• โอเคฯรวมใจรักษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-09
  • จำนวนเรื่อง : 7
  • จำนวนผู้ชม : 30299
  • ส่ง msg :
  • โหวต 33 คน
โ อ เ ค ฯ ร ว ม ใ จ รั ก ษ์
โอเคฯรวมใจรักษ์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kontai
วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2550
Posted by โอเคฯรวมใจรักษ์ , ผู้อ่าน : 6717 , 15:34:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พบกันอีกครั้งสำหรับรายงานความคืบหน้า ของชมรมรักษ์เมืองใต้ของเรา...

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากทางคณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อชมรมฯ จากรักษ์เมืองใต้ มาเป็น" โอเคฯรวมใจรักษ์ "    เพราะคณะทำงานและผู้ร่วมอาสาในการช่วยเหลือโครงการครั้งนี้มาจากหลากหลายทั่วทิศ... คณะกรรมการจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อบล็อกจาก รักษ์เมืองใต้ มาเป็น โอเคฯรวมใจรักษ์ ตามมติที่ประชุมดังกล่าว

ขณะนี้โครงการแรกของเราได้เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ

"โครงการโอเคฯรวมใจรักษ์สู่เด็กดอย(ไออุ่นกันหนาว)"


ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ  โอเคฯรวมใจรักษ์สู่เด็กดอย (ไออุ่นกันหนาว)

2. ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ
สภาพทั่วไป
ชมรมโอเคฯรวมใจรักษ์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มบล็อกเกอร์ในชุมชนโอเคเนชั่น ซึ่งเป็นชุมชน ที่นำเสนองานเขียนถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตในโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งในด้านงานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม กีฬา การเมือง ฯลฯ ซึ่งมาจากหลายสาขาอาชีพทั้งในประเทศและคนไทยในต่างประเทศ เป็นการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

ในครั้งนี้ ชมรมโอเคฯรวมใจรักษ์ ได้ร่วมกับ “กลุ่มเครือข่ายเยาวชนปกาเก่อญออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านยาเสพติดแม่น้ำแม่กลางตอนบนดอยอินทนนท์” โดยบล็อกเกอร์ “เด็กดอย” ประธานเครือข่ายฯ เยาวชน (http://www.oknation.net/blog/eapoe/2007/11/24/entry-1) โดยมีศูนย์กลางเครือข่ายอยู่ที่บ้านผาหมอนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าปกาเก่อญอ (กะเหรี่ยง) โดยตระหนักและให้ความสำคัญสุขภาพคนในชุมชนเป็นหลัก

 และปีนี้ได้เน้นไปยังพื้นที่ บ้านกิ่วเส่อแวะ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดอยสูง มีภูเขาล้อมรอบ ทำให้สภาพอากาศในฤดูหนาวของทุกปีนั้นจะหนาวเย็นมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20 องศา ในตอนกลางวัน และในตอนกลางคืนจะหนาวมากโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 2-10 องศา แต่เนื่องจากชุมชนดังกล่าวยังมีความลำบากมากต่อการดำรงชีวิตและยังขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างมาก เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ในพื้นบนดอย ยากลำบากต่อการเดินทางสู่สังคมภายนอก โดยในปัจจุบันยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังขาดปัจจัยในการหาซื้อผ้าห่มเพื่อใช้ในการคลายหนาวและปกป้องสุขภาพร่างกาย เป็นที่ลำบากต่อการดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวนี้มาก ด้วยสภาพอากาศหนาวเหน็บเช่นนี้ทำให้คนในชุมชนบางคน เกิดมีปัญหาต่อสุขภาพขึ้นมา เช่น เด็กๆ บางคนเกิดอาการปอดบวม ผู้ใหญ่บางท่านไม่สบายเป็นไข้หวัด เป็นต้น จึงได้เกิดเป็นโครงการ โอเคฯรวมใจรักษ์สู่เด็กดอย (ไออุ่นกันหนาว) ขึ้นมา

3. วัตถุประสงค์
   -  เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในการช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองที่อาศัยอยู่บนดอย
   -  เพื่อบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
   -  เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม โอเคฯรวมใจรักษ์ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

4. วิธีการดำเนินการ
   -  ประสานงานเจ้าหน้าที่ประชุม ชี้แจงโครงการวางแผนการ วางกรอบเนื้อหากิจกรรม วันเวลา สถานที่ 
   -  จัดให้มีกิจกรรมขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านบนดอย

5. พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมาย
     พื้นที่ บ้านกิ่วเส่อแวะ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ
     ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2551  ( ระยะเวลา 3 วัน )

7. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ

 
1. นายเฉลียว คงตุก (นายหัวไทร)
(http://www.oknation.net/blog/naiman)
ประธานชมรม

  
2. นายชาลี วาระดี (Blue Hill)
(http://www.oknation.net/blog/charlee)
ที่ปรึกษา


3. นายภณคม ธัมมิกะกุล (มะอึก)
(http://www.oknation.net/blog/panakom)
รองประธานและที่ปรึกษา


4. นายณัฐพัชญ์ เอกพิสิฐเมธี (แจ็ค สเปโต)
(http://www.oknation.net/blog/paedophiel)
คณะกรรมการ


5. นายเศรษฐ์ ศรีเนตร (ฅนผ่านทาง)
(http://www.oknation.net/blog/konphantang)
คณะกรรมการ


6. นายจรัญ แขน้ำแก้ว (The Snake)
(http://www.oknation.net/blog/snake)
คณะกรรมการ


7. น.ส.ปวันรัชฏ์ เกิดศรีวิชัย (Roselobster)
(http://www.oknation.net/blog/Memyself)
คณะกรรมการ


8. นายสิงหา สัตยนนท์ (กวีสิงหา)
(http://www.oknation.net/blog/pinitsatayanon)
คณะกรรมการ


9. นายอภิชาต อำมวย (บินหลาหาดใหญ่)
      (http://www.oknation.net/blog/witphoto)
คณะกรรมการ


10. นางนัชชา เอี่ยมสุทธิรักษ์ (คนเลวที่แสนดี)
(http://www.oknation.net/blog/natentertain)
คณะกรรมการ และผู้ประสานงาน

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
   -  ร้อยละ 70% ชาวชุมชนมีเครื่องนุ่งห่มกันหนาว            
   -  ร้อยละ 70% ชาวชุมชนลดปัญหาเรื่องสุขภาพในฤดูหนาว
   -  ร้อยละ 70% กิจกรรมของชมรมโอเคฯรวมใจรักษ์เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องได้จริง           

9. การติดตามและการประเมินผล
   - การติดต่อสอบถามประชาชนในพื้นที่ ชุมชนชาวบ้าน ภาคส่วน รัฐ/เอกชน

10. ความยั่งยืนของโครงการ/การขยายผล และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
   - การทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม
   - พัฒนาการทำงานของชมรม โอเคฯรวมใจรักษ์ โดยร่วมกับภาครัฐ/ภาคเอกชนในพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ บล็อกเกอร์ชาวโอเคเนชั่นร่วมกันบริจาคผ้าห่มกันหนาว โดยท่านสามารถส่งเป็นพัสดุไปได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้


นางนัชชา เอี่ยมสุทธิรักษ์
84/20 หมู่ 14 ซ.ไชโย ถ.บางบอน 3
แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ
10160
โทร. 086-5420146  (นัช-คนเลวที่แสนดี)


และหากไม่สะดวกในการบริจาคเป็นผ้าห่ม ท่านสามารถโอนเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์ สาขาจอมทอง เลขที่บัญชี 539-228772-4 ชื่อบัญชี โครงการโอเค ฯ รวมใจรักษ์ สู่เด็กดอย(ไออุ่นกันหนาว) เพื่อจะได้นำไปจัดหาผ้าห่มเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป


ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านด้วยดีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

ฅนผ่านทาง & คนเลวที่แสนดี
ผู้ประกาศ

หมายเหตุ  ขอความร่วมมือส่งพัสดุมาก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2550


อ่านความคิดเห็น

 

ความคิดเห็นที่ 2
Supawan วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 15.00 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan

มาสนับสนุนกิจกรรมดีๆของชาวโอเคค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 1
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 14.50 น.
http://www.oknation.net/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

มาชื่นชมและพร้อมสนับสนุนครับ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 92 (0)
เด็กดอย วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eapoe
Life is always change

http://www.oknation.net/blog/eapoe/2008/01/05/entry เด็กดอยกลับมาแล้วครับ ขอบคุณมากๆครับ เราได้ทำการแจกของผ้าห่มบรรลุได้ตามจุดประสงค์ของเราครับ ขอบคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 91 (0)
ราษีไศล วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 12.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

