• ฅนไทบ้าน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kon_thaiban@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-06
  • จำนวนเรื่อง : 80
  • จำนวนผู้ชม : 185198
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
ฅนไทบ้าน
ฮักเฮือน ฮักฮีต ก่อไทบ้าน สร้างไทเมือง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaiban
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2550
Posted by ฅนไทบ้าน , ผู้อ่าน : 2238 , 23:08:40 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แด่..... ทุกข์ของแผ่นดิน   ฅือ.....ชาวนาไทย


ฅนต้นเรื่อง  ; อาจารย์ปราโมทย์ วานิชานนท์ 
ฅนเล่าเรื่อง   ;  กุลา    กุลี 

            คำกล่าวที่ว่า " ทุกข์ของชาวนา  คือ  ทุกข์ของแผ่นดิน " ....และ... " การพัฒนาข้าว และชาวนาต้องเอาชาวนาเป็นศูนย์กลาง "  เป็นคำพูดที่ไพเราะ  และดูหรู  ที่ออกมาจากลมปากของนักการเมือง  และชนชั้นปกครองคนแล้วคนเล่า  ยุคแล้วยุคเล่า  ซึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไป  เราจึงพบว่าตลอดระยะเวลา ๓๐  ปี  ปัญหาของข้าวและชาวนาไทยยังคงถูกปล่อยปะละเลยให้เป็นไปตามยถากรรม  วนเวียนอยู่ในวงจรเก่า ๆ ที่ถูกนักการเมืองหยิบยกขึ้นมาใช้ประโยชน์ในทางการเมือง  ชั่วครั้งชั่วคราว  โดยไม่ได้มีจิตสำนึกอย่างแท้จริงต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของชาวนาไทย

            ภาพที่ลวงตาเราอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ก็คือ  ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ ๑  ของโลกมากว่า ๒๐  ปี ด้วยปริมาณสูงสุด ๙.๗ ล้านตัน    ข้าวสาร สามรถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาถึงปีละ ๑๐๔,๐๐๐  ล้านบาท และ เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าข้าวภายในประเทศก็จะมีมูลค่ารวมปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐  ล้านบาท  พร้อมทั้งชื่อเสียงข้าวหอมมะลิของไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เมื่อผู้ที่นำตัวเลขนี้ไปกล่าวอ้างก็ได้รับคำชื่นชมยินดีว่าเป็นผลงาน แต่เบื้องหลังนั้นเกิดจากหยาดเหงื่อและพลัง   มือของชาวนาไทย ๔.๗  ล้านครอบครัว ที่ได้สร้างคุณูปการทั้งหลายทั้งปวง  

            จนกระทั่งเป็นที่มาของข้าวประเทศไทย  แต่ความจริงที่เจ็บปวดก็คือ ชาวนาไทยกว่าร้อยละ ๙๐ ยังคงด้อยโอกาสและยากจน ด้วยเหตุที่ขาดการพัฒนาอย่างจริงจังจากรัฐบาล

            ดังนั้นในบทสรุป ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐  ปี ที่ผ่านมา   กล่าวได้ว่า  ทุกพรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้   ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ได้มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนา แต่สิ่งที่นักการเมืองจะทำเหมือนกันหมดก็คือ  ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อเกษตรกรชาวนาเมื่อตอนหาเสียง  การช่วยเหลือชาวนาก็มีเพียงมาตรการในการจำนำข้าว  เพื่อให้ชาวนาพึงพอใจในราคาข้าวเปลือก  แต่ไม่เคยมีนโยบายที่จะพัฒนาชาวนาและข้าวของประเทศอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

            เราพบเหตุผลว่า ทำไมนักการเมืองจึงชอบให้มีโครงการจำนำและแทรกแซงของรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   แต่ก็ทำต่อเนื่องกันมาทุกปีและทุกรัฐบาล คำตอบก็คือ  จะใช้เป็นข้ออ้างต่อสาธารณชนว่ารัฐบาลได้ช่วยชาวนาแล้ว  แต่ภายใต้โครงการจำนำข้าวกลับเต็มไปด้วยวงจรอุบาทว์ของการทุจริตและคอรัปชั่นอย่างเป็นขบวนการ และในการขายข้าวในโกดังของรัฐบาลก็จะมีข่าวคาวของรัฐมนตรี  เหรียญ, เหรียญ รวมทั้งการขายข้าวที่นำทรัพย์สินของหลวงไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทพวกพ้อง  จนเป็นที่อื้อฉาวในหน้าหนังสือพิมพ์และเป็นประเด็นในการอภิปรายในสภา  ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

