• drdan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kriengsak@kriengsak.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 552
  • จำนวนผู้ชม : 608293
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1866 คน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ขอคิดอย่างสร้างสรรค์ กับ ความรู้ ความคิด ไมตรีจิต ความดี ของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2550
Posted by drdan , ผู้อ่าน : 1241 , 18:41:52 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

             จากการที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย: กรณีศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างชาวนครศรีฯ ร้อยละ 62.8 ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญเลย เคยอ่านเพียงร้อยละ 37.2  เท่านั้น
 
            อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญในการติดตามข่าวการร่างรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 52.1 ติดตามข่าวบ้างเป็นครั้งคราว ติดตามทุกวัน ร้อยละ 20.3 แต่ถึงกระนั้น ยังมีกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 9.6 ที่ไม่ได้ติดตามข่าวเลย

            นอกจากนี้ จากการสำรวจเรียงประเด็นตามมาตราในหมวดสิทธิและเสรีภาพนี้ พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนจะเห็นด้วยในทุกมาตรา โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55 เชื่อมั่นว่า ร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้

            ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

            อันดับหนึ่ง มาตรา 26 ในประเด็นที่ระบุว่ารัฐต้องคิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีผู้แสดงความเห็นด้วยถึงร้อยละ 95.6

            อันดับสอง มีสองมาตรา ได้แก่ มาตรา 51 ประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะสุขของรัฐอย่างเสมอภาค ทั่วถึง มีมาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   และในมาตรา 41 สิทธิของประชาชนในทรัพย์สินและมรดกได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ 94.2

            อันดับสาม มาตรา 44 ในประเด็นที่ระบุว่าประชาชนมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 93.8 
 
            ส่วนมาตราไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ มาตรา 29 ในประเด็นที่ระบุว่า รัฐจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เท่าที่จำเป็น    มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยร้อยละ 17.8 แต่ยังมีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ 71.1 ซึ่งมากกว่าครึ่งมาก แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจในสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

            โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครองจำนวน 7 อำเภอ จาก 23 อำเภอของ จ .นครศรีธรรมราช     ทำการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในอำเภอพิปูน อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง อำเภอสิชล อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลาและอำเภอเมือง ได้ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  จากกรณีตัวอย่างจำนวน 634 ราย  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา

*ภาพจาก  http://learners.in.th/file/jamess/Book+3.jpg 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
drdan วันที่ : 07/08/2007 เวลา : 14.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
Prof.Kriengsak Chareonwongsak

ขอบคุณครับ ต้องช่วยกันอธิบายให้ประชาชนเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะได้ไปใช้สิทธิลงประชามติกันอย่างเข้าใจครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
วรวิทย์_สิทธิกรณ์ วันที่ : 04/08/2007 เวลา : 07.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/worawit
H

เหมือนที่อาจารย์สำรวจไว้ที่ขอนแก่นเลยครับ

ชาวขอนแก่นเกินครึ่งยังไม่ได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญ

(ขอนแก่น) โพลชี้คนขอนแก่นร้อยละ 57.8 ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญ มีเพียงร้อยละ 34 ที่เชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายกกิตมศักดิ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 57.8 ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญเลย ส่วนในเรื่องการติดตามข่าวการร่างรัฐธรรมนูญในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 56.4 ติดตามข่าวเป็นบางครามไม่สม่ำเสมอ ร้อยละ 17.3 ติดตามข่าวทุกวัน และร้อยละ 15.5 ไม่ได้ติดตามข่าวเลย

ดร.เกรียงศักดิ์ เปิดเผยต่อว่า จากการสำรวจความเชื่อมั่นว่าร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.6 ไม่แสดงความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างที่เชื่อมั่น ร้อยละ 34.2 ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 17.2 อย่างไรก็ตามประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง มาตรา 26 ที่ระบุว่ารัฐต้องคิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน , อันดับที่สอง มาตรา 52 ที่ระบุว่าคนอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้พอดำรงชีพ มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐอย่างสมศักดิ์ศรี , และอันดับที่สาม มาตรา 51 ที่ระบุว่าประชาชนจะได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ผลการสำรวจเรียงประเด็นตามมาตราในหมวดสิทธิและเสรีภาพนี้ พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนจะเห็นด้วยในทุกมาตรา แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจในสิทธิและเสรีภาพ ที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยการสุ่มตัวอย่าง 600 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ก.ค.50 ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพล อำเภอมัญจาคีรี อำเภอกระนวน อำเภออุบลรัตน์ และกิ่งอำเภอซำสูง
ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามและเงิน วันที่ : 04/08/2007 เวลา : 00.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/whitaker

อย่าว่าแต่คนนครฯเล้ย คนกรุงก็ไม่อ่านให้เสียเวลาพนันบอลหรอก
ต้องไปแก้สถิติก่อน ว่าคนไทยอ่านหนังสือวันละหกบรรทัด กว่าจะหมดเล่ม(ร่างรัฐธรรมนูญ) เลย 19สิงหาแน่ๆ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Sydneychocolatier วันที่ : 04/08/2007 เวลา : 00.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bakingclub
May the Chocolate be with you!!!

อ่านสามก๊กยังเข้าใจง่ายกว่า คนที่อ่านรัฐธรรมนูญฉบับ50นี้ มากๆ คงจะหาช่องว่างอีกตามเคย รอเอาไว้ลอดตอนประกาศใช้

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Thaihippy วันที่ : 03/08/2007 เวลา : 22.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

..มาตามข่าวครับ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 03/08/2007 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

คน คอน ทำรัย

มายอ่านมั่ง อย่าขี้คร้าน

เสียชื่อคน คอนเหม็ด

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 03/08/2007 เวลา : 20.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

มีสักกี่คนครับที่อ่านหนังสือตำรากฏหมายจบไปแล้ว 1 เล่ม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 03/08/2007 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญเลย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

“คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" 30.03.2552

จุดประกายความคิด พร้อมเปิดโลกทัศน์ ในมุมมองที่แตกต่าง แต่ทำได้ ในรายการวิทยุ “คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 – 06.45 น.ทาง FM 102 Working Station คลื่นคนทำงาน ดำเนินรายการโด

View All
<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]