สุดยอดไปเลยครับโครงการนี้ เสียดายที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 90 (0)
buppha วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 12.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

แล้วจะแวะมาเก็บบรรยากาศดีๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 89 (0)
BlueHill วันที่ : 03/01/2008 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

กลับมาแล้วครับ ได้มอบผ้าห่มให้กับบล็อกเกอร์เด็กดอยและตัวแทนชุมชนบ้านผาหมอน เพื่อนำไปดำเนินการต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 88 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 02/01/2008 เวลา : 16.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ทีมงานเดินทางขึ้นไปบนดอยในวันนี้ (2มกรา 2551) เพื่อนำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆไปส่งมอบให้เด็กน้อยท่กำลังรอคอยอยู่......................
คิดว่าทีมงานที่เดินทางไป คงจะเก็บเอาบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟัง (อ่านซินะ) ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
ครูโจจันทร์ผา วันที่ : 01/01/2008 เวลา : 18.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakjunpa

ชื่นชม โครงการดีๆ เพื่อเด็กๆ ครับ....

ฝากดูแลเด็กดอย ทางน่าน ด้วยนะครับ..(หากมีโอกาส)

ผมมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน http://www.piengsor.org

ความคิดเห็นที่ 86 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 31/12/2007 เวลา : 13.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

โอนเงินไปแล้วค่ะ จากบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
....................
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

ความคิดเห็นที่ 85 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 28/12/2007 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ผ้าห่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
ที่ได้รับบริจาคด้วยแรงศรัทธาถูกลำเลียงไปถึงเชียงใหม่
เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานทีมเด็กดอยมารับเพื่อ
ไปเตรียมการนำไปมอบให้กับปกากะยอ อ.จอมทอง ตาม
เป้าหมายต่อไป โดยทีมงานค่ายอาสาจะเดินทางไปวันเสาร์นี้

ความคิดเห็นที่ 84 (0)
buppha วันที่ : 28/12/2007 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom


ดีใจค่ะ ที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ

ความคิดเห็นที่ 83 (0)
3939900209466 วันที่ : 27/12/2007 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


ข้าพเจ้าตีตัวเดินทางรถปรับอากาศนครชัยแอร์

ศรีสะเกษ - เชี่ยงใหม่

ออกเดินทาง

วันที่ ๒๙ / ๑๒ / ๕๐ บ่าย ๒ ถึง เชียงใหม่ ๖ โมงเช้า

จะไปร่วมสมทบที่พื้นที่เลยครับ

ด้วยรักศรัทธาและจิตวิญญาณ

ความคิดเห็นที่ 82 (0)
BlueHill วันที่ : 27/12/2007 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผมและชมรมเนชั่นอาสาพัฒนาจะเดินทางไปถึงเชียงใหม่เช้าวันเสาร์ครับ เพื่อนำผ้าห่มไปสมทบประมาณ 300 ผืนครับ

ความคิดเห็นที่ 81 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 27/12/2007 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ผทได้รวบรวมเสื้อผ้า ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเท่าที่ได้มาทั้งหมด ส่งขึ้นรถลำเลียงไปยังเชียงใหม่แล้วเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา พรุงนี้ (28 ธ.ค.) สิ่งของทั้งหมดจะไปถึงเชียงใหม่ครับ หลังจากนั้นทีมงานเด็กดอยจะมารับสิ่งของทั้งหมดที่เชียงใหม่ เพื่อเตรียมนำไปมอบให้เด็ก-ผู้ใหญ่บนดอย ส่วนทีมงานค่ายอาสาเนชั่น นำทีมโดยคุณชาลี จะเดินทางไปเชียงใหม่วันศุกร์นี้ ถึงเชียงใหม่วันเสาร์ เพื่อดำเนินการในส่วนของค่ายอาสาเนชั่น แล้วนำไปสมทบกับทางทีมงานโอเครวมใจรักษ์ต่อไปครับ....

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
มะอึก วันที่ : 26/12/2007 เวลา : 16.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

สนับสนุนโครงการเป็นเงินสดก่อนนะครับนัช........
เพิ่งจะมีเวลาวันนี้เองครับ

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
sakuntala วันที่ : 25/12/2007 เวลา : 23.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sakuntala

วันนี้ไปส่งพัสดุแล้วค่ะ คงถึงพรุ่งนี้..


ความคิดเห็นที่ 78 (0)
coolwater วันที่ : 25/12/2007 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

โอนเงินให้แล้วจ้า วันนี้เองค่ะ
SCB ok.nation.net จาก KTB Chocheongsao

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
tuty วันที่ : 25/12/2007 เวลา : 12.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tuty

แวะมาสนับสนุน
โอนแล้วจ๊ะ SCB Patong, Phuket
a/c OK NATION.NET

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
andamanINDY วันที่ : 25/12/2007 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanINDY
if u dont have the time to read,u dont have the time or the tools to write. 

ถ้าขาดกรรมกรแบกหาม ขอเป็นแรงเสริมด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
ป.ประพันธ์ วันที่ : 25/12/2007 เวลา : 01.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/in-my-place
My Heart always leads my Head  

ร่วมบริจาคโอนเงินให้เมื่อกี้นะครับ
ผ่านทาง scbeasy ครับผ้ม

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
แล่มจันท์พิศาโล วันที่ : 24/12/2007 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/laemkcl

ขอร่วมด้วยครับ
สำหรับเรื่องพรรค์นี้ ไม่เคยปฏิเสธ
บอกบุญไปที่บางคนอาจจะเมินหน้าหนี
แต่สำหรับคนที่ชื่อ "แล่ม" ไม่เคยเบื่อบุญ

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
supameeh วันที่ : 24/12/2007 เวลา : 01.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/digitalmedia
เปิดโลกทัศน์ ดิจิตอลมีเดีย

ตามลิงค์มาจากบ้านคุณปฐม
เพื่อร่วมสนับสนุนครับ...

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
โอเคฯรวมใจรักษ์ วันที่ : 22/12/2007 เวลา : 19.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontai


บล็อกเกอร์ Mookie จากอรัญประเทศ
(http://www.oknation.net/blog/mookie)
ได้นำเสื้อกันหนาวมาบริจาคเป็นจำนวน 2 กระสอบ

จึงขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้
โอเคฯรวมใจรักษ์

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
paedophile วันที่ : 22/12/2007 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้น


ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านมาก ๆ คร๊าบบบบบบบ

ขอบคุณนะครับขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
โอเคฯรวมใจรักษ์ วันที่ : 22/12/2007 เวลา : 14.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontai


ขอขอบคุณสโมสรหูดำแห่งชาติหรือพลพรรคหูดำ ณ โอเคเนชั่น (http://www.oknation.net/blog/HooDum)

จากการที่สโมสรหูดำแห่งชาติได้จัดทำเสื้อประจำกลุ่มเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบรรดาสมาชิกและเพื่อนๆ บล็อกเกอร์นั้น ทางสโมสรหูดำแห่งชาติได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาสมทบทุนบริจาค ให้กับโครงการโอเคฯรวมใจรักษ์ เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้
โอเคฯรวมใจรักษ์

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
เด็กดอย วันที่ : 22/12/2007 เวลา : 13.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eapoe
Life is always change

เด็กดอยเพิ่งลงมาจากดอยเมื่อคืน กลับไปประชุมกับน้องๆเยาวชนครับ ผมได้แจ้งให้น้องๆที่ประชุมทราบว่า ทางพี่ๆจาก กทม โอเคเนชั่นบล๊อค จะไปกับพวกเรา ทุกคนต่างตื่นเต้นครับ และพร้อมต้อนรับพี่ๆทุกท่านมาเยี่ยมเยือนพวกเรา ถึงแม้หนทางที่เราจะไปนั้นลำบากแต่พวกเราพร้อมที่จะไปให้ถึงจุดหมายครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ทราบว่าป๋าแมนจะไปดอยกับพวกเราด้วยอีกครั้งใช่มั้ยครับ อิๆๆ (แซวไว้ก่อนครับ) เด็กดอยครับ

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
แม่หมี วันที่ : 22/12/2007 เวลา : 13.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

มาแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวานนี้ 21 ธ.ค. ได้โอนเงินผ่านบัญชีของโครงการฯ ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นต์หลุยส์ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 21/12/2007 เวลา : 10.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

โอนผ่านสาขาเพลินจิตแล้วนะคะ

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 20/12/2007 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ต้องขอขอบคุณชมรมค่ายอาสาเนชั่น ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้อย่างไม่ต้องเอ่ยปาก อาสาเข้ามาช่วยงาน ช่วยเงินด้วย และท่านประธาน ก็ได้เดินทางขึ้นเหนือไปสำรวจด้วยตคัวเอง นับถือจริงๆ

