• สมคิด_สิงสง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-05-20
  • จำนวนเรื่อง : 138
  • จำนวนผู้ชม : 173385
  • ส่ง msg :
  • โหวต 62 คน
สมคิด สิงสง www.somkhitsin.net
กวีนิพนธ์ เรื่องเล่า สารคดี ประสบการณ์ชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553
Posted by สมคิด_สิงสง , ผู้อ่าน : 3123 , 07:04:35 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพเขียนพระเจ้าอะนุ หน้าปกหนังสือ “สมเด็ดพะเจ้าอานุวง” ของดวงไช หลวงพะสี

ฉบับพิมพ์ครั้งที ๓ ปี ค.ศ.๒๐๐๑ สปป.ลาว

๑๐. ลาวภายใต้การปกครองของสยาม (๑)

          ในช่วงระยะเวลา ๑๑๔ ปี ระหว่างปี ค.ศ.๑๗๗๙-๑๘๙๓ (พ.ศ.๒๓๒๒-๒๔๓๖) ที่สยามปกครองลาวทั้งหมดที่แตกออกเป็น ๓ อาณาจักร สยามก็ปกครองลาวตามวิธีการเมืองแบบโบราณ คือยังให้มีเจ้าแผ่นดินอยู่ตามเดิม ทุกแผ่นดินที่ตีได้เพียงนำดอกไม้เงิน ดอกไม้ทองไปไหว้ตามกำหนดในรอบปี และเมื่อมีศึกสงครามเกิดขึ้นก็ให้จัดกองทัพไปช่วยเท่านั้น

          สมเด็จพระเจ้าสิริบุญสาร กษัตริย์ลาวเอกราชแห่งนครเวียงจันทน์องค์สุดท้ายมีโอรสและธิดาที่ปรากฏอยู่ ๕ องค์ คือเจ้านันทะเสน เจ้าอินทะวงศ์ เจ้าอนุวงศ์ เจ้าพรมมะวงศ์ และนางแก้วยอดฟ้า

          ตอนศึกประชิดเวียงจันทน์ พระเจ้าสิริบุญสารหนีไปเมืองคำเกิด ได้นำเอาเจ้าอินทะวงศ์กับเจ้าพรมมะวงศ์ไปด้วย หลังจากเจ้านันทะเสน เจ้าอนุวงศ์ และเจ้านางแก้วยอดฟ้าถูกคุมตัวลงไปกรุงธนบุรีพร้อมด้วยพระแก้วมรกตและพระบางแล้ว พระเจ้าสิริบุญสารก็กลับมาครองนครเวียงจันทน์อีก แต่อยู่ได้ปีเดียวก็สิ้นพระชนม์

          ถึงปี ค.ศ.๑๗๘๑ (พ.ศ.๒๓๒๔) พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงส่งเจ้านันทะเสนกลับไปเป็นเจ้านครเวียงจันทน์ ทรงพระนามว่าพระเจ้านันทะเสนพรมมะลาว และตั้งเจ้าอินทะวงศ์เป็นอุปราช ส่วนเจ้าอนุวงศ์และเจ้าพรมมะวงศ์ยังคงอยู่เป็นตัวประกันที่กรุงธนบุรี โดยที่พระเจ้านันทะเสนได้ขอเอาพระบางกลับคืนเมืองลาวด้วย

          ปี พ.ศ.๒๓๒๕ (ค.ศ.๑๗๘๒) ทางกรุงธนบุรีมีการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา ลก และทรงย้ายราชธานีมาตั้งที่ฝั่งกรุงเทพฯ ทรงเป็นต้นราชวงศ์จักรีที่สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

          ปี ค.ศ.๑๗๘๗ (พ.ศ.๒๓๓๐) ลาวเสียเชียงขวางให้ประเทศเวียดนามในรัชสมัยพระเจ้านันทะเสน อีก ๒ ปีต่อมาเจ้านันทะเสนฟ้องต่อสยามว่าเจ้าอนุรุททะเจ้านครหลวงพระบางไปสมทบกับพม่าและนครเชียงรุ่งเป็นกบถต่อสยาม จึงขออนุญาตยกทัพไปตีหลวงพระบาง และจับเอาตัวเจ้าอนุรุททะ เจ้าอุปราชนาก และเจ้ามันทาตุราชพร้อมด้วยครอบครัวส่งไปกรุงเทพฯ

