• แมงมุมสีขาว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-04-24
  • จำนวนเรื่อง : 20
  • จำนวนผู้ชม : 83621
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
เส้นทางที่ปลายฟ้าถักทอสายรุ้ง
ชีวิต คือ การเดินทางที่ค้นหาความหมายของคำว่า "สิ้นสุด" เรียนรู้คุณค่าของคำว่า "บ้าน" และคุณค่าของการได้เกิดเป็น "มนุษย์"
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554
Posted by แมงมุมสีขาว , ผู้อ่าน : 4701 , 12:43:09 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

บุคคลที่ที่ล้มเหลวยิ่งกว่ารัฐบาล ที่มีไม่ใครพูดถึง......(ตอนที่2)

 

ทำไหมข้าราชการ ผลผลิตจากระบบราชการจึงล้มเหลว......

 

ก็เพราะมีปัญหาการปฏิรูประบบราชการ

          ในการปฏิรูประบบราชการนั้นต้องรู้ว่า ระบบราชการมีปัญหาอะไรบ้าง จะได้มีแนวทางในการปฏิรูปนั้นมีเครื่องตรวจสอบว่าการปฏิรูปได้ผลจริงหรือไม่  ปัญหา 8 ประการในระบบราชการคือ

1.    ความสัมพันธ์อันไม่สร้างสรรค์ระหว่างงานการเมืองกับงานราชการ โดยมากฝ่ายการเมืองทำนโยบายและการบริหารไม่เป็นจึงไป “บริหารกระทรวง” โดยใช้อำนาจที่จะปลดย้ายข้าราชการจึงทำให้รวนไปทั้งกระทรวงไม่เป็นอันทำงาน ข้าราชการเลยต้องประจบสอพอ วิ่งเต้นเส้นสาย  แตกความสามัคคี ร่วมมือกันทุจริต  คอรัปชั่น  เป็นอัปมงคลยิ่งนัก

2.     มีการแต่งตั้งโยกย้ายโดยอำนาจเผด็จการ กระทรวงเป็นระบบอำนาจผู้มีอำนาจเช่น ปลัดกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ทั่วประเทศ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณะสุขจังหวัด ฯลฯ เป็นการที่คนๆ เดียว เซ็นชื่อตัวเดียวมีผลกระทบต่อการทำงานทั้งประเทศซึ่งบ่อยๆ ครั้ง  ก็ไม่รู้ว่าย้ายกันทำไม ทั้งนี้โดยประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลจากการแต่งตั้งโยกย้ายไม่มีสิทธิ์มีเสียงในกระบวนการนี้เลยนับว่าเป็นเผด็จการในระบบราชการโดยแท้  ทำให้มีการวิ่งเต้นเส้นสาย  หรือถึงต้องจ่ายเงินทองกันเป็นอัปมงคลยิ่งนัก

3.     ไม่เอาผลงานเป็นตัวตั้ง ระบบราชการเน้นที่ระเบียบและการบังคับบัญชา แต่ไม่ใช่ระบบที่เอาผลงานเป็นตัวตั้ง(Results oriented)ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต้องมีความรู้หรือความสามารถก็ได้ เพราะไม่ต้องมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ด้วยผลงาน ฉะนั้นแม้ใช้ภาษีอากรของราษฎรไปจำนวนมหาศาล  แต่ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้  ข้าราชการที่ไม่มีผลงานก็ไม่ต้องรับผลกรรม แต่เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นระบบที่ประเทศขาดทุนมหาศาล 

4.    เน้นสิทธิของข้าราชการเหนือสิทธิของชาติ เมื่อนำระบบเข้ามาใช้ในระบบข้าราชการก็นึกถึงตัวเองมากขึ้นพยายามทุกวิถีทางที่จะดันตัวเองไปสู่ตำแหน่งที่มี C สูงขึ้นไม่ใช่เพื่องานแต่เพื่อ C เป็น Stepping stone  ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งอื่นต่อไป  ไม่ใช่เพื่องานในตำแหน่งนั้นๆ  เราจึงเห็นคนที่ไม่มีความรู้ความถนัดในเรื่องตำแหน่งนั้นๆต้องการแต่เข้าไปดำรงตำแหน่ง  เช่น เคยตั้งนักรังสีวิทยาเข้าไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไวรัส เคยมีการตั้งสาธารณะสุขจังหวัด  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกีฎวิทยา งานทั้งสองสำคัญอย่างยิ่งแต่ก็ต้องล้มสลายไปหมดด้วยระบบเช่นนี้ เป็นระบบที่ถือว่าเป็นสิทธิของข้าราชการที่จะได้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่ใช่สิทธิงานของประเทศชาติที่จะได้คนที่มีความสามารถไปดำรงตำแหน่ง  การถือสิทธิของข้าราชการเหนือสิทธิของชาตินี้  ก่อให้เกิดการทำลายประเทศชาติอย่างรุนแรง