สำหรับความคืบหน้าของงาน ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานบุญด้วยการบริจาคเงินเข้าบัญชีมาพอสมควรแล้ว ทีมงานได้ไปสำรวจราคาผ้าห่มที่จะจัดซื้อ และส่งไปให้คนบนดอย ประมาณการณ์ว่า จะต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ คือ คนในหมู่บ้านที่เราเดินทางไปจะต้องมีผ้าห่มเพียงพอ 70 % ต้องมีผ้าห่ม นั้นคือเป้าหมาย และคิดว่า "น้ำใจแบ่งปัน" ของคนไทย ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากกับจำนวนประชาชนกรของหมู่บ้านที่เราจะเดินทางไปนำสิ่งของไปบริจาคให้กับเด็กบนดอย

ส่วนตัวผมเองอยากจะเรียนเพื่อนสมาชิกว่า สมัยเรียนหนังสือ เคยไปออกค่ายอาสาทำกิจกรรมบนดอยในนามของ "ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา" มาหลายครั้ง ไปสร้างโรงเรียนมาแล้ว 4-5 หลัง สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ สร้างฝายกั้นน้ำ สร้างส้วม สร้างอะไรต่างๆมากมาย รวมทั้งการเป็นครูอาสาสอนหนังสือ ก็ทำมาแล้วครับ จึงนึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้เป็นอย่างดีสำหรับโครงการนี้ และรู้สัมผัสได้ถึงภัยหนาว เพราะผ่านมาแล้วหลายยอดดอย ทั้งเชียงใหม่ อย่าง อมก๋อย เชียงราย ดอยวาวี ลำพูน แถวทุ่งหัวช้าง เป็นต้น
ขอบคุณทุกท่านนะครับ

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
ก้อนหิน8887 วันที่ : 19/12/2007 เวลา : 13.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TonKaew

หวัดดีค่ะท่านประธานที่รักยิ่ง (คุณพี่นายหัวไทร)

ก้อนหินมาแจ้งข่าวว่า

ทางชมรมทัวร์สีชมพู oknation (ทัวร์ท่องเที่ยววัฒนธรรม) โดยอาจารย์ศุภศรุต และลุงจ๋าชาลี

ขอบริจาคเงินร่วมด้วยช่วยกัน กับกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
อาอ้อม วันที่ : 19/12/2007 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/araom

เพิ่งไปเที่ยวอช.ห้วยน้ำดัง-ดอยอินทนนท์มาหนาวมาก
เข้าใจถึงความหนาวเหน็บแล้ว....จะส่งผ้าห่มไปนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
..ขิงชมพู.. วันที่ : 18/12/2007 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khingchomphuu

เป็นโครงการที่ดีมากๆ ขอสนับสนุนด้วยคนค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
กระเช้าสีดา วันที่ : 18/12/2007 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanapa

********* อยากไปด้วยวววววว ***********

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
2CUTE วันที่ : 17/12/2007 เวลา : 13.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/2cute


วันนี้ เวลา 13.47 น. ได้ไปโอนเงินจากตู้เอทีเอ็มเข้าบัญชีค่ะ...ตรวจสอบด้วยนะคะ

จากธนาคารยูโอบี สาขาแจ้งวัฒนะ ค่ะ....

แรงกายไปด้วยไม่ได้ แต่ก็ฝากปัจจัยและแรงใจไปนะคะ.....


นำคริสมาสต์การ์ดมาฝากผู้กระทำดีทุกท่านค่ะ....

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 17/12/2007 เวลา : 12.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan

ขอสนับสนุนโครงการด้วยคนครับ พลาดเอ็นทรีนี้ได้ไงละ ดีครับขอสนับสนุนการทำดีเพื่อช่วยสังคมครับ

จาก.รัตติกาลแห่งราตรี.1 และ 2 ครับ.

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
วิตามินบี วันที่ : 16/12/2007 เวลา : 13.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


จะช่วยเอาบล็อกนี้ไปแปะเชิญชวนให้คนตามเข้ามา
อ่านกันเยอะๆนะคะ
ช่วยกันทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นค่ะ
ยินดีๆๆ

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
sakuntala วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 21.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sakuntala

ไม่ทราบว่าบริจาคเป็น..
เสื้อกันหนาวกับผ้าพันคอได้หรือไม่ค่ะ
**ช่วยตอบด้วยนะค่ะ จะได้ไปส่งให้ค่ะ**

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
พระจันทร์ วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 14.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sasithorn
เพราะเชื่อว่า...โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ...รู้หรือไม่รู้...เท่านั้นเอง

พระจันทร์จะไปชวนเพื่อน ๆพี่ๆน้องๆก่อนนะค่ะ
ได้ทำบุญร่วมกันบ้างก็ดี...
...ขอคนทำอย่าหมดแรงใจนะ...

