• สมคิด_สิงสง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-05-20
  • จำนวนเรื่อง : 138
  • จำนวนผู้ชม : 172278
  • ส่ง msg :
  • โหวต 62 คน
สมคิด สิงสง www.somkhitsin.net
กวีนิพนธ์ เรื่องเล่า สารคดี ประสบการณ์ชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2553
Posted by สมคิด_สิงสง , ผู้อ่าน : 803 , 22:08:45 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๒๑ โลกแบ่งเป็นสาม

          อินทรวงศ์ฉันท์ ๑๒

          ๔๖๒ จึงมวลประชาชาติ        สิขยาดอุราประหวั่น

          สงครามผิวานวัน                 ทุรยุคประดาเผชิญ

          ๔๖๓ ควรฤๅสิหวนเป็น          ดุจเช่นอดีตตะเดิน

          ยับย่อยคะณาเกิน                จะประมวลสินับมิไหว

          ๔๖๔ สิ้นเชื้อและฟืนฟอน      นิระผ่อนระงับผิภัย

          เถ้าถ่านและเปลวไฟ             ฤก็มอดมลายบ่เรือง

          ๔๖๕ หวนคิดคะนึงหา          สติพาบ่ควรสิเคือง

          สงครามสิสิ้นเปลือง             นรชีพและทรัพยะสิน

          ๔๖๖ เสียไปกระไรฤๅ           ระยะยื้อจะอยู่จะกิน

          โลกไร้ระงมยิน                    นรชาติสิครวญและคราง

          ๔๖๗ ข้าวยากและหมากแพง สิระแหงผิหัวและหาง

          บ่าวนายสิอับปาง                 พิศะรู้ระแวดระวัง

          ๔๖๘ กระเบื้องสิฟูลอย         ผิสิถอยและจมละหลั่ง

          น้ำเต้าสิดิ่งดัง                     มนะหนักกระไรสิคือ

          ๔๖๙ ผู้ดีสิเดินตรอก            คติยอกและย้อนระบือ

          ขี้ครอกจะขึ้นชื่อ                  ชนชาติประหลาดสิเป็น

          ๔๗๐ โลกเปลี่ยนและเวียนวน ระยะหนสิหาจะเห็น

          ใช่โชคฤกรรมเวร                 สิเพราะคนลิขิตคะลอง

          ๔๗๑ ไตร่ชอบและรอบถ้วน   สิจะควรผนึกสนอง

          ชาวโลกสิปรองดอง             สหชาติประชานิคม

          ๔๗๒ เอกอ้างปฏิญญา         สิสภาสกลนิยม

          สัมพันธมิตรกลม                 และจะเกลียวผนึกพลัง

          ๔๗๓ โรสเวลด์และเชอร์ชิลล์[1] ผิถวิลตระหนักและหวัง

          ให้โลกสงบยัง                    สะนิบาตตะชาติประชุมฯ

            วิชชุมาลี (ลาว)

          ๔๗๔ เขาจึง   โฮมก่อตั้ง                แตกไข่ชุมนุม

          ขานว่า           นามองค์การ             ฮั่งโฮมชาวเชื้อ

                             โฮมกันตุ้ม                สัมพันธมิตรหมู่

                             หมายก่อเกื้อ             เฝือฝั้นบ่อนเทียว       ท่านเอย

          ๔๗๕            โฮมฮ่วมได้              เกินเกิ่งโลกา

                             สุมกอเดียว              ดั่งมือสานหมั้น

          กฎบัตร         วางว่าไว้                  เสมอกันบอกบ่ง

เกลียวเชือกฝั้น         สานแหน้นแผ่นผืน

          ๔๗๖            ใต้โผ่งฟ้า                กวมกอดธรณี

                             วันคืนนับ                 หน่วยหมายประสงค์สร้าง

                             ทางสายนี้                พาดีมีมั่ง

          เขาจั่ง           เสริญเอกอ้าง            เกินกี้เก่าสมัย

          ๔๗๗            เงินหมื่นตื้อ              เขาแต่งโฮมทุน

                             เฮือนเงินไถง            งอกเงยโฮมเฮ้า

                             ปุนแปงตั้ง                เป็นธนาคารโลก

          หมายสิ          ขุดก่นเหง้า              สมัยล้าลึบสูญ

          ๔๗๘ เขาจั่ง   วางวาดแต้ม             ตกแต่งเป็นแผน

          ผลหมาย        เป็นทวีคูณ               ค่าสินสรรค์สร้าง

          เขาจัก           แทนมูลเชื้อ              พัฒนาฟ้าวฟั่ง

          หมายจัก        มีเอกอ้าง                 เกินหน้าเถื่อนแถว

          ๔๗๙ เขาจึง   ตกแต่งตั้ง                ตัดแต่งทางเทียว

                             วางแนวนึก              ฮุ่งเฮืองเหลืองเหลื่อม

                             หันโลภเลี้ยว             ถางดงเป็นท่ง

                             ขัวคาดเชื่อม             นทีกว้างแม่กระแส

          ๔๘๐ เขาต่าง  ขึงเขื่อนขึ้น              ปันแบ่งหุบเหว

                             หมายเล็งแล             ปั่นแปลงไฟฟ้า

                             เร็วสายพาด              แรงสูงกระแสส่ง

                             ภายลุ่มหล้า              ไวถ้อนพัฒนา

          ๔๘๑            น้ำท่วมฟ้า                ปลาสิก่องกินดาว

                             มวลมฤคา                จ่อมจมดับเมี้ยน

                             เสือสิงห์ห้าว             ปบหนีหลีกด่าน

                             ตีนแกว่งเสี้ยน           เจ็บช้ำบ่มหนอง

          ๔๘๒            อันหนึ่งได้               เสียหนึ่งสำคัญ

                             ฤๅเสียสอง               สี่สามเถิงห้า

                             มาเถิงขั้น                 สูญเสียยุคใหม่

                             ไฟไหม้ฟ้า               ไผมอดบ่ดับฯ

          ฉบัง ๑๖

          ๔๘๓ สิ้นเศิกสงครามเคี่ยวขับ          ซากศพไป่นับ

          สถานการณ์โลกใหม่เวนมา

          ๔๘๔ จำเดิมสองฝ่ายบีฑา               สิ้นสุดมหา-

          สงครามโลกใหม่หนสอง

          ๔๘๕ โลกเปลี่ยนเป็นสามครรลอง    สามแนวปกครอง

          เปลี่ยนยุทธศาสตร์สงคราม

          ๔๘๖ ใต้ร่มกฎบัตรงดงาม                โลกแผกแตกสาม

          ฝักฝ่ายแนวทางต่างกัน

          ๔๘๗ หนึ่งโลกเสรีสำคัญ                สิเทียบเปรียบชั้น

          โลกแห่งสังคมนิยม

          ๔๘๘ อีกหนึ่งยืนกลางเกลียวกลม     โลกสามสิสม

          ว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

          ๔๘๙ สองโลกขัดแย้งแสลงใจ         ต่างชิงกันใหญ่

          จักรวรรดินิยมสมัยใหม่

          ๔๙๐ อุษาคเนย์แดนไกล                แหลมทองไผท

          แหล่งลุ่มอุดมสมบูรณ์

          ๔๙๑ ทรัพย์ธรรมชาติเกื้อกูล            ใครใคร่จำรูญ

          อยากยึดเป็นเจ้าเข้าครอง

          ๔๙๒ จึ่งคนกับควายแหลมทอง        ถั่งทุกข์ตราจอง

          เจ้าจักรวรรดิผลัดชม

          ๔๙๓ ด้วยดินและแดนอุดม              ผู้คนงามสม

          ด้วยวัฒนธรรมเรียงรายฯ[1] แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ เป็นผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และแนวคิดของเขายังก่อให้เกิดองค์กรระหว่างประเทศ คือ สหประชาชาติ เซอร์วินสตัน เลโอนาร์ด สเปนเซอร์-เชอร์ชิลล์  เป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขายังได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม เมื่อ พ.ศ. 2496 เชอร์ชิลล์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวาระแรกระหว่าง พ.ศ. 2483-พ.ศ. 2488 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากเยอรมนีบุกฝรั่งเศส เชอร์ชิลล์นำสหราชอาณาจักรฝ่าวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นหนึ่งในผู้นำที่สำคัญของฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกับประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และโจเซฟ สตาลิน ผู้นำของสหภาพโซเวียต

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เจนอักษราพิจารณ์ วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 22.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon

งดงามในท่วงทำนองแห่งคำ
ดื่มล้ำทำนองแห่งเสียง
วันก่อนคืนเก่าคือเรื่องราวที่เล่าขาน

ท่านสมคิด สิงสง
หลักใหญ่อุดมการณ์วรรณกรรม
เส้นทางสายอุดมการณ์สายนั้น
ทอดไกลจาก 14 ตุลา 16
ถึงมีนา 53 ยังคงทอดยาวไกล
ตราบใดหัวใจยังปรารถนา

ลมร้้อนที่พัดผ่านโตนภู
คล้ายสำเนียงเสียงเรียกให้คืนถิ่น
ลุ่มน้ำวังสามหมอยังรอคนรักษา
ธรรมชาติจักเยียวยาได้ด้วยน้ำใจคน
ชีวิตร่างกายยังคงต้องการกำลังใจ

เพียงหนึ่งหลับฝันชั่ววันคืนผ่าน
เหมือนหนึ่งแสนปีในความทรงจำ
อยู่อย่างทรนงในศักดิ์ศรีมีค่าล้ำ
ลานโพไฮซับแดงแห่งนั้น
คงมีโอกาสไปเยี่ยมยามครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

ยาลุงที่เคารพ

บ่ต้องเนิ้งกะไดถิ้มดอกค่ะ
เขียนมาหลายๆโลดค่ะ หนูจะเก็บเอา

ด้วยความเคารพ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สมคิด_สิงสง วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 22.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang

>>สาวอิสานอินเตอร์
>>ซำมะแจะ
งับขั้นไดให้แหน่ถ้อน
ลุงอยากลงเฮือน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

สะบายดีค่ะ ญาลุง

ขอบคุณค่ะ ที่เขียนให้ได้อ่าน หนูจะพยายามศึกษาวิธีเขียนเบิ่งค่ะ ตอนนี้เพิ่งเฮียนเถิงกลอนสิบ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 22.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

งดงามค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]