5.     เป็นระบบที่ขาดสมอง คนที่ปัญญาอ่อนย่อมเอาตัวรอดได้ยาก  สมองที่ดีจำเป็นต่อองค์กรทุกชนิด เพราะสมองทำหน้าที่ 4 อย่างคือ  1.รับความรู้จริง  2.เอาความจริงมาวิเคราะห์  และสังเคราะห์เป็นปัญญาที่สูงขึ้น 3.เอาปัญญาไปใช้  4. ประเมินผลการใช้ปัญญาเพื่อปรับเป็นปัญญาที่ยิ่งๆขึ้นไปอีก กระบวนการใช้ปัญญานี้เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ หรือ การวิจัยบ้าง ระบบราชการเป็นระบบใช้อำนาจแต่ไม่ใช่ระบบใช้กระบวนการทางปัญญาเกือบไม่มีหน่วยงานใดที่ใช้การวิจัย เป็นเครื่องมือในการทำงาน  ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อน  ถ้าไม่ใช่การวิจัยเป็นเครื่องมือในการทำงานก็เป็นระบบที่ปัญญาอ่อน หรือระบบขาดสมองจึงทำงานไม่ได้ผล

6.     เป็นระบบแยกส่วนที่เอากรมเป็นตัวตั้ง  กรมเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายเฉพาะของตัวเองมีการจัดงบประมาณโดยการเอากรมเป็นตัวตั้ง ทำงานเป็น Top down   แยกส่วนแบบไม่สัมพันธ์กับประชาคมและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ไม่สามารถทำงานตามหลัก  “พื้นที่-ภารกิจ-ความร่วมมือ”หรือ  AFP  (Area Function Participation) กำหนดไว้ในแผน  8  ทำให้หมดเปลืองทรัพยากรมากแล้วทำงานไม่ได้ผล  ต่อไปเขียนแผน 8 แผน 9 แผน 10 ขอให้เลอเลิศเพียงใด  ถ้าระบบราชการเป็นอย่างเดิม  ก็ปฏิบัติตามแผนไม่ได้ 

7.   ขาดระบบประเมินผลที่เป็นอิสระ  องค์ที่จะปรับไปสู่ความถูกต้องได้ต้องมีระบบประเมินผลที่เป็นอิสระ ระบบราชการไม่มีระบบประเมินผลที่เป็นอิสระถ้าจะมีอะไรก็แบบที่เขาเรียกว่า ”ผลัดกันเกา” การประเมินโดยผู้ที่รับผลกระทบจากการปฏิบัติของทางราชการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อขาดระบบการประเมินผลที่เป็นอิสระราชการจึงต้องรับกรรมจากการปฏิบัติของตนเองทำให้ระบบลดความถูกต้องลงไปเรื่อยๆ

8.    พฤติกรรมอัปมงคลในองค์กร  ด้วยเหตุปัจจัยทั้ง 7 ประการ  ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาขององค์กรเชิงอำนาจ จึงทำให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นอัปมงคลในองค์กรดังต่อไปนี้คือ “วิ่งเต้นเส้นสาย  นินทาว่าร้าย  การออกใบปลิว  การกลั่นแกล้งขัดแข้งขัดขา  การลอบแทงข้างหลัง การสมคบนักการเมืองเพื่อกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อคอรัปชั่น”  เป็นต้น เป็นที่น่าสลดสังเวชยิ่งนักในเมื่อระบบราชการมีปัญหาอย่างนี้ ผนวกเข้ากับการเมืองอันเลวร้าย ะบบรัฐจึงขาดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาบ้านเมืองและเป็นต้นเหตุให้บ้านเมืองวิกฤต จำเป็นต้องรับการแก้ไข ต่อให้มีการปฏิรูปการเมือง  มีหลักการและวิธีการดีอย่างไรอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าต้องพบอุปสรรคที่ขวางการพัฒนาทางการเมืองดังนี้อุปสรรคสำคัญ ที่ขวางการพัฒนาทางการเมืองไม่ให้เข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริงเกิดจาก ลักษณะที่พฤติกรรมที่สั่งสมมาของคนระดับต่างๆ ในสังคมไทยที่ไม่มีจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยจัดอยู่ในระดับของคนด้อยพัฒนาสังเกตได้จาก “พฤติกรรมไม่สนใจการเมือง”  อันมีสาเหตุมาจาก