             ดังนั้น  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โครงการจำนำข้าวนับจากปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา รัฐจะขาดทุนสะสมกว่า ๑๗,๐๐๐  ล้านบาท และยังจะต้องขาดทุนอีกต่อไป  ตราบใดที่ยังมองเรื่องข้าวว่าเป็นแหล่งที่จะมาแสวงหาประโยชน์ได้ง่าย ๆ  โดยใช้การช่วยเหลือชาวนามาเป็นข้ออ้างบังหน้า

            การที่ประเทศชาติต้องเสียเงินนับหมื่นล้าน โดยที่ชาวนาไม่ได้รับการพัฒนา จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง และแต่ละปีที่ผ่านไปเราก็สูญเสียโอกาสในการพัฒนา เราพบความจริงเพิ่มขึ้นว่า ทุกวันนี้ชาวนาโดยเฉพาะชาวนาที่ทำนาปรัง (ทำนาปีละ ๒ – ครั้ง) เกิดโรคเสพติดกับโครงการจำนำ  มุ่งแต่ปลูกข้าวโดยเอาปริมาณไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของข้าว  ต้นทุนการปลูกข้าวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

            เราพบต่อไปว่า  ชาวนาภาคอีสานที่ทำนาปี    ปลูกข้าวหอมมะลิ แม้รัฐบาลจะเพิ่มราคาข้าวในโครงการจำนำให้ชาวนาถึงตันละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ในช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( เมื่อวันที ๖ มกราคม ๒๕๔๘  )

             เมื่อคำนวณเป็นรายได้ของครอบครัวแล้ว  จะมีรายได้สุทธิเพียงเดือนละ ๑,๒๐๐  บาท ต่อครอบครัว (๔ คน )  ต่อเดือนเท่านั้น   ยังต่ำกว่าเส้นความยากจนของคนไทยที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศ อยู่ที่   ๑,๖๗๔ บาท  ต่อคน ต่อเดือน

            ดังนั้น    การที่รัฐบาลมีแนวคิดว่าได้ช่วยเหลือชาวนาด้วยการซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในราคาตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ก็น่าจะหมดภาระรัฐบาลแล้วนั้น  ตัวเลขรายได้ของครอบครัวชาวนาภาคอีสานก็จะเป็นภาพที่ฟ้องว่า ทุกข์ของชาวนายังคงเป็นทุกข์ของแผ่นดินต่อไป  อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

            วันนี้  แนวรบของชาวนาต้องเปลี่ยนแปลง  เหตุเพราะเราไม่มีการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์มากว่า ๑๐  ปีแล้ว    ทำให้อุตสาหกรรมข้าวของประเทศอ่อนแอลงทุกวัน   ชาวนาเองก็ไม่มีโอกาสพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

            องค์กรชาวนาไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของชาวนาทั่วประเทศได้   ภาพโดยรวมของชาวนาก็อ่อนแอ   การกำหนดยุทธศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ประการหนึ่ง การกล่าวว่า จะต้องให้ชาวนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอีกประการหนึ่ง  ก็จะกลายเป็นเรื่องของแนวคิดเชิงระบบอุปถัมภ์ และเชิงประชาสงเคราะห์แบบเดิม ๆ ที่รัฐคอยคิดแทน ทำแทนประชาชนอยู่ตลอดเวลา

            ดังนั้น  เพื่อไม่ให้เกิดข้อตำหนิดังกล่าว  การเปิดโอกาสให้ชาวนาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ข้าว  และการกำหนดวิถีชีวิตของชาวนาด้วยตนเอง   ทำให้ชาวนาได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ อันเป็นการสร้างชาวนาให้เข้มแข็ง เพื่อที่ชาวนาจะได้ยืนด้วยลำแข้งของตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสทุนนิยม และการบริโภคนิยม และด้วยทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องนี้ จึงจะนับเป็นชัยชนะของชาวนา  และชัยชนะของประเทศชาติอย่างแท้จริง.

