• สมคิด_สิงสง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-05-20
  • จำนวนเรื่อง : 138
  • จำนวนผู้ชม : 173510
  • ส่ง msg :
  • โหวต 62 คน
สมคิด สิงสง www.somkhitsin.net
กวีนิพนธ์ เรื่องเล่า สารคดี ประสบการณ์ชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2553
Posted by สมคิด_สิงสง , ผู้อ่าน : 1126 , 09:03:07 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๘. สัญญาสงบศึกระหว่างสยามกับฝรั่งเศส

          

สัญญาสงบศึกและอนุสัญญาที่สยามจำเป็นต้องทำกับฝรั่งเศส มีถ้อยคำอันครบถ้วนดังนี้

สัญญาสงบศึกระหว่างสยามกับฝรั่งเศส (ปี ค..๑๙๐๓)[1]

          สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามและประธานาธิบดีฝรั่งเศส มีมโนรถปรารถนาจะระงับเสียซึ่งข้อพิพาทต่างๆ อันเกิดขึ้นในกาละล่วงไปแล้วระหว่างประเทศทั้งสองนี้ และเพื่อจะผูกสัมพันธไมตรีอันมีมาแล้วหลายร้อยปี ในระหว่างประเทศสยามและประเทศฝรั่งเศส ให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจเต็มทั้งสองฝ่ายคือ

          ฝ่ายพระเจ้ากรุงสยาม คือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการคณาพยันดรมหาจักรี และกรังด์ออฟฟิสเซอร์เดอลาลิยงดอนเนอร์ ฯลฯ (Grand Officier de la Legion d’Honneur) เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ

          ฝ่ายประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมอร์สิเออร์ชาลส์มารีย์ เลอร์มี เดอวีเลรส์ กรังด์ออฟฟิสเซอร์เดอลาลิยงดอนเนอร์ (Mr Jean Marie Lemiers de Villiers, Grand Officier de la Legion d’Honneur) และจุลวราภรณ์อัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มชั้นที่หนึ่ง และสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรโกแชงชิน ผู้ซึ่งได้ส่งหนังสือมอบอำนาจให้ตรวจดูซึ่งกันและกัน และได้เห็นเป็นอันถูกต้องแบบอย่างดีแล้ว ให้ปรึกษาตกลงกันทำสัญญาเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ รัฐบาลสยามยอมสละกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นที่มีอยู่เหนือดินแดนทั่วไปบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และบรรดาเกาะทั้งหลายในแม่น้ำนั้น

ข้อ ๒ รัฐบาลสยามจะไม่ใช้ หรือให้เรือ และพาหนะที่มีอาวุธเดินไปมาในทะเลสาบเขมร หรือในลำแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ภายใต้เขตที่ระบุไว้ในข้อต่อไปนี้

ข้อ ๓ รัฐบาลสยามจะไม่สร้างค่ายมั่น หรือสถานที่สำหรับการทหารในมณฑลพระตะบองและเสียมราษฎร์ และบนฝั่งขวาแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ในระยะรัศมี ๒๕ กิโลเมตร

ข้อ ๔ ภายในเขตที่ระบุไว้ในข้อ ๓ กำลังตำรวจจะมีไว้ได้ตามธรรมเนียม โดยใช้เจ้าพนักงานในท้องที่นั้นๆ และจะมีจำนวนได้เพียงเท่าที่จำเป็น กับจะไม่บำรุงกำลังพลถืออาวุธอย่างประจำที่ หรือไม่ประจำที่ไว้ ณ ที่นั้นเลย

ข้อ ๕ รัฐบาลสยามต้องรับเจรจากับรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยเรื่องระเบียบการศุลกากร และการค้าขายภายในเขตที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๓ นั้น ภายในกำหนด ๖ เดือน และแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ แห่งหนังสือสัญญาว่าด้วยทางพระราชไมตรีการค้าขายและการเดินเรือ ค..๑๘๕๖ (..๒๓๙๙) กันเสียใหม่ด้วย และจนกว่าจะตกลงกันได้ รัฐบาลสยามจะไม่เก็บภาษีใดๆ ในเขตที่ระบุไว้ในข้อ ๓ รัฐบาลฝรั่งเศสจะถ้อยทีกระทำตอบแทนให้ดุจเดียวกัน แก่นานาสินค้าที่มีกำเนิดในเขตที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นด้วย

