• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 2218521
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2556
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 6357 , 02:09:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ร่วมกับประชาชน

อัญเชิญ "พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ" (หลวงพ่อภูบดินทร์)

ขึ้นประดิษฐานบนแท่นมณฑป ภูบดินทรสถาน หน้าโรงเรียนภูบดินทร์

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

                 พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ (หลวงพ่อภูบดินทร์)

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานถวายนาม

พระพุทธรูปองค์นี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้กราบ

ไหว้บูชาอันจักเกิดมงคลแก่ชีวิตสืบไป ทางคณะครูอาจารย์ นักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยและประชาชนชาว

ชุมพร ได้มีความซาบซึ้งในพระเมตตา ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานนามพระพุทธรูป ในครั้งนี้ นับเป็น

พระคุณอย่างล้นพ้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจักได้จารึกจดจำไว้เพื่อเป็น

ประวัติศาสตร์ ของชาวชุมพรสืบไป.

          ประวัติความเป็นมา “ พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ ”(หลวงพ่อภูบดินทร์)

          สืบเนี่องจากปี พุทธศักราช ๒๕๒๐  พลตรี วิเชียร  สุตันตานนท์

อดีตผู้บังคับบัญชากรมสรรพาวุธทหารบก และคุณหญิงอารี สุตันตานนท์

ได้มีกุศลศรัทธาในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺสาโร)

เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงได้สร้าง

พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๓๓ นิ้ว  สูง ๓๗ นิ้ว ปางมารวิชัย รูปทรง

สมัยเชียงแสน (สิงห์หนึ่ง) เนื้อโลหะรมดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งด

งามมาก แล้วได้น้อมถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม

กรุงเทพมหานคร

          ในปีเดียวกันที่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(วิน ธมฺมสาโร) เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง

พระมหาชนก ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสดับ แล้วได้

ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก นับว่า เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่

พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ เกิดขึ้นในปีที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

แสดงพระธรรมเทศนาถวายในหลวง ด้วยเหตุนี้ จึงนับได้ว่า พระพุทธรูป

ประจำโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย จึงมีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็น

ประวัติศาสตร์ อันเป็นมหามงคล หากเราทั้งหลายได้อ่านหนังสือ

เรื่องพระมหาชนกก็จะพบความตอนแรกของพระราชปรารภหน้าแรก

บรรทัดแรกที่สำคัญยิ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงอ้าง

ถึงเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ พระองค์ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน  ธมฺมสาโร มหาเถระ) วัดราชผาติการาม

จึงกล่าวได้ว่า พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก กับ 

“พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ” เกิดขึ้นในปีเดียวกัน นั่นเป็นนิมิตรหมายว่า

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นและสำเร็จได้ด้วยความเพียรเป็น

สำคัญ ซึ่งสมกับคุณธรรมของพระมหาชนก นี่คือที่มาของ

“พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ”

          ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๓ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมโมลี

(ดัชน์ ขนฺติธมฺโม) เจ้า อาวาสวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เจ้าคณะแขวง

ประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านได้มาช่วยสนับสนุน

สร้างอุโบสถวัดถ้ำเขาปีบ ตำบลทุ่งตะใคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ขณะนั้น ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมโมลี ได้ไปกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จ

พระมหาวีรวงศ์ เรื่องการสร้างอุโบสถที่วัดถ้ำเขาปีบที่ดำเนินการก่อ

สร้างอยู่ และได้ปรารภเรื่องการสร้างพระประธาน ให้เจ้าประคุณสมเด็จฯ

รับทราบ เลยเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ปรารภว่า มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง

ซึ่งท่านนายพลตรี วิเชียร สุตันตานนท์ ได้สร้างถวาย หากว่า ท่านเจ้า

คุณราชธรรมโมลี ยังไม่มีพระประธานในอุโบสถ ทางวัดราชผาติการาม 

และท่านนายพลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ พร้อมคุณหญิง จักเป็นเจ้าภาพ

