• อาโกตี๋
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : b_kosol@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-08
  • จำนวนเรื่อง : 62
  • จำนวนผู้ชม : 151254
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
KOSOL BLOG
ความเห็นในเรื่องเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์บ้านเมือง และการดำเนินชีวิตในยุคทุนนิยม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/koson
วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2551
Posted by อาโกตี๋ , ผู้อ่าน : 1600 , 21:27:48 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

 

 

 

หลักการและขั้นตอน ส่งผู้ร้าย(ทักษิณ)ข้ามแดน 

กรณีคดีซื้อที่ดินรัชดาภิเษก ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา เป็นจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ตามความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25424 มาตรา 100 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 83 86 90 91 152 และมาตรา 157 อยู่ในความสนใจของประชาชนและมีความคืบหน้าในการดำเนินคดีมาตามลำดับ

ความคืบหน้าล่าสุด ในวันที่ 25 กันยายน นี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางนักการเมือง จะพิจารณา คดีนี้อีกครั้ง หลังจากที่จำเลยทั้ง 2 ไม่มาตามนัดพิจารณาคดี

ขณะเดียวกันคณะทำงานเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอัยการที่มี นายจุลสิงห์ วสันสิงห์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธาน ได้มีความพยายาม ที่จะพิจารณาว่า คดีซื้อที่ดินรัชดา เข้าข่ายขอให้มีการส่งตัว พ.ต.ท.ทักษิณและภริยา กลับมาดำเนินคดีในเมืองไทย ได้หรือไม่

 

ทั้งนี้หลักของการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศอื่นเพื่อมาดำเนินคดีความผิดที่เกิดในประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายพิจารณาวิธีความอาญา มาตรา 141 วรรคท้าย กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ ซึ่งเมื่อมีคำสั่งควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศ ก็ให้พนักงานอัยการจัดการขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมา

ในทางปฎิบัติ กรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนี เมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นควรสั่งฟ้อง จะส่งสำนวนพร้อมความเห็นมายังพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการพิจารณาแล้ว เห็นควรสั่งฟ้อง จะเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะต้องสั่งจับผู้ต้องหาดังกล่าว เพื่อให้ได้ตัวมาดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความ ซึ่งพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนต้องประสานกับพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ เพื่อจัดการขอตัวผู้ต้องหา ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายังประเทศไทย

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเอาตัวจำเลย หรือผู้ต้องหาที่อยู่ในต่างประเทศ มาดำเนินคดีภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 มาตรา 3 กำหนดให้นำหนังสือสัญญา อนุสัญญา หรือความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศมาใช้บังคับแก่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย และตามหลักการกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน จะต้องร้องขอผ่านวิถีทางการฑูตและมีหลักเกณฑ์พิจารณา 5 ประการ คือ

1.ผู้ร้าย( จำเลยหรือผู้ต้องหา) เป็นบุคคลที่ถูกขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 2.ความผิดที่ร้องขอไปดำเนินคดีนั้น สามารถลงโทษได้ทั้งสองประเทศ 3. ไม่เป็นการพิจารณาคดีเพื่อลงโทษซ้ำซ้อน 4.ไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเมือง 5. คดีที่ร้องขอไม่ขาดอายุความ

 

ส่วนการพิจารณาว่าจะส่งบุคคลใดเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่ละประเทศที่จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้รับคำร้องขอ หรือกฎหมายของประเทศนั้น ( ในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน)

กรณีประเทศไทยกับอังกฤษ มี" สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ ร.ศ. 130" โดยหลักใหญ่ของการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต้องมีความผิดทางอาญา โดยอาจมีหมายจับ หรือคำพิพากษาของศาลในคดีนั้นๆ

อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ อาจไม่ส่งบุคคลใดเป็นผู้ร้ายข้ามแดน หากมูลกรณีที่ร้องขอเป็นความผิดทางการเมือง หรือมีลักษณะทางการเมือง

สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ ร.ศ. 130 ที่ระเทศไทยใช้บังคับกับประเทศอังกฤษอยู่ในขณะนี้ อาจมีปัญหาอยู่บ้างเพราะตามสัญญาข้อ 2 ได้กำหนดประเภทความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ สำหรับความผิดฐานต่างๆที่ได้ฟ้องหรือดำเนินคดีกับจำเลยหรือผู้ต้องหาในปัจจุบันมิได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม ในสัญญาข้อ 2 ดังกล่าวยังระบุไว้ในวรรคท้าย กำหนดให้ประเทศทั้งสอง สามารถใช้ดุลพินิจในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ถ้ากฎหมายทั้งสองประเทศกำหนดว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอันมีโทษตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ

ตามสัญญาข้อ 7 กำหนดการขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน จะต้องขอผ่านป.วิธีทางการทูต โดยจะต้องมีหมายจับของพนักงานผู้มีหน้าที่ หรือศาลในประเทศที่ร้องขอ ดังนั้นหากปรากฏว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว จะสั่งสำนำคำฟ้องแก่จำเลยแล้ว ในวันนัดพิจารณาครั้งแรกตามความในในมาตรา 27 ตามพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และจำเลยไม่มาศาล ก็ชอบที่ศาลจะออกหมายจับ

เพราะไม่มาตามหมายเรียก หรือมาตามนัด โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร

ที่มา :   จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2253 16 ก.ย.  - 19 ก.ย. 2550
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สายธาร วันที่ : 14/08/2008 เวลา : 21.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTourแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]