          ข้อ ๖ เพื่อความเจริญแห่งการเดินเรือในลำแม่น้ำโขง อาจจะเป็นการจำเป็นที่จะต้องสร้าง หรือตั้งท่าเรือจอด หรือทำที่ไว้ฟืนและถ่านบนฝั่งขวาแม่น้ำโขงแล้วไซร้ รัฐบาลสยามรับว่าเมื่อรัฐบาลฝรั่งเศสร้องขอมาแล้ว จะให้ความสะดวกเท่าที่จำเป็นทุกๆ ประการ

ข้อ ๗ บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสก็ดี บุคคลในบังคับหรือสังกัดชาติฝรั่งเศสก็ดี จะไปมาและทำการค้าขายได้โดยสะดวกภายในเขตที่ระบุไว้ในข้อ ๓ เมื่อมีหนังสือเดินทางของเจ้าพนักงานฝรั่งเศส ส่วนราษฎรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่กล่าวไว้นี้จะได้รับสิทธิตอบแทนเช่นเดียวกัน

ข้อ ๘ รัฐบาลฝรั่งเศสจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะตั้งกงสุล ณ ที่ใดๆ ก็ได้ เท่าที่เห็น ว่าเป็นการจำเป็นสำหรับรักษาประโยชน์ของคนสังกัดชาติฝรั่งเศส เช่นที่โคราช และน่าน เป็นต้น

ข้อ ๙ ในกรณีเกิดข้อยากในการตีความหมายของสัญญาฉบับนี้แล้ว ฉบับฝรั่งเศสเท่านั้นจะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาได้

ข้อ ๑๐ สัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

ได้ทำที่พระราชวัลลภ กรุงเทพฯ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ค..๑๘๙๓ (พ.ศ.๒๔๓๖) รัตนโกสินทรศก ๑๑๒

(ลงพระนาม) เทววงศ์วโรปกรณ์

(นาม) เลอร์มีย์ เดอ วิลลิเอรส์

          เมื่อได้ทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ก็ได้ทำอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพิ่มเติมดังนี้

อนุสัญญา

          เพื่อปฏิบัติตามนัยสัญญาสงบศึกและคำขาด :

          ข้อ ๑ กองทหารกองสุดท้ายของสยามที่ตั้งบนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจะต้องเลิกถอนคืน อย่างช้าที่สุดภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ ๕ กันยายน

          ข้อ ๒ บรรดาป้อมค่ายที่ที่อยู่ในเขตดังที่กล่าวไว้ในข้อ ๓ ของสัญญาใหญ่ ที่ได้ลงนามกันวันนี้แล้วนั้น จะต้องรื้อถอนให้หมดสิ้น

          ข้อ ๓ ผู้ที่เป็นตัวการก่อเหตุที่ทุ่งเชียงคำและคำม่วนนั้น เจ้าพนักงานฝ่ายสยามจะต้องนำตัวมาดำเนินคดีและพิพากษาโทษ ผู้แทนฝรั่งเศสจะมาประจำและดูการพิจารณาพิพากษาคดีตัวคนหนึ่ง และจะได้พิเคราะห์ถึงโทษานุโทษที่ได้ลงทัณฑ์แก่ผู้กระทำผิดนั้นด้วย รัฐบาลฝรั่งเศสคงรักษาไว้ซึ่งสิทธิที่จะเห็นชอบด้วยว่าการพิพากษาโทษจะสมควรตามรูปคดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่ายังไม่เป็นการสมควร รัฐบาลฝรั่งเศสจะขอพิจารณาใหม่โดยศาลผสม และตุลาการนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสจะเป็นผู้แต่งตั้งเอง

