• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 2233600
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2555
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 4466 , 19:33:24 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ต่อไปนี้จักนำบทสวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร บางตอน ที่มีเนื้อความตามบทสวดทำนองอินเดีย ที่ท่านฟังอยู่นี้ และมีบทคำแปล เป็นไทย ให้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อท่านจักได้ศึกษา ต่อไป  ....หยาดกวี...วันนี้วันพระ ตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕..เนื้อความบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรบางตอน...ฯ ล ฯอิทํ โข ปน ภิกฺขเว  ทุกฺขํ อริยสจฺจํ  ชาติปี ทุกฺขาชราปี ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปี ทุกฺขา  อปฺปิเยห....

อ่านต่อ

Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 5349 , 18:05:58 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

 ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า…      กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีดาบสผู้มีตบะกล้าตนหนึ่ง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน จึงได้สร้างศาลาไว้ให้ที่ชายป่าแห่งหนึ่งใกล้บ้าน ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นเหี้ยตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่ง ใกล้ที่จงกรมของดาบสนั้น มันจะไปหาดาบสวันละสามครั้งเป็นประจำทุกวัน เพื่อฟ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2555
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 7884 , 22:17:49 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น ราชา มุขํ นุสฺสสานํ พระราชาเป็นประมุขของประชาชน สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหตุ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 6543 , 22:54:37 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ภาพวิหารมรกต ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างบนเนินเขาวัดโพธิเกษตรที่ได้ตั้งชื่อ วิหารว่า "มรกต" เพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักด้วยหิน มีน้ำหนัก ๗ ตัน และมีผู้ศรัทธาบริจาคประเดิมเพื่อสร้างวิหาร คือ โรงแรม มรกต อ.เมือง จ.ชุมพรด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงขออนุญาตนำชื่อ มรกต มาเป็นชื่อวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธรุปที่แกะสลักด้วยหินทราย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ อยู่ที่วัดนี้...หยาดกวี... หลวงพ่อใหญ่พ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 4334 , 14:22:14 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

        จิตอาสา พร้อมมา พัฒนาวัด    ต่างฝึกหัด ทำดี มีกุศล        ให้พื้นที่ วัดวา ประดาดล         ปูกุศล ให้จิต นิมิตรงาม         สร้างกรรมดี มีผล กุศลช่วย    โลกจะสวย เพราะคน อาสาสาม         คือกายใจ วจี ทำดีงาม          โลกจะข้าม พ้นทุกข์ สุขนิรันดร์....หยาดกวี...๑๘ มกราคม ๒๕๕๕โรงเรียนสวีวิทยา ได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาร่วมพัฒนาวัดโพธิเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกรา....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 3770 , 21:47:16 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู ในโอกาสต่างๆ ๙ เรื่อง ๙ สถานที่ ดังต่อไปนี้      ๑. “ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2555
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 3656 , 20:58:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        อธิบายคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยหยาดกวี“สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจ เทคโนโลยี" อธิบาย แต่ละคำคำว่า สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง มี ๓ ประการ๑.    กายสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางกาย๒.   วจีสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางวาจา๓.   จิตตสามัคคี ความพร้อมเพรียงทางความคิดเห็นคำว่า มีความรู้ หมายถึงมีการศึกษาในระดับนั้นๆ แบ่งเป็น ๒ ประการ๑.    ความรู้ในทางคดีโลก๒. ....

อ่านต่อ

Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 8297 , 18:54:21 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันเด็กลูกรักในหลวง ลูกรักพระเจ้าอยู่หัวฯ เพราะคุณครูสอนให้รักพระเจ้าอยู่หัว และรักพ่อแม่ด้วย ....วันเด็กแห่งชาติ วันนี้ที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ก็มีกิจกรรมไม่ต่างกับบ้านเมืองอื่นๆ ที่เขาจัดกัน แต่อาจจะมีแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่การใช้งบประมาณให้พวกเด็กสนุกกัน ส่วนอำเภอสวี ก็จัดกันหลายแห่ง เช่นองค์การส่วนบริหารตำบลสวี, ตำบลนาสัก, ตำบลเขาทะลุ, ตำบลเขาค่าย และเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เป็นต้น ส่วนภาพกิจกรรมวันนี้....

อ่านต่อ

Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 2678 , 07:44:08 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ณ ที่ว่าการอำเภอสวี รวม  ๑,๒๐๐ ถุง จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ประสบอุทกภัย ๕ อำเภอ  คือ อำเภอสวี ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ และละแม ราษฎรได้ รับความเดือดร้อนกว่า ๒ หมื่นครัวเรือนเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทางมูลนิธิ ราชป....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2555
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 2885 , 23:20:42 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

น้ำท่วมอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๕๕หลานย่าเทียบ คนดี ได้ถ่ายภาพไว้เมื่อปีใหม่กลับบ้านแล้วสนุกกับน้ำท่วม เพราะเมื่ออยู่กรุงเทพฯทุกข์น้ำท่วมพอแล้ว เลยยิ้มสู้กับน้ำภาพใต้ที่แสนจะเชี่ยวกราด ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ท่วมก็ท่วมไป สนุกก็สนุกไปเพราะว่าทางภาคใต้นั้น ท่วมไม่นาน เพราะเหตุว่าใกล้ทะเล แต่ก็ท่วมเร็ว น้ำไหลมาเก็บของเกือบไม่ทันภาพทั้งหมดนี้ ถ่ายที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อ....

อ่านต่อ

Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 2444 , 22:17:54 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

น้ำท่วมอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ภาพนี้ถ่ายจากบนเขาวัดโพธิเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร ถ่ายเมื่อตอนบ่ายวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ภาพนี้ถ่ายที่หน้าท่าวัดโพธิเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพรหน้าท่าวัดโพธิเกษตรหน้าท่าวัดโพธิเกษตร อ.สวี จ.ชุมพรถ่ายที่บ้านหลวงสลับ ยุติมิตร หมู่ที่ ๕ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพรคลองขางหน้าท่าบ้านหลวงสลับ ยุติมิตร...ช่วยกันเก็บภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้ให้ลูกหลานดู.......

อ่านต่อ


/1
เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< มกราคม 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]