พระจันทร์

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
roselobster วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 13.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

. . . ส อ ง แ ข น แ ม้ ไ ม่ ใ ห ญ่ นั ก . . .

. . . แ ต่ ส า ม า ร ถ ผ ลั ก ค ว า ม ท้ อ แ ท้ ไ ด้ . . .

. . . ส อ ง ข า แ ม้ ไ ม่ ก้ า ว ไ ด้ ไ ก ล ไ ก ล . . .

. . . .แ ต่ ยั ง มี ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ ห้ ก้ า ว ย่ า ง . . .

. . . ห นึ่ ง ใ จ แ ม้ ไ ม่ ใ ห ญ่ เ ท่ า ฟ้ า ดิ น . . .

. . . แ ต่ ไ ม่ สิ้ น ค ว า ม ฝั น อั น แ จ่ ม ก ร ะ จ่ า ง . . .

. . . ห นึ่ ง ชี วิ ต แ ม้ นไ ม่ อ า จ ลิ ขิ ต จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง . . .

. . . แ ต่ ยั ง ไ ม่ ว า ง . . . ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ ติ ม ฝั น ดี ดี . . .

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 14/12/2007 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

รับทราบกับโครงการดีๆ นี้ครับ
เดี๋ยวจะรีบไปจัดหาผ้าห่มและเสื้อกันหนาว
ส่งไปตามที่อยู่ด้านบนครับ

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
coolwater วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 17.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

เป็นโครงการที่ดีของชาวบางโอเคเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
มะโหนก วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 13.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

มะโหนกขอมาร่วมด้วยช่วยอีกหนึ่งแรงจ้า...

พร้อมสนับสนุนโครงการดีๆ มีประโยชน์เสมอ

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

ขอร่วมแรง ร่วมใจบริจาคครับผม
(จะรีบแจ้งให้ทราบเมื่อดำเนินการไปธนาคารจ้า)

ส่วนสิ่งของ เป็นเสื้อผ้ามือ 2 (เสื้อแขนยาว) ได้ไหมครับ คุณนัท

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
mookie วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

ยินดีมากกกเรยยย

บริจาคผ้าห่มดีก่า

ชาติหน้าจะได้ไม่นอนหนาว

เหมือนชาตินี้...

ปล.ตอนไปบริจาคอ่ะ ไปด้วยได้ป่ะ

แบบว่าว่าง ปีใหม่ไม่มีใครชวนไปไหนเรยยย


ความคิดเห็นที่ 50 (0)
ทิพย์อาภา วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rpa

ได้โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่บัญชี 539-228772-4
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหาดใหญ่ เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ
เจ้าของโครงการเช็คด่วน...


ความคิดเห็นที่ 49 (0)
ฅนผ่านทาง วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konphantang
ร่างไร้วิญญาณของคุณน้าผ่องพรรณนอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพหน้าเตาเผา หากไม่มีบรรยากาศของพิธีการแห่งความโศกเศร้า ก็คงไม่ต่างกับภาพการนอนหลับของผู้หญิงวัยเกษียณที่ยังมีเค้าความสวยให้เห็น..

ฝากเพื่อนๆ ชาวโอเคฯ ช่วยกันกระจายข่าวด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
nona วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 10.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pook

ยินดีร่วมด้วยช่วยกันครับ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
2CUTE วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 08.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/2cute

มารับเลขที่บัญชีค่ะ.....แล้วจะแจ้งไห้ทราบนะคะ คิดว่าคงเป็นอาทิตย์หน้าค่ะ.....

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
buppha วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 08.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

มารับทราบเลขที่บัญชีนะคะ


ความคิดเห็นที่ 45 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ผมไปพังงา 2 วัน เพิ่งจะกลับมาถึงครับ
ต้องขอขอบคุณชมรมค่ายอาสาเนชั่นฯ
ที่เสนอตัวเข้ามาช่วยโครงการนี้เต็มที่

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 01.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ขอแจมด้วยคน ยินดีรับใช้ค่ะ ยินดีอำนวยความสะดวก
ถ้าทำให้ได้จะรีบดำเนินการให้เจ้าค่ะ
ขอรายงานตัวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
แพรจารุ วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/parjaru
มาช่วยกันไล่เซฟรอนออกจากทะเล

ดีค่ะ ยินดีร่วมด้วยค่ะ เอาเป็นหนังสือกับเสื้อผ้านะคะ

มีเพื่อน ๆ เอาหนังสือกับเสื้อผ้ามาทิ้งไว้ให้ช่วยกระจายออกไป ตกค้างอยู่ก็มีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
เด็กดอย วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 20.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eapoe
Life is always change

เด็กดอยพร้อมทั้งกายและใจครับกับงานนนี้ ผมขอเตรียมงานส่วนบนดอยไว้เต็มที่ครับ ที่นอนสำหรับท่านที่จะมาไม่ต้องห่วงครับ แต่จะไม่สะดวกเหมือนตัวเมืองนะครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
BlueHill วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 18.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผมกำลังประสานไปยังชมรมเนชั่นอาสาพัฒนาเพื่อร่วมสนับสนุนด้านเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนด้วยครับผม

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
BlueHill วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ยินดีสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจครับ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ส.สนสอาดจิต วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamup
ส.สนสอาดจิต

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ ครับผม

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
2CUTE วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/2cute

จะรอหมายเลขที่บัญชีนะคะ....

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
raksanok วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raksanok
 raksanok เพราะควมสุขอยู่ทีใจ  www.sumbydesign.net


ร่วมทำบุญด้วยคนสิ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
BITCH วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bitch

เป็นโครงการที่ดีมากจ้ะ

ขอร่วมสนับสนุนอีกแรงนะจ๊ะ...

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
pen วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 11.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pen
ปากกาคืออาวุธ จับประยุทธ์เพื่อสัจจะธรรม ความจริงคือคำมั่น พันธเกียรติเพื่อปวงชน

ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยความยินดียิ่งครับ

เรือนปากกา บ้านแม่ริม
pen

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

ร่วมด้วย ช่วยกันเป็นกำลังใจ ให้สำเร็จดังหวัง นะครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
khunphai วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 09.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunphai
<<<.ตัวคนเดียว สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องเที่ยวไป...ตามใจเรา>>>

ร่วมด้วยช่วยกันอีกคนคะ.........สนุบสนุนการทำความดี

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
บินหลาหาดใหญ่ วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witphoto
APICHART AMMUAY Photographer Journalist

มารายงานตัวครับ..ร่วมด้วยช่วยกันทำ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 07.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ

ขอเป็นกำลังใจกับโครงการดี ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ญาธร วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 05.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yathorn
The world is a fine place and worth fighting for.

ขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอีกแรงครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในโอเคฯ ก็ตาม

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ครูส้ม วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 02.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thipjt
http://www.oknation.net/blog/krusom

ยินดีและขอร่วมสนับสนุนด้วยค่ะ
ตอนแรกไม่กล้าเข้าร่วม
เพราะเป็นแค่"ลูกยกคนใต้"
แต่ตอนนี้เป็น"โอเคฯรวมใจรักษ์"
ยินดีมากๆเลยค่ะ

จะรอเบอร์บัญชีนะคะ
และจะหาเวลานำผ้าห่มไปให้หนูนัชชา
แล้วจะโทรไปหาก่อนนะคะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
mylife วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 23.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mae23

นัชอยู่หนองแขม

ใกล้ๆ เดี๋ยวขึ้นรถเมล์

หอบเอาไปให้

จะโทรไปหาก่อนน่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

ยินดีสนับสนุนค่ะ
เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ


ความคิดเห็นที่ 26 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 17.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ทราบ....จัดตามเสนอ....