 

หมายเหตุฅนเล่าเรื่อง

          ภายใต้สภาวการณ์ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ใหม่) ฉบับปี  พ.ศ ๒๕๕๐   ซึ่งกำลังเข้าสู่รอยต่อของระบอบประชาธฺปไตย ที่ยกกล่าวอ้างกันเป็นยาชูกำลังตลอดมาว่า มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง( ซึ่งอาจจะสรุปรวมถึง ประชาชนชาวนา  ผู้ใช้แรงงานทั้งหมด)นั้นเราคงได้เห็นความจริงใจในการแก้ไขปัญหา “  ทุกข์ของชาวนา  คือ  ทุกข์ของแผ่นดิน ”   กันอีกคำรบหนึ่งหรือไม่ ? ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป  และ…. ขอให้เป็นดัง เช่น * บทกวี   ป๋าประเสริฐ   จันดำ  ที่เขียนฝากเอาไว้ว่า ; 

“ เคียวคมเราถือชู ทำงานอยู่ในทุ่งกว้าง        เมื่อไรไร่นาร้าง เราจะเกี่ยวดาวมากิน 
เคียวบางข้างคมบาด เลือดแดงสาดหยดสู่ดิน    เกี่ยวข้าวให้คนกิน อย่าหมายหมิ่นผู้ถือเคียว 

ดาวรายพรายนภา ไม่มีค่าสักดวงเดียว         ตราบใดยังไร้เคียว ที่จะเกี่ยวกลมเกลียวดาว 
คมเคียวเกี่ยวคอคน ผู้กดขี่กินแรงคาว           โจษจันกันเกรียวกราว เราเกี่ยวดาวมาไว้ดิน ”

            “ โปรดอ่านอีกครั้งหนึ่ง  ” 

ฅนอ้างอิง-ฅนบันดาลใจ

          * สื่อสารบัญ   ไฟลามทุ่ง  ฉบับเมื่อ  วันอาทิตย์ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘                

      * อาจารย์ปราโมทย์ วานิชานนท์   ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาไทย          

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ฅนไทบ้าน วันที่ : 08/06/2007 เวลา : 01.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaiban

เจอบทกวี * ของ ป๋าประเสริฐ จันดำ ในย่ามที่ไม่ใช้แล้ว
เลยนำมาปัดฝุ่นใหม่ ... เพื่อให้เนื้อนา คมเข้ม เป็นโอสถที่ไม่ขมจนเกินไป

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ฅนไทบ้าน วันที่ : 03/06/2007 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaiban

ดีใจ .. หลาย

เห็น มวลมิตร กู่ร้องร่วมแรงกัน
แม้จะเป็นเสียง เล็ก " เรา .. ก็อาจจะทำให้สังคมสั่นไหวได้" แม้ยาวนาน ก็จะรอ ...ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
tomdance วันที่ : 03/06/2007 เวลา : 12.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tomdance
(-.-*) จงซื่อสัตย์กับแฟนตัวเอง แล้วจงครื้นเครงกับแฟนคนอื่น (*-.-)

สงสาร ชาวนา จัง ทุกวันนี้คนไม่ค่อยสนใจ ชาวนาซักเท่าไหร่ ว่าจะเป็นยังไงลำบากแค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
lumnam วันที่ : 03/06/2007 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumnam
สงบอยู่ในโลกเพียงลำพัง

ท่าน มันเป็นความเจ็บปวดของยุคสมัย ในนามของลูกชาวนาแท้ ข้าพเจ้าเว้าบ่ออกเลย มันเจ็บปวด

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 03/06/2007 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