          ปี ค.ศ.๑๗๙๓ (พ.ศ.๒๓๓๖) เจ้าอนุรุททะได้กลับไปครองหลวงพระบาง ปีต่อมาก็จัดการฟ้องเจ้านันทะเสนว่าสมควบกับเจ้าเมืองนครพนมทำการติดต่อกับประเทศเวียดนาม จะก่อการกบถ จึงมีพระบรมราชโองการให้เจ้านันทะเสนและพระบรมราชาเจ้าเมืองนครพนมลงไปแก้คดีที่กรุงเทพฯ เจ้านันทะเสนสู้คดีอยู่ ๒ ปีก็สิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพฯ นั่นเอง

          มหาสิลา วีระวงส์ บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ลาวแต่โบราณฯ ว่าพวกเจ้าลาวในเวลานั้นถูกความอาฆาตบาดหมางครอบงำจิตใจ จึงมองไม่เห็นภัยอันใหญ่หลวงของชาติ มัวแต่แก่งแย่งชิงดีกัน โดยหวังเอาชาติอื่นเป็นที่พึ่ง มีทรัพย์สินเงินทองเท่าไรก็ขนไปให้เจ้านายสยามเพื่อให้ตนได้ชัยชนะ ในที่สุดเงินทองในท้องพระคลังเวียงจันทน์ก็หมด และเจ้านันทะเสนก็สิ้นพระชนม์ไป ฝ่ายเจ้านายสยามกลับร่ำรวยด้วยเงินสินบนของเจ้านันทะเสนและเจ้าอนุรุททะแห่งนครหลวงพระบาง

          ปี ค.ศ.๑๗๙๓ (พ.ศ.๒๓๓๘)เจ้าอินทะวงศ์ พระอนุชาของเจ้านันทะเสนได้ขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์ เจ้าอนุวงศ์เป็นอุปราช ปี ค.ศ.๑๗๙๙ (พ.ศ.๒๓๔๒) พระเจ้าอินทะวงศ์ ได้ให้เจ้าอนุวงศ์เป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองแถง (เดียนเบียนฟู) ปีต่อมาให้ยกทัพไปรบพม่าช่วยสยาม และปี ค.ศ.๑๘๐๑ (พ.ศ.๒๓๔๔) ได้ยกทัพไปรบกับพม่าที่เมืองเชียงแสน

          เจ้าอินทะวงศ์มีโอรสกี่องค์ไม่มีหลักฐานปรากฏ ทราบแต่ว่ามีราชธิดานามว่าเจ้าฟ้าหญิงกุนฑลทิพยวดี และได้เป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระเจ้าอินทะวงศ์ครองเวียงจันทน์ถึงปี ค.ศ.๑๘๐๓ (พ.ศ.๒๓๔๖) ก็ถึงแก่พิลาลัย เจ้าอนุวงศ์พระราชโอรสองค์ที่ ๓ ของพระเจ้าสิริบุญสารจึงได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเชษฐา ขณะมีพระชนมายุ ๓๗ ปี ทรงพระนามตามศิลาจารึกว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่สาม หรือพระสีหะตะนุ แต่คนทั้งหลายนิยมเรียกท่านว่าพระเจ้าอนุ

          เรื่องราวของพระเจ้าอนุเวียงจันทน์ ยังอยู่ในความทรงจำของชาวลาวผู้รักเอกราชไม่รู้ลืม ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์เวียงจันทน์องค์สุดท้ายก็ตาม

          เราค่อยทำความรู้จักพระองค์เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป!

ภาพเขียนลายเส้น “เจ้าอะนุวงส์ ๑๗๖๗-๑๘๒๙" หนังสือ “ตามรอยเจ้าอะนุวง” ในโอกาสสัมมนาประวัติศาสตร์ลาว เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๒ โดยคณะภาษา วรรณคดี และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 07/09/2010 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

เสียดาย ตอนที่แล้วไม่ได้อ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เช่นนั้นเอง วันที่ : 07/09/2010 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kbd
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้

ถึงท่านลุง,

เนื้อหาจริงๆ นั้น KBD_1 ยังอ่านมาไม่ถึงตอนที่ ๑๐ นี้หรอก เพียงแต่คิดว่าลุงเขียนชื่อผิดหรือเปล่า... โขงสองฝั่ง เป็นโขงสิงฝั่งน่ะค่ะ

ทำงานหนักๆ พักผ่อนบ้างนะคะ ลุงสิงสง ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 07/09/2010 เวลา : 07.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

พอดี..จ่ากำลังอิน..นวนิยาย
.รอยไหม..
ขอบคุณกับข้อมูล..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Bin วันที่ : 07/09/2010 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wasancommunity
Bin

ประวัติศาสตร์ ทำให้เรารู้ความเป็นมาของอดีต
สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Ae^ วันที่ : 07/09/2010 เวลา : 07.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]