          ข้อ ๔ รัฐบาลสยามจะต้องมอบคืนคนในบังคับของฝรั่งเศส คือเวียดนาม เขมร และลาวที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ผู้ซึ่งถูกจับกุมคุมขังไว้ ไม่ว่าในความผิดคดีใดๆ ในการที่ชนชาวฝั่งซ้ายตะวันออกแม่น้ำโขงจะกลับไปหาภูมิลำเนาเดิม

          ข้อ ๕ ผู้แทนเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศคนหนึ่งคนใด จะต้องนำเอาตัวบางเบียน[2]แห่งทุ่งเชียงคำ พวกของเขาพร้อมทั้งเครื่องอาวุธและธงฝรั่งเศสซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสยามได้ยึดไว้มามอบให้สถานทูตฝรั่งเศส

(ซ้าย) บางเบียน (ขวา) พระยอดเมืองขวาง ข้าหลวงพิเศษเมืองคำม่วนก่อนสยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

          ข้อ ๖ รัฐบาลฝรั่งเศสจะคงยึดเมืองจันทบุรีไว้ จนกว่ารัฐบาลสยามจะได้ปฏิบัติ ตามนัยแห่งสัญญานี้โดยตลอด เป็นต้นว่ามีการถอนกำลังทหารหมดแล้ว มีความสงบเรียบร้อยแล้ว ทั้งในบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และในเขตที่บ่งไว้ในข้อ ๓ แห่งสัญญาที่ลงนามกันไว้ในวันนี้

          ผู้มีอำนาจเต็มแต่ละฝ่ายได้ลงนามและประทับตราไว้ในอนุสัญญานี้เป็นสำคัญ ทำคู่กันเป็น ๒ ฉบับ

          ได้ทำที่พระราชวัลลภ กรุงเทพฯ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ค..๑๘๙๓ รัตนโกสินทรศก ๑๑๒(..๒๔๓๖)

(ลงพระนาม) เทววงศ์วโรปกรณ์

(นาม) เลอร์มีย์ เดอ วิลลิเอรส์

          เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญญาฉบับนี้บางกรณีก็อาจเป็นเหตุสุดวิสัยที่ฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามได้ เช่นจะให้ถอนทหารให้ทันกำหนดในวันที่ ๕ ตุลาคม ๑๘๙๓ (๒๔๓๖) คือมี เวลา ๒ วันหลังลงนามในสัญญา ดังนั้นจึงมีบันทึกการเจรจากันด้วยวาจาต่อท้ายสัญญาอีก เพื่อให้เป็นหลักการในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสัญญาและอนุสัญญา

          บันทึกดังกล่าวมีเนื้อหาอย่างนี้ครับ!

          . สยาม : จะถอนทหารที่อยู่ไกลๆ ไม่ทันวันที่ ๕ ตุลา มีบางอันที่ทำไม่ได้แน่

          . ฝรั่งเศส : รัฐบาลสยามควรจะขอระยะเวลาเสียใหม่ โดยแจ้งที่ตั้ง และระยะเวลาที่ต้องการอย่างนานที่สุดที่จะถอนได้ ก็คงจะได้รับการผ่อนผัน

          . สยาม : ตามความในข้อ ๒ ของอนุสัญญาที่บัญญัติไว้ ต้องรื้อป้อมปราการ มีบางแห่งใช้ในราชการไม่ได้แล้ว ไม่มีประโยชน์ในการทหารมานานหลายปีแล้ว มีแต่ประโยชน์ทางประวัติศาสตร์เท่านั้น อย่างเช่นกำแพงเมืองพระตะบอง เป็นต้น จะต้องรื้อด้วยหรือไม่?

          . ฝรั่งเศส : สำหรับป้อมค่ายนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นป้อมค่ายที่ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ทางด้านการทหารเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงกำแพงเมืองซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

          . สยาม : ศาลสำหรับอุทธรณ์คดีความตามอนุสัญญาข้อ ๓ นั้น ตั้งอยู่ที่ใด?

          . ฝรั่งเศส : ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ

          . สยาม : ที่ว่าศาลผสมนั้นหมายความว่าอย่างไร?

          . ฝรั่งเศส : หมายถึงศาลที่มีตุลาการสยามและฝรั่งเศส

          . สยาม : ข้อนี้จะเป็นเหตุให้คนสยามพ้นไปจากตุลาการของตนตามธรรมดาที่ได้กำเนิดมา

          5. ฝรั่งเศส : กรุงสยามเป็นเมืองที่มีอำนาจศาล และศาลนี้ก็ไม่ได้คิดทำขึ้นเป็น อย่างใหม่ มีศาลตั้งอยู่ก่อนแล้วในข้อ ๕ แห่งอนุสัญญานี้

          . สยาม : บางเบียนได้ปล่อยตัวไป และเข้าไปอยู่ดินแดนฝรั่งเศสนมนานมาแล้ว เมื่อเป็นดั่งนี้จะให้พนักงานพาตัวไปส่งสถานทูตได้อย่างไร?

          . ฝรั่งเศส : ถ้าบางเบียนได้เข้าไปอยู่ในเขตฝรั่งเศสแล้ว ในข้อนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติ การที่ยืนยันความข้อนี้ไว้ ก็เพราะเป็นการจำเป็นที่รัฐบาลสยามจะต้องทำให้เห็นจริงว่าคนผู้นี้ได้กลับคืนไปแท้จริงแล้วหรือยัง ดังนั้นทางรัฐบาลสยามต้องแจ้งเป็นหนังสือว่าบางเบียนออกไปจากดินแดนสยามที่ตำบลใด เพื่อจะได้ทราบว่าไปอยู่ที่ใด ข้อความนี้จะครอบคลุมถึงล่ามและทหารเวียดนาม หรือคนของบางเบียน และคนในบังคับของฝรั่งเศสคนอื่นๆ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ข้อความนี้ก็เป็นอันใช้ได้ในข้อ ๖ นั้น

          . สยาม : ขอให้อธิบายคำว่า “ความสงบเรียบร้อย” นั้นด้วย

          . ฝรั่งเศส : รัฐบาลฝรั่งเศสรักษาข้อความนี้ไว้ เพื่อป้องกันความยุ่งยากในเรื่องการเจรจาซึ่งสยามอาจจะก่อขึ้น

          . สยาม : ตามความที่ว่านี้ก็จะมีเหตุการณ์อยู่เสมอว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบเรียบร้อยเพราะว่าคนสยามไปก่อการนั้นขึ้น

          . ฝรั่งเศส : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและอนุสัญญานี้ทำโดยความเชื่อกันโดยสุจริตที่ว่าความสำคัญเชื่อกันโดยสุจริตนี้ ย่อมเป็นใหญ่ในการทำงานของผู้ที่มีอำนาจเดิมสำหรับทำสัญญา และว่าถ้าได้เถียงกันในความเชื่อที่สุจริตนี้แล้ว ก็ไม่มีทางที่จะปรึกษาหารือกันได้อยู่ดี

          . สยาม : จะเชื่อได้แค่ไหนว่าฝรั่งเศสจะถอนไปจากเมืองจันทบุรี ในเวลาที่สยามถอนทหารหมดแล้ว

          . ฝรั่งเศส : ก่อนอื่นฝรั่งเศสต้องได้เห็นจริงว่ารัฐบาลสยามได้กระทำตามข้อความในหนังสือยื่นคำขาดนั้นเสียก่อน

          ๑๐. สยาม : จะทำอย่างไรจึงจะเห็นความจริงที่ว่านั้นของสยาม เพื่อฝรั่งเศสจะได้ถอนกำลังออกจากจันทบุรี?

          ๑๐. ฝรั่งเศส : รัฐบาลฝรั่งเศสไม่มีความประสงค์จะรักษาเมืองจันทบุรีไว้ และจุดมุ่งหมายของฝรั่งเศสนั้นก็มีแต่เพื่อเร่งรัดให้สยามทำการให้แล้วแก่กันโดยเร็วไว เพื่อที่จะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณที่ใช้ในการอยู่ที่นั้นๆ และว่าการนี้ก็ย่อมต้องอาศัยซึ่งกันและกันโดยสุจริตเท่านั้น

          สรุปแล้วดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสได้มาตามสัญญาฉบับนี้ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร

 [1]  บันทึกเรื่องเมืองสยาม ฉบับประจักษ์การพิมพ์ .๑๒๐-

[2] บางเบียน (Bang Bien) คนนี้ตามบันทึกฝ่ายสยามบอกว่าเป็นหนึ่งในสองเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่ข้าหลวงสยามประจำเมืองพวน (พระยอดเมืองขวาง) ได้ส่งให้ไปสืบข่าวตอนสุดเขตแดนด้านตะวันออก ต่อมา ๓-๔ เดือนพากันกลับมา และอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากฝรั่งเศสให้มายึดเอาพื้นที่ ๒-๓ ตำบล อันเป็นอาณาเขตของฝรั่งเศส โดยได้ตั้งเสา และชักธงฝรั่งเศสขึ้นที่ทุ่งเชียงคำ แต่ถูกดึงลงหลายครั้ง อีกคนหนึ่งเป็นปลัดเมืองสุ้ยถูกจับและส่งลงไปกรุงเทพฯ ส่วนบางเบียนได้คุมเอาพรรคพวกประมาณ ๓๐ คนต่อสู้อยู่ทุ่งเชียงคำ

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สมคิด_สิงสง วันที่ : 18/09/2010 เวลา : 07.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang

>>เพลงผ้า
ไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน มีกำหนดการเดินทางทุกเดือน
เดือนละหลายครั้งด้วย นี่เดือนตุลาก็มีโปรแกรมของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สัมมนาที่นครพนม แล้วเลยไปทัวร์ 450 เวียงจันทน์ 1 พันปีฮานอย
>>พัฒนากรคนสวย
ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูล คุณชวนเขาเป็นคนจังหวัดชัยภูมิ เคยเป็นรอง ผวจ.ขอนแก่น ก่อนจะไปเป็น ผวจ.มหาสารคาม และอุบลฯ ตามลำดับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พัฒนากรคนสวย วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 18.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sunshineday15

1. เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณที่นำสาระดีๆ มาแบ่งปันนะคะ
2. ใครหนอตั้งชื่อให้ "พัฒนากรคนสวย" ..อย่าพึ่งตัดสินใจและเชื่อในสิ่งที่เห็นนะคะ แวะไปที่ลิ้งค์ นี่มีคำตอบค่ะ http://www.oknation.net/blog/sunshineday15/2009/09/25/entry-1
3. อยากไปดูจัง พิณเมืองอุบลฯ วันที่ 22 กันยายน 2553 เชิญร่วมงานได้ที่ ศูนย์ OTOP อุบลราชธานี หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นะคะ
4. เออ แล้วผู้ว่าฯ คนเมื่อกี้ถูกย้ายไปไหนเหรอ?...ท่านผู้ว่าฯ ชวน ศิรินันทพร มีคำสั่งย้ายช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยค่ะ ท่านเป็นคนดี ธรรมะธรรมโม มากเลยนะคะ คุณนายท่านก็สวยมากๆ ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

สวัสดีอาจารย์ลุงค่ะ

อาจารย์ลุงสบายดีนะคะ
เดินทางบ่อย รักษาสุขภาพนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สมคิด_สิงสง วันที่ : 15/09/2010 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kongsongfang

>>คุณจ่าจินต์
>>คุณโสกา
ขอบคุณครับที่กรุณาให้เกียรติเป็นขาประจำ
อาทิตย์นี้ผมต้องเดินทางไปพนมเปญ เพื่อประชุม MRC วันจันทร์ กลับมาบินต่อไปเชียงราย กว่าจะกลับก็ 25 ก.ย
แต่จะพยายามทำการบ้านล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
โสกา วันที่ : 15/09/2010 เวลา : 10.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sotaya
ฉันจะขับกล่อม จิตใจภายใต้แสง แห่งดวงเดือน

สวัสดีค่ะ ติดตามมาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 15/09/2010 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]