• กรศิริวัฒโณ
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : patisontasakorn@thaimail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-09-16
 • จำนวนเรื่อง : 81
 • จำนวนผู้ชม : 67838
 • ส่ง msg :
 • โหวต 51 คน
กร ศิริวัฒโณ
ผมเคยอยากเป็นศิลปินชื่อก้องโลก ทว่าเผลอหลงเข้ามาในเขาวงกตวรรณกรรมอันมีมนต์ขลังและไร้ทางออก แต่ก็มีความสุข...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/korn2
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2551
Posted by กรศิริวัฒโณ , ผู้อ่าน : 3506 , 07:19:30 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรียนเพื่อนชาวบล็อกทุกท่านครับ

       วันนี้ผมขอเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดของคุณครูท่านหนึ่ง

ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับผู้สนใจบางท่านนะครับ  โดยนำเสนอผลของการวิจัยก่อนครับ

การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางลั่นทม ศิริวัฒโณ

ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านช่องช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

2. สะพานกวี ซึ่งหมายถึงใบความรู้ที่ใช้คู่กับแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

3.แผนการสอนประกอบแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน 45 แบบฝึก

ระยะเวลาที่ใช้

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนบ้านช่องช้าง จำนวน 17 คน

1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 1 มีนาคม 2549 

การดำเนินการวิจัยใช้วิธีให้นักเรียนทำแบบทดสอบ และแต่งบทกลอนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะต่อจากนั้นให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดตามขั้นตอนที่กำหนด โดยใช้เวลาฝึกทักษะรวมทั้งหมด ประมาณ 40 ชั่วโมง เมื่อนักเรียนฝึกครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชุดเดิม และแต่งบทกลอน ซึ่งมีผลความแตกต่างของคะแนนจากการทำแบบทดสอบโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.64 และความแตกต่างของคะแนนการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.00 และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะนี้ปรากฏผลความพึงพอใจในระดับมากที่สุด.

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

บทกวีที่เขียนพากเพียรสร้าง

เปิดแนวทางจินตนามาสวยหรู

แต่งอักษรฟ้อนคำเลิศดำรู

ไร้คนอ่านเชิดชู

เขียนไว้อ่านคนเดียวเปล่าเปลี่ยวนัก

ต้องรู้จักถ่ายทอดตลอดช่วง

ได้แลกเปลี่ยนเวียนอ่านซ่านแดดวง

เป็นผลพวงให้อิ่มรสบทกวี

คำเรียงร้อยถ้อยหวานตระการค่า

ดั่งเพชรนิลจินดาเปล่งค่าสี

หากร้างคำชื่นชมคมวาที

คำกวีดั่งกรวดทรายไร้ราคา

 อดสูทรวง

ลั่นทม

 ศิริวัฒโณ

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สะพานกวี ซึ่งหมายถึงใบความรู้ที่ใช้คู่กับแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

3.แผนการสอนประกอบแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน 45 แบบฝึก

ระยะเวลาที่ใช้

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนบ้านช่องช้าง จำนวน 17 คน

 

 

 

 

 

1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 1 มีนาคม 2549

การดำเนินการวิจัยใช้วิธีให้นักเรียนทำแบบทดสอบ และแต่งบทกลอนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะต่อจากนั้นให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดตามขั้นตอนที่กำหนด โดยใช้เวลาฝึกทักษะรวมทั้งหมด ประมาณ 40 ชั่วโมง เมื่อนักเรียนฝึกครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชุดเดิม และแต่งบทกลอน ซึ่งมีผลความแตกต่างของคะแนนจากการทำแบบทดสอบโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.64 และความแตกต่างของคะแนนการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.00 และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะนี้ปรากฏผลความพึงพอใจในระดับมากที่สุด.

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

บทกวีที่เขียนพากเพียรสร้าง

เปิดแนวทางจินตนามาสวยหรู

แต่งอักษรฟ้อนคำเลิศดำรู

ไร้คนอ่านเชิดชู

เขียนไว้อ่านคนเดียวเปล่าเปลี่ยวนัก

ต้องรู้จักถ่ายทอดตลอดช่วง

ได้แลกเปลี่ยนเวียนอ่านซ่านแดดวง

เป็นผลพวงให้อิ่มรสบทกวี

คำเรียงร้อยถ้อยหวานตระการค่า

ดั่งเพชรนิลจินดาเปล่งค่าสี

หากร้างคำชื่นชมคมวาที

คำกวีดั่งกรวดทรายไร้ราคา

 อดสูทรวง

ลั่นทม

 ศิริวัฒโณ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการแต่งบทร้อยกรอง จึงทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสร้างนวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด ซึ่งเป็นบทร้อยกรองที่เป็นพื้นฐานของบทร้อยกรองอื่น ๆ และรู้จักกันแพร่หลาย

การวิจัยมีจุดประสงค์ ดังนี้

  นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด
 3. การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  นางลั่นทม ศิริวัฒโณ

  ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านช่องช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการแต่งบทร้อยกรอง จึงทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสร้างนวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด ซึ่งเป็นบทร้อยกรองที่เป็นพื้นฐานของบทร้อยกรองอื่น ๆ และรู้จักกันแพร่หลาย

  การวิจัยมีจุดประสงค์ ดังนี้

   นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

  1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนแปด  3. อ่านความคิดเห็น

   ความคิดเห็นที่ 3 (0)
   Supawan วันที่ : 13/03/2008 เวลา : 09.08 น.
   http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

   สวัสดียามเช้าค่ะ..

   ขอบคุณ .. สำหรับบทความ

   ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

   ความคิดเห็นที่ 2 (0)
   คนกุลา วันที่ : 13/03/2008 เวลา : 08.03 น.
   http://oknation.nationtv.tv/blog/konkula

   เม้นตามอัพ หลังแล้วครับ

   ความคิดเห็นที่ 1 (0)
   3939900209466 วันที่ : 13/03/2008 เวลา : 07.22 น.
   http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
   จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


   อรุณสวัสดิ์ครับพี่กร

   พี่สบายดีนะครับ

   คิดถึง

   ไปกรุงเทพฯที่ผ่านมางานค่ายวรรณกรรมการเมืองและบทกวีของพานแว่นฟ้าของรัฐสภา คิดว่าจะพบพี่

   แสดงความคิดเห็น


   ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
      ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
   ห้ามทำ
   - การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
   - การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
   สามารถทำได้
   - เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
   - การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
   OKNATION   กฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
   1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
   2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
   3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
   4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
   5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
   คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
   OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
      

   กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน