• โอเคฯรวมใจรักษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-09
  • จำนวนเรื่อง : 7
  • จำนวนผู้ชม : 30313
  • ส่ง msg :
  • โหวต 33 คน
โ อ เ ค ฯ ร ว ม ใ จ รั ก ษ์
โอเคฯรวมใจรักษ์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kontai
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2551
Posted by โอเคฯรวมใจรักษ์ , ผู้อ่าน : 1981 , 09:22:52 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ก้าวแรก ณ ปลายฟ้า ก้าวต่อมาในมวลชน

โอเคฯรวมใจรักษ์
บนขบวนหลักไมล์
เพื่อวิถีอันยากไร้
หัวใจ จิตวิญญาณ
ท่องชีวิตออกเดินทาง
ก่อร่างและประสาน
ผู้คนแห่งการงาน
สู่บางด้านของแผ่นดิน
จุดหมายเหนือภูผา
ศรัทธาต่อป่าหิน
หมอกขาวดุจซาวกิน
สะท้านจินตนาการ
ดินแดนของหนาวเหน็บ
เจ็บหนาวทรมาน
นอกเหนือในนิทาน
มากกว่าตำนานในนิยาย
ผาหมอกและชาวดอย
ประดุจสร้อยสาย
ร้อยรัดความหมาย
จากปลายฟ้าสู่เบื้องดิน
ว่าวิถีอันทุกข์ยาก
ลมหนาวไม่หลากสิ้น
ยังรอน้ำใจที่ไหลริน
แห่งวิญญาณของผู้คน
โอเคฯรวมใจรักษ์
อีกเสียงทายทักว่าไพรสณฑ์
ถิ่นทุรกันดานแห่งไพรชน
ล้วนยากจนความเหน็บหนาว

บทกวีโดย : สิงหา สัตยานนท์

การสรุปสาระสำคัญ ดำเนินงานตามโครงการ
โอเคฯรวมใจรักษ์สู่เด็กดอย (ไออุ่นกันหนาว)

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในการช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองที่อาศัยอยู่บนดอย
2. เพื่อบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมโอเคฯรวมใจรักษ์ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

กระบวนการในการดำเนินงานครั้งนี้
1. ประชุมภาคี ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และตัวแทนเยาวชนในหมู่บ้าน คณะกรรมการชมรมโอเคฯรวมใจรักษ์ เพื่อร่วมวางแผน และตกลงแนวทางรวมกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่
2. คัดเลือกตัวแทนรับของบริจาคโครงการ
3. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กลไกการทำงานในครั้งนี้ มีกลไกอะไรบ้าง มีองค์ประกอบ
1. การมีส่วนร่วมและการแสดงออกของเยาวชนในการทำกิจกรรมต่างๆ
2. การสนับสนับสนุนในท้องถิ่น

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานครั้งนี้ 
1. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน
     - งบประมาณในการจัดกิจกรรมน้อย
    
- ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมน้อย

2. ปัจจัยของความสำเร็จในครั้งนี้
     - ความร่วมมือจากภาคีความร่วมมือทุกหน่วยงานภาคส่วน และองค์กรชุมชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
     - กลุ่มเป้าหมายมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่างๆ

รูปธรรมความสำเร็จที่ได้จากโครงการนี้
1. คนในชุมชนได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
2. เครือข่ายเยาวชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
1. สภาพภูมิอากาศหนาวมาก
2. การเดินทางลำบาก

 

          จากการรวมตัวกันของเพื่อนๆสมาชิกบล็อกเกอร์ในครั้งนี้จนกระทั่งเกิดเป็นโครงการโอเคฯรวมใจรักษ์สู่เด็กดอย(ไออุ่นหนาว) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือการร่วมแรงร่วมใจ การแบ่งปันน้ำใจจากสมาชิกชาวบล็อกเกอร์โอเคเนชั่นอย่างมากมาย ทางชมรมโอเคฯรวมใจรักษ์รู้สึกขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง น้ำใจในครั้งนี้คือแรงใจแรงกายที่ร่วมผลักดันให้โครงการฯประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ และลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นที่น่าพอใจยิ่ง สำหรับโครงการฯแรกของชมรมโอเคฯรวมใจรักษ์

          โอเคฯรวมใจรักษ์คงไม่มีคำใดจะกล่าวได้ดีไปกว่าคำขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ทุกท่านที่ร่วมบริจาคทั้งเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และปัจจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

บริจาคเป็นเครื่องนุ่งห่ม
1. ชมรมเนชั่นอาสาพัฒนา โดย คุณชาลี วาระดี  ที่ร่วมบริจาคผ้าห่มพร้อมบริการส่งให้ถึงพื้นที่หมู่บ้านผาหมอน
2. บล็อกเกอร์ Rainny
3. บล็กเกอร์ หมีปีศาจ 
4. บล็อกเกอร์ Mylife
5. บล็อกเกอร์ มุกกี้
6. บล็อกเกอร์ Sakuntala

บริจาคเป็นปัจจัย
1. สโมสรหูดำแห่งชาติ
2. บล็อกเกอร์ Rose_Lobster
3. บล็อกเกอร์ อิมกุดั่น
4. บล็อกเกอร์ ส.สนสอาดจิต
5. บล็อกเกอร์ เด็กดอย (ผู้ประสานงานในพื้นที่)
6. บล็อกเกอร์ ทิพย์อาภา 
7. บล็อกเกอร์ รักสนุก 
8. บล็อกเกอร์ Apooh 
9. บล็อกเกอร์ ญาใจ 
10. บล็อกเกอร์ 2CUTE 
11. บล็อกเกอร์ Nobody007
12. บล็อกเกอร์ เฟิงสุ่ย 
13. บล็อกเกอร์ พราวนภา 
14. บล็อกเกอร์ Buppha
15. บล็อกเกอร์ แม่หมี
16. บล็อกเกอร์ Ch.Minivet
17. บล็อกเกอร์ BITCH 
18. บล็อกเกอร์ แม่สีไฟ
19. บล็อกเกอร์ ป.ประพันธ์
20. บล็อกเกอร์ Tuty 
21. บล็อกเกอร์ Coolwater
22. บล็อกเกอร์ Rainny 
23. บล็อกเกอร์ ตี๋กิมหยง
24. บล็อกเกอร์ มะอึก
25. บล็อกเกอร์ Riverpoem
26. บล็อกเกอร์ แมวเหมียว
27. บล็อกเกอร์ จอมโจร
28. บล็อกเกอร์ Paedophiel (แจ็ค-สเปโต) 
29. บล็อกเกอร์ ลานเทวา 
30. คุณนิรมล ญาติคนเลวที่แสนดี

และต้องขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังนี้

1. บล็อกเกอร์ นายหัวไทร (ประธานชมรม) - ดำเนินการในการขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่
2. บล็อกเกอร์ คุณนายจำเป็น (พี่โอ๋) - ผู้ให้ความเอื้อเฟื้อจัดหาเต้นท์ และจัดสรรที่นอนอันอบอุ่นให้บรรดาสมาชิกครั้งนี้
3. สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง ที่เสียสละเวลาและแรงกายในครั้งนี้
     - บล็อกเกอร์ ฅนผ่านทาง ผู้นำขบวนเดินทางอย่างปลอดภัย 
     - บล็อกเกอร์ เจ้าชายเย็นชา 
     - บล็อกเกอร์ Rose_Lobster 
     - บล็อกเกอร์ สิงหา สัตยานนท์
     - บล็อกเกอร์ คนเลวที่แสนดี
     - น้องปา ที่สู้ขาดใจ
     - น้องปั้น ที่ร่วมอดทนต่อความหนาว
     - บล็อกเกอร์ จอมโจรเทวะ ผู้ร่วมสมทบและเอื้อเฟื้อเต้นท์กับถุงนอน
     - บล็อกเกอร์ เพียงลมพัดผ่าน ผู้ร่วมสมทบ

          ท้ายสุดขอขอบคุณทุกๆแรงกายแรงใจ และน้ำใจที่หลั่งไหลมาอย่างล้นหลาม

.......................