ถวายพระประธานเพื่อนำมาประดิษฐานในอุโบสถวัดถ้ำเขาปีบ เมื่อเจ้า

ประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มีเมตตาเช่นนี้ และได้นัดวันอัญเชิญ

พระพุทธรูปองค์นี้เพื่อนำมายังวัดถ้ำเขาปีบ โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ

ได้สั่งให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจทางหลวง ช่วยกรุณาสั่ง

ให้รถทางหลวงนำขบวนเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ให้ถึงวัดถ้ำเขาปีบ

โดยความสวัสดี เรื่องนี้ทางตำรวจทางหลวงได้ถวายรถนำขบวนโดย

ไม่ได้เปลี่ยนรถนำแต่ละเขต  จึงนำมารวดเดียวจากวัดราชผาติการาม

สู่ วัดถ้ำเขาปีบ อย่างปลอดภัย พอปี พุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้มีผู้มีจิต

ศรัทธาสร้างพระประธานเพื่อนำมาประดิษฐานในอุโบสถวัดถ้ำเขาปีบ

เพื่อให้เหมาะสมกับอุโบสถหลังใหญ่ เพราะว่า พระพุทธรูปที่เจ้า

ประคุณสมเด็จฯ ให้มานั้น องค์เล็กเกินไป เรื่องนี้ ทางเจ้าภาพจึง

เข้าไปกราบเรียนให้เจ้าประคุณสมเด็จ ได้ทราบ เลยท่านได้บอกว่า

ให้อัญเชิญไว้ที่ศาลาการเปรียญวัดถ้ำเขาปีก ก่อน หากว่า วัดไหน

หรือ โรงเรียนไหนต้องการ ก็ให้จัดการถวายไปได้เลย พอถึงปลายปี

๒๕๒๔ ท่านพระครูเกษมทัศนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร ได้มาขอ

พระพุทธรูปองค์นี้ เพื่อนำไปประดิษฐานที่ศาลาสวดมนต์วัดโพธิเกษตร

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อให้เด็กวัดได้ไหว้พระสวดมนต์ประจำวัน

เพราะขณะนั้น เด็กวัดมีหลายคนซึ่งมาอาศัยวัดเพื่อความสะดวกใน

การเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนสวีวิทยา และโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 

เด็กๆ เหล่านั้นล้วนมีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน พ่อแม่จึงนำมาฝาก

ที่วัดโพธิเกษตร เพื่อให้พระภิกษุได้ช่วยกันฝึกฝนอบรมอีกทางหนึ่ง

นับว่า เป็นการดีในยุคนั้น ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาศนา

ยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันไม่มีผู้ปกครองพาลูกมาฝากวัดกันแล้ว ในเมื่อ

วัดโพธิเกษตร ไม่ค่อยมีเด็กวัด จึงทำให้ศาลาสวดมนต์มีแต่

พระพุทธรูปองค์เดียว อยู่มาเมื่อวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ปี ๒๕๕๓

ได้มีผู้มีจิตศรัทธานำพระแก้วมรกตมาถวาย โดย ต้องการให้

นำมาประดิษฐานที่ศาลาสวดมนต์หลังดังกล่าว จึงทำให้พระพุทธรูป

ทั้งสององค์ไม่สง่า เพราะศาลาหลังเล็ก ทางวัดจึงได้นำพระพุทธรูป

ปางมารวิชัยองค์นี้ ไปประดิษฐานไว้ที่ ศาลาหอฉันหลังเก่า ซึ่งได้

ดัดแปลงเป็นโรงนอนสำหรับเด็กนักเรียนมาพักแรมปฏิบัติธรรมที่วัด

ซึ่งวัดโพธิเกษตร เป็นวัดที่มีโครงการลานบุญลานปัญญา โดย

กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัด และ

วัดโพธิเกษตรได้ดำเนินการร่วมกันจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้

เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติธรรม และส่งเสริมแหล่งเรียน

รู้ด้านต่างๆ บางโครงการ เด็กนักเรียนต้องมานอนพักแรมที่วัด

และได้มีโอกาสไหว้พระสวดมนต์ ก่อนนอนทุกคืน นับว่า

พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นที่กราบไหว้บูชาสำหรับเด็กนักเรียน

อยู่เป็นประจำ

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ อาจารย์บำรุง 

อุชุภาพ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หลังจากท่านได้มารับหลานชายที่โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

กลับถึงบ้านแล้ว ได้ไปกราบพระครูเกษมทัศนคุณ เจ้าคณะอำเภอ

สวี – ทุ่งตะโก เจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร อำเภอสวี แล้วอาจารย์

บำรุง อุชุภาพ ได้ปรารภว่า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อำเภอ

หลังสวน ได้สร้างหอพระพุทธรูปใกล้จะเสร็จแล้ว แต่ทางโรง

เรียนยังไม่ได้นำพระพุทธรูปมาประดิษฐาน รอให้แล้วเสร็จ

สมบูรณ์ก่อน เรื่องนี้อาจารย์บำรุงได้กราบเรียนว่า หากเป็นไปได้เมื่อ

ทางโรงเรียนได้พระพุทธรูปมาแล้ว อาจจะขอความกรุณาจาก

ท่านพระครูเกษมทัศนคุณ ได้ช่วยเป็นธุระเรื่องนำความขึ้นกราบ

บังคมทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก เพื่อขอประทานนามพระพุทธรูปอันเป็นมงคลยิ่ง

แก่โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยสืบไป

          เรื่องนี้ ท่านพระครูเกษมทัศนคุณ ได้ถามอาจารย์บำรุง

อุชภาพ ว่า ทางโรงเรียนได้พระพุทธรูปมาแล้วหรือยัง ท่าน

ตอบว่า ยังไม่ได้จัดสร้าง หรือ อาจจะไปสั่งทำที่ไหน หรือว่า

จะหาจากที่ไหน ยังไม่ทราบ ท่านพระครูเกษมทัศนคุณ

เสนอว่า หากโรงเรียนยังไม่มีพระพุทธรูป อาตมาจะขอมอบ

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย รูปทรงสมัยเชียงแสน หน้าตักกว้าง

๓๓ นิ้ว สูง ๒๗ นิ้ว หากทางโรงเรียนมีความต้องการ อาตมา

จะมอบให้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน และจะได้ทำหนังสือถึง

เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อจักได้ประทานนาม

พระพุทธรูปให้เป็นมงคลนามต่อไป หลังจากนั้น ท่านอาจารย์บำรุง

อุชุภาพ ได้นำเรื่องนี้มาบอกเล่าให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโรง

เรียนได้ให้ครูอาจารย์มากราบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว แล้วเกิด

ปีติยิ่ง เพราะพระพุทธรูปมีความงดงามยิ่ง กับทั้งขนาดก็พอดีกับ

ฐานที่ได้สร้างไว้รองรับไว้แล้วนั้น เรื่องนี้จึงทำให้ทางโรงเรียน

ภูบดินทร์พิทยาลัย น้อมรับพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยความศรัทธายิ่ง

          ท่านพระครูเกษมทัศนคุณได้เล่าถึงพระพุทธรูปองค์นี้ว่า

พระพุทธรูปองค์นี้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาประดิษฐานไว้ที่

สถานศึกษาอำเภอหลังสวน เพราะเหตุว่า เจ้าประคุณสมเด็จ

พระมาหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) ท่านเป็นคนหลังสวนโดยกำเนิด

คือท่านมีชาติภูมิเกิดที่ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัด

ชุมพร อดีตท่านเจ้าประคุณฯ ได้เคยบวชเป็นสามเณรที่วัดโตนด

อำเภอหลังสวน ภายหลังได้ย้ายไปเพื่อการศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่วัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ต่อจากนั้น ได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งถึงแก่มรณภาพ 

จึงเป็นอันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ เหมาะสมอย่างยิ่งที่จัก

ต้องนำมาประดิษฐานที่โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย เพื่อน้อม

รำลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร)

เพื่อเป็นมหากุศลถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ อีกทางหนึ่ง

และเพื่อเป็นนิมิตหมายว่า พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ น้อมนำ

มาประดิษฐานที่อำเภอหลังสวนอันเป็นบ้านเกิดของท่านเจ้า

ประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นับว่า ชาวหลังสวน โดยเฉพาะ

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ได้รับโชคดีที่สุด ที่ได้พระพุทธรูป

องค์นี้มาประดิษฐาน ประจำโรงเรียน นี่เป็นประวัติศาสตร์

ที่ทุกคนควรจดจำ

          หลังจากที่คณะครูอาจารย์โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

และอาจารย์บำรุง อุชุภาพ ได้ไปกราบมนัสการท่าน

เจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร และได้ชมพระพุทธรูปองค์นี้แล้ว

ต่อจากนั้น ท่านพระครูเกษมทัศนคุณ เจ้าคณะอำเภอสวี –

ทุ่งตะโก (ธรรมยุต) ได้ทำหนังสือถึงเลขาฯเจ้าประคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล เรื่องขอ

นามพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช

๒๕๕๕ จนกระทั่งได้รับพระเมตตาจากเจ้าประคุณฯ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทาน

นามพระพุทธรูปองค์นี้ ว่า "พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ"

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เพื่อนำมา

ประดิษฐานไว้เป็นที่สักการบูชาประจำโรงเรียนภูบดินทร์

พิทยาลัย อำเภอหลังสวน นับว่า เป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่

แก่โรงเรียนและประชาชนชาวอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

          การอัญเชิญ พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ มาประดิษฐาน

บนแท่นภูบดินทร์สถาน หน้าโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย  

วันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๕๙ น.

โดยคณะจากวัดโพธิเกษตร และเทศบาลตำบลนาโพธิ์

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อัญเชิญมาเพื่อมอบให้โรงเรียน

ภูบดินทร์พิทยาลัย และทางคณะครูอาจารย์ ตลอดถึงผู้

ปกครองนักเรียน ร่วมกับเทศบาลเมืองหลังสวน ต้อนรับ

ในงานนี้ ได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป สวด

ชัยมงคลคาถา ขณะอัญเชิญพระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ

ขึ้นประดิษฐานบนแท่นภูบดินทร์สถาน หลังจากนั้นเข้าสู่

พิธีการ ฉลอง พระพุทธวีรสีห์มุนีโลกนาถ.

...หยาดกวี...

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

 

  มงคลสูตรภาษาบาลี

        เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา, สาวตฺถิยํ วิหรติ, เชตวเน

     อนาถปิณฺฑิกสฺส, อาราเม. อถโข อญฺญตรา เทวตา, อภิกฺกนฺตาย

     รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา, เยน

     ภควา เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ

     อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ.

               พหู เทวา มนุสฺสา จ          มงฺคลานิ อจินฺตยุง

               อากงฺขมานา โสตฺถานํ         พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ.

               อเสวนา จ พาลานํ              ปณฺฑิตฺตานญฺจ เสวนา

               ปูชา จ ปูชะนียานํ               เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               ปฏิรูปเทสวาโส จ               ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา 

               อตฺตสมฺมาปณิธิ จ              เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ        วินโย จ สุสิกฺขิโต

               สุภาสิตา จ ยา วาจา          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               มาตาปิตุอุปฏฺฺฐานํ              ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

               อนากุลา กมฺมนฺตา             เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ         ญาตกานญฺจ สงฺคโห

               อนวชฺชานิ กมฺมานิ            เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               อารตี วิรตี ปาปา               มชฺชปานา จ สญฺญโม

               อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ           เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               คารโว จ นิวาโต จ             สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา

               กาเลน ธมฺมสฺสวนํ              เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               ขนฺตี จ โสวจสฺสตา            สมณานญฺจ ทสฺสนํ

               กาเลน ธมฺมสากจฺฉา          เอตมฺมงฺคลมุตฺตํ.

               ตโป จ พฺรหฺมจริยญจ         อริยสจฺจาน ทสฺสนํ

               นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ           จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

               อโสกํ วิรชํ เขมํ                 เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

               เอตาทิสานิ กตฺวาน           สพฺพตฺถมปราชิตา

               สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ      ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.

                                 มงฺคลสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

มงคลสูตร ภาษา บาลีโรมัน

 

                       มงคลสูตร แปลเป็นไทย 

ตอนที่ ๑

          เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา, สาวตฺถิยํ วิหรติ, เชตวเน

      อนาถปิณฺฑิกสฺส, อาราเม. อถโข อญฺญตรา เทวตา, อภิกฺกนฺตาย

      รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา, เยน

       ภควา เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ

อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ.

                ข้าพเจ้า(พระอานนท์เถระ)ได้สดับมาแล้วอย่างนี้

       สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตะวัน

       อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล

       ครั้นปฐมยามล่วงไปเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตะวัน

       ทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม

แล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค

       ด้วยคาถาว่า

ตอนที่ ๒ 

พหู เทวา มนุสฺสา จ          มงฺคลานิ อจินฺตยุง 

อากงฺขมานา โสตฺถานํ      พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ.

     อเสวนา จ พาลานํ            ปณฺฑิตฺตานญฺจ เสวนา 

ปูชา จ ปูชะนียานํ             เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พากัน

                คิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคล

                       พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่า

การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควร

              บูชา ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

 ตอนที่ ๓

    ปฏิรูปเทสวาโส จ               ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา  

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ              เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วใน 

           กาลก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

 ตอนที่ ๔ 

พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ        วินโย จ สุสิกฺขิโต

สุภาสิตา จ ยา วาจา          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

พาหุสัจจะ ๑ ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจาสุภาสิต ๑  

              นี้เป็นอุดมมงคล

 ตอนที่ ๕

  มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ              ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

อนากุลา กมฺมนฺตา             เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรภรรยา ๑

                    การงานอันไม่อากูล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ตอนที่ ๖

    ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ         ญาตกานญฺจ สงฺคโห

อนวชฺชานิ กมฺมานิ            เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑

                    กรรมอันไม่มีโทษ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ตอนที่ ๗

    อารตี วิรตี ปาปา               มชฺชปานา จ สญฺญโม

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ           เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

การงดการเว้นจากบาป ๑ ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑

               ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ตอนที่ ๘

    คารโว จ นิวาโต จ             สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ              เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑

                ความกตัญญู ๑ การฟังธรรมโดยกาล ๑  นี้เป็นอุดมมงคล

ตอนที่ ๙

   ขนฺตี จ โสวจสฺสตา            สมณานญฺจ ทสฺสนํ

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา          เอตมฺมงฺคลมุตฺตํ.

ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะ

                  ทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ตอนที่ ๑๐

ตโป จ พฺรหฺมจริยญจ         อริยสจฺจาน ทสฺสนํ

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ความเพียร ๑ พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การ

                    กระทำนิพพานให้แจ้ง ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

 ตอนที่ ๑๑

  ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ           จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

อโสกํ วิรชํ เขมํ                 เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ๑

           ไม่เศร้าโศก ๑ ปราศจากธุลี ๑ เป็นจิตเกษม ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

ตอนที่ ๑๒ ตอนจบ

เอตาทิสานิ กตฺวาน            สพฺพตฺถมปราชิตา

                   สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ      ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.

มงฺคลสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยใน

          ข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็น

           อุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ฯ

จบมงคลสูตรแปล

        มงคลสูตรคำกลอน มีสัมผัสคาบเกี่ยวกันทุกบท

ตอนที่ ๑ บทปรารภ

          เอวมฺเม สุตํ. เอกํ สมยํ ภควา, สาวตฺถิยํ วิหรติ, เชตวเน

       อนาถปิณฺฑิกสฺส, อาราเม. อถโข อญฺญตรา เทวตา, อภิกฺกนฺตาย

       รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา, เยน

       ภควา เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ

อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ.

        ข้าพเจ้าพระ อานนท์ ผู้เถระ           สดับมา อย่างนี้ มีความหมาย

        สมัยหนึ่ง พระองค์ ทรงสบาย         ประทับกาย วิหาร เชตะวัน

 ท่านอนาถะ ปิณฑิกะ มาสร้างให้     คนกราบไหว้ รุ่งเรือง เมืองสวรรค์

        อยู่ในกรุง สาวัตถี มีครบครัน          มาร่วมกัน ฟังธรรม ทุกค่ำยาม

        เทวดา ตนหนึ่ง ซึ้งในธรรม            จึงผูกคำ ปัญหา มาทูลถาม

        เรื่องมงคล ชีวิต ผิดถูกความ          จักเดินตาม ผู้ใด ใคร่อยากฟัง.

ตอนที่ ๒ 

พหู เทวา มนุสฺสา จ         มงฺคลานิ อจินฺตยุง

อากงฺขมานา โสตฺถานํ      พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ.

      อเสวนา จ พาลานํ            ปณฺฑิตฺตานญฺจ เสวนา

ปูชา จ ปูชะนียานํ             เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

          เทวดาและ มนุษย์ ฉุดปัญหา       เพื่อปัญญา ฝึกฝน คนรุ่นหลัง

          เรื่องมงคล ชีวิต ผิดถูกยัง          โปรดได้สั่ง สอนเถิด เกิดมงคล

       อันพระองค์ ทรงแจง แถลงตอบ    ตามระบอบ หลักธรรม นำส่งผล

          ว่าไม่คบ คนพาล การมืดมน       จงคบคน บัณฑิต เป็นมิตรแทน

          ควรบูชา บุคคล ควรบูชา            นี่แหละหนา เลิศล้น มงคลแสน

          ให้ชีวิต รุ่งเรือง ทั่วเมืองแมน       นี่แหละแดน มงคล ที่ค้นกัน.

 ตอนที่ ๓  

      ปฏิรูปเทสวาโส จ               ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา 

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ              เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

       อยู่ประเทศ สมควร ชวนให้คิด   สบายจิต สบายกาย ไร้โศกศัลย์

           อีกมีบุญ กุศล ผลชีวัน             ให้สุขสันต์ ทุกชาติ ไม่ขาดเลย

           อีกตั้งตน ไว้ชอบ ระบอบมรรค   หนทางหลัก เลิศล้ำ ธรรมเฉลย

           ทำความดี เว้นชั่ว ให้ตัวเคย      ฝึกจิตเฉย สงบ จบเรื่องพลัน

           ทั้งสามข้อ มงคล ที่ค้นคิด        ผันชีวิต สนุก ให้สุขสันต์

           นี่แหละคือ มงคล ที่ค้นกัน        ถ้าเรานั้น ทำได้ สบายจริง.

 ตอนที่ ๔

พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ        วินโย จ สุสิกฺขิโต

  สุภาสิตา จ ยา วาจา          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

   หนึ่งศึกษา เล่าเรียน เพียรแสวง    ปัญญาแจ้ง ฝากไว้ นะชายหญิง

        สองศิลป์ศาสตร์ ศึกษา อย่าประวิง  สามยังสิ่ง สำคัญ นั่นวินัย

        วินัยชาติ ขาดไม่ได้ กฎหมายหลัก   คนไหนจัก จำคล่อง สมองใส

        ศีลของสงฆ์ องค์กร สอนคนไทย    จำใส่ใจ ทุกเรื่อง เมืองเจริญ

        สี่วาจา สุภาษิต ผูกมิตรคน            จักเป็นผล ผูกใจ ไทยสรรเสริญ

        นี่มงคล ข้อหนึ่ง พึงดำเนิน             ซึ่งไม่เกิน สามารถ ชาติทำตาม

ตอนที่ ๕

  มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ              ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

อนากุลา กมฺมนฺตา             เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

       มงคลต่อ เป็นตอน กลอนลิขิต       ให้ข้อคิด ตอนนี้ มีอยู่สาม

       หนึ่งบำรุง มารดา บิดางาม            ลูกทำตาม หลักธรรม์ กตัญญู

       สองสงเคราะห์ บุตรภริยา ที่น่ารัก    ถึงจะหนัก อย่างไร ใจต่อสู้

       ทำหน้าที่ ทางถูก ให้ลูกดู              คนรักรู้ ประจักษ์ เพราะรักจริง

    สามทำงาน การใด ไม่อากูล          ไม่พอกพูน ยุ่งยาก มากหนุงหนิง

        บ้านหลังน้อย ริมน้ำ งามพึ่งพิง       นี่คือสิ่ง เสริมมงคล จงสนใจ.

ตอนที่ ๖

ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ         ญาตกานญฺจ สงฺคโห

                  อนวชฺชานิ กมฺมานิ            เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

    ให้อามิส เป็นทาน การกุศล               ให้ธรรมะ สอนคน ผลสดใส

  ให้เมตตา ไม่โกรธ โปรดอภัย             แล้วหัดใจ ประพฤติธรรม นำเจริญ

   สงเคราะห์ญาติ พี่น้อง พวกพ้องทุกข์     มาสนุก สร้างกุศล คนสรรเสริญ

    ฝึกหัดทำ กรรมเลิศ จิตเพลิดเพลิน      ชีวิตเดิน ด้วยธรรม พระสัมมา

   กรรมอันดี ไม่มีโทษ ที่โฉดชั่ว            รักษาตัว กลัวกรรม เลิศล้ำหนา

   นี่คือสิ่ง มงคล ต้นตำรา                    องค์ศาสดา แจงชี้ อตีเต

ตอน ๗

อารตี วิรตี ปาปา               มชฺชปานา จ สญฺญโม

                 อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ           เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

       จะกล่าวกลอน ตอนเจ็ด ให้เสร็จสรรพ  หนึ่งจักนับ เน้นเว้น เช่นเถล

       เว้นไถล ใจบาป หยาบเกเร                สุราเม ระยะ มัชชะจำ

       ไม่ดื่มเมา เอาชั่ว มั่วชีวิต                  เป็นเข็มทิศ ชั่วช้า อย่าถลำ

       ไม่ประมาท มัวเมา เอาพระธรรม         สร้างสุขล้ำ เลิศคิด ชีวิตคน

        ประคองใจ ในธรรม ประจำจิต            ให้ชีวิต โชดช่วง ปองกุศล

    นี่แหละหนา หนทาง สร้างมงคล         ให้ทุกคน จำไว้ ได้ไตร่ตรอง.

ตอนที่ ๘

   คารโว จ นิวาโต จ             สนฺตุฏฺฐี จ กตญฺญุตา

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ              เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

     จักกล่าวกลอน ตอนต่อ ข้อควรจำ     เพื่อสอนย้ำ ให้ใจ ไม่มัวหมอง

         หนึ่งเคารพ นพภิวันท์ ตามครรลอง    อีกข้อสอง ถ่อมตน ระคนกัน

         สามสันโดษ โทษไม่มี ที่จ่ายทรัพย์   ยินดีกับ สิ่งมี นี่สุขสันต์

         สี่รู้คุณ บุญคน ล้นอนันต์                คิดทุกวัน ถึงดี มีแก่ตน

         ห้าฟังธรรม จำกาล ด้านสวนะ         เช่นวันพระ เข้าวัด หัดกุศล

         เทศกาล งานบุญ หนุนกมล            นี่มงคล ตอนหนึ่ง จึงใส่ใจ.

ตอนที่ ๙

  ขนฺตี จ โสวจสฺสตา            สมณานญฺจ ทสฺสนํ 

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา          เอตมฺมงฺคลมุตฺตํ.

         อีกมงคล ชีวิต ประสิทธิ์ผล        คืออดทน อดกลั้น ไม่หวั่นไหว

         ไม่ว่างาน การหนัก สักเพียงใด   กำลังใจ ไม่หวั่น ให้พรั่นพรึง

         อีกว่านอน สอนง่าย จำไว้เถิด    ปูทางเลิศ ทางดี ที่จะถึง

         เชื่อฟังปราชญ์ ฉลาดรู้ ไม่หูตึง   ใจซาบซึ้ง พระธรรม นำมงคล

     ได้เห็นพระ สมณะ สละโลก      ดับทุกข์โศก สนทนาธรรม นำกุศล

          ได้ข้อคิด ชีวิต ทางเดินคน       พบสุขล้น ประเสริฐ เลิศจริงจริง.

ตอนที่ ๑๐ 

ตโป จ พฺรหฺมจริยญจ         อริยสจฺจาน ทสฺสนํ 

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

มงคลต่อ เป็นกลอน สอนขีดเขียน   หนึ่งความเพียร เขียนสอน วอนชายหญิง

  ขยันสู้ ชีวิต พิชิตจริง                    อย่าทอดทิ้ง กลางคัน ให้บั่นทอน

  สองประพฤติ เหมาะสม พรหมจรรย์  เมตตานั้น เน้นหนัก หลักคำสอน

  สามเห็นทุกข์ สมุทัย ที่ใจจร           นิโรธสอน เหตุมรรค เห็นหลักตาม

  สี่นิพพาน เพียงนำ คำแถลง           ทำให้แจ้ง ภายใน สงสัยถาม

   ศึกษาให้ ได้อรรถ ปรมัตถ์ความ     สุขล้นหลาม มงคล พบหนทาง.

ตอนที่ ๑๑ 

  ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ           จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

อโสกํ วิรชํ เขมํ                 เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

อันลาภยศ สรรเสริญ หรือเพลินสุข  อาจสร้างทุกข์ โศกเศร้า เคล้าหมองหมาง

  ระวังใจ ไม่หวั่นไหว ใจรู้วาง          ชำระสาง เศร้าโศก วิโยคคลอน

  นำธุลีออก จากใจ ไม่ไหวหวั่น       เกษมสันต์ หนักจริง ดังสิงขร

  ไม่หวั่นไหว ไหวหวั่น ให้สั่นคลอน   ยึดคำสอน ระวัง ไม่พลั้งกัน

  สุขเกษม เปรมปรีดิ์ มีมงคล           คนควรค้น ควรคิด อย่าผิดผัน

  สิ่งใดเป็น มงคล ค้นทุกวัน             เจอสวรรค์ บนดิน ไม่สิ้นใจ.

ตอนที่ ๑๒ ตอนจบ

เอตาทิสานิ กตฺวาน            สพฺพตฺถมปราชิตา

                  สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ      ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.

มงฺคลสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

           ทั้งเทวา หรือมนุษย์ สุดจักรวาฬ    มาทำการ มงคล กมลใส

           พวกเสนา ข้าศึก ระทึกใจ            ต้องแพ้ไป ในสถาน การย่ำยี

         จักเจอสิ่ง สวัสดิ์ พิพัฒน์ภพ        ได้แจ้งจบ ตามกลอน อักษรศรี

           เรื่องมงคล ผลล้ำ ทำดีดี            ให้เกิดมี สุขสันต์ ทุกวันไป

           เหล่าเทวา เทวี มีทุกชั้น             บนสวรรค์ เสริมตน มงคลใส

           อีกมนุษย์ ทุกเพศ หรือชั้นวัย       ล้วนสุขใจ ในผล มงคลเอย.

....มงคลสูตรคำกลอนจบสมบูรณ์....

...หยาดกวี... 

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< มกราคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]