1)     คนไทยถูกปลูกฝังทางความคิดว่า การเมืองเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาเป็นระยะเวลายาวนาน  ความคิดนี้ถ่ายทอดโดยขั้วอำนาจเก่าที่ยึดระบบการเมืองไทย ทั้งจากทหารและข้าราชการประจำตั้งแต่อดีต  โดยสร้างว่าการเมืองเป็นสิ่งเลวร้าย

2)    คนในสังคมเบื่อหน่ายระบบการเมือง ยิ่งระบบการเมืองไทยอยู่ในลักษณะผสมผสานหลายพรรค ยิ่งมีเรื่องขัดแย้ง ทะเลาะแก่งแย่งกันอยู่เสมอ  รัฐบาลไม่ให้ความจริงในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาปากท้องอย่างจริงจัง  รัฐบาลไม่น่าเชื่อถือเกิดการยุบสภาและเลือกตั้งบ่อย  คนทั่วไปในสังคมเห็นว่าระบบการเมืองก็ไม่ดีอะไรขึ้นจึงเกิดความรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อ

3)   คนในสังคมไม่รู้ว่าการเมืองมีผลดีผลเสียต่อตนเองอย่างไร ไม่เห็นความสำคัญว่าระบบการเมืองนั้น มีความสำคัญต่อชีวิตตัวเองครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยแต่อย่างไรเนื่องจาก ผลกระทบอย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นจากการเมืองจะอยู่ในลักษณะของภาพรวมในระดับของสังคมและระดับของประเทศมากกว่าการดำเนินชีวิตส่วนตัว

4)      ความด้อยโอกาสทางการศึกษาของคนในสังคม ไม่ทำให้เข้าใจระบบการเมืองไม่รู้ว่าตนเองสามารถใช้สิทธิ์ทางการเมืองอย่างไร เกิดการมองภาพทางการเมืองในลักษณะที่บิดเบี้ยวไปจากความจริง โดยเฉพาะประชาชนในชนบทจะมองภาพผู้แทนราษฎรของผู้มาอุปถัมภ์ แก้ปัญหาความขาดแคลนต่างๆ โดยที่ไม่เข้าใจระบบการเมืองที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรและไม่มีความสนใจที่จะรู้ด้วย

5)     สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง ทำให้คนไทยต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด มากกว่าสนใจการเมือง  เมื่อรวมกับสภาพสังคมวัตถุนิยมจึงผลักดันให้คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนชั้นกลางที่มีการศึกษามุ่งทำงานหนักเพื่อสร้างฐานะ  และความมั่งคั่งยิ่ง  เมื่อบวกกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนบางกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็เป็นสาเหตุของการไม่สนใจทางการเมืองของคนในประเทศ

6)     ระบบการศึกษาไม่ช่วยให้เกิดการตื่นตัวในทางการเมือง และรูปแบบการให้ศึกษาในประเทศไม่สงเสริมความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย ไม่มีแบบจำลองในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในระบบการศึกษาของไทย เมื่อโตขึ้นจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีความคิดความอ่าน ไม่รู้จักวิเคราะห์ให้ซาบซึ้งหรือมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยจึงเกิดสภาพของความเฉื่อยชา ทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นผู้มีการศึกษาสูงก็ตาม  ความไม่ใส่ใจดังกล่าวทำให้อำนาจทางการเมืองถูกมัดแน่นในกำมือ คนเพียงไม่กี่กลุ่มที่มีอำนาจเงินเพื่อใช้ในการซื้อเสียงทำให้ตลอดระยะเวลาของความเป็นประชาธิปไตย  ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงมีแต่ปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งรัฐบาลแต่ละชุดนั้นก็แทบจะไม่ได้มาแก้ไขเพราะต่างก็ยังมุ่งหวังกอบโกยผลประโยชน์ และกลับมาเพิ่มปัญหาใหม่กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่แก้ได้ยากมากขึ้น ระบบการเมืองถูกปิดกั้นทำให้คนที่มีความจริงใจไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้

 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงข้อมูลจาก 

 http://www.socialscience.igetweb.com

 

***เพิ่มเติม***

ตาม ข้อบังคับ .พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537

ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน กำหนดดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง

ข้อ 1  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ

ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์   และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

 ข้อ  3  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม      รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ  ในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

ข้อ  4  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ

ข้อ 5  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อย่างเต็มกำลังความสามารถ   รอบคอบ   รวดเร็ว   ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา     และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า    โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

ข้อ 8 ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

ข้อ 9 ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา   พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

ข้อ10 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข้อ11 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ  และมนุษยสัมพันธ์อันดี

ข้อ 12  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

ข้อ 13 ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน   เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

ข้อ 14  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

ข้อ 15 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด     ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ   หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.rd.go.th/publish/28950.0.html

 

ถึงเวลาหรือยังครับ

ที่ข้าราชทั้งหลายต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

ปราบปราม และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการอย่างจริงจัง

ถ้าทำไม่ได้...ลาออกมาเถอะครับ

อย่างอยู่ให้สิ้นเปลื้องภาษีของประชาชนเลยครับ

มีหลายคนพูดว่า

“ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”

แต่ผมว่าไม่ใช้  มันควรจะเป็น

“ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” มากว่าครับ

 บทความนี้มีได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือเหยียบหยามท่านข้าราชการแต่ประการใด

และขอโทษที่ทำให้ท่านข้าราชไม่สบายใจ

เพียงแต่...ต้องการบอกความในใจของผม

ที่มีต่อข้าราชที่ประพฤติตนไปในทางมิชอบ เอารัดเอาเปรียบประชาชน

รับส่วย ทุกจริตคอรัปชั่น ที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบัน

และขอให้กำลังใจ ข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ

เคารพในความเป็นมนุษย์ของประชาชน

ด้วยจิตคารวะ

แมงมุมสีขาว
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 11/03/2011 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ถ้าจะให้การเมืองกับการบริหารราชการอยู่ในความพอเหมาะ จนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนั้น ก่อนอื่นต้องพิจารณาที่การทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกับปลัดกระทรวง โดยต้องถือว่ามีฐานะเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ปลัดกระทรวงเป็นลูกน้องของรัฐมนตรี สถาบันข้าราชการต้องปรับตัวให้แข็งแรงกว่านี้ ส่วนจะปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองในความพอเหมาะอย่างไรก็ต้องพิจารณากันเป็นเรื่องวาระระดับชาติต่อไป
ต่อไปต้องมีทัศนคติว่า การเมืองไม่ใช่การบริหารประเทศโดยตรง เพียงแต่เป็นผู้กำหนดนโยบาย อนุมัติงบประมาณ และกำกับดูแลการบริหารงานของปลัดกระทรวงเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 11/03/2011 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

อรุณสวัสดิ์....ทุกท่านครับ

คุณเพลงผ้า..
......
คุณpopladda
......
คุณกรอบธรรม
.......
คุณAugustman

จริงครับพี่ "โค ตะ ระ ชั่ว" มีอยู่เยอะมากแทบหมดสภา
น่าจะมีการ"ฉีดวัคซี" หรือ "ปลูกฝี"
โตขึ้นมาไม่โกง ให้ตั้งแต่เด็กๆ
โดยเฉพาะโครตของนักการเมืองทั้งหลาย

แมงมุมสีขาว

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
กอบธรรม วันที่ : 10/03/2011 เวลา : 14.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

สวัสดีตอนบ่ายครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Augustman วันที่ : 10/03/2011 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

☺ สวัสดีครับ

☺ ตอนรับราชการเป็นข้าราชการชั่ว
ออกมาเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองชั่ว
เรียกว่า "โค ตะ ระ ชั่ว" ครับ


ความคิดเห็นที่ 26 (0)
กอบธรรม วันที่ : 09/03/2011 เวลา : 14.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

สวัสดีตอนบ่ายครับ.

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
khox วันที่ : 08/03/2011 เวลา : 16.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

สวัสดียามเย็นครับ
..

