครั้งนี้ และขออนุญาตกราบเรียนความเป็นมาและสภาพการดำเนินงานในครั้งนี้ ดังนี้

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ โดยศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการอำเภอสวี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสวี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยกำหนดจัดงานในระหว่าง วันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓  ณ โรงเรียนอนุบาลสวี เป็นเวลา ๓ วัน ๑ คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ในเขตอำเภอสวี และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้จัดให้นักเรียนแสดงบนเวทีเพื่อให้เห็นความเป็นศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  การสาธิตและการแสดงทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในเขตอำเภอสวี และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของงานในครั้งนี้

          ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑.     กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงช่วงชั้นที่ ๓ โดยให้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

๒.    กิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการ เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และโรงเรียน และเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโครงการต่างๆ ที่ได้ประสบผลสำเร็จแล้ว รวมทั้งการจัดนิทรรศการ, การละเล่นต่างๆ ของสภาวัฒนธรรมอำเภอสวี และหน่วยงานต่างๆ

๓.    กิจกรรมภาคกลางคืน เป็นการจัดกิจกรรมของคืนว้นที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีการจัดประกวดแข่งขัน ประเภทต่างๆ เช่น การร้องเพลง การละเล่น การร่ายรำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการ

 

การจัดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี

๒๕๕๓ นี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู

บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน ได้ร่วมคิด ร่วมดำเนินการจัดงานจนประสบผลสำเร็จนอกจากนี้ ยัง

ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

          ๑. นายบัญญัติ อัจฉราทิพย์                                 ๑๐๐๐๐. บาท

          ๒. ธนาคารออมสิน สาขาสวี                                 ๑๕๐๐. บาท

          ๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสวี         ๑๐๐๐. บาท

    

          ๔. โรงงานใยมะพร้าวล้อไทล้ง                              ๑๐๐๐. บาท

          ๕. ปั้มน้ำมันห้วยแร่ปิโตรเลี่ยม                               ๑๐๐๐. บาท

          ๖. โรงน้ำแข็งพรเทวา                                        ๕๐๐. บาท

          ๗.  โรงแรมบ้านสวน                                          ๕๐๐. บาท

          นอกจากนี้ ได้รับการอนุเคราะห์เต้นท์ในการจัดงานจากเทศบาลตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอสวี และได้รับเมตตาอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนอนุบาลสวี โดยท่านผู้อำนวยการ พนิช ชอบตรง ให้การบริการเป็นอย่างดียิ่ง

          บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ต่อไป

          ขอกราบเรียนเชิญ

คำกล่าวพิธีเปิดงานของนายบุญธรรม จุลใส

งานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อ.สวี  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

กราบนมัสการ ท่านพระครูเกษมทัศนคุณ เจ้าคณะอำเภอสวี

เรียน ท่านเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน

          กระผม มีความรู้สึกยินดี และชื่นชม ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันนี้

          ขอแสดงความชื่นชม ที่ได้เห็นทุกภาคส่วน ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้จะเห็นได้ว่า จากการรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความเป็นศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีเวทีแสดงออกให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้านวิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ตลอดถึงมีการสาธิตให้ชมเพื่อประกอบการเรียนรู้และส่งเสริมให้เข้าใจถึงวิธีการนั้นๆ และที่ภาคภูมิใจยิ่งสำหรับคนไทย นั่นคือ การแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมไทยของเยาวชน ซึ่งเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้เป็นมรกดอันทรงคุณค่ายิ่ง โดยจัดให้มีการแสดงด้านวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งจัดนิทรรศการต่างๆ อีกด้วย นับว่า การจัดงานครั้งนี้มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพ ซึ่งจักส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และเป็นคนดี คนเก่ง ซึ่งจักสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขกับทั้งสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ซึ่งถือว่า เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นผลงานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของแต่ละโรงเรียนล้วนแล้วมีคุณภาพ ยังผลให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ดังที่เห็นอยู่ในงานนี้

โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดงานและสนับสนุนในการจัดการศึกษา โดยเชิญให้เข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำให้เป็ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษายุคใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาและยังได้ผูกมิตรไมตรีกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง

ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น อันจักส่งผลให้เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในโรงเรียนมากขึ้น แลที่สำคัญยิ่งได้เกิดความรู้สึกร่วมกันภาคภูมิใจในผลงานของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรมอำเภอสวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงกายร่วมแรงใจ คิดและทำจนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

ขออวยพรให้ท่านประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจดี และขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

บัดนี้ ถึงเวลาฤกษ์อันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอเปิดงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ บัดนี้

(นายหนัง รุ่นจิ๋ว นั่งพักเอาแรง ก่อนจะเล่นหนังให้ชมกันในงาน)

ศิษย์ไม่ลืมคุณครู

เพราะคุณครู จับมือ ให้ถือมั่น

ลากความฝัน อนาคต ที่สดใส

ถ่ายทอดให้ ปัญญา เมตตาใจ

จิตครูใส เห็นอยู่ หนูเห็นจริง

ครูฝึกฝน อบรม บ่มความคิด

เสริมชีวิต ให้หนู รู้ทุกสิ่ง

เสริมอาชีพ รีบเร่ง ครูเก่งจริง

นี่คือสิ่ง ครูเนรมิต ศิษย์ไม่ลืม.

...หยาดกวี...

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุวิริโย วันที่ : 08/10/2010 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/19
 พระภูธรกับบทกลอน, หลักธรรม, การเมือง, และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย...

ส่งแท็กครับ
http://www.oknation.net/blog/19/2010/10/07/entry-1

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 26/09/2010 เวลา : 12.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

นมัสการ ท่านอาจารย์ครับผม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
มะอึก วันที่ : 24/09/2010 เวลา : 05.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

อาจารย์รายงานแบบนักข่าวพลเมืองเลยนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< กันยายน 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]