พ๊อใหย่ ข่อย บอกว่า สิบพ๊อค้า กะบ่สู่ พ๊อนา ข่อยเลยบ่เซื่อ ข่อยเลยได้เป็น แค่ ลูกซาวนา แต่ข่อย บ่ขอเป็นซาวนาคือพ๊อกั๊บแม๊ คือพ๊อใหย่ แม๊ใหย่ เพราะว่า ข่อยบ่อยากถูกเอาเปรียบแหม๋ ข่อยคิดถืกแล้วซุมื่อนี่ครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สเลเต วันที่ : 03/06/2007 เวลา : 07.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mahahong


นั่นนสิคะ ตั้งแต่เกิดมานี่
ไม่เคยได้ยินว่าเป็นชาวนาแล้วนวยเลยค่ะ
ยกเว้นชาวนาที่ทำนาบนหลังคนเท่านั้น

อรุณสวัสดิ์นะคะ
มาปลุกด้วยเสียงนกร้องจิ๊บๆจากที่บ้านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ฅนไทบ้าน วันที่ : 03/06/2007 เวลา : 00.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaiban

ขอต้อนรับ สู่เฮือน ฅนไทบ้านฯ
ซำบายดี บ่น๊อ

คุณแม่สีไฟ .. นอนดึกเหมือนกันน๊อ ! ฝันดีนะครับ
meomee : ขอต้อนรับ สู่บ้าน ชาวนาฯ
abu-ardil : สหายเดิม ขอบคุณที่มาเยือน ครับ
สหายลูกเสือหมายเลข :9 เห็นด้วยครับ เราเป็นกระเพาะอาหารของโลก แต่ผองพี่น้อง ยังอดอยาก
ถูกเอาไปเป็นเกาะกำพัง ของ นักการเมือง (ผู้ซึ่งไม่เคยรู้จัก .. ข้าวเปลือก/ ข้าวเปลือย / ข้าวกล่ำ/
ข้าวเหนียว/ข้าวเจ้า ฯลฯ นอกจาก สิ่งที่เป็นเมล็ดเล็กๆ ที่กองวางเรียงกันเป็นชั้นๆ บนภาชนะที่เรารียก ว่า .. จาน “

... โอ้ + !! ขออภัยร่ายเวทย์ ซะยาว ..
ขอบคุณทุกท่านฯที่ร่วมแบ่งปัน “ปลอบประโลมเรา แล ผู้อื่นฯ”

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 02/06/2007 เวลา : 23.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

เอาใจช่วยนะคะ มีปัจจัยหลายอย่างเหลือเกินที่ทำให้เกิดทุกข์ของแผ่นดิน ...
เปิบข้าวทุกคราวคำ จงสูจำเป็นอาจิณ......

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 02/06/2007 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ยอดเยี่ยมครับ...

ชาวนาไทย(และเกษตรกรทั่วประเทศ) ไม่เคยได้รับการดูแล
ราคาพืชผลตามมีตามเกิดมานาน...
ประกันราคาข้าว คนรวยคือิพ่อค้าคนกลาง โรงสี
ชาวนา กลายเป็นลูกหนี้ ยิ่งปลูกยิ่งขาดทุน
แต่ไม่ปลูกก็อดตาย

ผมอยากเห็นเกษตรกรไทย ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง
อย่างที่ญี่ปุ่น ..
ชาวนา จะได้รับการเอาใจ(ใส่)จากรัฐบาลมาก เพราะถ้าไม่มีชาวนา(เลย) ญี่ปุ่นต้องนำเข้าข้าวทั้งหมด
ชาวนาญี่ปุ่น จึงเป็น"อภิสิทธิ์ชน"
ลูกเรียนฟรี..จนถึงมหาวิทยาลัย ขณะที่ลูกข้าราชการ พนักงานบริษัท ต่ายค่าเล่าเรียนสูงมาก

ชาวนาไทยล่ะ เคยได้รับการดูแลขนาดนี้ไหม?
ผมอยากฝากคำถามนี้...ถึงภาคการเมือง...ทุกพรรค

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
abu-ardil วันที่ : 02/06/2007 เวลา : 23.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/abu-ardil

เยี่ยมขอรับกระผ้ม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
meomee วันที่ : 02/06/2007 เวลา : 23.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/meomee
แค่ฝันไม่ได้ลงมือทำ ก็ไร้ประโยชน์http://www.meomee.com

อืมมม ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2007 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]