ข้าราชการบ้านเรา..ถ้ามีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก..รู้จักหน้าที่ และทำงานตัวเองอย่างทุ่มเท..ไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือนักการเมือง ไม่ฮั้วกับพ่อค้านายทุน บ้านเราจะดีกว่านี้เยอะเลย

พูดไปแล้วอาย..บ้านผมรับราชการ 3 คน(ได้แต่แอบส่วยหน้าครับ)

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
popladda วันที่ : 07/03/2011 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lamjuan

สวัสดีครับ

เปิดเข้ามาตอนสองก่อน เดี๋ยวต้องย้อนไปอ่านตอนหนึ่ง

ขอบคุณที่ไปแวะให้ความเห็นไว้ครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 18.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

สวัสดีค่ะ

มาทักทายวันหยุดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun


ตอบความเห็นที่ 12 คุณระพิน
ใช่ครับ ข้าราชการก็ประชาชนคนหนึ่งเช่นกัน
เพียงบทบาทที่เขาเลือกเขาเป็นคือข้าราชการ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม รับใช้ประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ข้าราชการมีอำนาจโดยกฎหมายรับรอง ซึ่งต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
ข้าราชการย่อมมีรับผิดชอบสูงกว่าประชาชน
มีจิตสำนึกสาธารณะสูงกว่าประชาชน
ตาม ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ที่ผมได้เขียนเพิ่มเติมไว้ครับ
นั่นแสดงให้เห็นว่าข้าราชการมีความรับผิดชอบสูงกว่าประชาชน
ส่วนตัวแทนที่ผมด่าว่าอยู่ทุกวันนี้ ผมก็ไม่เลือกมาเหมือนกันครับ
เป็นพี่น้องคนไทยร่วมชาติผมเลือกมา ที่ดีที่ชม ที่ไม่ดีก็ตำนิบ้างด่าบ้างครับ
บังเอิญไม่มีไมค์นักข่าวมาสัมภาษณ์ ก็อาจจะด่าอย่างมีสาระออกอากาศได้บ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 11 คุณหมาป่าใต้แสงจันทร์
ขอบคุณที่ชอบครับพี่

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 10 คุณพี่พอเพียงที่เพียง
สวัสดีครับพี่
อาจสำนึกได้ แต่ไม่แก้ ไม่ปรับปรุง
เพราะยังไม่ถึง “วันพิพากษา”
เข้าตำรา “ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา”
ครับพี่

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 9 คุณพฤจิกา
ครับ ยิ่งพูดยิ่งเหนื่อย ยิ่งพูดยิ่งเจ็บใจแค้นใจ
หน่วยงานของรัฐได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน
แต่บริการประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึง ไม่เสมอภาค
แถมยังต้องมาจ่ายส่วย ใต้โต๊ะ เปอร์เซ็นต์ ให้ข้าราชการ นักการเมืองอีก
มีหน่วยงาน กพ. แต่ทำไหมข้าราชการส่วนหนึ่งทุจริตคอรัปชั่นอยู่
อาจเป็นเพราะคนมีอำนาจวาสนาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดียังประพฤติมิชอบอยู่นั่นเอง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 8 คุณsu
ใช้ครับ ทำอะไรไม่เป็น...
แต่ถ้าอยู่ต่อไม่ติดคุก ก็ต้องถูกไล่อออกจากราชการอยู่ดี
อยากให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในข้าราชการ
และนักการเมือง ทำงานให้จริงจังกว่านี้ จะได้ “ไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวล” ครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 7 คุณชบาตานี
ขอบคุณที่ชอบครับ
ผมเพียงอยากออกความเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
ต่อการได้รับการการบริการ และให้บริการของข้าราชการ
ซึ่งมีทั้งในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่อง และเป็นปัญหาในระบบราชการ
และเห็นใจข้าราชการดีๆ ที่ถูกรังแก และหลายท่านถูกกลืนเข้าไปใน
วัฒนธรรมทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นวงจรอุบาทว์

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 5 คุณปอง
อรุณสวัสดิ์ ขอให้มีความสุขในวันหยุดครับ

.............................................

ตอบความเห็นที่ 6 คุณเพลงผ้า
อรุณสวัสดิ์วันหยุดครับ
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมกันครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 4 ท่านพล.ท.นันทเดช
อย่างน้อยในสังคม Oknation แห่งนี้
คงมีท่านข้าราชการจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาอ่าน
ร่วมทั้ง ข้าราชการ กพ. ด้วย
ถ้ามีผู้ใหญ่ผู้มีบารมีใน กพ. เข้ามาอ่านส่วนส่งเสียงหน่อยครับ
ท่านมีความเห็นอย่างไร ?

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 3 คุณพี่จ่าจินต์
ถึงเวลาแล้วจริงๆ ครับ
ต้องฝากท่านนายกฯปฏิรูปประเทศไทยแล้ว
ท่านข้าราชการครับ ช่วย Change ระบบราชการ และวัฒนธรรมข้าราชการ
จะได้มีคนดีมีฝีมือ มีความตั้งใจในการทำงาน
และที่สำคัญ ข้าราชคนดีจะได้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเสียที่ครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 05/03/2011 เวลา : 08.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ตอบความเห็นที่ 1 คุณพี่คนปางยาว
สวัสดี และขอบคุณครับ
ที่พี่แวะมา

ตอบความเห็นที่ 2 คุณพี่กอบธรรม
สวัสดี และขอบคุณครับ
ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ และรวมตัวกันปกป้อง
สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเป็นธรรมในสังคม
เมื่อถูกรังแก และถูกละเมิดสิทธิ์ ครับพี่

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ระพิน วันที่ : 04/03/2011 เวลา : 12.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rapin

ตกลงว่าข้าราชการ คือคนกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่ใช่ประชาชนใช่มั๊ยที่แบบนี้ จริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด ก็คือประชาชน ประชาชนคิดแบบไหน ประเทศก็เป็นแบบนั่นแหละ และส่วนหนึ่งของคำว่าประชาชน ก็คือเราๆๆท่านๆๆนั่นแหละ อยากได้บ้านที่ดี คนในบ้านนั่นแหละที่จะทำให้บ้านดี เริ่มจากเราไม่ต้องรอใครเริ่มก่อน ไม่งั้น เลือกตัวแทนมาช่วยก็เหมือนเลือกกันขึ้นมา ด่าๆ ไม่ได้สาระไปวันๆๆ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
หมาป่าใต้แสงจันทร์ วันที่ : 04/03/2011 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonlightwolf
ประชาธิไตยคือการที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่      - พุทธทาสภิกขุ -

เขียนได้ดีครับ ขอแชร์ :D

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
พอเพียงที่เพียงพอ วันที่ : 04/03/2011 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Porjai2499

สวัสดีครับ

ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น

ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

จะสำนึกและรับไปปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าหนอ

โหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พฤจิกา วันที่ : 04/03/2011 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

เริ่องนี้ยิ่งพูดยิ่งเหนื่อย

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
su วันที่ : 04/03/2011 เวลา : 00.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suwest

ถ้าทำไม่ได้...ลาออกมาเถอะครับ
อย่างอยู่ให้สิ้นเปลื้องภาษีของประชาชนเลยครับ
**ถ้าลาออกจะเอาอะไรรับประทานละจ๊ะ ทำอย่างอื่นไม่เป็นดอก อิ อิ.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ชบาตานี วันที่ : 03/03/2011 เวลา : 21.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

อยากบอกว่า บทความในเอนทรีนี้ถูกใจมากกกกกกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 03/03/2011 เวลา : 17.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

สวัสดีค่ะ

ตามมาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
MT-PONG วันที่ : 03/03/2011 เวลา : 17.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NICHAKHAN
ห่างเพียงนิด ก็ คิดถึง เพราะไกล จึง คนึงหา

สวัสดียามเย็นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 03/03/2011 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

เห็นด้วยครับ ช่วยส่งไปที่เว็ปไซค์ของ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)ด้วย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 03/03/2011 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

ถึงเวลาหรือยังครับ

ที่ข้าราชทั้งหลายต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

ปราบปราม และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการอย่างจริงจัง

โหวต

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กอบธรรม วันที่ : 03/03/2011 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

สวัสดีครับ

ประชาชนก็ต้องไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เมื่อโดนรังแกด้วยครับ.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนปางยาว วันที่ : 03/03/2011 เวลา : 13.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonpangyao
พเนจร ส.สะพานขาว 

สวัสดีครับ...มาทักทายครับ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]