อิอิ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
rainny วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rainny
 [มีอาการคล้ายๆ ขี้เกียจเขียนบล็อก] 

ดีใจที่มีโครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ

จะแวะเข้ามาดูเลขที่บัญชีอีกครั้งค่ะ หรือ บางที อาจส่งเป็นผ้าห่มไปให้คุณนัช ขอดูก่อนแล้วกันค่ะ ว่าสะดวกแบบไหน

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
วัชรากร วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 10.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/watcharakorn

เป็นโครงการที่ดี...สนับสนุนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
buppha วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

รับทราบและ ขอสนับสนุนโครงการดีๆ ของชาวโอโคค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
รอยยิ้มจางๆ วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wana22
บ้าน ของ หัวใจ

ไปด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
น้าวัชร-จัดให้ วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/na-watch

ว่าไงว่ากันอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 08.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

รับทราบครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
จอมโจร วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 08.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JomJone
ทุกเรื่องที่อยากเขียน เรื่องราวมากมายในชีวิต ทั้งด้านดีและด้านเลว

โครงการดีๆ แบบนี้ ขอสนับสนุนด้วยคนขอรับ

คนไทยด้วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน


ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 01.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า..พระมเหศวร รุ่น ช้างป่าต้น

ร่วมด้วยช่วยกันครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
กระเช้าสีดา วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 23.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanapa

รับทราบและยินดีให้ความร่วมมือค่ะแล้วจะติดต่อไปที่นัชอีกทีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

เดินหน้าต่อไปครับ สำหรับงานเพื่อสังคม

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
กิต วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

ชื่นชมครับ

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
thesnake วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snake

ลุยๆๆๆ...

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ครับร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อทราบเลขบัญชี ชื่อธนาคารครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
เด็กดอย วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eapoe
Life is always change

เด็กดอยขอขอบคุณในไมตรีจิตของพี่น้องชาวโอเคเนชั่นครับและชาวไทยผู้ใจบุญทุกท่าน สิ่งที่เราทำคือการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งยังมีอีกอยู่มาในสังคมไทย ไม่ว่าบนดอยหรือที่อื่น การรวามใจและร่วมใจในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราจะสานคนในผืนแผ่นดินไทยเป็นหนึงเดียวครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
apooh วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bedtaled
Reduce..Re-use..Re-cycle

ถนัดช่วยเป็นปัจจัยค่ะ รอบัญชีแล้วกัน นะคะ

.
.
ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ฅนผ่านทาง วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konphantang
ร่างไร้วิญญาณของคุณน้าผ่องพรรณนอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพหน้าเตาเผา หากไม่มีบรรยากาศของพิธีการแห่งความโศกเศร้า ก็คงไม่ต่างกับภาพการนอนหลับของผู้หญิงวัยเกษียณที่ยังมีเค้าความสวยให้เห็น..


บล็อกเด็กดอยครับ

http://www.oknation.net/blog/eapoe

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
มะอึก วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 19.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ครับ...จะบริหารเวลาไปด้วยอย่างไรดีนี่ครับ.....
ชื่นชมมากครับนัชและแป๊ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
feng_shui วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

มาช่วยสนับสนุนด้วนค่ะ

ขอบริจาคเป็นเงินนะคะ
แล้วหากเรื่องบ/ช เรียบร้อยโปรดแจ้งด้วยะนะคะ
ติดต่อหลังไมค์ก็ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นักข่าวบ้านนอก วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 17.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/opel

กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ขอร่วมด้วยคน

...ก่อนอื่นต้องสมัครเป็นสมาชิกใช่หรือเปล่า คนใต้...ค่ะ(ใต้อุตรดิตถ์)

ประธานชมรมเขา...จะรับหรือเปล่านิ...

ไม่รับก็ขอไปด้วย 2 คน (ถ้าว่างนะคะ)

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

ร่วมยินดีกับกิจกรรมดีๆด้วยคนครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
roselobster วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 16.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

รับทราบเจ้าค่ะ เรื่องสต๊อกของที่จะเอาไปที่เชียงใหม่

ให้เค้าส่งที่อยู่ตามที่กุ้งให้ได้เลยพี่

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
iheartia วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 16.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/iheartia
...Live is Beautiful...Enjoy Your Life Now!...

รับทราบ เรียบร้อย
รอร่วมด้วย ช่วยกัน ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
3939900209466 วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 16.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


รีบไปเปิดบัญชีนะครับ
จะได้โอนเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม
ตามกำลังที่มีครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
3939900209466 วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 16.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


มาลงทะเบียนขอร่วมขบวนคาราวานครั้งนี้ด้วยครับ
.....................
เพื่อพี่น้องบนดอย
กวีขอสละเวลาอันมีค่าเพื่อในการนี้
.............
สิงหา สัตยนนท์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
paedophile วันที่ : 10/12/2007 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้น


ร่วมด้วย

ช่วยกันจ้า

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน