• สมคิด_สิงสง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-05-20
  • จำนวนเรื่อง : 138
  • จำนวนผู้ชม : 172294
  • ส่ง msg :
  • โหวต 62 คน
สมคิด สิงสง www.somkhitsin.net
กวีนิพนธ์ เรื่องเล่า สารคดี ประสบการณ์ชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang
วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by สมคิด_สิงสง , ผู้อ่าน : 1322 , 09:00:40 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๖ พอเพียงใช่จำนน

         อุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

 

            ๓๒๔ สมัยอุบาทว์เป็น          มนะเห็นอนาถใจ

          ฉนำวิบัติไป                        ทุรยุคสมัยฤๅ

          ๓๒๕ อุจาดอบายบัง            ขณะตั้งสติถือ

          สิโฉดชั่วประหนึ่งคือ             ลุสมัยมโนธรรม

          ๓๒๖ วิบัติแล้วกระไรฤๅ         นิระมื้อละเลงกรรม

          สิยากยิ่งอนาถนำ                 อุระร้อนประกายไฟ

          ๓๒๗ สิหยุดยั้งมิตีตบ           สิมิรบระรานใคร

          สงบศึกและฝึกใจ                มนะมุ่งผดุงโดย

          ๓๒๘ สิเพื่อโลกสงบเย็น       มนะเช่นมิหาโหย

          สงบคำบ่โอดโอย                คตินึกมโนธรรม

          ๓๒๙ ณ วันนี้อะคีไหม้          อุตุภัยพิบัติซ้ำ

          สิโลกร้อนละลายส่ำ             ธรณีวิบัติไป

          ๓๓๐ ฤมวลคนคณาโลก        ทวิโยคผจญภัย

          คะนองคลั่งสิเกินไกล           คณะจึงประจันทน

          ๓๓๑ เทวษท่วมพิภพนี้          สิจะชี้สถานกล

          ประชากรประชาชน              พละโลกฤมากเกิน

          ๓๓๒ จะควบคุมประชากร      ระดะร้อนสิผ่อนเผิน

          ผิโลกลุ่มสิดำเนิน                ขณะสบพยุร้าย

          ๓๓๓ ฤโลกสิแตกดับ            มนะนับผิพับพ่าย

          จะแนกดีฤเลวร้าย                สิบ่แยกรยางค์เป็น

          ๓๓๔ ฤดีก็มืดบอด               นยะมอดมิมองเห็น

          สิชั่วดีมิแยกเวน                  ระยะห่างมิวางวาย

          ๓๓๕ มิรู้ดีมิรู้ชั่ว                  มหะกลั้วกะเลวร้าย

          มหิตห่ามหาหาย                 ตละกลับพิกลฤๅ

          ๓๓๖ พิการกายสลายคิด       ขณะจิตบ่คงคือ

          สถิตชั่วและดีถือ                  ดิถิใดฤใจควร

          ๓๓๗ กะหนดแน่กระไรนึก     ศิรตรึกฤตีนทวน

          สิกลับหัวกะตีนหวน             ก็บ่เห็นสิเป็นการ

          ๓๓๘ ผิผิดชอบและชั่วดี        มิจะแนกระวังวาร

          มิควรใคร่กระไรราน              และจะวางนิยมยิน

          ๓๓๙ สิมากถ้อยก็หลายความ นิระท่ามประจักษ์สิ้น

          สลักซึ่งเผดียงวิญ-               ญณะเยี่ยงมิมีนัย

          ๓๔๐ บ่นับมิตรกะใครแล้ว      อติแถวนิราศรัย

          สิตัดขาดบ่บาดใจ                และจะแยกถนนเดิน

          ๓๔๑ สิมึงกูมิกลมเกลียว       สิบ่เทียวระวางเกิน

          ถนัดกูสิดำเนิน                    ระยะห่างระวังมึง

          ๓๔๒ ประกาศแจ้ง ณ มื้อนี้    สิบ่มีระวางถึง

          สิบุญบาปบ่เทียวพึง              ชิวะวายบ่เอ่ยชวน

          ๓๔๓ ตระหนักกูกะสูนึก        ผิวะตรึกระคนควร

          คะนึงกูตระหนักมวล             มิละมัยมโนนึก

          ๓๔๔ สิกูซื่อสิว่าเซ่อ            ขณะเออระอาอึก

          ผิวาดคำสิคักคึก                  ก็จะว่ามิบังควร

          ๓๔๕ กระไรเลยอุรากู           ระยะอยู่สถิตถ้วน

          มิรานใครมิเชิญชวน             จะสงบมิรบรอน

          ๓๔๖ กระไรสูสิดูเบา            มนะเรามนัสวอน

          สิขาบนบสยบถ้อน               ทิวะวายผิลูกหลาน

          ๓๔๗ อนึ่งกูก็น้อยนิด           สิพิชิตพิชัยดาล

          วิบากใยประพฤติพาล           นฤใช่ประเลงเพลง

          ๓๔๘ อนาคตก็ลูกหลาน       เสาะสถานสมัยเกรง

          มิควรทำระยำเอง                 อริรอบนิรันดร

          ๓๔๙ สกลโลกวิโยคแล้ว      ขณะแนวทิศาดร

          อนึ่งนับประจักษ์ข้อน            คณะขอบสิขาบวาง

          ๓๕๐ ก็ใช่เช่นและเป็นข้า      ครุพาผิถากถาง

          ผินำทวยและนำทาง             ชนะสู้ประตูชัย

          ๓๕๑ สิกูกลับ ณ บ้านเกิด     บ่เตลิดไถลไกล

          ก็ด้วยเห็นประจักษ์ใน           นฤชอบบดินทร์เป็น

          ๓๕๒ พินิจแล้วพระองค์ทำ     ทุระส่ำผิเช้าเย็น

          ศิระยินตระหนักเห็น              มนะหวรคะนึงหมาย

          ๓๕๓ มิใช่ชื่นเพราะสินชอบ    และจะมอบมนัสหมาย

          มิได้เงินและทองภาย            สิจะซื้อมโนนึก

          ๓๕๔ มิใช่ว่าผิเห็นชอบ         วจะขอบวจีตรึก

          ตริถ้วนกระบวนศึก               และจะหักพลังดล

          ๓๕๕ สิพอเพียงมิใฝ่หา        อุระพาระงับหน

          ผิว่าฤจำนน                         จะมิรบประเลงเพลง

          ๓๕๖ ก็ช่างปะไรเล่า             สิหนักเขามิข่มเหง

          ชิวิตประดิษฐ์เอง                  มิประสงค์สิใครจูงฯ

โปรดติดตามโพสต์ต่อไป

บทนี้ลูกผสมระหว่างอินทรวิเชียรกับอุเปนทรวิเชียรฯ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สมคิด_สิงสง วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang

>>ครูเยี่ยม
พูดได้ดีเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

เมื่อยินยอมมอบอาวุธคืน ย่อมแสดงว่ามิต้องการทำสงครามอีกต่อไป สงครามประชาชนจบไปนานแล้ว การกลับคืนสู่มาตุภูมิเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ย่อมเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน การเลือกดำเนินชีวิตโดยวิถีของเราเอง ถึงแม้สายตาอื่นจะมองเช่นไร เราเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชี้ขาด ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกล้วนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หลักความเชื่อของปัจเจกชนผู้ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชกโชน ย่อมหยั่งรู้ในชะตากรรมของตัวเอง ใจคนคอยใจคนรอยังเฝ้าคำนึงอยากให้แผ่นดินลุกเป็นไฟอยู่อีกหรือ ที่ผ่านมายังไม่เพียงพออีกหรือ ยังอยากถั่งโถมโหมแรงไฟกันอีกหรือ ชีวิตอื่นไร้ความหมายใช่หรือไม่ ทางสงบดังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หยังลึกลงในมะโนธรรมหรืออย่างไร ไยต้องฆ่ากันอีกเล่าสหายเอ๋ย...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สมคิด_สิงสง วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 11.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang

>>นกแสงตะวัน
มิใช่โมโห
แต่มันเป็นเรื่องหลักคิดทฤษฎี
ไม่ใช่เรื่องอารมณ์พาไป

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นกแสงตะวัน วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arunprapa
ส่วนเสี้ยวชีวิตที่เหลืออยู่

พอเพียง..มิใช่จำนน

ยังมิหายโมโห"เขา"หรือคะลุง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เงาอดีต วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 10.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/been555

สวัสดีครับ

สุดยอดดดดด จริงๆๆๆๆๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สมคิด_สิงสง วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang

ผมอยู่ของผมแบบพอเพียง
เขากลับว่าผม "ยอมจำนน"

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
hasanai วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 09.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hasanai
@ นายพันตา

ผมรักท่านครับ...ลึกล้ำเหนือความคิดผมจริงๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

[ Add to my favorite ] [ X ]