ด้วยความขอบคุณ
จากใจ

โอเคฯรวมใจรักษ์


ประมวลภาพบรรยากาศบนดอย

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
เด็กดอย วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 19.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eapoe
Life is always change

น้องปา และ น้องปั้น น่ารักกันทั้งสองคนครับ คิดถึงพี่ๆทุกคนครับ สุขสบายกันดีนะครับ

นับถือ..เด็กดอยครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 23/01/2008 เวลา : 10.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

แวะมาขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ ด้วยครับ

ขอปรบมือให้กับ น้องปา และ น้องปั้น ด้วยครับ
สู้ขาดใจจริงๆ

เห็นรูปถือป้ายตอนแรก ไม่เอะใจ นึกว่าเอาเด็กดอยที่ไหน มาถือป้าย

ตอน

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 20/01/2008 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ว่างๆนัดคณะกรรมการมาประชุมกันหน่อย

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 20/01/2008 เวลา : 10.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือ
สามัคคี คือพลังแห่งความสำเร็จเป้าหมาย
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ชื่นใจ
แบ่งปันเป็นสิ่งที่ผู้รับซึ้งใจ
ผู้รับมา เป็นสิ่งที่ปลื้มปิติ
กองเชียร์เป็นสิ่งที่ผลักดันไปสู่เป้าหมาย
คนดูเป็นสิ่งที่ รอคอย ผล
ใครต่อหน่อย ไม่มีมุกแล้ว....

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
thesnake วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snake

ขอบคุณเพื่อนทางโลกมายาแห่งนี้ทุกๆคนครับ...

เราไม่จำเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปซึ่งกันและกันเพียงแค่เรารู้ว่าเรามีความรัก ความเป็นเพื่อนมนุษย์ น้ำใจ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมมนุษย์กำลังต้องการครับ...

อาจจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนักแต่อยากขอบคุณทุกคนจากใจครับ...ขอบคุณครับ...

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
poyluang วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 00.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poyzone

คราวหน้าส่งข่าวด้วยนะคะ อยากแบ่งปันความอุ่นด้วยคนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
djnam วันที่ : 13/01/2008 เวลา : 17.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sarunnaput
purifilm

แวะมาทักทายครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
สายลมกบฎ วันที่ : 13/01/2008 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Sailom

ดีจังเลยค่ะ
ขอปรบมือให้

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ วันที่ : 13/01/2008 เวลา : 02.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kune

สิ่งใดใหนจะเท่าน้ำใจงามและมิตรภาพที่เรานั้นได้ร่วมเดินทางกัน

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ วันที่ : 13/01/2008 เวลา : 02.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kune

สิ่งใดใหนจะเท่าน้ำใจงามและมิตรภาพที่เรานั้นได้ร่วมเดินทางกัน

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
coolwater วันที่ : 12/01/2008 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

ดีใจด้วยที่กิจกรรมสำเร็จลงได้ด้วยดี
ขอปรบมือให้คณะกรรมการทุกท่านนะคะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 11/01/2008 เวลา : 07.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ

ไม่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณทุก ๆ คน กับกิจกรรมดี ๆ ที่เสียสละให้สังคม ครับ ................

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
ญาธร วันที่ : 10/01/2008 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yathorn
The world is a fine place and worth fighting for.

มาร่วมยินดีกับสิ่งดีๆ ที่ทุกท่านได้ลงมือทำครับ
"ความสำเร็จย่อมเกิดหากลงมือทำ"
เป็นคำที่กล่าวไว้ถูกต้องแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 10/01/2008 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

คิด-ทำ-ดี

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
BITCH วันที่ : 09/01/2008 เวลา : 18.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bitch


ดีใจค่ะ..ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดี ๆ

ดีใจอีกเช่นกัน..ที่โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอปรบมือให้คณะดำเนินงานด้วยนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 09/01/2008 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

แวะมาดูกิจกรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
หนมถ้วย วันที่ : 09/01/2008 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Englishclub

มาติดตามข่าวคราวค่ะ
โครงการหน้าคงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ป.ประพันธ์ วันที่ : 09/01/2008 เวลา : 03.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/in-my-place
My Heart always leads my Head  

ดีใจที่เดินทางปลอดภัย
ขอบคุณที่นำของไปให้ครับ
บุญรักษาทุกคนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Dogstar วันที่ : 08/01/2008 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dogstar

มาร่วมแสดงความยินดีกับโครงการณ์นี้ค่ะ
ปีหน้าคงได้มีโอกาสร่วมด้วย

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ วันที่ : 08/01/2008 เวลา : 07.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kune

ขอบคุณ ๆ พี่ ๆ ที่มีส่วนร่วมใจกิจกรรมในครั้งนี้

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
มะอึก วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom


ชื่นชมและขอปรบมือให้กับผู้เสียสละอย่างเหน็ดเหนื่อยครับ
.

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
3939900209466 วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


ด้วยเสียงแห่งรักและศรัทธา

.....................

การเิดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามาก
สมกับปณิธานที่เอื้อนเอ่ย และจากน้ำใจผองชนในโลกอินเตอร์เน็ต
...................
ขอชื่นชมครอบครัวคนแห่งความศรัทธา และมุ่งมั่น
นั้นคือ คนเลวที่แสนดี , เจ้าชายเย็นชา , ลูกสาวลูกชาย
น้องปา น้องปั้น เป็นครอบครัวแบบอย่างสำหรับนักทำงาน
เพื่อสังคม ลุยไหนลุยกัน
.............
จอมโจรเทวะ ผู้ไม่ประกาศตนว่าคือใคร ( แต่เขารู้กันทั้งบางแล้ว ) ที่สละเวลาสำคัญเที่ยวมาเทียวไป ตั้งแต่อยู่กรุงเทพฯ ช่วยอยู่เคียงข้างครอบครัวคนเลวที่แสนดีมาโดยตลอด แม้ไม่ได้ไปดอยด้วยกันแต่ก็ส่งขึ้นดอยอยู่ตีนเขา เธอศรัทธาในผองแห่งการงานอาสา
.....................
คุณ น้องกุ้ง rose_lobter หญิงสาวโสดคนเดียวที่กล้าออกเดินทางขึ้นป่าเขาอันแสนทรหดและเหน็บหนาว ( ช่างไม่กลัวอันตรายใดๆ ) จิตใจทรนงดั่งผาหิน
ผู้เสียสละเสบียงกรังพอประมาณสำหรับมิตรภาพ
.......................
คุณนายจำเป็น ( พี่โอ๋ ) ผู้มีใบหน้าและร่างกายเป็นอาวุธปกป้องอากาศหนาวเหน็บ
เธอห้อตะบึงยามดึกๆดืนๆมาเพื่อให้กำลังใจและเสบียงกรัง
รวมถึงคฤหาสน์ พันล้าน ( รก ) คือที่ซุกหัวนอนเหล่าคาราวาน โอเคฯรวมใจรักษ์
ในคฤหาสน์ มีครบวงจร น้ำร้อน น้ำอุ่น อินเตอร์เน็ต แอร์คอนดิชั้่น อาหารในตู้เย็น สิ่งอำนวยความสะดวงครบครันและน้ำใจอันล้นหัวใจ
.................
เพียงลมพัดผ่าน ( หนูนุ้ยด้าย ) สาวงามเชียงใหม่
คอยต้อนรับการมาเยือนของพี่ๆ
เธอเป็นกวีบ็องๆเถื่อนๆแต่สวยน่ารักในสายตา สิงหา ฮิๆ
...................
และนักเดินทางผู้มุ่งหน้าเข้าป่าเขาลำเนาไพรสถานเดียว
ในนามของ " คนผ่านทาง " แผ่นหลังถูกหันให้เมืองแห่งความเจริญ ด้านหน้าคือเดินหน้าเข้าป่า อย่างมุ่งมั่นด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ พี่ชายผู้ดูแลการเดินทางแห่งตัวแทน ของโอเคฯเนชั้น
พี่ผู้พูดนับจำนวนคำได้ เบา สะท้านทรวง
..................
สุดท้าย
ขอชื้นชมเครือข่ายเยาวชน ชุมชน บ้านเด็กดอย
เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมาก
มีศักยภาพในการทำงานอนุรักษ์ ๑๐๐ %
เห็นความมีพลังในจิตวิญญาณและใจอาสา ทั้งหญิงและชาย มีการวางแผนการทำงานอย่างมืออาชีพ
ขอบอกให้ชาวโลกรู้ว่า เครือข่ายเยาวชนเด็กดอย
มีศักยภาพ และศรัทธา แห่งธรรมชาติ โดยแท้จริง
.................
ในค่ำคืน นั้น เป็นการแนะนำตัวและกล่าวทักทายรอบกองไฟ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บ
ข้าพเจ้าได้ร่ายกวีสดๆ ให้ความมีพลังของเยาวชนไว้ดังนี้
...............
ที่สุดกาลกาลเวลา ดวงตะวัน
ทุกเหลี่ยมดาว วงจันทร์ เสี้ยวรันแสง
ถึงแก้วฟ้า ไกลเปล ทะเลแพง
สายโลหิตกล่ำแดงแห่งดวงใจ
แรกยอดรักเช่นแก้วที่แพรวพบ
ความฝันทุกคาคบ อบสมัย
เสรีภาพศรัทธาล้วนมาไกล
ชีวิตรักจริงใจให้นานา
เริ่มต้นสงบงามด้วยนามหนึ่ง
ที่สุดงามรำพึงถึงเวหา
ขณะช่องว่างเราเท่าวงตา
หัวใจเสวนาภาษาขจี
รักเป็นธรรมชาติเราวาดเอง
กล่อมใบไม้เสียงเพลงบรรเลงสี
ฟ้า ทิวาตะวัน จันทร์ราตรี
ตอบแทนบทกวีที่ใจจอง
พานพบแก้วชีวิตทิศอุษา
เห็นความรักเต็มตาน่าผุดผ่อง
รัตติกาลแก้วงามยามเรืองรอง
จุดภวังค์หมายปองต้องตราตรึง
วิญญาณที่ถูกพรากจากอ่อนไหว
บันทึกคนเดินไกลจำไปถึง
กลิ่นดอกรักพราวสด อดจะพรึง
แห่งไม้กาลจึงกอดตลอดทาง
ช่อดอกไม้ เวลาเดินมาจุง
หอมภายใต้รุ้งสายปลายสว่าง
มอบแด่ เยาวชน นกปีกบาง
ทัดแซม ศรัทธาทาง ไปนิรันดร์

.................
สิงหา สัตยนนท์
ด้วยรัก ศรัทธา จิตวิญญาณ
เราพบกันเสมอด้วยพลังที่เรามี

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ราษีไศล วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 19.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

คราวหน้าผมไปมั่งครับเสียดายจังคราวนี้ไม่ได้ไปด้วย

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
roselobster วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 18.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

ขอขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น

คอยวิ่งวุ่นเรื่องบุญไม่ห่างหาย

จุดประสงค์ให้เด็กน้อยอุ่นใจกาย

จึงเที่ยวไปชวนเพิ่อน ๆ ทำบุญกัน

หลายคนหลายมือหลายน้ำใจ

ช่วยมาให้เสื้อผ้าทุนพลันหุนหัน

ไม่ได้เตีรยมการณ์มากเลยไม่ทัน

ปีหน้านั้นเอาใหม่ใฝ่ทำบุญ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
apooh วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 17.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bedtaled
Reduce..Re-use..Re-cycle

ผูเชิญป้ายประกาศ คุ้นหน้าจัง
ส่วนเด็กดอยตัวเล็กก็ น่ารักกกกกกกกกกกก มาก
ขอบคุณผู้ร่วมโครงการทุกท่านที่ช่วยดำเนินโครงการดีๆๆ ให้เราได้ร่วมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ซึ้งใจในการทำงาน ในความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย
ในฐานะประธานฯ แต่จัดสรรเวลาไปมอบสิ่งของให้ได้
ด้วยตัวเอง ต้องขออภัยด้วย..แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจงานต่างๆก็ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเพียร และอดทนของทีมงาน ด้วยมองเห็นว่าข้างหน้าคือ สิ่งที่เราผู้มีโอกาสมากกว่าจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ แบ่งปัน และท้ายที่สุดทุกอย่างก็สำเร็จ แม้จะไม่เต็ม 100 % ตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็ตาม
งานข่างหน้ายังรอยู่อย่างท้าทาย

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
นักข่าวบ้านนอก วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 16.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/opel

ยินดีที่งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
เก็ดถวา วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gedtawa
ความใฝ่ฝันแสนงามแต่ครั้งเคยเนา ชื่นหวานในใจเราอยู่มิเว้นวัน 

อนุโมทนาค่ะ ยินดีด้วยมากๆ นะคะ


ความคิดเห็นที่ 17 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 15.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ถึงบ้านกันแล้วโดยสวัสดิภาพ...ก็ยินดีจ้ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
wullopp วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 14.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

โหวตให้อีก 1 คะแนน ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้ใจบุญ และมีส่วนสนับสนุนทุกท่าน... สาธุ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
slipknot วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slipknot
ถึงเป็นผี...ก็เป็นผีมี..หัวใจ...นะเฟร้ยยยยยย

เยี่ยมมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เด็กดอย วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 13.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eapoe
Life is always change

http://www.sukiflix.com/a03099a1c0393373c5b4.video?clip-thanks-oknation
คำบอกเล่ากล่าวขอบคุณจากบล๊อคเก้อร์เด็กดอยครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เด็กดอย วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/eapoe
Life is always change

http://www.oknation.net/blog/eapoe/2008/01/05/entry-1 ดูภาพกิจกรรมส่วนต่างๆได้ที่นี่ครับ
ขอบคุณมากๆที่พี่น้องชาวโอเค และคนไทยทุกคนที่ร่วมบริจากสิ่งและปัจจัย บล๊อคเก้อร์เด็กดอยขอบคุณมากๆครับ "ต่าบลึโด๊ะมะ" ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Jui วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 13.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

มาร่วมอนุโมทนาด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

ยินดี กับสิ่งดี ๆ ที่ทุกคนที และทุกคนทำครับ


โอเครวมใจรักษ์


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
กระเช้าสีดา วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanapa

ตามมาดูผลงานและความคืบหน้าของโครงการค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 11.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า..พระมเหศวร รุ่น ช้างป่าต้น

ยินดี และดีใจกับงานบุญงานสังคมกับคณะด้วยครับ...

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลานเทวา วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 11.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
buppha วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 11.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

เป็นปลื้มค่ะ

อบอุ่นจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
บินหลาหาดใหญ่ วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 11.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witphoto
APICHART AMMUAY Photographer Journalist

เสียดายครับติดภารพกิจแดนใต้ไปร่วมไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ปลื้มใจกับสิ่งที่ได้เห้นคนที่อยู่ประเทศไทยด้วยกันรักและห่วงอาทรกัน และร่วมกันช่วยเหลือกัน ทำความดีด้วยกัน
เป็นปลื้มค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
BlueHill วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 10.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก


ภาพมอบผ้าห่มให้กับพ่อหลวง หรือผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านผาหมอน เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เจ้าชายเย็นชา วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 10.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aiem

อบอุ่นครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
raksanok วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raksanok
 raksanok เพราะควมสุขอยู่ทีใจ  www.sumbydesign.net

ดีใจที่งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กิต วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

อนุโมทนากับทุกท่านนะครับ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน